3
Rmalc'ari' tok nbij chewe wach'alal, tech'obo' jutz'it ja Cristo Jesús, bien tech'obo' wach'alal ja rix tinamit xin Dios, ja rixcha'on rmal ja Dios chi nixeq'ueje' na ruq'uin chila' chicaj. Ja c'a Jesús arja' takto, xuc'amto ja tijonem ja kaniman in camic arja' ocnak jun lok'laj sacerdote ja pa'l trij jawa' tijonem ri'. Ni xuban wi' cumplir ja samaj ja yataj tre rmal ja Dios chi nuban cani' tre ja Moisés ojer chakaja' xuban cumplir ja samaj ja yataj tre tokori' tok xeruc'aj ja tinamit xin Dios. Pro yatal tre ja Jesús chi más chi na nya̱' ruk'ij chwach ja Moisés cani' tre jun banol jay arja' más na nim ruk'ij chwach ja jay ja nuban. Nojel ja jay ni c'o wi' nak banyon rxin chijujunal pro ja Dios arja' majun nak ta ja maquita arja' winakarsyon. Ja Moisés ni katzij wi' chi arja' xuban cumplir ja samaj xin Dios, arja' xuc'an quixin ja tinamit xin Dios. Arja' moso rxin Dios, ja c'a samaj xubanto jari' jun testimonio canaj can, c'o je'e xuc'utto ja maja'n tik'alajini tri'. Ja c'a Cristo chakaja' xuban cumplir ja samaj xin Dios, arja' c'ayon ja tinamit xin Dios pro ma moso ta, arja' Alc'walaxel. In ajoj ok tinamit xin Dios ja wi cow xkope'i, ja wi ni ma xtikaya' can ta wi' ja yukulbal kac'u'x ruq'uin, ja wi ni xkoquicot wi' chi raybexic ja Jesús.
* * * * * * * * * *
Rmalc'ari' nbij chewe, kaya'a' jutz'it kaxquin tre ja nbix chipan ja rtzobal Dios rmal ja Espíritu Santo quewari': —Ja wi camic ntzijoni ja Dios ewq'uin tenimaj c'a chanim, 8-9 maxta ticowir ec'u'x ewanma chi rc'axaxic cani' queban ja rewati't emama' ojer tok queyic ja wayewal. Como queri' queban chwe tokori' tok xeq'ueje' chipan ja lugar chakijlaj ulew. Q'uiy rwach ja ritzelal queban, xinquic'ambajaj ja wi katzij chi nenuban castigar. Queri' queban chwe masqui quetz'at ruq'uin quewach ja nimak tak milagro xinban pa quicuenta tre ja ca'winak juna' xeq'ueje' tri'. 10 Rmalc'ari' ja tok congana pi wayewal chiquij. Nojel ja nquech'ob kaj pa tak canma ni ma utz ta wi'. Ja utzlaj bey ja nc'utun chiquewach jari' ni ma cotakin ta wi', xinche' kaj. 11 Rmalc'ari' ja tok congana yictaj wayewal chiquij: —Katzij nbij chi eje'e' matinya' lugar chique chi xque'oc ta chipan ja xula'nbal lugar ja nchomin, xinche' kaj. Queri' tz'ibtal can.
12 Ja c'a rixix wach'alal tebana' jutz'it cuenta ewi', maxta ec'oli chewe ja xa itzel ja canma in matiyuke' chic quec'u'x ruq'uin ja c'aslic Dios in nqueya' can. 13 Ja kas rubey neban, k'ij k'ij tepaxbaj ewi' chibil tak ewi'. Pro ma teya' ta tiempo tre, ni tebana' wi', ma c'a chwak ta. Queri' nwajo' chewe chi neban utzc'a chi maquixban engañar rmal ja il mac utzc'a chi maticowir ewi' ewanma chipan. 14 Cani' kabanonto ja kas nabey yukul kac'u'x ruq'uin ja Jesucristo, ja c'a wi ni cow wi' xkope'i chi ryukbaxic kac'u'x ruq'uin, ja wi ni matikaya' can wi' jari' ni katzij wi' chi xa jun kabanon ruq'uin.
15 Turkaj chake ja tz'ibtal can, quewa' nbij ri': —Ja wi camic ntzijoni ja Dios ewq'uin tenimaj c'a chanim, maxta ticowir ec'u'x ewanma chi rc'axaxic ja cani' queban ja rewati't emama' ojer ja tok queyic ja wayewal, ne'e. 16 ¿Nak c'a chi winakil ari' ja xec'axani tok tzijoni ja Dios cuq'uin pro xa queyic ja ryewal? Ja xebanowi eje'e' ri' canojel ja winak ja xetotajto pa quek'a' ja raj Egipto ojer ja xe'uc'ax rmal ja Moisés. 17 Eje'e' ri' winak ca'winak juna' yictaji ryewal ja Dios chiquij, xekaj chipan ja il mac chipan ja lugar chakijlaj ulew in tri' xecam wi'. 18 Eje'e' ri' chakaja' ja bix chique rmal ja Dios chi arja' matuya' lugar chique chi xque'oc ta chipan ja xula'nbal lugar ja rchomin, eje'e' ni ma xeniman ta wi'. 19 Ni k'alaj wi' chi rmal ja ma xyuke' chi ta quec'u'x ruq'uin ja Dios chewi' tok ma xe'oc ta chipan ja xula'nbal lugar.