10
Wach'alal, ja kas ngana anin xtiquewil ta ja totajem xin Dios ja wach tak aj Israel, congana nc'utun tre ja Dios chi netotaji. Como anin bien wotak chi congana nquetij quek'ij chi rya'ic ruk'ij ja Dios pro xa ma ch'obtajnak ta cumal ja kas mero rbey Dios. Como eje'e' ma xcajo' ta cotakij nak rbanic ja utzlaj c'aslemal ja nuya' Dios chake pro ja queban, cajo' ta quiwinakarsaj nojoj queyon jun utzlaj c'aslemal ja junwi' chi na in mta quigana ruq'uin ja utzlaj c'aslemal ja xin Dios. Pro xa ma ch'obtajnak ta cumal nak rbanic ja ley como ja ley jari' ya'onto rmal ja Dios utzc'a chi nokurjacha' can pa ruk'a' ja Cristo. Queri' c'a rbanic utzc'a utz nutz'at ja kac'aslemal ja Dios kanojel ja yukul kac'u'x ruq'uin ja Cristo.
Cani' tz'ibtal can rmal ja Moisés ojer quewa' nbij ri': —Ja wixta c'o jun achi xtuban ta cumplir ja ley xin Dios pro ni ta nojelal utz ta c'a nel ari' ja rc'aslemal rmal, ne'e. Pro ma c'ayew ta ja nawil ja utzlaj c'aslemal ja tok c'o yukulbal ac'u'x ruq'uin ja Dios como quewa' tz'ibtal can tre ri': —Maxta quewa' tach'ob kaj pan awanma ri': —Congana c'ayew ja xtibe ta jun chila' chicaj chi xterc'ama' nojoj ta ja Cristo, maxta catche'e, owi: —Congana c'ayew ja xtibe ta jun cuq'uin ja camnaki' chi xterc'ama' kaj ta ja Cristo, maxta catche'e chakaja'. Como xa chanakaj c'o wi' ja utzlaj tzij xin Dios, ma c'ayew ta rilic como jari' tzij natcowini nabij ruq'uin achi' in natcowini nach'ob rij rwach pan awanma. Queri' c'a rbanic ja utzlaj tzij ja nuc'ut chikawach ja Moisés in ni queri' ja utzlaj tzij ja kamajon rbixic chique winak camic chakaja', jun tzij ja nuc'ut chikawach nak rbanic ja tok nyuke' ac'u'x ruq'uin ja Jesucristo. Xa chanakaj c'o wi' como ja wi nabij ruq'uin achi' chi ja Jesús arja' rajaw caj in rwach'ulew in wi ruq'uin awanma nanimaj chi ja Dios xuyic ja Jesús chipan ja camíc jari' nawil ja totajem xin Dios rmal. 10 Nawil como ja tok ruq'uin awanma nanimaj ja Jesucristo jari' utz nutz'at ac'aslemal ja Dios rmal in wi matapokonaj nabij chique winak chi yukul ac'u'x ruq'uin ja Jesucristo jari' nawil na ja totajem xin Dios. 11 Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios, quewa' nbij chake ri': —Xa nak ta chi winakil ja xtiyuke' ruc'u'x ruq'uin mta moda ja maquita xtuwil ja totajem xin Dios. Queri' ja tz'ibtal can 12 in queri' nbij como xa ok jun chwach ja Dios wi ok aj Israel owi ma ok aj Israel ta como ja kajaw Jesucristo arja' kajaw chi nimlaj kanojelal. Arja' nuya' ja meba'il xin Dios chique xa nak ta chi winakil ja nec'utun quito'ic tre. 13 Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios, quewa' nbij ri': —Xa nak ta chi winakil ja nc'utuj rto'ic tre ja Kajaw jari' can nuwil na ja totajem xin Dios. 14 Pro ja winak ¿nak moda xtiquic'utuj ta quito'ic tre ja wi maja'n tiyuke' quec'u'x ruq'uin? In jun chic ¿nak moda xtiyuke' ta quec'u'x ruq'uin ja wi maja'n tiya' rbixic chique? In ¿nak moda xtiquic'axaj ta rbixic ja wi mta nyo' rbixic chique? 15 In ¿nak moda xquebe ta winak cuq'uin chi xtequiya'a' ta rbixic chique ja wi mta netako'el cuq'uin? Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios, quewa' nbij ri': —Congana qui'il ja tok c'o jun nekaji chiquicojol winak in numaj rbixic chique ja utzlaj tzij xin Dios ja rc'amonto quicotemal, ne'e.
16 Pro ec'oli ja ma xqueya' ta quixquin tre ja utzlaj tzij xin Dios, cani' tz'ibtal can ojer rmal ja profeta Isaías, quewa' nbij ri': —Kajaw Dios, xa ma e nim ta ja winak ja quiniman ja utzlaj tzij ja kabij chique, ne'e. 17 Ni rjawaxic wi' chi nekaj rbixic ja utzlaj tzij cuq'uin winak como ja tok nbix chique jari' nwinakarsani ja yukulbal quec'u'x in ja utzlaj tzij jari' ruq'uin rtzobal Dios npi wi'.
18 Pro ja wach tak aj Israel ¿la ma quic'axan ta c'a ja utzlaj tzij? Quic'axan como cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios, quewa' nbij ri': —Ekajnak chic ja rbixic nojel nat nakaj tre ja rwach'ulew, ne'e. 19 Pro ¿la ma cotak ta c'a nak rbanic? Cotak como jari' bix chique ojer rmal ja Dios cani' tz'ibtal can rmal ja Moisés quewari': —Ec'o jule' tinamit ja ma e tinamit ta wxin, jule' tinamit ja xa ma e ch'obol ta pro ja xtinban chique nenucoj na chi e ntinamit. Ja c'a rixix congana pokon xtena' ja xtinban queri' chique in congana nyictaj ewayewal rmal, xeche'xi ja raj Israel rmal ja Dios. 20 In chakaja' ja rojer profeta Isaías c'oli xbij chique ja raj Israel in ma xbej ta ri' chi rbixic chique: —Quewa' nbij ja Dios chewe ri', ne'e ja rIsaías: —Ec'o jule' tinamit ja mta nak ta queban chi rotakixic jani' ja nna'oj pro ja camic cotak chic. Eje'e' ma xquic'utuj ta chwe chi ninq'ueje' chiquicojol pro ja camic nk'alasan wi' chiquewach. 21 Pro ja c'a rixix ja rix aj Israel k'ij k'ij ni nbin wi' chewe pan utzlaj tzij: —Quixmelojto wq'uin, inchenak chewe, pro ni maquixniman wi', ni mateban wi' ja nwajo' chewe chi neban, ne'e ja Dios chique ja rtinamit. Queri' ja tz'ibtal can rmal ja rIsaías.