5
C'o taka'an jun itzelal bantajnak checojol elnak rbixic como c'o jun chewe xuc'am ja rte'bal. Jari' congana itzel na, xna' xa ma queri' ta nqueban ja winak ja ma cotak ta rwach ja Dios. Pro ixix taka'an c'a emajon na rya'ic ek'ij pro ja kas yatal chewij bis ok'ej ta xeban, xewasajel ta ja rachi checojol ja banowi ja ritzelal. Como anin nch'obon chic nak rjawaxic chi nba̱n tre ja rachi. Masqui anin ma inc'o ta ewq'uin pro ja respíritu wxin jari' c'ol ewq'uin. Anin xinban cani' inc'ol ewq'uin in pa rubi' ja kajaw Jesucristo xink'et tzij trij ja rachi ja banowi ja ritzelal. Quewa' neban ri', ja tok emolon chic jutij ewi' ewachbil ja respíritu wxin in tok c'oli ja poder rxin ja kajaw Jesucristo checojol tokoc'ari' xtewasajel checojol ja rachi, xtoc pa ruk'a' ja Satanás in ja c'a rcuerpo xtutij na rpokonal pa ruk'a' ja Satanás. Queri' ta c'a neban tre utzc'a chi ja respíritu rxin jari' matitz'iloxi pro ntotaji tokori' tok xterila' ja nimlaj k'ij ja tok xtipi chic jutij ja kajaw Jesús.
Pro ma rubey ta ja rebanon ja xa neya' nojoj ek'ij eyon pro c'ol itzelal bantajnak checojol. ¿La ma ewotak ta c'a chi ja ritzelal queri' nuban ja cani' nuban ja levadura? Como ja levadura masqui xa tutz'it pro nbe pa nim, npaxij ri' chipan ja k'or nojelal. Ma teban chi ta más ja ritzelal ja rebanonto ojer utzc'a chi bien k'alaj chi c'ac'a chic ja rec'aslemal, ix cani' jule' k'or c'ac'a ja ni majun levadura ruq'uin. In ni katzij wi' chi c'o jun c'ac'a c'aslemal yatajnak chewe rmal ja Cristo pro jun c'aslemal ja ni majun itzelal rc'an. Queri' nbij chewe como ja Cristo arja' camsaxi rmal ja kil kamac, ban tre cani' nba̱n chique ja tak carnelo ja ne'oc sacrificio ja necamsax parwi' altar pa tak nmak'ij pascua. Rmalc'ari' nbij chewe, kawasajel jutz'it ja ritzel tak na'oj ja kuc'an ojer rachbil nojel ja kaban ja xa itzelal rc'amonto. Ni ta katzij wi' jutz'it nojel ja nkabij in nojel ja nkaban, nojel ta kac'u'x nojel ta kanma nkaban.
Turkaj chewe ja jun chic carta ja ntakon chic ewq'uin, c'oli xintz'ibaj chipan quewari': —Ma que'ewachbilaj ta achi'i' ja nqueban ja il mac cuq'uin ixoki', xinche' chewe. 10 Pro tok xinbij queri' chewe ma ja ta xinbij chewe chi maque'ek'ijla' ja rebanol itzelal ja ma e kach'alal ta. Como ja wawe' chipan ja rwach'ulew ri' ni newil wi' ewi' cuq'uin winak ja ma quiniman ta ja Jesucristo ja nqueban ja il mac owi cuq'uin winak ja chaka benak chi yarin quinakun winak ne'ocla' wi' il owi cuq'uin ja ralak'oma' owi cuq'uin ja nexuque' chwach rachbal jun winak owi chwach rachbal jun nakun. Ja wi newajo' owi mani puersa newil ewi' cuq'uin. Ja c'a wi mta egana newil ewi' cuq'uin rjawaxic c'ari' chi nixel ta chipan awa' rwach'ulew ri'. 11 Pro ja xintz'ibaj chipan ja carta quewa' rbanic ri', ma que'ewachbilaj ta ja rachi'i' ja nebini chi e kach'alal pro nqueban ja il mac cuq'uin ixoki' owi chaka benak chi nquiyarij quinakun winak owi nexuque' chwach rachbal jun winak owi chwach rachbal jun nakun owi xa pokonlaj tak tzij netzijoni owi xa e k'abarela' owi xa e alak'oma'. Ja kach'alal ja nebano queri' nixtac'a nixwa' ta cuq'uin. 12 Ja c'a winak ja ma e kach'alal ta jari' mta nuk'a' chique xtink'et ta tzij chiquij. Pro ja kach'alal ja rec'o checojol ¿la ma chi ekul ta c'a ixix ec'o wi' chi ne'echomij ja tok c'oli ja ritzelal nqueban? 13 Pro ja ma e kach'alal ta jari' Dios nchomin ari'. Ja c'a rixix camic tewasajel c'a checojol ja rachi ja banowi ja ritzelal.