14
Ja c'a wi c'o jun kach'alal xtekaj ewq'uin in wi ma kas ta cow ja yukulbal ruc'u'x ruq'uin ja Jesucristo maxta ma tec'ul ta. Pro maxta temajla' rch'a'ic tre chakaja' ja maja'n ticowir je'e tre ja yukulbal ruc'u'x. Tac'a jule' chique ja kach'alal eje'e' nquech'ob chi ma xajan ta ja nati' ja xa nak ta nati' je'e. Pro ma queri' ta nquech'ob ja kach'alal ja ma kas ta cow ja yukulbal quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo como eje'e' matiqueti' ja ti'ij. Ja wi atat nati' ja ti'ij maxta que'aban despreciar ja kach'alal rmal ja matiqueti' eje'e'. Ja c'a wi matati' ja ti'ij maxta tabij chique ja kach'alal chi xajan nqueban ja tok nqueti' eje'e'. Como ja Dios erc'ulun chewi' tok nbij queri' chewe. ¿Nak c'a atocnak wi' atat tok nak'et tzij chiquij winak ja tok mta ak'a' chique? C'oli jun cajaw jari' ja Jesucristo in chwach c'a arja' nequijacha' na wi' cuenta, arja' c'a xtibin chique wi utz ja quibanon owi mani. Anin wotak chi cow xquepe'i chi rbanic ja rutzil como ja Jesucristo arja' ncowini nuya' chique chi queri' xtiqueban.
Ec'oli ja kach'alal quewa' nquibij ri': —Jawa' jun k'ij ja rokc'o wi' ri' más na nim ruk'ij chwach ja jule' chic k'ij, neche'e. Pro ec'o c'a jule' chic quewa' nquibij ri': —Mni pro ja k'ij nimak ruk'ij chi nojelal, neche'e. Pro jari' ewq'uin c'o wi' chejujunal, kas tech'obo' chi utz chejujunal nak ja yatal chewe chi neban. Ja kach'alal ma chaka ta quigana nquech'ob chi c'o je'e k'ij ja más nimak ruk'ij chwach ja jule' chic k'ij pro rumac chi jari' nquinatbej ja kajaw Jesucristo. In queri' chique ja jule' chic kach'alal chakaja', ma chaka ta quigana nquech'ob chi ja k'ij nimak ruk'ij chi nojelal pro rumac chi jari' nquinatbej ja kajaw Jesucristo chakaja'. In chakaja' ja kach'alal tok nqueti' ja ti'ij eje'e' nquinataj ja kajaw Jesucristo como nquimaltioxij tre ja Dios ja nqueti'. In chakaja' ja jule' chic kach'alal tok matiqueti' ja ti'ij eje'e' nquinataj ja kajaw Jesucristo in nquimaltioxij tre ja Dios ja nqueti' chakaja'.
Queri' c'a rbanic wach'alal como mta jun chake ja c'o ta ruk'a' tre ja rc'aslemal in xtuban ta ja rvoluntad kaj arja' ruyon nixtac'a c'o ta ruk'a' tre ja rcamic chakaja'. Ja wi okc'asli, xa rmal chi nkaya' ruk'ij ja kajaw Jesucristo tok okc'asli. Ja c'a wi nokcami, xa rmal chi nkaya' ruk'ij ja kajaw Jesucristo tok nokcami. Queri' c'a rbanic, ja wi okc'asli owi nokcami xarwari' nij ok rxin wi' ja kajaw Jesucristo. Xc'a rmalari' ja tok cami ja Cristo in tok c'astaji chiquicojol camnaki'. Arja' cami in c'astaji utzc'a chi xoc kajaw kanojelal ja rok winak tanto chake ja rokc'asli in chique ja camnaki' chakaja'.
10 ¿Nak c'a tre tok jule' chewe xa nquecoj qui' como e k'etol tak tzij chiquij jule' kach'alal? In ¿nak c'a tre chakaja' tok jule' chic chewe xa nequeban despreciar jule' chic kach'alal? Ma rubey ta ja neban como nerila' na jun k'ij tok nokc'amarel chwach ja k'etbaltzij xin Cristo pro kanojelal. 11 Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewa' nbij ja kajaw Dios ri': —Anin in c'aslic Dios in ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', nerila' na jun k'ij tok puersa nexuque' na ja winak chinwach pro ni canojelal in quewa' xtiquibij chwe ri': —Atat ja rat Dios, xqueche' na chwe, ne'e ja kajaw Dios. Queri' ja tz'ibtal can. 12 Queri' c'a rbanic, nekajacha' na cuenta chwach ja Dios chikajujunal.
* * * * * * * * * *
13 Rmalc'ari' nbij chewe, ma tikacoj chi ta ki' como ok k'etol tak tzij chiquij ja kach'alal. Mejor ja nkaban, bien kabana' cuenta, maxta c'oli tikaban ja xa noqui cani' jun trampa chwach jun kach'alal in nkaji ja kach'alal chipan ja il mac kumal. 14 Anin bien wotak chi ma xajan ta nkati' xa nak ta nkati' je'e, bien wotak chi xa junan nkach'ob ruq'uin ja kajaw Jesús trewa' wari'. Pro wi c'o jun achi wi nuch'ob chi c'o je'e ja xajan nti'i in wi xuti' jari' xajan ja xuban. 15 Pro wi kas k'alawachili nati' jun nakun chwach jun kach'alal in wi xa nyojtaji ja kach'alal amwal jari' bien k'alaj chi matawajo' ja kach'alal. Maxta xa rmal ja nati' tok xtiyojtaj jun kach'alal amwal, makana' maquita cami ja Cristo pa rcuenta. 16 Maxta ma tewajo' ta ewi' in xta rmalari' tok itzel netzijoni ja winak tre ja utzlaj tzij ja rc'amonto ja Jesucristo chewe. 17 Queri' nbij chewe como ja tok nokq'ueje' chipan ja gobierno xin Dios ma ja ta nrajo' chi noktzijon tre nak ja nkati' in nak ja matikati', ma queri' ta. Pro ja tok nokq'ueje' chipan ja gobierno xin Dios quewa' nrajo' ri', chi nkuc'aj jun utzlaj c'aslemal, in jun chic, chi mta síc' ch'a'oj nkaban chibil tak ki', in jun chic, chi xa jun nkaban ruq'uin ja rEspíritu Santo in nkana' ja quicotemal xin Dios rmal. 18 Queri' nrajo' ja Cristo chake chi nkaban in wi nkanimaj jari' nel ruc'ux ja Dios chakij rmal in ja winak utz nokquetz'at rmal chakaja'.
19 Rmalc'ari' nbij chewe, bien kach'obo' rij rwach nak nkaban utzc'a chi mta síc' ch'a'oj chikacojol, bien kach'obo' rij rwach nak nkatobej ki' chibil tak ki' utzc'a chi nq'uiy más ja yukulbal kac'u'x ruq'uin ja Jesucristo. 20 Maxta xa rmal ja nati' tok xtiyojtaji ja obra xin Dios. Ni katzij wi' chi ma xajan ta nkati' xa nak ta nkati' je'e. Pro wi kas k'alawachili nati' jun nakun chwach jun kach'alal in wi nyojtaji ja kach'alal amwal jari' ma rubey ta ja naban. 21 Mejor ja nkaban, ma tikati' ta ja ti'ij chwach jun kach'alal ja wi xa nyojtaji ja kach'alal rmal. In chakaja' ma tikatij ta vino chwach in ma tikatij ta xa nak ta chwach ja wi xa ntz'ilori rc'aslemal ja kach'alal rmal. 22 Atat wi awotak chi ma xajan ta nkati' xa nak ta nkati' je'e mejor xa pan awanma nq'ueje' wi' chwach ja xa nayabej ak'ij como ja Dios rotak ja c'o pan awanma. Congana qui'il chake ja tok kotak chi ma xajan ta ja nkaban je'e in tok matiti'oni ja kaconciencia rmal. 23 Pro ja tok ma awotak ta wi xajan nati' jun nakun owi ma xajan ta in wi xati' jari' ma utz ta ja xaban. Ma utz ta como xa ca'i' ac'u'x xati'. Ja c'a wi c'oli naban xa nak ta pro wi xa ca'i' ac'u'x naban jari' il mac ja naban.