2
In xbij chic chwe: —Ja ángel ja nchajin rxin ja riglesia ja c'o pa Efeso quewa' ja natz'ibajel tre ri': —Ja Jesucristo ja rec'o wuku' ch'umil pa riquik'a' in bien erchajin in nbini chicojol ja wuku' candelero ja oro ocnak, arja' quewa' nbij tre ja riglesia ri': —Anin bien wotak ja rebanon, wotak chi janila jun c'ayewalaj samaj xin Dios ja remajon rbanic, wotak chi janila ecoch'on ewach chipan in wotak chi ni majun egana cuq'uin ja ritzel tak winak pro ja rebanon xe'ec'ambajaj ja winak ja nebini chi e apóstol pro ma e apóstol ta in xewotakij chi xa e tz'akol tak tzij. Ecoch'on ja penak je'e chewij in c'ol epaciencia chi rcoch'ic in mwal anin congana ixsamajnak pro ni ma capujnak ta wi' ec'u'x. Pro c'o jun ja nch'a' chewe camic ri', ixix eya'on can ja rajoben ri'il xin Dios ja c'o chewe nabey. Kas c'a bien turkaj chewe ja bar ixtzaknak wi', teq'uexa' ja rena'oj in tebana' ja cani' ebanonto nabey. Nowi mateban, can ninbe ewq'uin chanim, ja c'a candelero ewxin jari' nwasajel chipan ja rlugar. Queri' nban chewe ja wi mateq'uex ja rena'oj. Pro makana' c'o chic jun ja utz ebanon jari' ja xa itzel netz'at ja nqueban ja winak ja nicolaítas neche'xi, in anin chakaja' itzel ntz'at ja nqueban. Ja c'o quixquin tiquic'axaj c'a ja ntajini nbij ja rEspíritu Santo chique ja riglesia. Xa nak ta ja nech'ocmaji in matiqueya' qui' tre ja ritzelal chi xqueruch'ec ta, anin nya' na chique chi nquetij rwach ja che' ja rc'amonto ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. Jari' che' ja c'o pa nic'aj tre ja lugar paraíso ja bar c'o wi' ja Dios. Queri' ja natz'ibajel tre ja ángel rxin ja riglesia ja c'o pa Efeso, ne' chwe.
* * * * * * * * * *
In xbij chic chwe: —Ja ángel ja nchajin rxin ja riglesia ja c'o pan Esmirna quewa' ja natz'ibajel tre ri': —Ja Jesucristo ja ni c'o chi wi' ja tok tz'ucarto ja rwach'ulew in ni c'o wi' ja tok xteq'uisi ja rwach'ulew chakaja', ja cami pro c'astaji, arja' quewa' nbij tre ja riglesia ri': —Anin bien wotak ja rebanon, wotak chi congana rpokonal etijon, wotak chi congana ix tak meba'i' pro ix biyoma' chwach ja Dios rmal ja yukulbal ec'u'x ruq'uin. In wotak chakaja' chi congana itzel tak tzij nbix chewe cumal ja winak ja nebini chi e aj Israel pro ma cuc'an ta jun anma ja cani' yatal chique ja raj Israel chi ncuc'aj. Pro eje'e' xa jun molbal ri'il rxin ja Satanás e'ocnak wi'. 10 Ma texbej ta ewi' chwach ja rpokonal ja nixk'ax na chipan. Bien tec'waxaj ja xtinbij chewe ri', ec'oli chewe ja diablo arja' nerucoj na pa che' jari' nixrtakchibej chi neya' can ja yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Dios in lajuj k'ij nixq'ueje' na chipan ja rpokonal. Ni ta yukul wi' ec'u'x ruq'uin ja Dios chijutij, ni ta quirwari' ebanon ja tok xquixcami. Ja wi queri' neban c'o jun corona ja nyataj chewe jari' ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. 11 Ja c'o quixquin tiquic'axaj c'a ja ntajini nbij ja rEspíritu Santo chique ja riglesia. Xa nak ta ja nech'ocmaji in matiqueya' qui' tre ja ritzelal chi xqueruch'ec ta eje'e' mta ruk'a' ja rcab camíc chique xtuban ta pokon chique. Queri' ja natz'ibajel tre ja ángel rxin ja riglesia ja c'o pan Esmirna, ne' chwe.
* * * * * * * * * *
12 In xbij chic chwe: —Ja ángel ja nchajin rxin ja riglesia ja c'o Pérgamo quewa' ja natz'ibajel tre ri': —Ja Jesucristo ja c'o jun espada elnakto pa ruchi', jun espada ja congana is rutza'm in ca'i' rwarey, arja' quewa' nbij tre ja riglesia ri': 13 —Anin bien wotak ja rebanon in masqui tri' ixc'o wi' ja bar c'o wi' ja trono rxin ja Satanás pro ni ma ineya'on can ta wi' in tok bix chewe chi neya' can ja yukulbal ec'u'x wq'uin ni ma xeya' can ta wi'. In nixtac'a xeya' can ta ja yukulbal ec'u'x wq'uin chakaja' ja tok camsaxi ja rAntipas, arja' jun testigo wxin in ni ma xuya' can ta wi' ja yukulbal ruc'u'x wq'uin in camsax checojol tri' chipan ja lugar ja bar c'o wi' ja Satanás. 14 Pro c'o jun ja nch'a' chewe camic ri'. Ec'o jujun ja rec'o checojol netajini nquinimaj ja tijonem rxin ja Balaam. Como ja Balaam ojer arja' xuch'ob chwach ja Balac nak nuban chi nerkajsaj ja tinamit Israel chipan ja ritzelal. Queri' xuban in rmalari' tok c'oli quetij ja tinamit Israel ja tzujun chiquewach cachbal tak winak owi chwach rachbal tak nakun in xe'oc cuq'uin jule' ixoki' ja ma quixjayilal ta. 15 In chakaja' ec'o chic jujun checojol ja netajini nquinimaj ja tijonem quixin ja nicolaítas in jari' tijonem congana itzel ntz'at anin. 16 Teq'uexa' c'a ja rena'oj nowi mateq'uex, can ninbe ewq'uin chanim ninech'ojin cuq'uin ja nebano queri' in ja respada ja elnakto pa nuchi' jari' ncoj chiquij. 17 Ja c'o quixquin tiquic'axaj c'a ja ntajini nbij ja rEspíritu Santo chique ja riglesia. Xa nak ta ja nech'ocmaji in matiqueya' qui' tre ja ritzelal chi xqueruch'ec ta, anin nya' na chique chi nquetij ja maná ja rawatali in nya' na jujun abaj sak chique chakaja' in jari' abaj c'o jun bi'aj c'ac'a tz'ibtal chwach ja majun otakyon, xa ruyon ja njach wi' ja rabaj arja' notakini. Queri' ja natz'ibajel tre ja ángel rxin ja riglesia ja c'o Pérgamo, ne' chwe.
* * * * * * * * * *
18 In xbij chic chwe: —Ja ángel ja nchajin rxin ja riglesia ja c'o Tiatira quewa' natz'ibajel tre ri': —Ja Jesucristo ja Ralc'wal Dios ja c'o parwach cani' rxak k'ak' in c'o rkan ja congana nraproti cani' ch'ich' ocnak ja tok bien nsu'i utzc'a chi nraproti, arja' quewa' nbij tre ja riglesia ri': 19 —Anin bien wotak ja rebanon, wotak chi c'oli ja rajoben ri'il xin Dios chewe, wotak chi yukul ec'u'x ruq'uin ja Dios, wotak chi e'eto'on ja c'o rjawaxic chique, wotak chi ecoch'on ja penak je'e chewij in wotak chi más chi na nim ja samaj xin Dios neban camic chwach ja cani' ebanonto nabey. 20 Pro c'oli ja nch'a' chewe camic ri'. Ixix chaka qui' chewe matech'a' tre ja rixok Jezabel ja nuban. Arja' nbij chi c'oli nk'alasax je'e chwach rmal ja Dios. Pro xa ma utz ta ja nuc'ut chiquewach ja rajsamajela' wxin, xa neruban engañar, nuc'ut chiquewach chi utz ne'oc ach'i'i' cuq'uin ixoki' ja ma quixjayilal ta in utz chakaja' nqueti' nakun ja tzujun chiquewach cachbal tak winak owi chwach rachbal tak nakun. 21 Anin nya'on tiempo tre chi nuq'uex ja rna'oj pro arja' ni matirajo' wi' nuq'uex, c'a rmajon na rbanic ja il mac cuq'uin ja rachi'i'. 22 Bien tec'waxaj ja xtinban tre, xtinkajsaj chipan jun yobil in ja nebanowi ja il mac ruq'uin ja wi matiqueya' can ja ritzelal ja cani' nuc'ut chiquewach jari' nenuya' chipan jun nimlaj rpokonal chakaja'. 23 Ja c'a xtinban chique ja ral jari' nencamsaj in ja riglesia nojelal bien xtich'obtaj cumal chi anin nincowini ntz'at xa nak ta ja c'o pa tak quewi' pa tak canma ja winak, ni majun awatal ta chinwach in anin nya' na rtojbalil chewe ja rebanon chejujunal, ja c'a rebanon jari' nc'utuni jani' ja rtojbalil ja xtinya' chewe. 24 Pro ja c'a chewe ixix ja ma ebanon ta ja cani' quibanon ja jule' chic ja rec'o Tiatira ja ma eniman ta ja tijonem rxin ja Jezabel in ma etijon ta ewi' tre ja nimak tak tijonem xin Satanás ne'xi, quewa' nbij chewe camic ri', anin mchita nak chi ta jun ijka'm nya' chewij. 25 Xarwari', ja utzlaj tijonem ja c'ol ewq'uin ni tenimaj wi', ni ta quirwari' ebanon ja tok xquinpi chic jutij. 26 Ja nech'ocmaji in matiqueya' qui' tre ja ritzelal chi xqueruch'ec ta in ni matiqueya' can wi' ja mandamiento wxin, anin xtinya' chique chi ne'oc e k'etol tak tzij pa quewi' ja winak ja rec'o pa tak nación je'e. 27 Congana jun nimlaj poder nq'ueje' pa quek'a' jari' nquecoj chiquij ja winak chi cow nequechap tre in nequibanbej mandar cani' poder rxin jun ch'ich' nya̱' pa ruk'a' jun achi in npaxij jule' bojo'y tre in ni nchictaji ja bojo'y rmal. Queri' ja poder ja xtiyataj chique ja cani' yataj anin chwe como c'oli ja poder ja yatajnak anin chwe rmal ja nata' Dios. 28 In chakaja' xtinya' chique ja ch'umil ja xin pa sakaric. 29 Ja c'o quixquin tiquic'axaj c'a ja ntajini nbij ja rEspíritu Santo chique ja riglesia. Queri' ja natz'ibajel tre ja ángel rxin ja iglesia ja c'o Tiatira, ne' chwe.