4
Ja c'a kamama' Abraham ojer ¿nak tre tok utz tz'at rmal ja Dios nech'ob ixix? Ja rAbraham tok ban tre rmal Dios cani' mta ril rumac wixta c'oli xuban ja xch'ecbej c'o ta c'a rbase ari' xuya' ta ruk'ij arja' ruyon. Pro mta rbase ja xyabej ta ruk'ij chwach ja Dios. Mta como cani' nuc'ut chikawach ja rtzobal Dios, quewa' tz'ibtal can ri': —Ja rAbraham arja' yuke' ruc'u'x ruq'uin ja Dios in rumac ja yukulbal ruc'u'x chewi' tok utz tz'at rmal ja Dios in ban tre cani' mta ril rumac rbanon. Queri' ja tz'ibtal can. Ja c'a wi xaban jun samaj in wi xattoj tre jari' matibix chawe chi xa sipax chawe ja pwok pro jari' xach'ec. Pro ja wi awotak chi mta moda xtaban ta jun samaj ja xtach'ecbej ta ja totajem xin Dios in wi xtiyuke' ac'u'x ruq'uin ja Dios ja nerwasajel libre ja raj'il ja rajmaqui' chipan ja quil quemac, ja wi queri' naban jari' quewa' nbix chawe rmal ja Dios ri': —Rumac ja yukulbal ac'u'x wq'uin chewi' tok utz chic natnutz'at in nban chawe cani' mta awil amac abanon, natche'xi. In queri' c'a tre ja rojer rey David chakaja', arja' xbij chi congana natquicoti ja tok Dios utz natrutz'at in nuban chawe cani' mta awil amac abanon pro mta samaj naban ja xtach'ecbej ta, quewa' rbin can ja David ri': —Janila natquicoti ja tok Dios nucuy ja ritzelal abanon. Janila natquicoti ja tok Dios nuchup ja rawil amac. Janila natquicoti ja tok Dios natrwasajel libre in nuban chawe cani' mta awil amac abanon, ne'e. Jawa' quicotemal ri' ¿la xa ruyon chake ajoj nyataj wi' ja rokbanon circuncidar, la xa ruyon chake ajoj ja rok aj Israel nech'ob ixix, o la nyataj chique chakaja' ja ma e aj Israel ta? Como cani' katz'aton chic ewq'uin ja rAbraham arja' yuke' ruc'u'x ruq'uin ja Dios in rumac ja yukulbal ruc'u'x chewi' tok utz tz'at rmal ja Dios in ban tre cani' mta ril rumac rbanon. 10 Pro ¿nak c'a rbanic ja tok ban queri' tre? ¿La banon chic circuncidar tri' o maja'ni? Arja' maja'n tiban circuncidar tri'. 11 C'a después na ja tok ban circuncidar. Ja circuncisión jari' jun retal c'a xoc na tre, jun retal ja nc'utuwi chi ja rAbraham utz tz'at rmal ja Dios rumac ja yukulbal ruc'u'x ruq'uin. Pro utz tz'at rmal ja Dios nabey in c'a después na ja tok ban circuncidar. Queri' c'a rbanic ja xchomarsaj ja Dios utzc'a chi xtibina'ax tre ja rAbraham chi arja' tatixel quixin canojel ja xtiyuke' na quec'u'x ruq'uin ja Dios ja ma ebanon ta circuncidar utzc'a chi eje'e' utz xquetz'a̱t rmal ja Dios chakaja' in ja Dios nuban chique cani' mta quil quemac quibanon pro rumac ja yukulbal quec'u'x ruq'uin. 12 In jun chic, utzc'a chi xtibina'ax tre ja rAbraham chi arja' tatixel quixin ja rebanon circuncidar chakaja' pro xarwari' wi ma chaka ta queri' tok neba̱n circuncidar pro wi c'oli ja yukulbal quec'u'x ruq'uin ja Dios ja cani' c'o tre ja katata' Abraham. Como cani' xuban ja rAbraham arja' c'o chic ja yukulbal ruc'u'x ruq'uin ja Dios ja tok maja'n tiban circuncidar.
* * * * * * * * * *
13 Queri' c'a rbanic como ja rAbraham arja' utz tz'at rmal ja Dios rumac ja yukulbal ruc'u'x ruq'uin in xa rmalari' ja tok Dios xtzujuj jun herencia tre, ma rmal ta ley xin Dios rniman. Como ja Dios c'o jun herencia xtzujuj tre ja rAbraham in chique ja riy rumam can, quewa' xbij tre ri': —Noc na ja rwach'ulew pan ak'a', ne'e ja Dios tre ja rAbraham. 14 Ja c'a winak ja nebini chi rumac ja ley xin Dios quiniman chewi' tok nequila' na ja totajem xin Dios, wixta chique eje'e' tzujux wi' ja herencia xin Dios maquita c'a nc'atzin ari' chi nyuke' kac'u'x ruq'uin ja Dios in ni ta majun rsamaj ari' ja rutzil ja tzujun can tre ja rAbraham rmal ja Dios. 15 Ja ley xin Dios xa ryewal ja Dios rc'amonto chake, ma totajem ta. Ja c'a wixta mta ja ley ya'on chake c'o ta c'a moda ari' xtikabij ta chi mta ley nokchapbex rmal pro como c'oli.
16 Rmalc'ari' tok nbij chewe, ja herencia xin Dios rumac ja yukulbal kac'u'x ruq'uin ja Dios tok nyataj chake. Queri' c'a rbanic utzc'a chi ja rutzil ja tzujun can rmal ja Dios xa nsipax chake, mta nkach'ecbej. Queri' c'a rbanic utzc'a chi kanojel ja rok riy rumam can ja rAbraham chwach Dios c'o kaseguro chi nyataj chake ja rutzil ja tzujun can rmal ja Dios pro chake kanojelal. Ma ruyon ta chake ajoj nyataj wi' ja c'o ley xin Dios kuq'uin ja tz'ibtal can rmal ja Moisés pro nyataj chique chakaja' canojelal ja nyuke' quec'u'x ruq'uin ja Dios cani' xuban ja rAbraham ojer. Ja c'a rAbraham arja' tatixel kaxin chwach Dios chi nimlaj kanojelal ja yukul kac'u'x ruq'uin ja Dios. 17 Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewa' xbij ja Dios tre ja rAbraham ri': —Ja camic atncojon chi at tatixel quixin jule' tinamit pro nij e q'uiy, ne' tre. Jari' Dios ja yuke' wi' ruc'u'x ja rAbraham, jari' Dios nyo' quic'aslemal camnaki' in c'o je'e ja maja'n tibantaji pro arja' ntzijon tre cani' bantajnak chic como rotak pon chic chi nbantaj na. 18 Ja c'a rAbraham arja' yuke' ruc'u'x ruq'uin ja Dios, xajutij xumajel raybexic chi nebantaj na cumplir ja cani' bin tre rmal ja Dios, ma xcapuj ta ruc'u'x chi raybexic masqui ja pa quetzij winak mta moda xtibantaj ta cumplir. Queri' c'a xuban utzc'a chi arja' noc na tatixel quixin ja jule' tinamit ja cani' bin tre rmal ja Dios como quewa' bin tre ri': —Ja rawiy amam xa jani' xtiquesep na qui', ne'xi. 19 Ja c'a rAbraham xa jani' yuke' más ruc'u'x ruq'uin ja Dios in quewa' xuch'ob kaj pa ranma ri': —Anin masqui congana in ti ri'j chic, masqui c'o chi la jun ciento njuna', in chakaja' ja wixjayil Sara, masqui ni mta wi' alanem trij, pro bien wotak chi Dios nuya' na chwe jun ti walc'wal ja cani' rtzujun chwe, ne'e. 20 Ni majutij xuch'ob kaj ta pa ranma: —Ma nuya' la c'awa' ja Dios ja rtzujun chwe, xche' kaj ta, pro ja xuban, xa jani' pi más ja yukulbal ruc'u'x ruq'uin ja Dios, xa jani' xuya' más ruk'ij. 21 Bien rotak chi ja Dios sobre poder pa ruk'a' ja nbanbej cumplir ja rtzujun. 22 Queri' c'a rbanic ja yukulbal ruc'u'x ja rAbraham ruq'uin ja Dios in rumac ja yukulbal ruc'u'x chewi' tok utz tz'at rmal ja Dios chewi' tok ban tre cani' mta ril rumac rbanon.
23 Ja c'a tok tz'ibax can chipan ja rtzobal Dios chi queri' ban tre ja rAbraham rmal ja Dios jari' ma ruyon ta tre arja' ntzijon wi' 24 pro chake ajoj ntzijon wi' chakaja'. Ja cani' ban tre ja rAbraham queri' c'a nba̱n ajoj chake chakaja' ja yukul kac'u'x ruq'uin ja Dios pro jun Dios ja yico rxin ja kajaw Jesús chiquicojol camnaki'. 25 Ja c'a kajaw Jesús arja' camsaxi rmal kil kamac in c'astaji chiquicojol camnaki' utzc'a chi nba̱n chake rmal ja Dios cani' mta kil kamac kabanon.