3
Ja c'a wi ixix jun ixc'astajnak ruq'uin ja Cristo kas ta c'a nel ec'u'x ari' trij ja xin chila' chicaj ja bar tz'ubul chi wi' ja Cristo pa riquik'a' ja Dios. Ruq'uin ta ja xin chila' chicaj nq'ueje' wi' ja repensar in maquita ruq'uin ja xin rwach'ulew. Queri' nbij chewe como ixix jun xixcam ruq'uin ja Cristo, c'ac'a chic ja rec'aslemal, pro jun c'aslemal ja bien banon cuenta rmal ja Cristo como xa jun ebanon ruq'uin in como arja' xa jun quibanon ruq'uin ja Dios. Ja Cristo arja' mismo ocnak kac'aslemal camic in tok xtipi chic jutij congana nch'a'ani ntz'ati, janila nim ruk'ij in queri' chewe ixix chakaja', newachbilajto in queri' nixtz'ati ja cani' ntz'a̱t arja'.
* * * * * * * * * *
Como ixcamnak chic chwach ja il mac ma teban chi ta ixix ja ritzelal ja cani' nqueban winak wawe' chwach'ulew. Quewa' nqueban ri', xa il mac nqueban achi'i' cuq'uin ixoki', xa nquitz'ilorsaj ja quina'oj, chaka benak chi nquiyarij qui', solo itzelal ja ncajo'. In jun chic nqueban, chaka benak chi nquiyarij quinakun winak. Ja tok chaka benak chi nquiyarij quinakun winak jari' xa nakun je'e nqueya' ruk'ij, xa jari' ocnak quidios. Queri' c'a rbanic ja ritzelal ja nqueban ja winak ja maqueniman rxin ja Dios in xa rmalari' tok penak ryewal ja Dios chiquij. In queri' xeban ixix nabey chakaja' ja tok c'a ewc'an na jun itzel c'aslemal como xeban ja jule' itzelal ja c'a xinbij kaj chewe ri'. Pro ja camic teya'a' can ixix chakaja' nojel awa' wari'. Ma teban ta ja rewayewal, ma quixkuluj ta, maxta kas k'alawachili teban itzel chique winak, ma que'etzijoj ta in ma tebij ta ja ritzel tak tzij. Ma tetz'ak ta tzij chibil tak ewi' como eya'on can chic ja tzabuklaj c'aslemal, eya'on can chic ja banoj itzelal ja cani' xeban nabey 10 in camic ewc'an chic jun c'aslemal c'ac'a. K'ij k'ij nba̱n más c'ac'a tre ja c'aslemal ja rewc'an camic in tok nq'uiswani queri' neli ja cani' rc'aslemal ja Dios. Queri' rbanic utzc'a chi newotakij jani' ja kas mero rbanic ja Dios. 11 Xa ok jun kanojelal ja kuc'an jawa' c'ac'a c'aslemal ja c'a xinbij kaj chewe ri' wi ok aj Israel owi ma ok aj Israel ta, wi okbanon circuncidar owi ma okbanon ta circuncidar, wi makocowini noktzijon pa griego, wi congana lawulo' ja tinamit ja rokpenak wi', wi ok libre owi ok esclavo, pro xa ok jun kanojelal ja kuc'an ja c'ac'a c'aslemal como ja Cristo arja' nq'ueje' pa tak kanma kanojelal in nuban jun chake, solo Cristo ja nim ruk'ij.
12 Rmalc'ari' nbij chewe, como ixcha'on rmal ja Dios, como ix rxin chic ja Dios in congana nixrajo' tepokonaj quewach ja winak, tebana' ja rutzil chique, maxta teya' ek'ij chiquewach, xa nak ta ja newil chipan ja rec'aslemal teya'a' pa ruk'a' ja Dios, tiq'ueje'e ja repaciencia 13 in tok chaka jalal neban ofender ewi' tecoch'o' in tecuyu' ewi'. Quirtari' neban ja cani' xuban ja Cristo, como arja' xixrucuy chewi' tok nbij chewe, tecuyu' ewi' ixix chakaja'. 14 Pro c'o jun ja más chi na nc'atzini chwach nojelal jari' ja rajoben ri'il como ja tok newajo' ewi' jari' nuban jun chewe in nojel rwach ja rutzil neban rmal. 15 Xtiq'ueje' ta ja quicotemal xin Dios pa tak ewanma, ja tari' xtuc'an ewxin. Como ja Dios arja' xixrucha' utzc'a chi nq'ueje'e ja quicotemal xin Dios checojol como arja' xa jun rbanon chewe, xa jun cuerpo ebanon. Maxta maquita nemaltioxij tre ja Dios ja rbanon chewe. 16 Kas ta xtinoji chi utz ja utzlaj tzij xin Cristo pa tak ewi' pa tak ewanma. Tetijoj ewi' in tepaxbaj ewi' pro ruq'uin ta ja na'oj xin Dios. Tebana' salmo, tebana' himno, tebixaj ja bix ja nwinakarsax pa tak ewanma rmal ja rEspíritu Santo pro ruq'uin ta ewanma nebixaj rubi' ja kajaw Jesucristo in nemaltioxij tre ja Dios. 17 Xa nak ta nebij je'e in xa nak ta neban je'e chakaja' pro tebana' nojel pa rubi' ja kajaw Jesucristo in rmal ta ja Jesucristo chakaja' nemaltioxij tre ja katata' Dios nojel ja rbanon chewe.
* * * * * * * * * *
18 Ixix ja rix ixoki' que'ebana' respetar ja rewachajilal como ja kajaw Jesucristo queri' nrajo' chewe chi neban. 19 Ja c'a rixix ja rix achi'i' que'ewajo' ja rewixjayilal, maxta xa pokonlaj tak tzij tebij chique. 20 Ja c'a rixix ja rix alc'walaxela' ni que'enimaj wi' ja retata' ete' como ja kajaw Jesucristo arja' congana nquicot chewij ja tok ne'enimaj. 21 Ja c'a rixix ja rix tatixela' maxta que'ech'ujarsaj ja rewalc'wal matzij xa necapujsaj quec'u'x chijutij. 22 Ja c'a rixix ja rix moso ni que'enimaj wi' ja repatrón ja rec'o wawe' chwach'ulew. Ec'oli moso congana nesamaji tok c'oloc ja quipatrón cuq'uin utzc'a chi utz netz'a̱t rmal pro tok nbe ja quipatrón ma kas ta nesamaj can chic pro maxta queri' teban ixix. Pro ja neban, nojel ec'u'x nojel ewanma tebana' ja samaj in chwach Dios texbej wi' ewi'. 23 Ja samaj neban xa nak ta chi samajil tetija' ek'ij chi rbanic, tebana' tre cani' rxin ja kajaw Jesucristo in ma quixin winak ta. 24 Queri' nbij chewe como ixix bien ewotak chi ruq'uin ja kajaw Jesucristo npi wi' ja kas mero rtojbalil jari' ja herencia ja rtzujun chake como ja Cristo ja kajaw jari' ja kas mero Epatrón. 25 Ja c'a winak ja nebanowi ja ritzelal Dios nyowi ja rjil rc'axel chique ja nqueban, ma jun ta utz nutz'at in ma jun ta itzel.