5
• • • • •
Xerla' chic jun k'ij c'ola jun nimk'ij cxin aj Israel y xba Jesús pJerusalén. Tzra' pJerusalén c'ola jun ya', jrubi' jara' ya' nbixa pe ctzojbal aj Israel, Betesda. Chenkaj chuchi' jun portón c'ol wa' ja' ya' abar ncatoc el wa' chpam tnamet. Jara' portón rubi' nbixa, portón cxin carne'l. Abar c'o wa' ya' tzra' c'o wa' j-o' jay cxin yuw-i' che nquec'je'a chuxe'. E q'uiy je' yuw-i' ec'ola tzra', ajni' chca moya', je' wnak ch'e'y nquebina, y je' sic chka'. J-e' queyben che nkaj ta jun ángel che neresla' ya'. Com c'ola jun ángel nkaj ta che neresla' ya'. Tak nusil chic ri' ya' j-e' yuw-i' nque'oca chpam. Nak xtpona nabey mul chpam jara' ya' nchumtaja chka bechnak opech yubil rc'an. C'ola jun acha tzra' yawa' xuban treintiocho juna' teywaja. Jesús tak xutz'et yawa' ctz'ela rutkin chic che c'o chic tiemp c'ola tzra' y cawra xbij tzra: —¿Nawajo' ncatchumtaja? —Per nmajo'n nak nc'ana wxin chpam ya' tak nusil ri', y tak quenba jun chwa' npona nabey mul chenwech. —Catyictaja, tec'ma' ela awarbal y ncatba, cara' xbixa tzra rmal Jesús. Y jara' hor xchumtaja jara' acha, xuc'ol ela rwarbal y xba. Jk'ij je xchumsasa jara' jun k'ij rxin xlanbal. 10 Rmal c'ara' xbixa tzra cmal aj Israel cawrara: —Camic xlanbal k'ij, xjan nawc'aj awarbal. 11 —Per ja' acha je xchumsana wxin jara' xbina chwa chquenc'ol ela nwarbal y quenba, cara' xbij chca. 12 —¿Nak acha c'ara' xbina chawa chcara' naban? cara' xecc'axaj tzra. 13 Per jara' acha mrutkin ta rwech nak xchumsana rxin com Jesús elnak el chic y xoca chquecjol e q'uiy wnak jec'ola tzra'. 14 Xe'iltaj c'a jara' acha chpam templo rmal Jesús y xbixa tzra: —Camic xatchumtaja, mtaban xtc'a lowlo' ch-utz c'ara' me tpe ta chpam ac'aslemal jun chic achnak más lowlo', cara' xbixa tzra. 15 C'jara' jara' acha xba y xerbij chca aj Israel che Jesús xchumsana rxin. 16 Com Jesús nquerchumsaj wnak chpam xlanbal k'ij rmal c'ara' aj Israel nqueban rij rwech nak nqueban tzra che neccamsaj: —¿Nak tzra c'ara' nesmaja chpam xlanbal k'ij? cara' necbij. 17 Jesús xbij chca: —Nedta' remjon samaj camic y anen chka' nquensmaj wa', cara' xbij chca. 18 Rmal c'ara' aj Israel más xquemaj rch'obic nak nqueban tzra che neccamsaj com c-e' ril Jesús necbij chic. Jun ril jxuban, xchumsaj acha chpam xlanbal k'ij, y jun chic, xbij che Dios redta' y xjumsaj ri' ruq'uin Dios.
• • • • •
19 C'jara' Jesús cawra xbij chca: —Ne ktzij wa' je xtenbij chewa ra', je Rlec'walxel majo'n xtuban ta mandar ri' ruyon kaja, xtuban ta je' achnak je nrajo'. Ja' ejemplo rxin Ttixel nuban. Ajni' nuban Ttixel jara' quenban anen chka' en Rlec'walxel. 20 Ttixel com ajni'la nrajo' Rlec'walxel rmal c'ara' nuc'ut njelal samaj chwech jremjon rbanic. Y c'o na samaj nuc'ut na chwech más na nmak chwech jawra jemjon rtz'etic camic. Cara' nuban ch-utz c'ara' ixix kas junwa' nena' tak xtetzu'. 21 Ja' Ttixel nquerc'asba' cnomki' y nuya' chic wjic cc'aslemal. Y cara' nuban Rlec'walxel chka', nuya' c'aslemal chca wnak chka bechnak cbanic tak nrajo' nuya' chca. 22 Ja' Ttixel majo'n xtuk'at ta tzij tzrij jun per jrebnon, rejchon pruk'a' Rlec'walxel chja' nek'towa njelal je' tzij. 23 Cara' rebnon ch-utz c'ara' Rlec'walxel nya'a ruk'ij cmal wnak ajni' nba'na tzra Ttixel je nya'a ruk'ij. Wc'ola jun mtuya' ruk'ij Rlec'walxel tzra' ntz'e't wa' majo'n nuya' ta ruk'ij Ttixel com ja' takyon ta Rlec'walxel. 24 Ne ktzitzij wa' je xtenbij chewa, wc'ola jun nuya' rexquin tzrij ntzojbal y ykula ruc'u'x ruq'uin Ttixel jtakyon ta wxin jara' rc'an chic utzlaj c'aslemal rxin Dios je rxin junlic, majo'n nba xta chpam nimlaj lowlo', xel ta chpam cmic y xuwil utzlaj c'aslemal je rxin junlic. 25 Ne ktzitzij wa' je xtenbij chic chewa, je' cnomki' chwech Dios c'ola jun tiemp chumin tak xtecc'axaj rukul Rlec'wal Dios, y tiemp jara' camic je xmajtaj ela, y nak xtquec'axana rxin nquec'se' na chpam utzlaj c'aslemal je rxin junlic. 26 Cara' rbanic com jc'aslemal jnalax ta ruq'uin Ttixel jara' yatanak tzra Rlec'walxel rmal Ttixel chruq'uin arja' nalax twa' chka'. 27 Chka' ja' Ttixel rejchon pruk'a' Rlec'walxel chja' nek'towa tzij chquij wnak com ja' xoca wnak wawe' rmal ra' yatanak tzra chja' nek'towa tzij. 28 Mex junwa' xewc'axaj jxenbij chewa com nerla' na jun k'ij tak conjelal cnomki' jemkun necc'axaj na rukul Rlec'walxel. 29 Tak xtecc'axaj nquec'astaja conjelal. Nak xebnowa utzlaj tak achnak j-era' nquec'astaja chpam utzlaj c'aslemal je rxin junlic, y nak xebnowa lowlo' nquec'astaja y nqueta'k ela chpam nimlaj lowlo'. 30 Anen majo'n quencsaj ta nna'oj, achnak nbij Ttixel jara' quencsaj chquenk'atbej tzij. Y ne rbeyal k'toj tzij quenban perc mjara' ta quenban je nrajo' kaja wanm anen, je nrajo' ranm Ttixel jtakyon ta wxin jara' quenban. 31 Wext nuyon kaja quenya' testig-il chwij nquixcwin tc'ara' nebij che me ktzij ta ntestimonio. 32 Per c'o chna jun jnuya' testimonio chwij y ne ktzij wa' testimonio jnuya'. 33 Ixix xetak rc'axic tzra Juan y arja' xoc testig chwij che ja' Dios takyon pa wxin, y ne ktzij wa' je xbij chewa. 34 Per anen me nc'atzin ta chwa c'o ta jun wnak xtoc ta testig chwij, ixix ewutkin chic testimonio jxuya' Juan chwij, jawra quenbij ch-utz c'ara' newil totanem rxin Dios. 35 Ja' Juan xoca ajni' jun nimlaj k'ak' jcongan nc'ata y nim rluz xpojcaj. Ixix xixec'je'a conform che rc'axic nak xuchol chewa y congan xixquicota rmal per njurmaj oca, xjurat xc'owa ec'u'x rmal. 36 Per c'o chna jun je nyowa testimonio chwij y arja' más na nim ruk'ij que chwech jxuya' Juan. Jsamaj jnemjon rbanic jara' ocnak testig chwij, jawra samaj Ttixel yoyona chwa y jawra samaj nuc'ut chja' Ttixel takyon ta wxin. 37 Y jun chic, ja' mism Ttixel jtakyon ta wxin rey-on ta testig-il chwij chka'. Per ixix next wjic ey-on ta ewexquin tzrij je nbixa chewa rmal Dios, majo'n ey-on ta cas tak arja' xk'alsaj ri' chewech. 38 Y chka' majo'n ey-on ta c'as tzra che ocnak rtzojbal ptak ewanm y nk'alaj chmajo'n ocnak ta com ja' takyon ta wxin y ixix majo'n egan xtiyke' ta ec'u'x wq'uin. 39 Bien tetz'ta' chpam rtzojbal Dios. Com ixix nech'ob che chpam rtzojbal Dios newil wa' utzlaj c'aslemal rxin Dios je rxin junlic. Per rtzojbal Dios anen quenrbij, ja' rtzojbal Dios nk'alsana nak nbanic anen. 40 Per ixix majo'n egan xteyke' ta ec'u'x wq'uin che xtewil ta utzlaj c'aslemal je rxin junlic. 41 Mjara' ta quenwajo' anen xtya' ta nuk'ij cmal wnak. 42 Per xerwara' wutkin che ixix majo'n newajo' ta Dios ptak ewanm. 43 Ja' Nedta' Dios arja' takyon ta wxin per ixix majo'n egan xteyke' ta ec'u'x wq'uin, per wext c'ola jun acha ruyon nuban kaja mandar ri' y nba ewq'uin jara' neyke'a ec'u'x ruq'uin. 44 Jnewajo' ixix, neban utzlaj tak achnak ch-utz c'ara' nya'a ek'ij cmal ewexbil per majo'n xtbij ta ewanm xteban ta utzil rxin Dios, per xruyon Dios necwina nbij w-utz tak achnak emjon rij. Tak xcara' neban mesquier neyke'a ec'u'x wq'uin. 45 Per mtech'ob ta xanen quenyowa ewil chwech Ttixel. Je nyowa ewil jara' Moisés, y ixix nebij congan ykula ec'u'x ruq'uin Moisés. 46 Wext ktzij nenimaj Moisés xnenimaj tc'ara' anen chka'. Je rtz'iban cana Moisés, anen c'ara' enrtz'iban cana ch-utz c'ara' nk'aljina nak nbanic anen. 47 Per we xmajo'n nenimaj ta je rtz'iban cana Moisés ¿atbij xtenimaj c'ara' ntzojbal anen? cara' xbij Jesús chca.