10
Queri' nbij chewe wach'alal como bien turkaj chewe nak queban ja kati't kamama' ojer ja tok xe'elto pan Egipto. Mta jun chique ja maquita chajixi maquita waraxi chuxe' ja sutz' ja takto rmal ja Dios chi cuc'axic. Xek'ax chipan ja mar in xeto'i pro ni canojelal. Quejach qui' pa ruk'a' ja Moisés pro ni canojelal chi arja' nuc'an quixin, jari' queban cani' xeba̱n bautizar chipan ja sutz' in chipan ja mar chakaja'. Quetij ja way xin Dios pro ni canojelal in xa jun rwach quetij. Quetij ja ya' xin Dios pro ni canojelal in xa jun rwach quetij chakaja'. Como c'oli ya' quetij ja pan abaj xelto wi' in ja rabaj jari' retal chi ja Cristo ni tran wi' chiquij ja tok xek'ax pa tak lugar je'e. Pro masqui yataj chique canojelal chi quetz'at ja nimak tak milagro ja c'a xinbij kaj chewe ri' pro xa e jun ca'i' chique ja ma xpi ta ryewal ja Dios chiquij. Queri' nbij chewe como xa e jun ca'i' chique ja ma xq'ueje' can ta quibakil chipan ja lugar ja chakijlaj ulew.
Ja c'a camic wach'alal nojel awa' ja bantaj chique ja c'a xinbij kaj chewe ri' jari' ocnak jun ejemplo chake, nokrxibej utzc'a chi matikayarij ajoj ja banoj itzelal ja cani' queban eje'e'. Maxta c'o rachbal jun winak owi rachbal jun nakun xteya' ta ruk'ij ja cani' queban jule' chique. Como eje'e' c'o jun nmak'ij quec'ul ya'bal ruk'ij rachbal jun wacax cani' tz'ibtal can quewari': —Ja winak xetz'abe'e in quemaj rbanic jun nimlaj wa'im. Xeyictaji in quemaj rbanic jun itzel tz'anem. Jari' quic'ulbej ruk'ij ja rachbal wacax, ne'e. Maxta komacun cuq'uin ixoki' ja cani' queban jule' chique. Como xuban jutij ec'oli chique queban ja il mac cuq'uin ixoki' in e veintitrés mil ja xecam rmal pro jari' mismo k'ij xecami. In jun chic, maxta kas k'alawachili tikamaj rc'ambajaxic jani' rpaciencia ja kajaw Dios xtikaban ta ja ma utz ta xtikabij ta chi mta nuban chake ja cani' queban jule' chique. Como xuban jutij ec'oli chique xeti' cumal cumatz in xecami pro rumac ja xajutij quimajon rc'ambajaxic rpaciencia ja kajaw Dios tok ban queri' chique. 10 In jun chic, maxta temaj wixwotem xtech'a' ta tre ja Dios ja nuban chewe ja cani' queban jule' chique eje'e'. Como xuban jutij ec'oli chique peti jun banol camíc xe'urcamsaj pro rumac ja wixwotem nqueban ja tok ban queri' chique.
11 Nojel awa' ja c'a xinbij kaj chewe ri' bantaji chijujunal utzc'a chi noc ejemplo chique ja winak chi nerxibej in tz'ibtal can utzc'a chi noc jun paxbanem chake ajoj ja rokc'o chipan ja q'uisbal rxin nojel ja tiempo ja chominto je'e rmal ja Dios. 12 Rmalc'ari' nbij chewe, ja wi congana cow ixpa'li nena' kaj kas tebana' cuenta, matzij quixkaj ixix chakaja'. 13 Ja c'a rixix mta jun prueba ewilon chipan ja rec'aslemal ja maquita ec'oli winak ek'axnak chic chipan. Ja c'a Dios arja' matuya' lugar tre chi npi jun prueba chewij ja maquita nixcowini necoch' como arja' ni nuban wi' cumplir ja rtzujun chake. Ja c'a wi xquixrc'ambajaj chipan jun prueba pro nuya' na chewe chakaja' nak nc'atzin chewe chi neto' ewi' chipan utzc'a chi nixcowini necoch'.
14 Rmalc'ari' chak'laj wach'alal ja tok nbij chewe, majutij teya' ruk'ij rachbal jun winak owi rachbal jun nakun. 15 Ixix c'ol ena'oj, bien c'a tech'obo' rij rwach ja xtinbij chewe ri'. 16 Ja tok nkanataj rcamic ja Cristo c'o jun vaso vino nkamaltioxij tre ja Dios in nkatij. Ja tok nkatij ¿la ma jun ta c'ari' nkaban ruq'uin ja Cristo nech'ob ixix? como ja vino jari' rquiq'uel. In chakaja' c'oli ja caxlanway nkawech' in nkatij. Ja tok nkatij ¿la ma jun ta c'ari' nkaban ruq'uin ja Cristo nech'ob ixix chakaja'? como ja caxlanway jari' rcuerpo. 17 Como xa jun mismo caxlanway ja nkatij rmalc'ari' tok xa jun cuerpo kabanon masqui ok q'uiy. Queri' rbanic como kanojel xa jun mismo caxlanway ja nkatij.
18 In tewasaj ena'oj trij chakaja' ja nqueban ja tinamit Israel, eje'e' tok nqueti' ja sacrificio je'e ja ntzujux parwi' ja raltar ¿la ma jun ta c'ari' nqueban ruq'uin ja Dios ja rajaw ja raltar nech'ob ixix? 19 Camic maxla ec'oli chewe quewa' quimajon rch'obic ri': —Pro ¿nak c'a rbanic ja nbij chic ja Pablo le', la c'ol ek rc'aslemal ja rachbal jun winak owi rachbal jun nakun? In chakaja' ja ti'ij ja noc sacrificio chwach rachbal jun winak owi chwach rachbal jun nakun ¿la c'ol ek rc'amonto, la junwi' na chwach xa nak ta chi ti'ijal? maxla neche' kaj. 20 Pro ma ja ta nbij chewe. Ja nbij chewe quewa' rbanic ri', ja winak ja ma cotak ta rwach ja Dios eje'e' tok c'o je'e sacrificio nquitzujuj chwach rachbal jun winak owi chwach rachbal jun nakun jari' chique demonio nquitzujuj wi' in ma tre ta ja Dios. Ja c'a rixix ni majun ngana xta jun xteban ta cuq'uin demonio. 21 Ni majun moda xtetij ta ja vino rxin ja kajaw Jesucristo xteban ta jun ruq'uin in xtetij chi ta c'a ja vino quixin demonio xteban chi ta jun cuq'uin. Ni majun moda xtetij ta ja c'o chwach ja mesa rxin ja kajaw Jesucristo in xtetij chi ta c'a ja c'o chwach ja mesa quixin demonio. 22 Owi ¿la utz on nech'ob ixix ja xta jun xtikaban cuq'uin demonio in xtiyictaj ryewal ja kajaw Jesucristo chakij rmal? ¿La más ta c'a kachok'ak' ajoj chwach arja' chi xkoch'ojin ta ruq'uin chewi'?
* * * * * * * * * *
23 Ni katzij wi' chi c'o nuk'a' tre nojelal pro xarwari' wi pa tak rubey ncoj wi' como c'o je'e ja mta utzil r'camonto. C'o nuk'a' tre nojelal pro c'o je'e ja mta q'uiyem rc'amonto chake chibil tak ki' tre ja yukulbal kac'u'x ruq'uin ja Jesucristo. 24 Maxta c'o jun chewe xta ja' nuch'ob ja c'o rc'amonto tre arja' ruyon pro ja nuban, tich'obo' c'a ja c'o rc'amonto chique ja jule' chic rachbil.
25 Ja c'a tre ti'ij ja nc'ayix pa c'aybal wi newajo' neti' teti'a', mta nuban wi neti' xa nak ta chi ti'ijal pro xarwari' maxta tec'waxaj razón wi ocnak sacrificio ja ti'ij chwach rachbal jun winak owi rachbal jun nakun, maxta quewa' tech'ob kaj ri': —Maxla xajan nti'i jawa' ti'ij ri', maxta quixche' kaj. 26 Utz ja wi neti' como rxin ja kajaw Dios ja rwach'ulew in rxin arja' chakaja' nojelal ja c'o chwach ja rwach'ulew.
27 Ja c'a tre jun winak ja ma rotak ta rwach ja Dios wi nixruban invitar chi nixewa' ruq'uin in wi c'ol egana nixbe jix. Ja c'a tok emajon wa'im ruq'uin utz wi neti' xa nak ta nucoj chewach, mta nuban pro xarwari' ja tok nucoj chewach maxta tec'waxaj razón wi ocnak sacrificio chwach rachbal jun winak owi chwach rachbal jun nakun, maxta quewa' tech'ob kaj pa tak ewanma ri': —Maxla xajan nti'i jawa' wari', maxta quixche' kaj. 28 Pro wi chaka jalal c'o jun nbin chewe: —Jala' nati' le' ocnak sacrificio chwach rachbal jun winak, wi ne' chewe, mejor ma teti' ta c'a. Como ja ranma arja' nbini chi xajan wi neti' xa chewi' tok nbij anin chewe chi ma teti' ta. Como ja rwach'ulew rxin ja kajaw Dios in rxin arja' chakaja' nojel ja c'o chwach ja rwach'ulew. 29 Pro xc'a rumac ja nbij ja ranma arja' tok anin nbij chewe chi mateti' in ma rumac ta ja nbij ja rewanma ixix. Queri' nbij chewe como ni ma xajan ta wi' wi nkati', libre ja kanma in ma rubey ta c'o ta jun xtibij ta chake chi xajan. 30 Ja c'a wi nkamaltioxij tre ja Dios ja nkati' ma rubey ta c'ari' ja xta itzel nbix chake tok nkati' como nkamaltioxij tre.
31 Queri' c'a rbanic wach'alal, ja tok c'oli wa'im neban owi xa nak ta ja neban xarwari' c'o ta rc'amonto tre ja xtiyabex ruk'ij ja Dios rmal. 32 Maxta c'oli teban ja xta ofensa rc'amonto chique winak, nixtac'a chique ta ja ma e kach'alal ta chi aj Israel chi ma aj Israel ta in nixtac'a chique ta chakaja' ja kach tak ralc'wal Dios. 33 Cani' nbanon anin chique winak xa nak ta chi winakil, ni mta wi' nban chiquewach ja xa ofensa rc'amonto chique. Ma ja ta nch'ob ja xa ruyon chwe anin c'oli rc'amonto pro ja c'oli rc'amonto chique ja jule' chic jari' nmajon rch'obic utzc'a chi eje'e' nquewil ja totajem xin Dios.