3
Rmalc'ari' tok anin nmajon rbanic orar pan ecuenta. Anin ja rin Pablo incojon preso camic rumac ja samaj xin Cristo Jesús ja xinban pan ecuenta ja ma ix aj Israel ta. Turkaj chewe chi ec'waxan chic chi anin ya'on chi nukul chi nenya'a' rbixic chewe nak rbanic ja rutzil xin Dios ja nsipaj ja Dios chake. Ec'waxan chi c'oli ja k'alasax chinwach rmal ja Dios ja ma k'alasan ta nabey, jari' ntz'iban chic jalal tre. Ja c'a tok nesiq'uij ja ntz'iban chic, tri' netz'at wi' chi anin bien k'alaj chic chinwach ja ma k'alasan ta nabey tre ja Cristo. Pro jari' ma xk'alasax ta chiquewach ja winak ja xeq'ueje' chipan jule' chic tiempo, ma xk'alasax ta chiquewach eje'e' ja cani' k'alasan chic camic rmal ja rEspíritu Santo chiquewach ja santilaj tak apóstol in profeta. Quewa' rbanic ja k'alasan chic chikawach ri', ja rixix ja ma ix aj Israel ta ix kachbil chic ja rok aj Israel tre ja herencia xin Dios ja nyataj na chake, xa jun cuerpo kabanon chic ewq'uin, ixix jun nyataj na chewe ja tzujunto ojer rmal ja Dios pro xa rmal ja xa jun ebanon ruq'uin ja Cristo chewi' tok nyataj chewe. Jari' yataj chewe ja tok xec'waxaj ja utzlaj tzij xin Jesucristo.
Jawa' utzlaj tzij ri' jawa' ya'on chi nukul chi nya' rbixic, jawa' jun samaj xincochij tre ja Dios, ni majun nak ta xinch'ecbej ta in janila samaji ja Dios pa nc'aslemal chi rbanic jawa' samaj ri'. Chwe anin yatajnak wi' jawa' samaj ri' masqui xa ma nim ta nuk'ij nna' kaj chiquewach ja jule' chic kach'alal ja re xin Dios, chwe anin yataj wi' chi ninbe ewq'uin ja ma ix aj Israel ta chi nenya'a' rbixic chewe nojel ja nkawil ruq'uin ja Cristo, jari' cani' jun nimlaj meba'il nkawil pro jun meba'il ja mta q'uisic trij. Jawa' samaj yatajnak chwe utzc'a chi anin nch'ob chiquewach canojel ja winak nak rbanic ja rchominto ja Dios ja ma k'alasan ta chipan ja jule' chic tiempo ja k'axnak can pro xa ruyon Dios otakyon tri' nak rbanic pro jari' jun Dios arja' winakarsyon nojelal. 10 Queri' xuban ja Dios utzc'a chi ja lok'laj tak ángel ja rec'o chila' chicaj eje'e' nk'alasax chic chiquewach ja nimak tak na'oj xin Dios ja xucoj ja Dios chi rbanic cumplir ja rchominto ojer chi nuban pro kumal ajoj ja rok iglesia tok necowini ja ángel nquech'ob ja wari'. 11 Ja Dios ni rchominto wi' ojer chi nuban jawa' ja nmajon rbixic chewe ri', jawa' ni rchominto wi' ja tok maja'n titz'ucarsaj ja rwach'ulew. Ja c'a tok xutakto ja kajaw Jesucristo wawe' chwach'ulew tokori' xurbantaj cumplir ja rchominto ojer. 12 Ja tok xa jun kabanon ruq'uin ja Jesucristo jari' matikana' ki' nokekaj chwach ja Dios in c'o kaconfianza noktzijon ruq'uin pro xa rmal ja yukulbal kac'u'x ruq'uin ja Jesucristo chewi' tok nkaban queri'. 13 Rmal c'a nojel awa' ja nmajon rbixic chewe ri' chewi' tok nbij chewe, masqui anin inc'o chipan ja rpokonal emwal camic pro maxta ticapuj ec'u'x rmal como ja rpokonal ja nmajon rtijic pan ecuenta jari' gloria xin Dios rc'amonto chewe.
* * * * * * * * * *
14 Rmalc'ari' ja tok ninxuque' chwach ja Tatixel chi nban orar pan ecuenta, ninxuque' chwach ja Tatixel rxin ja kajaw Jesucristo. 15 Arja' jun Tatixel in rmalari' tok nbix chake chi ok familia xin Dios tanto chique ja rec'o chila' chicaj in chake ajoj chakaja' ja rokc'o wawe' chwach'ulew. 16 Ja Tatixel janila jun nimlaj gloria c'o ruq'uin, arja' ta xtiyo' chewe ja rpoder, xtuya' ta chewe chi ja rEspíritu Santo ncowirsaj chi utz ja c'ac'a c'aslemal ewc'an pa tak ewanma. 17 Ni ta xtiyuke' wi' ec'u'x ruq'uin ja Cristo in rmaltari' ni ta xtiq'ueje' wi' ja Cristo pa tak ewanma. Ja wi queri' neban jari' nixtique'e chi utz chipan ja rajoben ri'il xin Dios cani' rbanic jun che' ja nat benak ja rc'amal pa tok'ulew in cani' rbanic jun jay ja bien tz'ubul parwi' ja rsimiento'il. 18 Quirtari' neban utzc'a chi ixix ewachbil canojel ja kach'alal ja re xin Dios nixcowini nech'ob nak rbanic ja rajoben ri'il xin Cristo chi congana nim in mta bar ta tri' ja maquita nekaj wi' in nixtac'a c'o ta jun tiempo ja maquita c'oli chakaja'. 19 Ja nwajo' chewe chi newotakij nak rbanic ja rajoben ri'il xin Cristo, jun ajoben ri'il ja más k'axnak chi na, jun ajoben ri'il ja xa nq'uisi ja rapensar chi rch'obic. Kas ta xtewotakij nak rbanic ja rajoben ri'il xin Cristo utzc'a chi xtinoj ta pa tak ewanma ixix chakaja' nojelal ja nojnak pa ranma ja Dios.
20 Ja c'a camic kas ta xtiya' ruk'ij ja Dios, arja' jun Dios janila nim ja poder c'o pa ruk'a', jun poder ja ntajini nsamaji pa tak kac'aslemal camic. In rmal ja poder ja c'o pa ruk'a' mta nak ta ja maquita ncowini nuban. Xa nak ta nkac'utuj tre ncowini nuya' más chake chwach ja nkac'utuj tre. Xa nak ta nkach'ob ja congana c'ayew chi rbanic pro arja' ncowini nuban ja más na c'ayew chwach ja nkach'ob ajoj. 21 Kas ta xtiya' ruk'ij kumal ja rok iglesia ja xa jun kabanon ruq'uin ja Cristo Jesús. Ni ta xtiya' wi' ruk'ij chwak, cabij in nojel tiempo. Amén.