3
Ntons [waq erman], tzan tpaj k'onti'l ma qipajna mas [tzan qten laq'chik eti'j], ntons ma qet qb'isu'na tzan jkaj qchukelna ax tuj Aténas,* b'ix oxik qlajo'na te Timotey aj qerman aj n'onen quky'i'l tzan txik qpakb'a'na te tpakb'alil galan ti'j Krist. Oxik qlajo'na tzan txik tnimsa' ek'u'j tzan etok mas jwert b'ix tzan exik tkawi' tzan eten jwert ti'j ja' wit'lik ek'u'j, tzan k'on eb'isun tzan tpaj aj xhcho'nal n'ok eten ajna'lni. Komo etetz eteb'en qetxkkix tzan tky'ik qi'j ikxji. Komo aj aqoqetna tuq exol tzi, qetza oxik jq'uma'na etetz, owokel qenkix tuq twitz xhcho'nal, b'ix ikxji oky'ik iktza'x oje tz'ok eten. Astilji wetz k'onti'lky ma wiyoj mas, oxik nlajo' te qerman [Timotey] cha'ol qa tzunx tuq wit'lik ek'u'j ti'j Qajawil. Wetz nkyinb'isun tuq kebal eqet tz'aqik tzan te aj njoyon tume'l tzan jqet tz'aqik, ikxji chagan-tal te qaq'umb'ena exol.
Per ajna'l tulen te Timotey,* otzaj tin jun tpakb'alil galan eti'j etetz, ti'j titza' etetz wit'lik ek'u'j [byenech] ti'j Qtata Dios b'ix titza' nqet egani' kye txq'anky, b'ix tzunkix nqotzaj ena'o'na tuky'i jun tk'u'jlal b'ix egan tzan qok eten iktza'x qetza qgana tzan etok qen. Astilji waq erman, anke nim b'is b'ix nim xhcho'nal n'ok qena tzani, etetz ma'tx jaw etin jk'u'j toklen qcha'o'na eti'j etetz, b'an jwert atix ti'j ja' wit'lik ek'u'j. Ajna'l qetza b'a'n tzan qanq'ina tuky'i jun chalajb'il tzan tpaj etetz jwert atix tuky'i Qajawil. Cha'oj qxnaq'tzan tuky'i te Qtata Dios, qetza b'an nxik qsi'na pixon eti'j etetz tzan tpaj nqochalajna nim eti'j. 10 Komo nqoxnaq'tzana b'ajq'ij b'ix b'ajaq'b'il tzan etok qena tzan exik qxnaq'tza'na ti'j te aj npaltin tzan tel eniky', tzan eten b'an jwert ti'j te aj ja' wit'lik ek'u'j.
11 Ntons axk-wit te Qtata Dios b'ix te Qajaw Jesukrist kye'onenxwit quky'ila tzan qpona etuky'i'l q'olb'el etetz. 12 B'ix Qajawil k'ulunxwit tuj etanim tzan tqet egani' mas etib' exolx, b'ix tzan tqet egani' kyaqil xjal iktza'x qetza nkxqet qgani'na, 13 tzajxwit tsi' jun ebalor tuj etanim tzan sten etanim b'an'ax saq tuj twitz Qtata Dios b'ix twitz te Qajaw Jesus oj tul tetz kyuky'i kyaqil kye txq'anky aj pawame' a'ox te tetz.
* 3:1 Kya 17:15 * 3:6 Kya 18:5