4
Te Tume'l Titza' Tzan Qb'et Iktza' Tgan Te Qtata Dios
Ntons waq erman, qetza qgan tzan txik jq'uma'na etetz b'ix nqet qwitza ewitz tuky'i tb'i Qajaw Jesus tzan eb'et tuj tume'l iktza'x oxik qxnaq'tza'na etetz b'ix tzan xhchalaj te Qtata Dios eti'j; iktza'x n'ek'ulu' ajna'l, pe'ejoyon tume'l titza' tzan ek'ulun mas b'an galan. Komo etetz eteb'enky te tume'l aj okaj jq'uma'na etetz aj otzaj tsi' te Qajaw Jesus. Komo te Qtata Dios tgan tzan sten saq qanim, astilji tgan tzan tel epawa' etib' ti'j te k'ajajb'ilj, ax tzan tel eniky' ekyaqil etetz titza' tzan tqet ejoyo' jun exu'jel tuj jun tume'l b'an galan tuj twitz Qtata Dios b'ix tzan tqet ete'e' galan,* b'ix nya'tx cha tzan etzeqtikqet kyi'j xuj iktza' kye aj nya'tx tijajil Israel aj k'onti'l nkye'okslan Qtata Dios. Ti'j kyaqil nini k'onti'l tzan tpaltin nijunwt ti'j junky, b'ix k'on qet eteq'i' jun qerman. Komo te Qajawil otk'ulu'tz tzan tel xhchojo' te xjal aj nk'ulun ikxji, iktza'x oje xik jq'uma'na etetz tuky'i jun tk'u'jlal atx jun-el. Te Qtata Dios k'onti'l otzaj tuk'le' a'o' tzan qanq'in tuj jun nya'tx galan sinoke tzan tel qpawa' qib' ti'j te nya'tx galan. Astilji ab'l aj owelal tik'o' ja xnaq'tzb'iljni, nya'tx tyol xjal te aj owelal tik'o' sinoke a te Qtata Dios owelal tik'o', te Qtata Dios aj oje xik tsi' etetz te Txewx.
Yatzun te tume'l titza' tzan tqet egani' etib' kxol etermanx, nya'tx presis tzan tqet ntz'ib'a' te etetz tzan tpaj axk te Qtata Dios oje kxik txnaq'tza' titza' tzan tqet egani' etib'. 10 Ikxji nqet ek'ulu' kyuky'i kyaqil kye qerman aj akyeqet tuj tkwentil Masedony. Per nxik qnimsa'na ek'u'j waq erman tzan k'on tkaj esi' sinoke tzan ejoyon tume'l titza' tzan ek'ulun mas b'an galan. 11 Ax intok esi' waq ek'u'j tzan eten galanx exolx, b'ix intok esi' ek'u'j ti'j etaq'unx, b'ix a'ixk etetz pe'etaq'unan tzan ewa'an ti'j etaq'umb'enx iktza'x oje xik jq'uma'na; 12 ikxji tzan eqet jiq'b'a' etetz tzan kye aj k'onti'l nkye'okslan b'ix tzan k'on tpaltin tidi' etetz.
Ikxjani Titza' Owulel Te Qajaw Jesukrist Junky'el
13 Etetz waq erman, qetza qgana tzan tel eniky' kyi'j kye aj oje kyekamik, tzan k'on eb'isun iktza' kye aj k'onti'l ja' b'a'n tzan tkaj lo'et kyk'u'j. 14 Komo qetz nqoksla' te Qajaw Jesukrist okamik b'ix ojaw anq'in junky'el, ax ikxji nqoksla' te Qtata Dios otk'ulu'tz tzan kyjaw anq'in junx tuky'i Jesukrist kye kamnaq aj nkye'okslan tuq ti'j. 15 Astilji qetza oxe'l jq'uma'na etetz iktza'x txnaq'tzb'en te Qajawil: Qkyaqil qetz aj itz'ojo'x, cha'oj tul tetz junky'el, nlay qoxik tuj ka'j tb'ay kywitz kye aj oje kyekamik.§ 16 Komo te Qajawil axk tetz oqtetz tuj ka'j, tuky'i twi' jun k'ulul mandad, b'ix oxe'l cha'let twi' te ángel aj twitzale' kxol kyaqil ángel, b'ix tuky'i twi' jun trompet aj te Qtata Dios, ikxji tetz oqtetz tuj ka'j, b'ix yaji kye kamnaq aj e'okslan ti'j te Krist okyejawel anq'in tb'aya'. 17 Yaji qetz aj tzunx itz'ojo', qetz aj aqoqet tzani twitz tx'o'tx', oqojawel jotlik junx kyuky'i'l tuj muj tzan qxik kanol te Qajawil tuj kyaq'iq', ikxji oqotelten tuky'i'l b'eyx te jun-ele'x.* 18 Ntons pe'enimsan waq ek'u'j exolx tuky'i ja tpakb'alil aj ma'tx xik nq'uma'ni.
* 4:4 Ax telponx ti'j te qchi'jel, tzan token te qchi'jel a'ox te jun galan iktza' tgan te Qtata Dios. 4:13 Ax: kye aj kamnaqe'. 4:14 Ax: kye aj eb'ajkamik. § 4:15 Ax: kye aj oje kyekamik. * 4:17 Mat 24:30-31; Mak 13:26-27; 1Kor 15:51-52