15
Ja c'a rajoj ja cow chic ja yukulbal kac'u'x ruq'uin ja Jesucristo yatal chake chi nq'ueje'e ja kapaciencia cuq'uin ja kach'alal ja ma e cow ta, ruq'uin ta paciencia quekato'o' tre ja maja'n tich'obtaj je'e cumal. Ma yatal ta chake chi nkaban ja xa nak ta c'o kagana nkaban. Pro ja nkaban, quekaya'a' pa cuenta ja kach'alal, kabana' ja c'ol utzil rc'amonto chique utzc'a chi ncowir más ja yukulbal quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo. Quirtari' nkaban jutz'it como ja Cristo arja' ma rgana ta ja xuban pro rvoluntad ja Tatixel ja xuban cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewa' nbij ja Cristo tre ja Tatixel ri': —Ja pokonlaj tak tzij ja quibij chawe atat chwij anin kaj wi', ne'e ja Cristo. Queri' ja tz'ibtal can. Xa nak ta ja tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios ojer jari' ma chaka ta tz'ibtali, rumac chi nokrpaxbaj. Ja tz'ibtal can ojer jari' nuya' ja kapaciencia chi rcoch'ic ja nkawil je'e chipan ja kac'aslemal in nyukba' más kac'u'x chakaja'. Jari' rc'amonto chake utzc'a chi nokquicoti chi raybexic ja tzujun chake rmal ja Dios. Ja Dios ruq'uin arja' npi wi' ja kapaciencia, arja' nyukban kac'u'x. Dios ta c'a xtiyo' chewe chi xa jun neban como cani' nrajo' ja Cristo Jesús chewe chi neban. Quirtari' neban jutz'it utzc'a chi xa jun neban chi rya'ic ruk'ij ja Dios ja Tatixel rxin ja kajaw Jesucristo.
* * * * * * * * * *
Xa chewi' tok nbij chewe maxta ma tec'ul ta ewi'. Cani' xuban ja Cristo chake xokruc'ul kanojelal quirtac'ari' neban ixix chakaja' tec'ulu' ewi' utzc'a chi xtiyataj na más ruk'ij ja Dios emwal. Quewa' rbanic ri' ja nmajon rbixic chewe, peti ja Jesucristo wawe' chwach'ulew, xurbana' ja samaj xin Dios chiquicojol ja raj Israel. Queri' xuban utzc'a chi nkatz'at chi ja Dios arja' ni nuban wi' cumplir ja ntzujuj. Xurbana' ja samaj utzc'a chi jari' xbanbej cumplir ja rtzujun can ojer ja Dios chique ja rAbraham ja rIsaac in Jacob. In jun chic, xurbana' ja samaj utzc'a chi nqueya' ruk'ij ja Dios ja winak ja ma e aj Israel ta como ja Dios xpokonaj quewach chewi' tok nqueya' ruk'ij. Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewa' nbij ri': —Rmalc'ari' tok xtinya' na ak'ij chiquicojol ja winak ja ma e aj Israel ta in xtinbixaj na abi' chiquicojol chakaja', ne'xi ja Dios. 10 In jun chic ja tz'ibtal can quewa' nbij ri': —Ixix ja ma ix aj Israel ta quixquicot cuq'uin ja rtinamit Dios, ne'e. 11 In jun chic quewa' nbij ri': —Teya'a' ruk'ij ja kajaw Dios ewanojel ja ma ix aj Israel ta, tiquiya'a' ruk'ij ja winak pro ni canojelal, ne'e. 12 In jun chic ja tz'ibtal can rmal ja rojer profeta Isaías tre ja Cristo, quewa' nbij ri': —C'o jun To'onel nalax na, arja' riy rumam can ja rIsaí.* Arja' xtoc na rey pa quewi' ja winak ja ma e aj Israel ta in ja reje'e' kas xquequicoti chi raybexic nojel ja rtzujun can ja Dios chique. Queri' ja tz'ibtal can. 13 Ja Dios arja' nyo' chake chi nokquicoti chi raybexic nojel ja rtzujun can chake. Arja' ta c'a xtiyo' chewe chi nnoji ja quicotemal pa tak ewanma, arja' ta xtiyo' chewe chi xa jun neban, jari' nuya' chake ja tok yukul kac'u'x ruq'uin ja Jesucristo. Quirtac'ari' neban utzc'a chi nsamaji ja poder rxin ja rEspíritu Santo pa tak ewanma in rmaltari' kas ta npulinto ja quicotemal pa tak ewanma chi raybexic nojel ja rtzujun can chake ja Dios.
14 Ja chwe anin wach'alal bien wotak chi nojnak ja rutzil pa tak ewanma in wotak chakaja' chi bien ch'obtajnak emwal ja tijonem xin Jesucristo in nixcowini nepaxbaj ewi'. 15 Pro c'o je'e xintz'ibaj chipan awa' jun carta ri' ja rewotak chic pro ma xinna' ta wi' xintz'ibaj chipan como matinwajo' chi nemestaj. Como anin c'o jun privilegio ncochin tre ja Dios ja c'o chi nukul chewi' tok xintz'ibaj chipan. 16 Ja Dios rya'on chwe chi nintajini nban ja samaj xin Jesucristo chiquicojol ja winak ja ma e aj Israel ta, rya'on chwe chi nch'ob chiquewach ja utzlaj tzij xin Dios. Jari' samaj rya'on ja Dios chwe utzc'a chi nenujach ja ma e aj Israel ta pa ruk'a' utzc'a chi ne'oc e cani' jun sacrificio ja nentzujuj chwach ja Dios pro jun sacrificio ja utz ntz'a̱t rmal ja Dios, jun sacrificio ja ch'ach'ojirsan rmal ja rEspíritu Santo.
17 Rmalc'ari' tok congana ninquicot rmal ja samaj xin Dios ja nbanon pro jari' nmaltioxij tre ja Jesucristo. 18 Como ja samaj ja nmajon rnataxic chewe, ja Cristo arja' samaji pa wanma chi rbanic, mchita jun samaj nnataj. Queri' xuban ja Cristo, arja' xuc'an wxin chi rbanic ja samaj chiquicojol ja ma e aj Israel ta utzc'a chi eje'e' nyuke' na quec'u'x ruq'uin. Ja Cristo xuc'an wxin tre nojel ja xinbij chique in tre nojel ja xinban chiquicojol chakaja'. 19 Ja Cristo xuya' chwe chi xinban nimak tak milagro in xuya' chwe chakaja' chi congana samaji ja poder rxin ja rEspíritu Santo chipan ja samaj xinban. Queri' c'a rbanic ja samaj nbanon, nojel nat nakaj xinbij wi' ja utzlaj tzij xin Jesucristo, xinmajel rbixic pa Jerusalén in xinekaji c'a pan Ilírico. 20 Pro congana ntijon nuk'ij chi rbixic ja utzlaj tzij pa tak lugar ja bar maja'n tekaj wi' rbixic ja Cristo como ma ja ta ncanoj ja xquinesamaj ta pa jun lugar ja bar ticon chi wi' ja samaj xin Jesucristo rmal jun chic ajsamajel. 21 Pro xinban cumplir ja cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios, quewa' nbij ri': —Ja winak ja maja'n tekaj rbixic ja Cristo cuq'uin nerila' na jun k'ij tok xticotakij na rwach. Ja winak ja maja'n tiquic'axaj nak rbanic nerila' na jun k'ij tok xtich'obtaj na cumal nak rbanic. Queri' ja tz'ibtal can.
* * * * * * * * * *
22 Rumac c'a ja nsamaj chewi' ja tok ma incowinnak ta inbenak ta ewq'uin masqui q'uiylaj mul nch'obon chi ninbe ewq'uin. 23 Pro ja camic mchita samaj nban chipan ja jule' lugar ja rinsamajnak wi' in tuban q'uiylaj juna' ja fuerte ngana ninbe ewq'uin 24 rmalc'ari' tok nch'obon chi ninbe ewq'uin. Como c'o jun nviaje nenbana' España nch'obon chi nink'ax na ewq'uin chipan ja viaje. Ja c'a tok xquinekaj ewq'uin janila ninquicoti ja ninq'ueje' checojol masqui xa jurata. Ja c'a tok xquinel chic checojol nineto'el ta jutz'it tre ja nviaje. 25 Pro ninbe na pa Jerusalén nabey como c'o jun ayuda jachon chwe chi nenya'a' chique ja tinamit xin Dios ja rec'o chila'. 26 Como ja kach'alal ja rec'o chipan ja ca'i' departamento Macedonia in Acaya eje'e' nojel quec'u'x nojel canma quemol jun ayuda in camic nquetakel cuq'uin ja tak meba'i' ja rec'o cuq'uin ja tinamit xin Dios ja rec'o pa Jerusalén. 27 Eje'e' ma e aj Israel ta pro kas qui' quec'u'x queya' ja rayuda chique ja raj Israel pro ni yatal wi' chique chi nqueya' como c'oli cani' jun quec'as cuq'uin. C'oli quec'as como eje'e' tok quewil ja totajem xin Dios, cumal ja raj Israel tok quewil. Chewi' c'a ja tok yatal chique chi nequeto' ja raj Israel tre jun ayuda. 28 Ja c'a tok xtitzur mwal, tok xtijachtaj can mwal ja rayuda c'ac'ari' xtenbana' chic ja nviaje España in nink'ax na ewq'uin chipan ja viaje. 29 Ja c'a tok xquinekaj ewq'uin anin wotak chi kas nnoj na ja quicotemal pa tak kanma rumac ja utzlaj tzij xin Cristo.
30 Ja camic wach'alal, como ixix newajo' ja kajaw Jesucristo in como c'oli ja rajoben ri'il xin Dios pa tak ewanma ja ya'on chewe rmal ja rEspíritu Santo rmalc'ari' tok congana nban recomendar chewe, quineto'o', tebana' jun lucha chi rbanic orar pa ncuenta. 31 Tec'utuj tre ja Dios chi arja' ninruto' pa quek'a' ja winak ja maticajo' nquinimaj ja Jesucristo ja rec'o chipan ja departamento Judea. In jun chic, como nenjacha' na ja rayuda chique ja tinamit xin Dios ja rec'o pa Jerusalén tec'utuj tre ja Dios chi eje'e' nquec'am ja rayuda chwe. 32 Quirtari' neban jutz'it utzc'a kas qui'il ja tok xquinekaj ewq'uin ja wi rvoluntad Dios utzc'a kas nxuc'uxu'i ja kanma ewq'uin. 33 Dios ta xtiq'ueje' ewq'uin ewanojelal, arja' nyowi ja quicotemal. Amén.
* 15:12 Ja rIsaí arja' rtata' ja rojer rey David.