13
Wach'alal, ni tewajo' wi' ewi', maxta temestaj jutz'it. Kas que'urkaj chewe ja quimajon rcanoxic ja bar newar wi', que'ec'ulu' pon pa tak ewochoch. Queri' nbij chewe como ec'oli ja quiya'on posada chique ángel pro ni majun nak ta quinaben ja wi ángel ja queya' quiposada.
Quenataj jutz'it emwal ja kach'alal ja rumac Jesucristo ec'o pa tak che'. Ja c'a neban, tena'a' kaj ixix como cani' ixix jun ixc'o cuq'uin chipan ja che'. Quenataj emwal chakaja' ja majtajnak rbanic pokon chique. Ja neban, tena'a' kaj cani' ixix jun ixc'o cuq'uin chipan ja rpokonal.
Canojel ta xtiqueban ta respetar jutz'it ja c'ulbic. Maxta teban rij tak quewi' ja rewixjayilal owi ewachajilal. Queri' nbij chewe como ja Dios arja' nuk'et na tzij chiquij ja rachi'i' in ixoki' ja nemacuni, nuk'et na tzij chawij wi natoc ruq'uin jun wi ma awixjayil ta owi ma awachajil ta.
Maxta congana tel ec'u'x trij ja pwok, ni quixquicot wi' nojel tiempo chi c'oli owi mta c'ol ewq'uin como ja Dios arja' nchajin awxin cani' rbin can chipan ja rtzobal quewari': —Nij inc'o wi' awq'uin chijutij, ni macatnuya' can wi', ne'e. Rmalc'ari' tok ajoj quewa' nkabij ri': —Ja kajaw Dios arja' nto'o wxin, ja winak xa nak ta ncajo' nqueban chwe jari' matinxbej wi' chiquewach. Queri' nkabij in nixtac'a jutz'it ta nkana' ki' chi rbixic.
Quenataj emwal ja kach'alal ja xe'uc'an ewxin, eje'e' quech'ob chewach ja rtzobal Dios. Tech'obo' chi utz jani' ja quic'aslemal tok xeq'ueje' wawe' chwach'ulew in cani' queban congana yuke' quec'u'x ruq'uin ja Dios ni ta quirwari' neban ixix chakaja'. Ja Jesucristo arja' ni mta wi' q'uextajic trij. Ja rna'oj iwir niquirwari' camic in niquirwari' chwak cabij, ni mta wi' q'uextajic trij. Maxta chaka nojel ta tenimaj, maxta quixc'amarel rmal jule' chic tijonem ja junwi' chi na. Nojel ja nkatij je'e ni majun nak ta rc'amonpi tre ja kanma ajoj nixtac'a c'o ta rc'amonto chique chakaja' ja winak ja nquinimaj jari' costumbre chi c'oli rc'amonto. Ma rmal ta c'a ja natij tok nq'uiyi ja rutzil pan awanma pro rumac ja rutzil ja nkacochij tre ja Dios.
10 C'o jun altar kaxin pro ja sacerdote ja nesamaj chipan ja templo quixin ja raj Israel eje'e' mta quek'a' tre chi nquetij ja sacrificio ja ntzujux chwach awa' ja raltar ri'. 11 Eje'e' c'oli nqueban nquitzujuj jun chicop chwach ja Dios, nquec'ol can ja rquiq'uel pro ja rcuerpo nlasaxel chipan ja tinamit, junwi' nporox wi'. Ja c'a rquiq'uel jari' nc'amarel chipan ja santilaj lugar rmal ja lok'laj sacerdote, tri' ntzujux wi' chwach ja Dios rmal ja quil quemac ja winak. 12 Queri' c'a ban tre ja Jesús chakaja' lasaxel chipan ja tinamit, junwi' xecamsax wi'. Ja c'a rquiq'uel jari' xch'ach'ojirsbej ja kanma ja rok winak chipan ja kil kamac. 13 Camic ko'el c'a ajoj chakaja' chipan ja tinamit, jo' ruq'uin ja Jesús, xa jun kabana' ruq'uin chipan ja rpokonal ja xutij tokori' tok ya' ruq'uix chiquewach ja winak. 14 Ja c'a wawe' chwach'ulew mta jun katinamit ja maquita nk'axi pro c'o jun ja katinamit ja maja'n tiya' chake jari' kayben camic. 15 Como jakon chic kabey rmal ja Jesucristo ko'ekaji c'a chwach ja Dios: —Nata' Dios congana nmaltioxij chawe nojelal, xkoche' ta tre, ja tari' xtikabij tre nojel tiempo chi ryabexic ruk'ij. Jari' junan neli ruq'uin jun sacrificio nkatzujuj tre. 16 Pro ni tec'utu' wi' ja rewutzil chakaja' in que'eto'o' ja c'o rjawaxic chique, maxta temestaj chi rbanic ja wari'. Ja c'a tok neban ja wari' junan neli ruq'uin jun sacrificio chakaja' pro jun sacrificio ja congana nel ruc'u'x ja Dios trij.
17 Que'enimaj ja kach'alal ja rec'ayon ewxin, teya'a' ewi' pa quek'a'. Eje'e' echajyon rxin ja rewanma in emwal nequijacha' na cuenta chwach ja Dios. Que'enimaj utzc'a chi nequicoti chi ewuc'axic, maxta quebison emwal. Ni majun rc'amonto chewe ja wi xa pa bis ne'eya' wi'.
18 Wach'alal, ni tebana' wi' jutz'it orar pa kacuenta. Chwach Dios nbij chewe chi ni majun nak ta nti'on ta pa tak kanma, ja c'a nkajo' ni ta ja wi' xtikaban ja utz ntz'a̱t rmal ja Dios. 19 Congana nban recomendar chewe chi neban orar pa ncuenta utzc'a chi nintak chic jutij ewq'uin chanim.
* * * * * * * * * *
20 Ja Dios arja' Yo'l quicotemal, arja' yico rxin ja kajaw Jesús chipan ja camíc. Ja Jesús arja' lok'laj Pastor, arja' yuk'ul kaxin ja rok cani' tak rcarnelo. Rmal ja rquiq'uel ja xutix chwach cruz chewi' tok queri' rbanon. Jari' quic' ya'bal rseguro ja chominem ja ni mta wi' q'uisic trij ja chomarsax rmal ja Dios. 21 Dios ta c'a xtiyo' chewe chi nnoji nojel rwach ja rutzil pa tak ewanma utzc'a chi nixcowini neban ja rvoluntad, xtuya' ta chewe chi nsamaji ja Jesucristo pa tak ewanma chi rwinakarsaxic je'e nak ja nel ruc'u'x trij. Ni ta xtiya' wi' ruk'ij camic, chwak in chijutij. Amén.
22 Wach'alal, anin nban recomendar chewe, kas tiq'ueje'e ja repaciencia chi rc'axaxic ja paxbanem ja ntz'iban chipan awa' carta ri' como xa ma nim ta. 23 In jun chic nbij chewe, ja kach'alal Timoteo arja' elnakpi chic libre camic. Ja c'a wi xturkaji chanim can nc'amel ja tok xquinbe ewq'uin.
24 Teya'a' c'a rutzil quewach canojel ja rec'ayon ewxin. Teya'a' rutzil quewach canojel ja jule' chic ja re tinamit xin Dios. Ja kach'alal ja rec'o pa tak tinamit ja c'o pa rcuenta Italia eje'e' nquetakel rutzil ewach ixix chakaja'.
25 Dios ta c'a xtuya' rutzil pan ewi' ewanojelal. Amén.