4
In queri' c'a chake ajoj camic, ja Dios c'a rchapon na rtzujuxic chake ja xula'nbal lugar ja rchomin. Kabana' c'a jutz'it cuenta ki', maxta c'o jun chewe xtel can maquita xtoc chipan ari' lugar. Cani' ban chique ri' winak ojer ya' rbixic jun utzlaj tzij xin Dios chique in queri' c'a chake ajoj camic chakaja' c'o jun utzlaj tzij xin Dios kac'axan. Pro eje'e' chaka quic'axaj, ni majun nak ta quiwasaj ta tre, ma xyuke' ta quec'u'x ruq'uin ja utzlaj tzij quic'axaj chewi' tok queri' queban. Pro ja rajoj ja yukul kac'u'x ruq'uin nokoc c'ari' chipan ja xula'nbal lugar. Como ja ni ma xeniman ta wi' quewa' xbij ja Dios chique ri': —Ja tok yictaj wayewal chiquij: —Katzij nbij chi eje'e' matinya' lugar chique chi xque'oc ta chipan ja xula'nbal lugar ja nchomin, xinche' kaj. Queri' xbij ja Dios. Ja c'a xula'nbal lugar c'o chic tri', jari' ni c'oto wi' ja tok Dios xuq'uis ja rsamaj tokori' tok xuq'uis rwinakarsaxic ja rwach'ulew. Cani' nbij ja rtzobal Dios tre ja rwukuk k'ij quewari': —Ja Dios xuq'uis ja rsamaj, ja c'a chi wuku' k'ij xula'ni, ne'e. Pro cani' katz'aton chic ewq'uin, ja ni ma xeniman ta wi' quewa' xbij ja Dios chique ri': —Eje'e' matinya' lugar chique chi xque'oc ta chipan ja xula'nbal lugar ja nchomin, ne'e. Bien k'alaj chi ec'oli ja nyataj na chique chi ne'oc chipan ja xula'nbal lugar ja chomin rmal ja Dios. Pro ja xec'axani ja utzlaj tzij nabey eje'e' ma xquinimaj ta ja Dios chewi' tok ma xe'oc ta chipan ja xula'nbal lugar. Rmalc'ari' tok be tiempo tre, ja Dios xtzujuj chic ja xula'nbal lugar chique ja winak ja pa rtiempo David cani' katz'aton chic ewq'uin quewari': —Ja wi camic ntzijoni ja Dios ewq'uin tenimaj c'a chanim, maxta ticowir ec'u'x ewanma chi rc'axaxic, ne'e. Ja Josué ojer xeruc'aj ja tinamit xin Dios chipan ja utzlaj ulew ja tzujun chique rmal ja Dios. Pro ma ja tari' ulew ja xula'nbal lugar ja noktzijon tre ewq'uin camic ri'. Wixta jari' mta c'a noc wari' ja Dios ntzijon chic tre jun chic tiempo ja ntzujuj wi' ja xula'nbal lugar. Tri' c'a nkatz'at wi' chi c'a c'o na jun xula'nem xin Dios kaxin ja rok tinamit rxin ja Dios. 10 Cani' tre ja Dios tok xuq'uis ja rsamaj arja' xula'ni in queri' c'a chique chakaja' ja xque'oc chipan ja xula'nbal lugar, eje'e' mchita samaj nqueban, ne'exula'n na ruq'uin ja Dios. 11 Katija' c'a kak'ij, xko'oc ta jutz'it chipan ari' ja xula'nbal lugar. Maxta c'o jun chake tibano queri' ja cani' queban ja jule' chic winak, eje'e' ma xquinimaj ta ja Dios in rmalari' tok ma xe'oc ta chipan ja xula'nbal lugar ja chomin rmal.
12 Ja c'a rtzobal Dios jari' ma camnak ta rwach pro c'o rchok'ak', nuban ja rsamaj. Ni ma c'ayew ta nekaji c'a chipan ja rawanma chwach jun espada ja congana is rutza'm in ca'i' rwarey. Ni majun ja maquita ncowini noc wi' chawe, wi pan apensar, wi pan awanma, wi pan abakil, nojel noc wi'. Nerk'alasajto nak ja nana' kaj in nak ja nach'ob kaj pan awanma. 13 Ja Dios ni majun nak ta ja rawatal ta chwach, nojel nca'y wi', ni majun ja maquita nutz'at, chwach c'a nekajacha' na wi' cuenta.
* * * * * * * * * *
14 Wach'alal, ja Jesús ja Ralc'wal Dios como arja' ocnak jun lok'laj sacerdote kaxin ja ncojo kaxin chwach ja Dios in como arja' chijutij ekajnak tri' ja bar c'o wi' ja Dios rmalc'ari' nbij jutz'it rubi' chewe, cow kope'i jutz'it, maxta tikaya' can ja utzlaj tzij ja kaniman. 15 Ja lok'laj sacerdote kaxin arja' bien rotak chi xok way xok ya', rotak npokonaj kawach como arja' bien xuna' jani' ja natc'ambajax chipan ja prueba. Nojel ja prueba ja rokk'axnak ajoj chipan ni majun ja maquita k'axnak arja' chipan chakaja' xarwari' ni majun ril rumac. 16 Como rotak npokonaj kawach maxta c'a tikana' ki' ja tok nkaban oración tok nokekaj chwach ja rtz'ulibal ja nimlaj Rey ja bar nkacochij wi' ja rutzil xin Dios. Yukul ta kac'u'x ruq'uin tok nkaban ja roración. Ja c'a wi yukul kac'ux ruq'uin jari' nucuy ja kil kamac in tok c'o rjawaxic chake nsipaj na ja rutzil chake chi kato'ic.