16
In c'o jun kulaj xinc'waxaj congana nim, penak chipan ja santilaj lugar in quewa' xbij chique ja wuku' ángel ri': —Jix, tec'ama'el ja wuku' vaso ewc'an ja nojnak ryewal Dios chipan, jetixa' chwach ja rwach'ulew.
Be ja nabey ángel, xertixa' chwach ja rwach'ulew ja vaso ja c'o ryewal Dios chipan. Ja c'a winak ja cojon retal ja ritzel chicop chique ja nexuque' chwach ja rachbal eje'e' winakar jule' itzel tak ch'a'c chiquij, congana ruquiy.
In jun chic ángel ja vaso rc'an, ja c'o chipan jari' xutix chipan ja mar. Ja c'a mar xoqui cani' quic' rmal cani' rquiq'uel jun camnak in xa nak ta ja rec'o chipan ja mar xecami pro ni canojelal.
In jun chic ángel ja vaso rc'an, ja c'o chipan jari' xutix chipan ja binel tak ya' in chipan ja tz'uquel tak ya' chakaja'. Ja c'a ya' xoc quic' rmal. Ja ángel rxin ja ya' c'oli xbij tre ja Dios xinc'waxaj quewari': —wajaw, atat ni majutij ja maquita atc'oli, atc'oli camic in nij atc'o wi' ojer chakaja'. Atat ni rubey wi' ja c'a xaban ri'. Queri' nbij chawe como ja winak eje'e' quetix quiquiq'uel ja profeta awxin, xequicamsaj in queri' queban chique jule' chic tinamit awxin chakaja'. Pro ja c'a camic xaya' rjil rc'axel chique, ja ya' xacoj quic' chiquewach in jari' nquetij camic in jari' ni yatal wi' chiquij chi queri' ban chique, ne'e ja ángel. In c'o chic jun kulaj xinc'waxaj, ni tri' nelto wi' ja bar c'o wi' ja raltar, quewa' nbij ri': —Queri' wajaw Dios, atat at jun Dios ja ni majun poder ja maquita c'o pan ak'a', nojel ja rpokonal natakto niquirwari' ja cani' abinto in ni rubey wi' chakaja', ne'e.
In jun chic ángel ja vaso rc'an, ja c'o chipan jari' xutix trij ja k'ij. Ja c'a k'ij yataj tre chi janila pi más rchok'ak', lawulo' xuban chique ja winak tre ja c'atan. Ja c'atan congana lawulo', xec'ati ja winak rmal. Ja c'a winak eje'e' quemaj rbixic jule' tzij ja xa ofensa rc'amonto tre rubi' ja Dios pro jari' Dios pa ruk'a' c'o wi' nojel awa' ja rpokonal ri'. Pro eje'e' ma xqueq'uex ta ja quina'oj, ma xqueya' ta ruk'ij ja Dios.
10 In jun chic ángel ja vaso rc'an, ja c'o chipan jari' xutix trij ja trono rxin ja ritzel chicop. Xoc pa k'eku'm nojel ja gobierno je'e ja c'o pa ruk'a' ja ritzel chicop. Ja c'a winak eje'e' quicach'ach'ej cak' rmal ja congana lawulo' quibanon. 11 Quemaj rbixic jule' tzij tre ja Dios ja xa ofensa rc'amonto tre, queri' queban rumac ja rpokonal ja quimajon rtijic in rumac ja ritzel tak ch'a'c ja c'o chiquij. Pro ni ma xqueya' can ta wi' ja ritzelal ja quimajon rbanic.
12 In jun chic ángel ja vaso rc'an, ja c'o chipan jari' xutix chipan ja nimlaj binelya' rbina'an Eufrates. Ja c'a ya' chupi, chakij rmal. Queri' xuban ja ya' utzc'a chi ja rey ja repenak pa tak lugar ja c'o pan oriente njaktaj jun bey chiquewach chi nepeti nurquibana' jun nimlaj ch'a'oj. 13 Ec'o c'a oxi' itzel tak espíritu xenutz'at e cani' xpek. Ja ne'elto wi' ja ritzel tak espíritu, pa ruchi' ja dragón, pa ruchi' ja ritzel chicop in pa ruchi' ja profeta ne'xi, pro ma katzij ta chi profeta. 14 E itzel tak espíritu como eje'e' e espíritu quixin demonio. Eje'e' c'o jule' milagro nqueban, nebe cuq'uin canojel ja rey ja rec'o chwach'ulew ne'equimolo'. Queri' nqueban utzc'a chi ja rey nqueban ja nimlaj ch'a'oj ja xtibani ja tok xterila' ja nimlaj k'ij rxin ja Dios, jari' Dios ja ni majun poder ja maquita c'o pa ruk'a'. 15 Ja c'a Jesucristo quewa' nbij ri': —Bien tec'waxaj, anin ninbe chic jutij chwach'ulew, ja c'a winak c'a ja' xtiquena' ja tok xquinekaj cuq'uin cani' tre jun alak'om chaka jalal tok nekaji. Congana qui'il chique ja winak ja ni nec'asc'ot wi' in ni ma quiya'on can ta wi' ja yukulbal quec'u'x wq'uin utzc'a tok xquinekaj cuq'uin ma q'uixbal ta nquena' chinwach, ne'e. 16 In xerumol ja rey chipan jun lugar bina'an tre Armagedón, jari' rubi' nbix tre chipan ja tzobal hebreo.
17 In jun chic ángel ja vaso rc'an, ja c'o chipan jari' xutix chicaj in c'o jun kulaj c'axaxi congana nim, xelto chipan ja templo ja c'o chila' chicaj, tri' xelto wi' ja bar c'o wi' ja trono xin Dios, quewa' xbij ri': —Camic chomtajnak chic chi npeti ja rpokonal pro ni nojelal, ne'e. 18 In congana k'ak' nuq'uiak ri', c'o je'e kulaj nc'axaxi, fuerte rukul, c'o jule' quiakolijay xuban in xuban jun nimlaj cubarkan pro congana nim. Jaru' pa tiempo ja rec'oli winak chwach'ulew ni mta wi' jun cubarkan ja queri' chi ta rbanon. 19 Ja c'a nimlaj tinamit oxi' xuban rmal ja cubarkan in ja jule' chic nimak tak tinamit ja c'o pa tak nación je'e jari' be pa tok'ulew rmal chakaja'. Ja c'a Dios arja' xurkaj tre ja nimlaj tinamit Babilonia, janila xc'otsaj ryewal trij. Ja c'a xuban, nojel ja rpokonal ja rchomarsanto chi nutakto trij ja tinamit Babilonia puersa xutij na. 20 Ja lugar je'e ja c'o pa mar ba la xoc wi', sachi, in queri' xuban ja jayu' je'e chakaja', matatz'at chic. 21 In chakaja' c'o nimak tak sakboch pi chicaj, kajpi chiquij ja winak. Ja sakboch congana ralal, ja jujun chirwach c'o la jun quintal npajoni. Ja c'a winak quemaj rbixic jule' tzij tre ja Dios ja xa ofensa rc'amonto tre. Queri' queban rumac ja rpokonal ja quetij pa ruk'a' ja sakboch como ja rpokonal más chi na lawulo'.