8
Queri' c'a rbanic ja lok'laj sacerdote kaxin, jari' ja más na rjawaxic chi nch'obtaj emwal. Arja' c'a chila' chicaj xekaj wi', tri' xetz'abe' wi' pa riquik'a' ja bar tz'ubul wi' ja Dios. Como arja' lok'laj sacerdote nerucoj ja winak chwach ja Dios chipan ja lugar ja más na santo ja bar nq'ueje' wi' ja Dios, queri' rbanic ja samaj nuban. Jari' ja rochoch Dios ja katzij chi rochoch Dios, jari' banon rmal ja kajaw Dios, ma winak ta ebanyon. Ja lok'laj tak sacerdote eje'e' c'o jun samaj yatajnak chique chiquijujunal quewari', nquitzujuj chwach ja Dios ja nsipax cumal ja winak in chakaja' nequitzujuj chicop ja necamsaxi parwi' altar. Ja c'a Jesucristo como arja' lok'laj sacerdote rjawaxic chi c'oli ntzujuj arja' chakaja'. Arja' wixta c'a c'o ta na wawe' chwach'ulew ma sacerdote ta c'ari' como c'a ec'o chi na ja sacerdote wawe' chwach'ulew ja quimajon na rtzujuxic chwach ja Dios ja cani' tz'ibtal can chipan ja ley xin Dios chi nquitzujuj. Pro ja samaj ja nqueban eje'e' xa rachbal xa c'utbal rxin ja majtajnak rbanic chila' chicaj, xa cani' rnatu' ja nqueban. Cani' xuban ja Moisés tok xajalal maja'n tumaj rbanic ja rochoch Dios wawe' chwach'ulew ja tz'um in tziak ocnak, quewa' bix tre rmal ja Dios ri': —Nojelal ja xtaban ni rjawaxic wi' chi junan nel ruq'uin ja cani' c'ut chawach parwi' ja jayu', ne'xi. Rmalc'ari' tok kotak chi ja netajini nqueban ja sacerdote jari' xa rachbal xa c'utbal rxin ja c'o je'e chila' chicaj. Pro ja Jesucristo ja kasacerdote ajoj arja' ya'on tre camic jun samaj xin Dios ja más chi na nim ruk'ij chwach ja quisamaj ja jule' chic sacerdote como ja c'ac'a chominem ja nokrcojbej chwach ja Dios jari' más chi na nim ruk'ij chakaja' chwach ja cani' c'oli nabey in más chi na nim ruk'ij chakaja' ja xtzujuj ja Dios ja tok xchomarsaj ja c'ac'a chominem.
Ja nabey chominem ja wixta cowini xchomij chijutij ja il mac jari' ma rjawaxic chi ta ja jun chic chominem. Pro ja Dios ma qui' ta ruc'u'x cuq'uin ja rtinamit rumac ja ma xquinimaj ta ja nabey chominem cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewari': —Quewa' nbij ja kajaw Dios ri': —Nerila' na jun tiempo tok anin c'o jun c'ac'a chominem nchomarsaj chi na cuq'uin ja raj Israel in cuq'uin ja raj Judá chakaja'. Ja xtinchomij cuq'uin jari' junwi' chi na chwach ja xinchomij cuq'uin ja cati't quimama' tokori' tok xenyukejel chi quek'a' in xenlasajel pa quek'a' ja raj Egipto. Pro eje'e' ma xquinimaj ta ja chominem ja xinchomij cuq'uin. Rmalc'ari' ja tok xenuya' can. 10 Ja tok xterila' ja tiempo anin c'o chi na jun ja chominem ja nchomarsaj na cuq'uin ja riy rumam can ja rIsrael in quewa' rbanic ri'. Ja ley ja xquenbanbej mandar jari' pa tak quewi' xtincoj wi' in xtintz'ibaj pa tak canma chakaja'. Anin in Dios quixin in eje'e' e ntinamit. 11 Chipan ari' tiempo eje'e' xticotakij na nwach canojelal. Rmalc'ari' tok ma rjawaxic chi ta jun xtibij chi ta tre jun rach aj tinamit chi nrotakij jani' rna'oj ja Dios in nixtac'a rjawaxic chi ta xtibij chi ta tre jun rch'alal chakaja'. Canojel chi ncotakij na e jani' chi e rija' chi e ac'ala'. 12 Ja c'a ranin ncuy na ja quil quemac in nmestaj chijutij. Queri' rbin can ja Dios. 13 Ja Dios tok ntzijon tre ja c'ac'a chominem tibij c'a tzij ari' chi xa tzabu'k chic ja jun chic chominem ja c'oli nabey. Xa nak ta ja rmajon tzabukarem in xa nak ta ja rmajon raji'xem jari' bien k'alaj chi xajalal maja'n toc'o ruk'ij.