15
In c'o chic jun xintz'at ja c'o chila' chicaj ja congana c'asc'o'i xintz'at. Ec'o wuku' ángel xenutz'at, wuku' rwach ja rpokonal c'o pa quek'a', jari' ja q'uisbal tak rpokonal. Jawa' wuku' rwach rpokonal ri' ja tok noc'owi k'ax c'ari' ja ryewal Dios, mchita, chewi' ja tok nbix q'uisbal tak rpokonal tre.
In c'oli xintz'at cani' jun mar ja vidrio ocnak in cani' k'ak' ryujun ri' ruq'uin. In xenutz'at ja winak ja xech'ocmaji ja ma xban ta cowinem chiquij rmal ja ritzel chicop in ma xexuque' ta chwach ja rachbal in ma xqueya' ta lugar tre chi ncoji ja retal chique in nixtac'a ja número rxin ja rubi' coj ta chique chakaja', eje'e' epa'l chuchi' ja mar ja vidrio ocnak, cuc'an ja arpa xin Dios. Eje'e' quimajon rbixaxic ja bix rxin ja Moisés ja rajsamajel rxin ja Dios in ja bix rxin ja Carnelo chakaja', quewa' nquibij ri': —Kajaw Dios, janila ja poder c'ol awq'uin, ni majun ja maquita natcowini naban, ja samaj naban je'e congana nimak ruk'ij in congana c'asc'o'i ntz'ati. Atat at Rey quixin ja ratinamit, nojel ja naban ni rubey wi' in ni katzij wi' chakaja'. Kajaw ¿nak ta c'a ja maquita nquixbej qui' chawach? ¿Nak ta c'a ja maquita lok' xtiquena' abi'? Como xa ayon atat ja ni majun ja maquita ch'ajch'oj tre ja rana'oj. In ja winak ja rec'o nojel tak nación eje'e' nepi na, ne'urxuque' chawach. Queri' xtiqueban como nojel ja rabanon bien k'alaj chi ni rubey wi'. Queri' ja bix nquibixaj.
Ja c'a tok tz'attaj mwal ja wari' xintz'at chic, jaktaji ja santilaj lugar ja c'o chila' chicaj ja mero templo xin Dios. Ja wuku' ángel ja c'o wuku' rwach rpokonal pa quek'a' eje'e' xe'elto chipan ja santilaj lugar. Ja quitziak quicojon lino rubi', bien ch'ajch'oj, congana nraproti in c'o jujun ximbal quicojon chwaquec'u'x oro ocnak. Pi jun chique ja re quiji', xujach jujun vaso chique ja wuku' ángel oro ocnak. Ja c'a vaso nojnak ryewal ja Dios chipan, jari' Dios ja ni mta wi' camíc trij. Ja c'a santilaj lugar ni noj sib chipan, queri' xuban rumac ruch'a' ja Dios janila nch'a'an chipan ja santilaj lugar in rumac chakaja' ja nimlaj poder ja c'o ruq'uin. Ni majun winak cowin ta xoc ta chipan ja santilaj lugar, c'a tokori' ne'oc chipan ja tok noc'owi ja wuku' rwach rpokonal ja c'o pa quek'a' ja wuku' ángel.