2
Ja c'a rixix nabey ixcamnak chipan ja rewil emac pro arja' xuya' jun c'ac'a c'aslemal chewe. Ja il mac ni chipan wi' ixc'o wi' nabey, xeban ja ritzelal ja cani' nqueban ja winak ja xa ruq'uin rwach'ulew yukul wi' quec'u'x. Xa rvoluntad ja diablo xeban, jari' diablo ja jefe quixin ja ritzel tak espíritu ja neq'ueje' chicaj chipan ja aire. Jari' itzel tak espíritu ja nesamaj pa tak canma ja winak ja maquenimani camic. In queri' kabanto ajoj nabey chakaja', xa kavoluntad ajoj kaban kaj kayon, xa nak ta xuya' gana chake chi nkaban jari' kaban. Kaya' rgana ja nc'utuj ja kacuerpo, kanimaj ja ritzel tak na'oj kuc'an in ni kaxin wi' chi ok yicol ryewal ja Dios, nij ok junan cuq'uin ja jule' chic winak tri'. Pro ja Dios arja' congana npokonaj kawach ja rok winak, janila nokrajo' in quewa' xuban chake ri'. Masqui okcamnak chipan ja kil kamac nabey pro ja tok xuyic ja Cristo chipan ja camíc tokori' xuya' ajoj chake chi nkachbilaj ja Cristo chipan jun c'ac'a c'aslemal. Pro jawa' wari' puro cochinem xin Dios como xa rmal ja rutzil ja xecochij tre chewi' tok ewilon ja totajem xin Dios camic. Ja Dios xuya' chake chi nkachbilaj ja Cristo, xuya' chake chi xokc'astaj ruq'uin, xokrtz'uba' ruq'uin chila' chicaj, xa jun kabanon ruq'uin. Queri' c'a xuban chake utzc'a ja winak ja maja'n queq'ueje' chipan awa' tiempo ja rokc'o wi' ri' eje'e' tok xqueq'ueje' na chwach'ulew jari' bien nch'obtaj cumal ja rutzil ja xuban chake, bien nch'obtaj cumal chi ja Dios congana jun nimlaj utzil nsipaj chawe ja tok xa jun naban ruq'uin ja Cristo Jesús. Queri' nbij chewe como xa rmal ja rutzil ja nsipaj ja Dios chake ja tok ewilon chic ja totajem xin Dios in ja yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo jari' ec'amben jawa' totajem ri'. Pro jawa' ni majun nak ta xeban ja xech'ecbej ta, puro cochinem xin Dios. Ni majun winak c'o ta nak ta xtuban ja xtich'ecbej ta ja totajem xin Dios. Queri' rbanic utzc'a tok xtuwil ja totajem mta moda xtuya' kaj ta ruk'ij ruyon rmal. 10 Queri' nbij chewe como ja utzlaj c'aslemal ja kuc'an camic Dios winakarsyon, ma ajoj ta como arja' xuya' jun c'ac'a c'aslemal chake, tokori' xuya' chake ja tok xa jun kaban ruq'uin ja Cristo Jesús. Xuya' jun c'ac'a c'aslemal chake utzc'a chi nkaban chic ja rutzil pro jule' utzil ja ni rchominto wi' ojer chi nkaban.
* * * * * * * * * *
11 Rmalc'ari' nbij chewe, kas turkaj chewe chi ja nabey ma ix tinamit ta xin Dios. Ixix ma ix aj Israel ta, ma ixbanon ta circuncidar, xa xixban despreciar cumal ja raj Israel: —Ja rixix xa ma ixbanon ta circuncidar, xeche' chewe. Pro ja circuncisión ja c'o chique ja raj Israel jari' jun circuncisión ja xa winak ebanyon. 12 Kas turkaj chewe nak ja rebanon nabey. Jun, ma ewotak ta tri' chi c'o jun Cristo. In jun chic, ma ix cachbil ta ja tinamit xin Dios, mta ek'a' tre ja xchomarsaj je'e ja Dios ruq'uin ja rtinamit ja bar xtzujuj wi' chique chi nerila' na jun k'ij ja tok nequila' ja totajem xin Dios. Ni majun totajem ewayben ta tri', ixc'o chipan ja rwach'ulew in c'uluto ma ewotak ta rwach ja Dios tri'. 13 Pro ja c'a camic xa jun chic ebanon ruq'uin ja Cristo Jesús in masqui ja nabey c'a c'a nat ixc'o wi' tre ja Dios pro ja camic xa nakaj chic ixc'o wi' tre pro xa rmal ja rquiq'uel ja Cristo tok yatajnak queri' chewe. 14 Queri' rbanic como ja Jesucristo rmal arja' tok qui'il chic nokq'ueje'e ja rok aj Israel ewq'uin ja ma ix aj Israel ta, xa jun tinamit xuban chake. C'o jun c'ulla'an ri'il chikacojol nabey cani' jun nimlaj tabia kacoj chikacojol jari' xuban ca'i' chake pro ja Jesucristo arja' xokrchomarsaj ewq'uin. 15 Arja' cam chwach cruz in rmal ja rcamic tok xoc'o ruk'ij ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés ja rc'an jule' mandamiento in jule' costumbre, jari' xokrchomarsbej ewq'uin. Queri' xuban chake utzc'a chi jun c'ac'a tinamit xuban chake, ma ok ca'i' tinamit chi ta pro xa jun kabanon ruq'uin utzc'a chi kas qui'il chic nokq'ueje' ewq'uin. 16 Queri' xuban chake utzc'a chi cani' xa jun cuerpo nkaban ja rok ca'i' tinamit in nokchomtaj ruq'uin ja Dios chi ok ca'i' pro xa rmal ja rcamic chwach cruz chewi' tok nokchomtaji como ja rcamic jari' xlasbej ja c'ulla'an ri'il ja c'o chikacojol nabey.
17 C'ac'ari' peti, xurya'a' rbixic ja utzlaj tzij ja nyo' chake chi qui'il nokq'ueje'e, xuya' rbixic chewe ixix ja c'a c'a nat ixc'o wi' tre ja Dios in xuya' rbixic chique chakaja' ja rec'o chirnakaj. 18 Queri' rbanic como xa rmal ja Jesucristo tok nokruc'ul ja katata' Dios chi ok ca'i' tinamit in xa jun mismo Espíritu Santo uc'ayon kaxin chi nokekaj chwach. 19 Queri' c'a rbanic, ma queri' chi ta ebanon ja cani' ebanon nabey como ja nabey ma ix tinamit ta xin Dios in nixtac'a c'o ta ek'a' tre chakaja'. Pro ja rebanon chic camic, ewach aj tinamit chic ewi' cuq'uin ja re xin Dios, ixc'o chic chipan ja familia xin Dios. 20 Ixtiquil parwi' ja rsimiento'il jun templo. Ja rsimiento'il jawa' templo ri' jari' cojon cumal ja rapóstol in cumal ja profeta in c'o jun abaj cojon tre ja más chi na nim ruk'ij, jari' abaj ja Cristo Jesús. 21 Xa rmal ja Cristo tok bien rchapon ri' ja templo chi jun, xa rmal ja Cristo tok rmajon q'uiyem ja templo in noc na jun templo xin Dios pro jun templo ja xa jun nuban ruq'uin ja kajaw Jesucristo. 22 In ixix chakaja' como xa jun ebanon ruq'uin ja Jesucristo jari' majtajnak ecojic chi rbanic ja templo pro jun templo espiritual chi noc rochoch ja Dios.