11
Pro majutij tech'ob chi ja Dios erch'akin can ta ja raj Israel como in aj Israel anin chakaja'. Como anin in riy rumam can ja rAbraham, ruq'uin ja tribu xin Benjamín inpenak wi'. Ja Dios arja' ma erch'akin can ta ja tinamit Israel como nij ercha'onto wi' ojer chi ne'oc rtinamit. ¿La ma ewotak ta c'a ja tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios ojer? Como ja rojer profeta Elías arja' xa itzel xutz'at ja queban ja rach tak aj Israel in quewa' xbij tre ja Dios ri': —Kajaw Dios, xa equicamsan ja profeta ja xeyo' rbixic ja ratzobal, xa quiyojon je'e ja raltar ja bar kaya' wi' ak'ij. Ja c'a camic xa nuyon chic anin inc'o can pro ncajo' ninquicamsaj chic anin chakaja', ne' tre. Pro kas turkaj chewe ja bix tre ja rElías rmal ja Dios: —Ma ayon ta como ec'o na wuku' mil achi'i' ja neniman wxin ja mta jutij exucul ta chwach ja rachbal winak rbina'an Baal, ne'xi ja rElías. In queri' c'a tre ja tiempo ja rokc'o wi' camic ri', okc'o jujun ja rok aj Israel ja rokcha'on rmal ja Dios pro xa rmal ja rutzil tok xokrucha', xa siptal chake. Ja c'a wi siptal chake mta c'a moda ari' xtikabij ta tre chi c'oli kaban ja kach'ecbej ta. Ja wixta c'oli kaban ja kach'ecbej mta c'a moda ari' xtikabij ta tre chi siptal chake.
Ja nmajon rbixic chewe ¿nak c'a nuc'ut chikawach? Quewa' nuc'ut chikawach ri', ja tinamit Israel congana quimajon rtijic quek'ij chi rch'aquic jun c'aslemal ja utz ntz'a̱t rmal ja Dios pro xa ma ch'obtajnak ta cumal nak rbanic. Pro ja rokcha'on rmal ja Dios c'oli ja c'aslemal yatajnak chake ja utz ntz'a̱t rmal ja Dios. Pro ja c'a jule' chic eje'e' ni maticajo' wi' nquinimaj ja Dios in ja Dios xeruya' can. Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewa' nbij ri': —Ja Dios xusach quipensar, c'o paquewach pro matiquetz'at ja nc'u̱t chiquewach in chakaja' c'o quixquin pro matiquic'axaj ja nbix chique in niquirwari' quibanonto camic. Queri' ja tz'ibtal can. In cani' tz'ibtal can rmal ja rojer rey David chakaja' quewa' nbij ri': —Ja tok quimajon rbanic jun nimlaj wa'im chi nequicoti chaka jalal tok nekaj na chipan jun rc'ayewal cani' nuban jun chicop tok nbe pa trampa. Nyataj na chique rtojbalil ja ritzelal quibanon. 10 Neq'ueje' na chipan jun k'ekumal utzc'a chi matiquetz'at ja nc'u̱t chiquewach. Nquijkalej na nojel ja ritzelal ja quibanon in xajutij xtiluque' quij rmal, ne'e ja David.
* * * * * * * * * *
11 Queri' c'a queban ja tinamit Israel, ma xquewil ta ja totajem xin Dios pro ¿la tibij c'a tzij ari' chi ni mchita wi' chomtajic chiquij? ¿La queri' ja rchominto ja Dios? Jari' ma queri' ta pro quewa' rbanic ri'. Ja raj Israel tok ma xquinimaj ta ja Jesucristo rmalc'ari' tok xekaj chic rbixic ja totajem xin Dios cuq'uin ja winak ja ma e aj Israel ta. Queri' rchominto ja Dios utzc'a chi ja raj Israel pokon xtiquena' rmal utzc'a chi npi chic jutij quigana chi nquinimaj ja Jesucristo. 12 Ja tinamit Israel tok ma xquinimaj ta ja Jesucristo rmalc'ari' tok yataj chic ja nimlaj utzil xin Jesucristo chique ja jule' chic tinamit wawe' chwach'ulew. Ja tok Dios xlasaj chique ja raj Israel ja privilegio ja rya'on chique rmalc'ari' tok yataj chic ja nimlaj utzil xin Jesucristo chique ja winak ja ma e aj Israel ta. Ja raj Israel wi c'ol utzil rc'amonto ja tok ma xquinimaj ta pior c'a ja tok xterila' ja k'ij tok xtiquinimaj chic chi nimlaj canojelal.
13 Pro ja camic ewq'uin ixix nintzijon wi' ja ma ix aj Israel ta. Ja Dios arja' inrtakon chi ninesamaj checojol ewanojelal ja ma ix aj Israel ta in jawa' samaj ri' janila nim ruk'ij. 14 Anin nya' ruk'ij jawa' samaj ri' ja yatajnak chwe matzij ec'oli chique ja wach tak aj Israel xtiquewil na ja totajem xin Dios rmal, matzij ec'oli chique xtiquiyarij chi na ja totajem ja cani' yatajnak chewe ixix rmal ja Dios. 15 Ja Dios tok ma xeruc'ul chi ta ja raj Israel rmalc'ari' tok xixchomtaj chic ixix ruq'uin ja ma ix aj Israel ta. Pior c'a ja tok xterila' ja k'ij tok xqueruc'ul chic jutij, ja queri' cani' ecamnak nabey pro cani' nec'astaj chiquicojol camnaki'. 16 Ja tinamit Israel eparti'in, e xin Dios pro ni chi e jun. Cani' tre jule' k'or, ja wi c'o jutz'it tre nparti'ixi nabey chi noc xin Dios, xin Dios c'ari' chi nojelal ja k'or. In cani' tre jun che' chakaja', ja wi parti'in ja rc'amal chi noc xin Dios, xin Dios c'ari' chakaja' ja tak ruk'a'.
17 Ec'o jule' chique ja tinamit Israel ja xeya̱' can rmal ja Dios, ban chique e cani' ruk'a' jun che' olivo pro jule' ruk'a' ja ch'akixto. Ja c'a rixix ja ma ix aj Israel ta ix cani' ruk'a' jun chic che' olivo pro jun che' ja ma ticon ta, jun che' ja xa ruyon penak. Ja xuban ja Dios chewe, xixrucoj como ix cachbil ja tinamit Israel ja ma xeruya' can ta, cani' xixruban ingertar ruq'uin jun che' olivo pro jun che' arja' ticyon in camic xa jun chic ebanon cuq'uin ja tinamit Israel chi rtijic ja utzlaj c'aslemal ja penak ruq'uin ja rc'amal jawa' che' ri'. 18 Pro maxta tena' kaj chi más na nimak ek'ij ixix chiquewach ja tinamit Israel ja xeya̱' can rmal ja Dios. Ja c'a wi neya' ek'ij kas turkaj chewe chi xa ix tak ruk'a' ja che', bien tech'obo' chi jun che' ma ja ta ruk'a' ntzuku rxin ja rc'amal pro ja rc'amal jari' ntzuku rxin ja tak ruk'a'.
19 Maxla c'o jun chewe quewa' xtibij chwe ri': —Pro ja Dios xerch'akijto ja jule' utzc'a chi nokoc ajoj pa quic'axel, maxla xtiche' na chwe. 20 Ni katzij wi' chi xerch'akijto ja jule' pro xa rmal ja ma xyuke' ta quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo xa chewi' tok xerch'akijto. Ja c'a rixix chakaja' wixta maquita yukul ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo maquita c'a ixrc'ulun ari' ja Dios chi ixocnak tinamit rxin. Rmalc'ari' nbij chewe, maxta teya' ek'ij, ja c'a neban, texbej jutz'it ewi' chwach ja Dios. 21 Queri' nbij chewe como ja Dios xerch'akijto ja jule' masqui nij e rtinamit wi' ojer in arja' matipokonaj nuban queri' chewe ixix chakaja'. 22 Bien mpe' tech'obo' jani' rna'oj ja Dios, bien rotak nuya' ja rutzil chawe pro bien rotak natruban castigar chakaja'. Arja' xeruban castigar ja ma xeniman ta rxin pro xuya' ja rutzil chewe ixix in ni nuya' wi' ja rutzil chewe ja wi ma xteya' can ta ja yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo. Nowi xteya' can jari' nixrch'akijto ixix chakaja'. 23 In chakaja' ja jule' ja rerch'akinto pro wi xtiqueq'uex quina'oj in wi xtiyuke' chic quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo jari' neruc'ul chic jutij cani' neruban ingertar ruq'uin ja che' ja bar ech'akinto wi'. Ja Dios arja' bien ncowini nuban queri' chique. 24 Ja c'a rixix ja ma ix aj Israel ta, ix cani' ruk'a' jun che' ja xa ruyon penak. Ma ruq'uin ta jun che' ixpenak wi' ja ticon rmal ja Dios. Pro ja Dios ma xpokonaj ta xixruban ingertar ruq'uin jun che' ja rticon arja'. Pior c'a chique ja raj Israel ja xech'akixto, eje'e' e cani' ruk'a' jun che' ja ticon rmal ja Dios in bien seguro chi ja Dios matipokonaj xqueruban chic jutij ingertar ruq'uin ja che' ja bar ech'akinto wi' nabey.
* * * * * * * * * *
25-26 Wach'alal, c'oli ja ma k'alasan ta nabey pro ja camic Dios rk'alasan chic in ja kas nwajo' chewe chi nch'obtaj emwal nak rbanic. Kas ta xtich'obtaj emwal jawa' wari' utzc'a chi matewinakarsaj jule' ena'oj ixix eyon in xteya' ta ek'ij rmal. Quewa' rbanic ja rk'alasan ja Dios ri'. Ja tinamit Israel masqui jule' chique congana e cow masqui congana nquech'a' ja totajem ja rc'amonto ja Jesucristo pro nerila' na jun k'ij ja tok xtitotaji ja tinamit Israel pro ni chi jun. Pro c'a tokoc'ari' xtibantaj cumplir ja wari' ja tok xquetz'akati canojelal ja ma e aj Israel ta ja maja'n tiyuke' quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo. Pro ja tinamit Israel can ntotaj na cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios, quewa' nbij ja Dios ri': —C'o jun To'onel ja nwinakar na chipan ja tinamit Sión, arja' nuchup nojel ja ma utz ta ja quibanonto ja tinamit Israel. 27 Anin c'o jun chominem ja nchominto cuq'uin in tok xtinchup ja quil quemac jari' nbanbej cumplir ja chominem, ne'e ja Dios. Queri' ja tz'ibtal can. 28 Como ja tinamit Israel ma xquinimaj ta ja utzlaj tzij xin Jesucristo rmalc'ari' tok e'ocnak chic e rc'ulel ja Dios in rmalc'ari' chakaja' tok xekaji ja utzlaj tzij xin Jesucristo ewq'uin ixix ja ma ix aj Israel ta. Pro como ja Dios nij ercha'onto wi' ojer rmalc'ari' tok c'a nerajo' na. Rumac jun chominem ja rchominto cuq'uin ja cati't quimama' chewi' ja tok c'a nerajo' na. 29 Queri' nbij chewe como ja Dios mta moda xtuq'uex ta ja rna'oj. Ja wi c'oli rsipan chawe nij awxin wari' owi atrcha'on chi atocnak tinamit rxin nij at rtinamit wari' chakaja'. 30 Ja nabey tok maja'n tipeti ja Jesucristo ixix ja ma ix aj Israel ta ma xenimaj ta ja Dios pro ja Dios xpokonaj ewach in camic ewilon chic ja totajem rmal. Como ja tinamit Israel ma xeniman ta xa chewi' tok ewilon chic ixix ja totajem xin Dios. 31 In queri' c'a chique ja tinamit Israel chakaja', eje'e' maquenimani camic pro ja Dios ni rchominto wi' chi nerila' na jun k'ij tok xtipokonaj chic quewach in neruto'. Cani' xuban chewe ixix xpokonaj ewach in queri' xtuban chic chique chakaja' npokonaj na quewach. 32 Como ja Dios arja' ni rchominto wi' chi npokonaj kawach kanojelal ja rok winak xa nak ta chi ok winakil. Pro ja nabey ni rjawaxic wi' chake kanojelal chakaja' chi nkaya' chakij chi xa ma ok nimanela' ta. Queri' ja rchominto utzc'a chi arja' ncowini npokonaj chic kawach kanojelal in xa rmalari' tok nokruto'.
33 Janila nim ja rchominto je'e ja Dios, congana ja rutzil rya'on chake, congana xucoj rna'oj, ni majun ja maquita rotak. Ni majun nak ta cowinnak ta rk'i'on ta nojel ja rna'oj, ni majun nak ta cowinnak ta rch'obon ta nojel ja nuban je'e. 34 Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewa' nbij ri': —Ni majun otakyon nojel ja nuch'ob ja Dios, arja' matic'atzin tre chi c'o chi ta jun xtuya' ta consejo tre. 35 Ni majun chake ja rok winak c'o ta kaya'on ta tre ja Dios, arja' mta ruc'as kuq'uin. Queri' ja tz'ibtal can. 36 Queri' nbij como ja Dios arja' winakarsyon nojelal, arja' pa'l trij nojelal in chakaja' noc na nojelal ya'bal ruk'ij. Kas ta xtiya' ruk'ij camic, chwak in chijutij. Amén.