13
Tenimaj ewanojel ja ley ja c'o pa ruk'a' ja k'etbal tak tzij. Queri' nbij chewe como ni majun k'etbaltzij nwinakari ja maquita Dios nwinakarsan rxin. Ja k'etbal tak tzij ja c'oli camic Dios cha'yon rxin. Rmalc'ari' nbij chewe, ja wi napokonaj nanimaj ja ley ja c'o pa ruk'a' ja k'etbal tak tzij jari' napokonaj nanimaj ja cha'on rmal ja Dios. Ja c'a winak ja nquipokonaj nquinimaj ja ley ja c'o pa ruk'a' ja k'etbal tak tzij eje'e' nquetij na rpokonal rmal. Nquetij como ja k'etbal tak tzij neruban castigar ja re banol itzelal, ma eje'e' ta ja re banol utzil. Ja wi matewajo' nixban castigar rmal ja k'etol tzij tebana' c'a ja rutzil. Ja wi utzil ja neban ja c'a k'etol tzij arja' utz nixrutz'at. Utz nixrutz'at como ja k'etol tzij arja' jun ajsamajel rxin ja Dios, arja' pa'l chewij chi nixruban cuenta. Pro ja c'a wi neban ja ma utz ta kas texbej ewi' como ja k'etol tzij c'o ruk'a' chewe chi nixruban castigar, ma chaka ta nbix tre chi k'etol tzij. Arja' jun ajsamajel rxin ja Dios, arja' cojon chipan ja k'etbaltzij chi neruban castigar ja winak ja nebanowi ja ritzelal. Rmalc'ari' nbij chewe, ni rjawaxic wi' chi nkanimaj ja ley ja c'o pa ruk'a' ja k'etbal tak tzij. Pro ¿la xa rmal chi matikaj chakij ja castigo xin Dios, la xa chewi' tok rjawaxic chi nkanimaj? Mni, pro ni rjawaxic wi' chi nkanimaj como bien kotak chi queri' nrajo' ja Dios chake chi nkaban. Rmalc'ari' chakaja' tok nkatoj impuesto pa k'etbaltzij. Queri' nbij como ja k'etol tak tzij jari' samaj nqueban xin Dios chi nqueban cuenta ja tinamit.
Ja tojonem ja rocnak chakij pa k'etbaltzij tetojo' pa quek'a' ja yatal chique chi nquec'am chake. Texbej ewi' chiquewach ja yatal chewe chi nexbej ewi' chiquewach. Que'ebana' respetar ja yatal chique chi ne'eban respetar. Canojel xa nak ta ja yatal chique chi neban chique tebana' c'a. Majun nak ta tiq'ueje' wi' ec'as, tetojo'. Pro ja rajoben ri'il jari' cani' jun kac'as ja ni matitzur wi' rtojic, maxta tetanba', ni tewajo' wi' ewi'. Ja c'a tok ne'awajo' ja winak xa ruq'uin ari' nabanbej cumplir nojelal ja nbij ja ley xin Dios chawe chi naban. 9-10 Ja wi ne'awajo' ja winak jari' mta moda xtaban ta jun itzel chique chewi' ja tok nbij chewe chi ja tok ne'awajo' ja winak xa ruq'uin ari' nabanbej cumplir nojelal ja nbij ja ley chawe chi naban. C'o jun mandamiento xin Dios quewa' nbij ri': —Cani' nawajo' kaj awi' ayon queri' c'a tabana' chique ja jule' chic winak chakaja' que'awajo', ne'e. Jari' jun mandamiento wi nanimaj xa ruq'uin ari' nabanbej cumplir ja jule' chic mandamiento xa nak ta chi mandamiento'il cani' tre ja jule' mandamiento ja xtinbij chewe ri': —Ma catoc ta ruq'uin jun ixok ja ma awixjayil ta, ma taban ta camíc, ma taban ta alak' in maxta chaka benak chi nayarij quinakun winak, ne'e.
11 Ni rjawaxic wi' chi nkanimaj ja cani' nmajon rbixic chewe como ixix bien ewotak chi ja tiempo ja rokc'o wi' ri' tiempo chic chi nokc'asoji in nokc'asc'oti. Queri' nbij chewe como c'o chic tiempo kaniman ja To'onel kaxin in xa nnakajinto ja k'ij tok xtipi chic jutij chi nokruto' pro ni chijutij. 12 Ntajini nq'uisi ja tiempo rxin ja k'ekumal ja rc'an itzelal in xajalal maja'n telto ja k'ij. Rmalc'ari' nbij chewe, kaya'a' can ja banoj itzelal. Ja nkaban, ni ta ja wi' ja sakil xin Dios xtuc'an kaxin chi nokcowini nkach'ec ja ritzelal. 13 Kabana' c'a ja rutzil como nijawari' yatal chake chi nkaban ja rokuc'an rmal ja sakil xin Dios. Maxta tikaban ajoj ja cani' nqueban ja winak ja xa nek'abari in jun pa quechi' nequicoti chi rbanic ja ritzelal. Maxta tikaban ajoj ja cani' nqueban jule' achi'i' cuq'uin ixoki' ja xa nemacuni in c'o chi na más ja nqueban ja más chi na q'uixbal rbanic. Maxta tikaban síc' ch'a'oj, maxta tiquiakiri ja kanma chiquij winak. 14 Ja nkaban, ni ta ja wi' ja rna'oj ja kajaw Jesucristo xtikawekbej ta ki'. Ja tok npeti ja ritzel tak na'oj chewe ma tenimaj ta, ma teya' ta rgana.