11
Ja cani' nbanon anin chique winak wach'alal queri' ta c'a neban ixix chique chakaja', tec'ama' ja rejemplo wxin como anin chakaja' nc'amon ja rejemplo rxin ja Cristo.
* * * * * * * * * *
Ja c'a camic wach'alal, anin congana ninquicot chewij ja ni ninurkaj wi' chewe ja tok c'oli xa nak ta ja neban, ninquicot chewij rmal ja remajon rnimaxic ja tijonem ja nya'on can chewe. Pro c'oli nwajo' nch'ob chewach ri', ja cajaw canojel ja rachi'i' jari' ja Cristo, ja rajaw ja rixok jari' ja rachi in ja rajaw ja Cristo jari' ja Dios. Jun achi tok arja' rmajon banoj oración owi rmajon rya'ic rbixic ja k'alasan chwach rmal ja Dios in wi c'oli ja rbotzben rwi' jari' xa ruq'uix ja rajaw nuya'. Ja c'a tre jun ixok tok arja' rmajon banoj oración owi rmajon rya'ic rbixic ja k'alasan chwach rmal ja Dios in wi mta rbotzben rwi' jari' xa ruq'uix ja rajaw nuya'. Ja wi queri' nuban ja rixok jari' junan ruq'uin ja cani' nsocaxel ja rsamal rwi' pro ni nojelal. Queri' nbij chewe como ja rixok wi mta rgana nubotz rwi' mejor tikupijel c'a ja rsamal rwi'. Nowi xa q'uixbal tre jun ixok wi nkupixel ja rsamal rwi' owi nsocaxel chi nojelal mejor ja nuban tibotzo' c'a rwi'. Ja c'a rachi ma rubey ta ja wi nubotz rwi' como arja' imagen rxin Dios in ruq'uin arja' natz'at wi' chi congana nim ruk'ij ja Dios. Pro ja rixok ruq'uin arja' natz'at wi' chi congana nim ruk'ij ja rachi. Queri' nbij chewe como ja tok kas tz'ucarsaxi ja nabey achi ma ruq'uin ta ixok pi wi' pro ja tok kas tz'ucarsaxi ja rixok ruq'uin achi pi wi'. In jun chic, ja rachi ma rmal ta ja rixok tok tz'ucarsaxi, ja tok tz'ucarsaxi ja rixok jari' rmal ja rachi tok tz'ucarsaxi. 10 Rmalc'ari' tok nbij chewe chi jun ixok arja' yatal trij chi nubotz rwi' como jari' retal chi c'o rajaw pa'l trij. Ja tok nubotz rwi' jari' utz nquetz'at ja ángel. 11 Pro ja kaniman ja kajaw Jesucristo xa ok junan chi achi chi ixok chake. Ja rachi nc'atzin ixok tre in ja rixok nc'atzin achi tre. 12 Queri' nbij chewe como ja tok tz'ucarsaxi ja nabey ixok ruq'uin achi pi wi' in ja c'a camic tok nokalaxi ja rok achi'i' ruq'uin ixok nokpi wi'. Xarwari' ni majun ja maquita ruq'uin Dios npi wi'.
13 Tech'obo' kaj chi utz eyon, jun ixok ¿la yatal trij nech'ob ixix chi nuban oración ruq'uin ja Dios ja wi ma rbotzon ta rwi'? 14 Ixix bien ewotak chi jun achi ni rxin wi' chi ma nimak ta ja rsamal rwi' nowi nuya' lugar tre chi nimak neli cani' jun ixok jari' xa q'uixbal tre. 15 Pro jun ixok ni rxin wi' chi nimak ja rsamal rwi' jari' cani' jun adorno rwekben ri'. Como arja' yatajnak tre chi nimak ja rsamal rwi' ocnak botzbal rwi'. 16 Ja c'a wi c'o jun chewe ja ma conforme ta ruq'uin ja c'a xinbij kaj chewe ri', wi solo nuch'a', tirotakij c'a chi ja wachbil xa junan nkach'ob cuq'uin trewa' wari' in queri' nkach'ob cuq'uin ja jule' chic iglesia chakaja' xa bar ta tri' nquemol wi' qui' pa rubi' ja Dios.
* * * * * * * * * *
17 Pro anin maquinquicot chewij ja xtinbij chic chewe ri' wach'alal como ja tok nemol ewi' mta q'uiyem rc'amonto tre ja yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo pro ja moloj ri'il neban, na xa más na lawulo' nixel rmal. 18 Como ec'oli nebin chwe chi ma jun ta neban ja tok nemol ewi' chi rnataxic ja Jesucristo, jari' xa división ja nixtajini neban. Jari' ja nch'a' chewe nabey. Anin matinnimaj nojel ja rewil nbixi pro can nnimaj ja bin chwe chi ma jun ta ebanon. 19 Nnimaj como c'o je'e división nbantaj na checojol utzc'a chi nixc'ambajaxi utzc'a chi bien nk'alajin na echinatak chewe ja kas katzij chi ncajo' ja Dios. 20 Ja c'a tok nixekaj chipan ja lugar ja bar nemol wi' ewi' chi rbanic ja cena rxin ja kajaw Jesucristo ¿la katzij c'a chi rxin arja' ja cena neban nech'ob ixix? Jari' ma rxin ta ja neban. 21 Queri' nbij chewe como ja tok nerila' ja hora xin wa'im nemajla' rtijic eyon ja rewxin chejujunal, matewaybej na ewi' in tok nq'uiswani ec'oli tak meba'i' chewe mta quixin neya', ni nk'ak'an wi' quepan in ec'oli chewe xa nek'abari. 22 Ja c'a wi xa queri' neban ¿nak tre tok ma pa tak ewochoch ta nixwa' wi'? ¿La mta la'an ewochoch chewi'? Owi maxla xa itzel chic ne'etz'at ja kach'alal ja re tinamit xin Dios tok neban queri', maxla xa egana neban chique ja tak meba'i' cani' ma ec'o ta. Ja camic ¿nak nbij chewe nech'ob ixix, la ninquicot chewij ja neban queri'? Jari' ma can ta.
23 Queri' nbij chewe wach'alal como ma queri' ta neban tre ja cani' xinc'ut chewach. Como ja k'alasax chinwach anin rmal ja kajaw Jesús jari' ja xinc'ut chic chewach ixix in quewa' rbanic ri'. Ja kajaw Jesús jari' ak'a' tok xajalal maja'n tijach pa quek'a' ja winak ja xetzelan rxin, arja' xuc'am ja caxlanway in xmaltioxij tre ja Dios. 24 C'ac'ari' xuwech' ja caxlanway in quewa' xbij chique ja rapóstol ri': —Jawa' caxlanway ja xinwech' ri' jawa' ncuerpo anin como ja xtiban tre ja ncuerpo cani' nwech'i, nincamsax na pan ecuenta. Camic tec'ama' in tetija' in nijawawa' xtenatbej wxin, ne'e. 25 Queri' xuban chic tre ja jun vaso vino chakaja', ja tok colbetaji wa'im rmal xuc'am in quewa' xbij chic chique ri': —Ja vino ja c'o chipan ja vaso ri' jawa' nquiq'uel ocnak rseguro ja c'ac'a chominem ja rchomin ja Dios. Ja tok xtetij xa nak ta chi tiempo'al xtetij wi' je'e nijawawa' xtenatbej wxin chakaja', ne'e. 26 Queri' c'a ja kas mero rbanic, jawa' caxlanway ri' rachbil ja riya'l uva tok xtetij xa nak ta chi tiempo'al xtetij wi' je'e jari' cani' neya' rbixic ja rcamic ja kajaw Jesucristo in c'a tokori' netanba' rtijic ja tok xtipi chic jutij.
27 Rmalc'ari' nbij chewe, xa nak ta xtitijowi ja caxlanway, xa nak ta xtitijowi ja vino ja nkanatbej rcamic ja kajaw Jesucristo in wi xa ma ch'obol ta nuban tre rtijic jari' xajan ja nuban, xa itzel nuban tre rcuerpo ja kajaw Jesucristo rachbil rquiq'uel. 28 Pro mejor ja neban, tec'ambajaj kaj ja rewanma eyon jani' ebanon chejujunal, c'a tokoc'ari' utz netij ja caxlanway rachbil ja vino. 29 Queri' nbij chewe como xa nak ta xtitijowi jawa' caxlanway ri' rachbil ja vino in wi xa ma ch'obol ta nuban tre rtijic jari' xa castigo xin Dios nsiq'uij trij, xa matich'obtaj rmal nak ja kas mero rbanic ja cuerpo rxin ja kajaw Jesucristo. 30 Como xa ma ch'obol ta neban tre rtijic ja cena rxin ja kajaw Jesucristo xa chewi' tok e q'uiy chewe ja ma kas ta c'o quichok'ak', xa e yawa'i' in xa chewi' chakaja' tok e q'uiy chewe ja xecami. 31 Pro ja c'a wi ajoj mismo nkac'ambajaj kaj ja kanma kayon in wi nkachomij ja ma utz ta kabanon jari' mta ja castigo xin Dios xtipi ta chakij. 32 Pro ja tok c'oli ja castigo xin Dios npi chakij jari' katijoxic nbani utzc'a chi makotakel chijutij chipan ja nimlaj rpokonal ja bar xquetakel wi' ja winak ja xa ruq'uin rwach'ulew yukul wi' quec'u'x.
33 Queri' c'a rbanic wach'alal in rmalari' tok nbij chewe, ja tok nemol ewi' chi rbanic ja wa'im tewaybej na ewi', junan ta nixoqui pa wa'im. 34 Ja c'a wi c'o jun chewe congana nk'ak'an rupan in matucoch' mejor tiwa'el pa rochoch. Quirtari' neban jutz'it utzc'a chi mta castigo xin Dios nesiq'uij chewij ja tok nemol ewi'. Ja c'a tre ja jule' chic razón ja xec'waxaj chwe c'a tokori' xtinchomij ja tok xquinekaj ewq'uin.