4
Ja c'a rajoj wach'alal kas ta xtich'obtaj emwal chi xa ok tak moso rxin ja Cristo in ya'on chi kakul chi nkaya' rbixic ja utzlaj tzij xin Dios ja ma k'alasan ta nabey. In tre jun achi tok c'oli ya'on chi rukul rmal ja rpatrón jari' congana rjawaxic tre chi ni nuban wi' cumplir ja nbix tre rmal ja rpatrón chi nuban. 3-4 Pro ja kajaw Jesucristo xa ruyon arja' c'o ruk'a' tre chi nbij pon wi nbanon cumplir owi mani. Pro wi ixix nixbin pon chi ma nbanon ta cumplir in chakaja' xa nak ta chi winakil ja rocnak k'etol tzij wawe' chwach'ulew wi arja' nbin pon chi ma nbanon ta cumplir jari' ma kas ta ninocla' il chwach. In nixtac'a anin ta chakaja' c'o ta nuk'a' tre chi xtinbij pon ta wi nbanon cumplir owi mani. Masqui anin nna' kaj camic chi mta ja ma utz ta nbanon pro matibij tzij ari' chi mta, maxla c'oli pro xa mta nnaben. Pro xa ruyon ja kajaw Jesucristo ja c'o ruk'a' chwe chi nuk'et tzij chwij. Ja c'a tok xtipi chic jutij ja kajaw Jesucristo jari' tiempo xin k'etoj tzij rmalc'ari' nbij chewe chi ma tek'etla' pon chi ta tzij ixix trij jun winak. Ja c'a tok xtipeti ja kajaw Jesucristo arja' nlasaj na pa sakil nojel ja rawatali, arja' nk'alasaj na chakaja' nojel ja nkach'ob kaj pa tak kanma. Ja c'a tok xtik'alastaj rmal c'ac'ari' ja Dios arja' xtibin chake chikajujunal wi utz kabanon owi mani.
Nojel awa' xinbij chewe ri' wach'alal jun ejemplo c'awa' chewe. Anin xincoj wi' chipan ja rejemplo in xincoj ja rApolos chipan chakaja', ja kas ngana anin c'o ta rc'amonto chewe. Xinch'ob chewach chi anin wachbil ja rApolos xa ok moso rxin ja Jesucristo. Jari' xinch'ob chewach utzc'a chi newotakij ja nc'u̱t chikawach rmal ja rtzobal Dios chi ma winak ta ja neya' quek'ij. Ja kas nwajo' anin, ni ta majun chewe congana ta nim xtuna' kaj xtibij ta tre jun kach'alal: —Anin más na buena ja nmaestro ja bar ncojon wi' wi' pro ja rawxin atat ma kas ta buena, xtiche' ta. Ja c'a wi c'o jun nuna' kaj chi congana nim pro ¿nak c'a bin tre chi arja' más nim ruk'ij chiquewach ja jule' chic kach'alal? ¿La ma Dios ta c'a sipan tre nojelal ja c'o ruq'uin? Ja wi xa rcochin tre ja Dios ¿nak c'a tre tok nyabej kaj ruk'ij ruyon, nak c'a tre tok nuban tre cani' xa ma sipan ta?
¿La ixnojnak chi c'a ixix tre ja rtzobal Dios, la mchita c'a nc'atzin chewe? ¿La c'o chi c'a ewq'uin ixix nojel ja meba'il xin Dios? ¿La ixocnak chi c'a ixix ix rey nabey chikawach ajoj chipan ja gobierno xin Dios? Congana ta buena ari' ja wixta ixocnak chic ix rey como jari' ajoj jun ta c'ari' okocnak chic rey ewq'uin chakaja'. Congana ta buena ja queri' como ja rajoj camic congana majtajnak rbanic pokon chake cumal winak. Ja nch'ob anin ja Dios arja' rya'on lugar chique ja winak chi quibanon chake ja rok apóstol ni ma ok vale ta, quibanon chake cani' k'eton chic tzij chakij chi nokcamsaxi. Queri' nbij chewe como mta ja maquita k'alajinnak wi' ja rpokonal katijon, bien k'alaj chiquewach winak in bien k'alaj chiquewach ángel chakaja'. 10 Ajoj tok nkaya' rbixic ja Cristo chique ja winak xa ok nacnak tak winak nokche'xi cumal no ixix nena' kaj chi congana ewotak chic nojelal tre nak rbanic ja Cristo. Ajoj ma kas ta ok fuerte no ixix congana ix fuerte nena' kaj. Ixix congana nixban respetar no ajoj xa itzel noktz'ati. 11 Ja c'a rpokonal c'a majtajnak na chakij camic cani' tre wa'al chakichi' in cani' tre katziak kas tak lawulo' chic chakij. C'o je'e noc k'a' chakij in mta kochoch ja ni ta kaxin wi'. 12 Congana nokcosi, noksamaj ruq'uin kak'a'. Ja tok noktz'uji tok nokyok'i cumal winak ja c'a nkaban, utzil xin Dios nkac'utuj pa quewi'. Ja tok nba̱n pokon chake nkacoch', matikaya' rjil rc'axel. 13 Ec'oli nebin chake chi xa ok itzel tak winak pro ajoj nkach'ob chiquewach pan utzlaj tzij. Ja banon chake cumal ja winak wawe' chwach'ulew xa ok cani' k'ayis ja nel pa mes, xa ok cani' nakun ja xa tz'il nch'akixel in niquirwari' majtajnak rbanic chake camic.
14 Nojel awa' xintz'ibaj chewe ri' ma rmal ta chi q'uixbal xtena' ta rmal, ma queri' ta. Pro nojel awa' wari' jun paxbanem chewe, nbanon chewe ix cani' chak'laj tak walc'wal. 15 Ix walc'wal como anin xinyo' rbixic chewe ja utzlaj tzij xin Cristo Jesús in rmalari' tok xa jun ebanon ruq'uin camic. Masqui e lajuj mil maestro xquewinakari ja nech'obo chewach nak rbanic ja Cristo pro ni xa nuyon wi' anin inocnak etata' chwach ja Dios. 16 Como anin in etata' rmalc'ari' tok congana nban recomendar chewe chi nec'am ja rejemplo ja nmajon rya'ic chewach. 17 Queri' nwajo' chewe in xc'a rmalari' tok xintakel ewq'uin ja Timoteo. Ja c'a Timoteo arja' cani' chak'laj walc'wal, arja' ni nuban wi' cumplir ja najo'x tre rmal ja kajaw Jesucristo chi nuban. Xintakel ewq'uin utzc'a chi arja' nernataj chewe jani' ja rejemplo ja nya' anin chiquewach ja kach'alal ja tok nch'ob chiquewach nak rbanic ja Cristo. Jari' ejemplo ja nya' anin chiquewach ja riglesia pro chiquewach canojelal xa nak ta chi tinamital ec'o wi'. 18 Pro ec'oli checojol, eje'e' congana e nimak nquena' kaj in quewa' nquibij ri': —Ja Pablo xa nxbej ri' npeti kuq'uin, neche'e. 19 Pro anin can ninbe ewq'uin chanim wi xtiya' lugar chwe rmal ja kajaw Dios chi ninbe. Ja c'a tok xquinekaj ewq'uin bien ntz'at na nak quibanic ja jule' winak ja kas e nimak nquena' kaj. Nixtac'a xtinya' ta jutz'it caso tre ja jule' tzij nquibij ja ni majun poder rc'an pro bien ntz'at na ja wi c'oli ja poder xin Dios cuq'uin owi mani. 20 Queri' nbij chewe como ja tok nsamaji ja gobierno xin Dios pan ac'aslemal jari' ma chaka ta nabij jule' tzij pro c'oli ja poder xin Dios awq'uin. 21 Ja c'a camic ewq'uin ixix c'o wi' nak nban chewe ja tok xquinekaj ewq'uin, wi pa ch'olinem nintzijon ewq'uin in nixnuban castigar owi nechomij pon ewi' utzc'a kas lok' nkana' ki' in pa qui'il noktzijoni.