2
Ja c'a ranin wach'alal tok xinekaj ewq'uin xinya' rbixic chewe ja utzlaj tzij xin Dios ja nc'utu chikawach nak rbanic ja Jesucristo pro ma nimak tak tzij ta xincoj chi rbixic in ma nimak tak na'oj ta quixin winak xincoj ta chakaja'. Como anin tok maja'n quinbe ewq'uin bien xinch'ob kaj pa wanma chi tok xquinekaj ewq'uin solo Jesucristo ja nenya'a' rbixic chewe pro jun Cristo ja camsax chwach cruz. Ja c'a tok xinq'ueje' checojol bien xurkaj chwe chi anin xin way xin ya', congana nxben wi' como ja samaj congana al xinna'. Bien turkaj chewe jani' ja ntzobal ja tok xinya' rbixic ja rtzobal Dios chewe. Ma xinbij ta jule' nimak tak tzij chewe ja xixnbochibej ta, ma xincoj ta nimak tak na'oj quixin winak. Pro ja tok xintzijon ewq'uin bien xetz'at chi congana samaji ja rEspíritu Santo, congana samaji ja poder xin Dios in tri' xetz'at wi' chi ni katzij wi' ja xinbij chewe. Queri' nrajo' ja Dios utzc'a chi bien ntique'e ja yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo pro ma rmal ta nimak tak na'oj quixin winak tok ntique'e, rumac ja poder xin Dios ja xetz'at.
* * * * * * * * * *
C'o nac'a ja nimak tak na'oj ja nkach'ob chiquewach ja kach'alal ja bien tiquili ja yukulbal quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo pro jari' ma nimak tak na'oj ta ja xa xin rwach'ulew in nixtac'a nimak tak na'oj ta chakaja' quixin nimak tak winak ja nebano mandar wawe' chwach'ulew, jule' winak ja xa nekajsax na rmal ja Dios. Pro ja nimak tak na'oj ja nkach'ob chiquewach ja kach'alal jari' na'oj xin Dios, jule' na'oj ja ma k'alasan ta nabey, awatal chiquewach winak. Jawa' nimak tak na'oj ri' ni rch'obonto chi wi' ja Dios ja tok maja'n titz'ucarsaj ja rwach'ulew, ni rchominto chi wi' chi nuya' na chake chi nkuc'aj na jun c'aslemal ja congana nim ruk'ij ja cani' rc'aslemal arja'. Pro jawa' nimak tak na'oj xin Dios ri' ma xch'obtaj ta cumal ja k'etol tak tzij ja nebano mandar wawe' chwach'ulew, ni majun chique ch'obtaj ta rmal. Ja c'a wixta ch'obtaj cumal maquita c'a querip ari' chwach cruz ja kajaw Jesucristo ja ni rxin wi' chi c'aslemal xin Dios rc'an. Pro ja c'a queban, queri' ja cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios, quewa' nbij ri': —Ja Dios c'oli ja rchominto ja nuya' na chique ja winak ja ne'ajo'n rxin pro jari' ni majun winak rtz'aton ta ruq'uin ta rwach in nixtac'a rc'axan ta ruq'uin ta rxquin in nixtac'a ch'obtajnak ta rmal pa ranma chakaja', ne'e. 10 Pro jari' rk'alasan chic chikawach ajoj ja Dios, tokori' xk'alasaj ja tok xutakto ja rEspíritu Santo kuq'uin chi ja' Espíritu Santo nch'obo chikawach. Queri' nbij chewe como ja rEspíritu Santo arja' ni majun ja maquita nekaj wi' ja rpensar, bien rotak nojel ja nuch'ob kaj ja Dios ja rawatal chiquewach winak. 11 Mchita jun nak chi ta otakyon ja nuch'ob kaj ja Dios, xa ruyon ja rEspíritu Santo otakyon. In cani' chake ajoj chakaja' ja rok winak, mta jun kach winak otakyon ta ja nkach'ob kaj pa tak kanma pro xa kayon kaj ajoj kotak. 12 Ja c'a rajoj yatajnak chake ja rEspíritu Santo ja takto rmal ja Dios pro jari' Espíritu xin Dios, ma xin rwach'ulew ta. Jari' Espíritu Santo arja' takto kuq'uin rmal ja Dios utzc'a chi arja' nurch'obo' chikawach nak rbanic nojel ja kacochin tre ja Dios ja ni rchominto wi' ojer chi nuya' chake. 13 Ja nch'o̱b chikawach rmal ja rEspíritu Santo jari' nkach'ob chic ajoj chiquewach jule' chic xarwari' ja tzij ja nkacoj chi rch'obic chiquewach ma ja ta jule' nimak tak tzij ja c'utun ta chikawach cumal winak pro ja tzij nkacoj jari' ja c'utun chikawach rmal ja rEspíritu Santo. Queri' c'a nkaban, ja tijonem ja nya̱' chake rmal ja rEspíritu Santo jari' nkach'ob chiquewach jule' chic winak pro jule' winak ja neyo' lugar tre ja rEspíritu Santo chi arja' nbano mandar pa tak canma.
14 Pro ja winak ja matiqueya' lugar tre ja rEspíritu Santo chi arja' nbano mandar pa tak canma eje'e' xa nquech'a' ja nc'u̱t je'e chiquewach rmal ja Espíritu Santo. Nquech'a' como xa pa tz'anem nquecoj wi'. In ni mta wi' moda ja xtich'obtaj ta cumal nak rbanic como jari' macatcowini nach'ob ja maquita c'oli ja rEspíritu Santo nuc'an awxin chi rch'obic. 15 Pro ja tok nkaya' lugar tre ja rEspíritu Santo chi arja' nbano mandar pa tak kanma jari' bien nch'obtaj kumal nojel ja nc'u̱t je'e chikawach rmal pro ja winak ja matiqueya' lugar tre eje'e' ni majun chique xticowin ta xtuch'ob ta jani' ja kana'oj ajoj. 16 Queri' rbanic cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios, quewa' nbij ri': —Ni majun winak xticowin ta xtirotakij ta jani' rna'oj ja Dios ja xta ruyon kaj, ni majun winak xticowin ta xtuya' ta jun paxbanem tre ja Dios. Queri' ja tz'ibtal can. Pro ja rajoj ocnak rna'oj ja Cristo chake chewi' tok matich'obtaj cumal ja jule' chic winak jani' ja kana'oj.