5
Ja lok'laj tak sacerdote quewa' quisamaj ri' chiquijujunal, necha'i chiquicojol ja winak utzc'a chi nequecoj ja winak chwach ja Dios. Nquitzujuj chwach ja Dios ja rofrenda je'e ja nya̱' cumal ja winak in chakaja' nequitzujuj chwach ja Dios ja chicop ja necamsaxi rmal ja quil quemac ja winak. Eje'e' como bien nquena' kaj chi xe way xe ya' chewi' tok bien cotak nquipokonaj quewach ja cach tak winak cani' chique ja ma cotak ta chi itzelal ja nqueban in chique ja chaka jalal tok nekaj chipan ja il mac. Cani' nqueban, c'oli ja sacrificio ja nquitzujuj chwach ja Dios rmal ja quil quemac ja cach tak winak in queri' chique eje'e' chakaja' c'oli ja sacrificio quixin eje'e' ja nquitzujuj como bien nquena' kaj chi xe way xe ya'. Queri' rbanic ja samaj nuban jun lok'laj sacerdote, congana nim ruk'ij, mta moda ja chaka ta xtamin awi' chipan, Dios na ncha'o awxin cani' xuban tre ja Aarón ojer. In queri' xuban ja Jesucristo chakaja', arja' ma xuya' kaj ta ruk'ij ruyon, ma xumin ta ri' chipan ja lok'laj sacerdote'il pro cha'i rmal ja Tatixel cani' tz'ibtal can quewari': —Atat at Walc'wal, camic nya'on ac'aslemal, ne'e. In jun chic nbij ja rtzobal Dios quewari': —Atat at sacerdote pro chijutij atocnak sacerdote. Ja rasacerdote'il atat jari' ni mta wi' q'uisic trij, xa junan ruq'uin ja rsacerdote'il ja Melquisedec. Queri' xbij ja Tatixel tre ja Ralc'walaxel.
Ja tok c'oli ja Jesús wawe' chwach'ulew arja' xuban ja roración, congana xc'utuj ja rto'ic tre ja Dios como bien rotak chi ncowini ja Dios nuto' chipan ja camíc. Majtaj rmal ja nimak tak bis ja c'o pa ranma, xurak na ruchi', xok' na rmal. C'axaxi ja roración como arja' congana nuban respetar ja Dios. Masqui Ralc'wal Dios pro xutij na ja rpokonal, chipan c'a ja rpokonal rotakij wi' jani' ja nanimaj ja Dios tok natc'ambajax chipan ja prueba. Xoc jun To'onel, pro jun To'onel ja ni majun ja maquita tz'akat tre, yataj tre chi ruq'uin arja' nwinakarto wi' ja totajem xin Dios. Jari' totajem ni mta wi' q'uisic trij in nyataj chique canojel ja winak ja neniman rxin. 10 Yataj tre rmal ja Dios chi xoqui como lok'laj sacerdote in bix tre chi xa junan ja rsacerdote'il arja' ruq'uin ja rsacerdote'il ja Melquisedec.
* * * * * * * * * *
11 Jari' jun sacerdote'il congana q'uiy rc'amonto chewe in nwajo' nch'ob chewach nak rbanic pro c'ayew chi nch'ob chewach como kas maril nch'obtaj emwal. 12 Ja rixix ojer chic eniman ja Jesucristo, ja kas yatal chewij, ixix ta nari' nixtijon chic quixin jule' chic winak camic. Ja taka'an newajo' ntz'at anin c'a taka'an newajo' na jun ja nch'obo chewach ja rtzobal Dios ja cani' tijonem nya̱' chique ja tak ac'ala' ja ma c'ayew ta chique. Ja ntz'at anin ni ix junan cuq'uin ja tak yaqui'a' ja c'a tz'um na nquetij ja maja'n tiyataj chique chi nquemaj wa'im. 13 Ja wi chaka benak chi tz'um natij jari' c'a at ti yaqui' na in ma awotak ta chi utz nak rbanic ja rutzil ja nc'u̱t chawach rmal ja rtzobal Dios. 14 Pro ja rija' cani' chique achi'i' in ixoki' eje'e' xa nak chi ta nqueti', c'oli cotakin chic tre ja quic'aslemal in ch'obtajnak chic cumal nak ja rutzil in nak ja ritzelal.