14
In c'a c'o na más ja xintz'at, chaka jalal tok xintz'at ja Carnelo, arja' pa'l parwi' ja jayu' ja bina'an tre Sión e rachbil jun ciento cuarenticuatro mil winak. Eje'e' ri' winak c'o jun quetal tz'ibtal chi quipalaj, ja quetal jari' rubi' ja Carnelo in rubi' ja Rtata' chakaja'. In c'o jun kulaj xinc'waxaj penak chila' chicaj in ja rukul ja nc'axaxi congana nim cani' jule' ya' nrojoji in cani' rukul jun quiakolijay. Ja kulaj xinc'waxaj cani' quekul jule' winak ja netajini nqueban arpa, quimajon rbixaxic jun c'ac'a bix. Ja lugar ja bar nebixanoc wi', chwach ja trono rxin ja Dios in chiquewach ja re quiji' in chiquewach ja ranciano. Majun nak chi ta xecowin ta xe'otakin ta ja c'ac'a bix ja quibixaj, xa queyon ja jun ciento cuarenticuatro mil winak xe'otakini, eje'e' ri' ja xelok'i xetotaji chiquicojol ja winak ja rec'o chwach'ulew. Eje'e' ri' ja ma emacunnak ta cuq'uin ixoki' como eje'e' ch'ajch'oj ja quic'aslemal. Eje'e' ja ni netre' wi' trij ja Carnelo xa bar ta tri' nbe wi'. Xelok'i xetotaji chiquicojol ja winak, e'ocnak e cani' nabey tak cosecha ja ntzujux tre ja Dios in tre ja Carnelo. Eje'e' ni mta wi' jun tz'akoj tzij nqueban, ni majun nak ta nechapbexi, epa'loc chwach ja trono rxin ja Dios.
* * * * * * * * * *
C'o chi c'a jun ja ángel xintz'at mero pa nc'aj caj nrupup wi', arja' rc'amonto ja utzlaj tzij xin Jesucristo ja mta q'uisic trij chi nuya' rbixic chique ja winak ja rec'o chwach'ulew, nuya' rbixic chique xa nak ta nación ec'o wi', xa nak ta tribu ec'o wi', xa nak ta tzobal netzijon wi' in xa nak ta tinamit ec'o wi', cow tzijoni in quewa' nbij chique ri': —Texbej ewi' chwach ja Dios in teya'a' ruk'ij como xurwila' ja hora chi nutakto ja nimlaj juicio. Chwach Dios quixxuque' wi' como arja' winakarsyon ja caj in rwach'ulew, arja' winakarsyon ja mar in tz'uquel tak ya', ne'e.
In pi chic jun ja ángel quewa' nbij ri': —Kaji ja nimlaj tinamit Babilonia, yojtaji. Queri' rbanon ja Babilonia como arja' cani' jun itzel ixok xa xeruban engañar ja winak ja rec'o nojel tak nación, puersa xuban chique chi junwi' yuke' wi' quec'u'x, ma ruq'uin ta ja Dios ja katzij chi Dios in ja Dios arja' pi ryewal chiquij rmal, ne'e.
In pi chic jun ja ángel, cow tzijoni in quewa' nbij ri': —Xa nak ta ja nexuque' chwach ja ritzel chicop in chwach ja rachbal in wi nqueya' lugar tre chi nco̱j quetal chi quipalaj owi chi quek'a', 10 eje'e' congana lawulo' nba̱n chique, npi ryewal ja Dios chiquij pro ni ma jutz'it ja ryewal ja maquita nucoj chiquij. Congana nquetij na rpokonal pa k'ak', c'oli cani' k'ol rmajon c'atem neq'ueje' chipan pro ni chiquewach ja santilaj ángel in chwach ja Carnelo tok xtiban queri' chique. 11 Congana sib neli chipan ja lugar ja bar nquetij wi' rpokonal. Ja c'a sib njote'e njote'e, ni mta wi' q'uisic trij. Nixtac'a nexula'n ta jutz'it, chi pa k'ij chi chak'a' nij ec'o wi' chipan ja rpokonal. Queri' c'a nba̱n chique ja winak ja nexuque' chwach ja ritzel chicop in chwach ja rachbal chakaja' in chique canojel xa nak ta ja neyo' lugar tre chi nco̱j chique ja retal rubi' ja ritzel chicop. 12 Wawe' nkatz'at wi' chi ja tinamit xin Dios ja ni nquinimaj wi' ja rmandamiento in ni yukul wi' quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo eje'e' congana nc'atzin chique ja quipaciencia chi nquecoch' quewach chipan ja penak chiquij.
13 In c'o jun kulaj xinc'waxaj penak chila' chicaj quewa' xbij chwe ri': —Tatz'ibaj ja xtinbij chawe ri', tre ja tiempo ja numajel camic congana qui'il chique ja winak ja necami ja tok xa jun quibanon ruq'uin ja kajaw Jesucristo tok necami, ne' chwe. —Jari' ni katzij wi', ne'e ja rEspíritu Santo, —como eje'e' mchita cosic nqueban, nexula'n tre ja quisamaj, ja c'a obra ja quibanonto nyataj na chique ja rtojbalil ja bar xque'ekaj wi', ne'e.
* * * * * * * * * *
14 In c'a c'o na más xintz'at, chaka jalal tok xintz'at jule' sutz' sak in c'o jun tz'ubul parwi', ja nca'yi cani' nca'yi ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak. Arja' c'o jun corona rcojon puro oro ocnak in c'o jun woso rc'an congana is rutza'm. 15 C'o chi c'a jun ja ángel xelto chipan ja templo, arja' nurak ruchi' trij ja tz'ubul parwi' sutz' in xbij tre chi nerumol ja winak ja cani' nba̱n tre cosecha tok nmo̱l ruchi', quewa' xbij tre ri': —Ja woso awc'an tacojo' chi rbanic ja cosecha como xurwila' ja hora chi nbani ja cosecha como ja tijco'm ja c'o chwach'ulew k'en chic, ne' tre. 16 In queri' xuban ja tz'ubul parwi' sutz', arja' xumaj rcojic ja woso chwach'ulew in ja cosecha rxin ja rwach'ulew mol ruchi'.
17 In c'o chic jun ja ángel xelto chipan ja templo ja c'o chila' chicaj, arja' chakaja' rc'an jun woso congana is rutza'm. 18 In c'o chic jun ja ángel xelto ja bar c'o wi' ja raltar, arja' c'o ruk'a' tre ja k'ak' ja c'o parwi' altar. Arja' nurak ruchi' trij ja jun chic ángel ja rc'an ja woso ja congana is rutza'm in xbij tre chi nerumol ja winak ja xtikajpi rpokonal chiquij ja nutakto ja Dios, quewa' xbij tre ri': —Ja woso awc'an tacojo' chi rbanic cosechar ja uva ja c'o chwach'ulew como ja uva k'en chic, ne' tre. 19 In queri' xuban ja ángel, xucoj ja woso chwach'ulew, xumol ruchi' ja uva. Ja c'a uva xuq'uiak chipan ja nimlaj lugar ja bar npa̱k' wi' chakan cumal winak chi rlasaxic ja riya'l jari' nc'ambej tzij tre ja ryewal ja Dios ja xtikaj chiquij ja winak. 20 Ja lugar ja bar pak' wi' ja uva chakan, chinakaj ja tinamit, ma chipan ta. Congana jun nimlaj quic' xelto ja bar pak' wi' ja uva chakan in ja quic' congana jun nimlaj pos xuban, tok nkaj jun quiej chipan c'a tri' nekaj wi' tre ja bar ocnak wi' freno tre in ja rime' wi' c'o la oxi' ciento kilómetro xuc'am.