6
Koq'uiy c'a wach'alal. Ja tok kas kanimajto ja utzlaj tijonem nabey ch'ob chikawach je'e nak rbanic ja Jesucristo. Jari' tijonem ya' chake cani' rsimiento'il jun jay ticon chic. Pro ma chaka ta ja' tikaq'uis tikac'am rtiquic wach'alal, jo' koq'uiy más, ma koq'ueje' ta chi queri'. Quewa' ja rsimiento'il, quewa' ja nabey tijonem ja ticon chic ri', jun, ja naq'uex ana'oj, naya' can nojel ja raniman ja ni majun rc'amonto in nyuke' chic ac'u'x ruq'uin ja Dios. In jun chic, ja nch'o̱b chawach nak rbanic ja bautismo je'e in chakaja' ja naya' ak'a' pa quewi' ja kach'alal. In jun chic, nak rbanic ja tok natc'astaj chipan ja camíc in chakaja' tre ja nimlaj juicio ja mta q'uisic trij. Maxta chaka rsimiento'il tikatic wach'alal, jo' koq'uiy más. Anin wotak chi queri' xtikaban, Dios ta c'a xtito'o kaxin chi rbanic.
Ja c'a winak ja nqueya' can ja Jesucristo mta moda xtiyataj chi ta chique chi xtiqueq'uex chi ta jutij ja quina'oj. Ja nabey k'alasax chiquewach jani' ja katata' Dios chi ja rbanic cani' jun nimlaj luz nsakirsaj ja quebey chiquewach. Quena' chakaja' jani' rqui'il ja rutzil ja quicochij tre ja Dios. Chakaja' yataj chique chi q'ueje'e ja rEspíritu Santo pa tak canma. Bien quena' jani' rqui'il ja rtzobal Dios chi congana utzil rc'amonto in quena' chakaja' jani' ja nimlaj poder rc'an ja tiempo ja penak chikawach ja rc'amonto ja Cristo. Ja c'a wi nqueya' can jari' kas k'alawachili nquemaj chic jutij ripic ja Ralc'wal Dios chwach cruz in nqueya' ruq'uix chiquewach ja winak chakaja' chewi' tok matiyataj chic chique ja xtiquinimaj chi ta jutij. Eje'e' e cani' jule' chenoj ja mta noc wi'. Pro ja chenoj wi nutij jab in wi nwachij nakun je'e ja utz nti̱j cumal ja nejosk'in rpan jari' Dios nuya' rutzil parwi'. Pro ja chenoj ja wi xa q'uix nuya' mta c'a noc wari', ni majun winak c'o ta rgana ruq'uin in mta rutzil nuya' parwi', ja c'a rayben xa rporoxic pa k'ak'. Queri' c'a quibanic ja winak ja nqueya' can ja Jesucristo.
* * * * * * * * * *
Chak'laj wach'alal, masqui cowlaj tzij ja katz'ibanel chewe ri' pro kotak chi ma ix junan ta ruq'uin ja chenoj ja mta noc wi'. Ja tok nattotaji rmal ja Jesucristo c'oli ja rutzil ja nwachini pan awanma, ja c'ari' kayben chewe camic. 10 Ja c'a Dios mta moda xtuban ta ja ma utz ta xtimestaj ta ja rutzil ja rebanonto, arja' matimestaj chi congana xetij ek'ij chi quito'ic ja kach'alal in c'a emajon na quito'ic camic. Como congana newajo' ja Dios chewi' tok ne'eto'. 11 Ja c'a nwajo' chewe camic chejujunal, tetija' ek'ij chakaja' chi rch'obic ja tzujun can chake rmal ja Dios ja kayben camic. Tiyuke' ec'u'x chijutij ruq'uin ja rtzujun can chake. Ni ta quirwari' ebanon ja tok xtipi chic jutij ja Jesucristo. 12 Maxta quixsak'orini, tetija' más ek'ij. Tec'ama' c'a ja rejemplo quixin ja winak ja ni yukul wi' quec'u'x ruq'uin ja Dios in ni nquecoch' wi' ja npi je'e chiquij, eje'e' ri' ja nyataj chique ja tzujun can je'e rmal ja Dios.
13 Ja tok c'oli ntzujuj ja Dios ni nuya' wi' cani' xuban tre ja rAbraham ojer ja tok c'oli xtzujuj tre c'o jun juramento xuban pro rubi' arja' xucoj ja xbanbej ja juramento como mchita jun ja más chi ta nim ruk'ij chwach arja' in quewa' xbij tre ja rAbraham ri': 14 —Pa nubi' anin nbij chawe camic, seguro chi nya' ja wutzil pan awi', nenuya' na ja rawalc'wal, nebe pa nim, congana nquesep na qui'. Queri' xbij tre. 15 In queri' xuban ja rAbraham, ni yataj wi' tre nojel ja tzujux tre rmal ja Dios pro congana xucoch' na rwach chi raybexic. 16 Ja c'a winak tok nqueban jun juramento c'amonnak chique chi nquecoj rubi' ja Dios ja nquibanbej ja juramento como ja Dios arja' más na nim ruk'ij in tok c'oli ja nquich'abej qui' pa k'etbaltzij in tok c'o jun juramento nnatax cumal, eje'e' nqueban respetar in nechomtaj rmal. 17 Ja c'a Dios ma chaka ta xuban ja juramento, rumac chi bien nch'obtaj kumal ja rch'obon chakij chi ni mta wi' q'uextajic trij, ni nuban wi' cumplir. Queri' nrajo' chake ja nyataj chake nojel ja rtzujun can. 18 Queri' c'a xuban ja Dios, ca'i' ja xbij can, jun, c'oli ja xtzujuj in jun chic, c'o jun juramento xuban ja nc'utbej chi ni nuya' wi' ja xtzujuj in ni mta wi' q'uextajic trij awa' ja ca'i' ri' ja xbij can como ja Dios mta moda xtutz'ak ta jule' tzij. Queri' xuban pro kumal ajoj ja xokanmaj chwach ja il mac in xekato'o' ki' ruq'uin. Queri' xuban chi ryukbaxic kac'u'x utzc'a chi nyuke'e ja kac'u'x chijutij ruq'uin ja rtzujun can chake ja kayben camic. 19 Nojel ari' ja kayben camic bien kotak chi nekawila' na, ni mta wi' q'uextajic trij. Nojel ari' ja kayben jari' nkajunsaj ruq'uin jun ch'ich' ja chapbal lancha. Jari' ch'ich' nbe c'a xe' mar, nuchap ja lancha, matuya' chic lugar tre ja lancha ja bar ta xtic'amarel chi wi'. Ja kayben ajoj camic c'a chila' chicaj ekajnak wi' ja bar c'o wi' ja Dios, congana chi na nuya' kaseguro. 20 C'a tri' ekajnak wi' ja Jesús nabeyal chikawach, rjakon jun bey chikawach. Arja' ocnak lok'laj sacerdote pro ni chijutij, ja c'a rsacerdote'il arja' ni mta wi' q'uisic trij, xa junan ruq'uin ja rsacerdote'il ja Melquisedec.