6
Ja tok c'o jun chewe ja tok c'oli banon tre rmal jun kach'alal in nti'on tre ¿nak tre tok ma q'uixbal ta nuna' nerya'a' parte pa k'etbaltzij chiquewach winak ja ma cotak ta rwach ja Dios? ¿Nak tre tok ma cuq'uin ta kach'alal nbe wi' chi eje'e' nechomini? ¿La ma ewotak ta c'a chi ajoj ja yukul kac'u'x ruq'uin ja Jesucristo nyataj na chake chi nokoqui ok k'etol tak tzij pa quewi' ja winak wawe' chwach'ulew? Ja c'a wi nyataj chewe chi nixoqui ix k'etol tak tzij pa quewi' ja winak wawe' chwach'ulew ¿nak c'a tre tok ma quixcowini nechomij ja tak problema ja nwinakar checojol? ¿La ma ewotak ta c'a chi nyataj na chake chakaja' chi nokoqui ok k'etol tak tzij pa quewi' ángel? Ja wi queri' rbanic ¿nak moda tok ma xkocowin ta nkachomij ja nkawil je'e chipan ja kac'aslemal wawe' chwach'ulew? Rmalc'ari' nbij chewe, ja tok c'o je'e problema checojol in nrajo' rchomarsaxic ¿nak c'a tre tok nixbe cuq'uin ja k'etol tak tzij ja ma quiniman ta ja Jesucristo? Queri' nbij chewe utzc'a chi q'uixbal ta nena' jutz'it rmal ja rebanon. ¿La ni mta wi' jun checojol ja ncowini nerchomij ja kach'alal ja tok c'o quiproblema? Pro ja neban ixix, jun kach'alal nerya'a' parte trij jun chic kach'alal in c'uluto ja nerya'a' wi' parte chiquewach winak ja ma quiniman ta ja Jesucristo.
Inso chakaja' ja tok neya' parte chibil tak ewi' jari' xa nixmeloj chewij tre ja rec'aslemal. Ja tok c'oli nba̱n chewe in tok c'oli nalak'ax chewe ¿nak tre tok matecoch' kaj chwach ja neya' parte? Pro mni, na xa ixix nixbanowi ja ritzelal in ixix nixbanowi ja ralak' in c'uluto ni chique kach'alal neban wi'.
¿La ma ewotak ta c'a chi ja winak ja re banol tak itzelal eje'e' matiyataj chique ja herencia chi ne'oc chipan ja gobierno xin Dios? Maxta quixban engañar, ja herencia rxin ja gobierno xin Dios jari' ni matiyataj wi' chique achi'i' in ixoki' ja nqueban ja il mac nixtac'a xtiyataj ta chique ja nexuque' chwach rachbal jun winak owi chwach rachbal jun nakun nixtac'a chique ta ja nqueban rij tak quewi' ja quixjayilal owi ja cachajilal nixtac'a chique ta ja rachi'i' ja xa cach tak achi'i' nequiyarij 10 nixtac'a chique ta ja ralak'oma' nixtac'a chique ta ja winak ja chaka benak chi nquiyarij quinakun winak nixtac'a chique ta ja k'abarela' nixtac'a chique ta ja winak ja xa pokonlaj tak tzij netzijoni in nixtac'a chique ta ja nequechap winak chi nquilak'ajel quinakun. 11 In ec'oli chewe ja re quitakari' nabey ja cani' c'a xinbij kaj. Pro ja camic ch'ach'ojirsan chic ja rewanma, camic ixparti'in chic chi neban ja samaj xin Dios in camic ixc'ulun chic rmal ja Dios, arja' rbanon chic chewe cani' mta ewil emac ebanon. Pro xa rmal ja xa jun ebanon ruq'uin ja kajaw Jesucristo chewi' tok banon queri' chewe in rmal chakaja' ja samaji pa tak ewanma ja rEspíritu Santo ja takonto rmal ja katata' Dios.
* * * * * * * * * *
12 Ni katzij wi' chi c'o nuk'a' tre nojelal pro xarwari' wi pa tak rubey ncoj wi' como c'o je'e ja mta utzil rc'amonto. C'o nuk'a' tre nojelal pro ni majun ngana xtibe ta nuc'u'x ruq'uin jun nakun ja wi ma pa rubey ta ncoj wi' in xquinoc ta pa ruk'a' arja', jari' ma can ta. 13 Ja tre kaway ni ja wi' rsamaj chi nnojsaj kapan in tre kapan chakaja' ni ja wi' rsamaj chi nsamajij ja way ja nkatij pro jari' nerila' na jun k'ij tok mchita way mchita kapan como ja Dios nuq'uis na chi ca'i'. Pro ja tre kacuerpo ma ja ta rsamaj ja xko'oc ta cuq'uin ixoki' ja wi ma kixjayilal ta, jari' ma rubey ta. Pro ja rsamaj ja kacuerpo jari' chi noqui jun samajbal rxin ja kajaw Jesucristo in chakaja' ja kajaw Jesucristo arja' nuban cuenta ja kacuerpo. 14 Ja Dios arja' xuyic ja kajaw Jesucristo chipan ja camíc in nokruyic na ajoj chipan chakaja'. Arja' nucoj na ja poder ja c'o ruq'uin in nokc'astaj rmal. 15 ¿La ma ewotak ta c'a chi ja recuerpo ixix jari' ocnak miembro je'e rxin ja rcuerpo ja Cristo? ¿La rubey ta c'ari' nech'ob ixix newasajel je'e miembro rxin ja rcuerpo ja Cristo in necoj chic ruq'uin ja rcuerpo jun itzel ixok? Ja queri' congana itzel na. 16 ¿La ma ewotak ta c'a chi ja tok natoc ruq'uin jun itzel ixok jari' xa jun cuerpo naban ruq'uin? Queri' nbij chewe como c'oli tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewa' nbij ri': —Ja jun c'ulaj winak xa jun cuerpo nqueban, ne'e. 17 Pro ja tok xa jun naban ruq'uin ja kajaw Jesucristo jari' xa jun espíritu naban ruq'uin. 18 Ja natoc ruq'uin jun ixok ja ma awixjayil ta jari' ma teya' ta ewi' ixix tre, quixanmaj chwach. Ja tok naban je'e ja ritzelal ma ni ta tre ja racuerpo naban wi' itzel pro ja tok natoc ruq'uin jun ixok ja ma awixjayil ta jari' ni tre ja racuerpo naban wi' itzel. 19 ¿La ma ewotak ta c'a chi ja recuerpo jari' ocnak rochoch ja rEspíritu Santo in ja rEspíritu Santo arja' xa jun rbanon ewq'uin? ¿La ma ewotak ta c'a chi Dios yoyon chewe chi queri' ebanon in mta ek'a' ixix tre ja recuerpo? 20 Queri' nbij chewe como ja Dios arja' c'oli xutoj ja xixrlok'bej. Como ix rxin chic ja Dios rmalc'ari' nbij chewe, ja ta neban tre ja recuerpo xtoc ta ya'bal ruk'ij ja Dios in queri' ta c'a neban tre ja respíritu ewxin chakaja' como rxin Dios chi ca'i'.