20
C'ac'ari' c'o jun ángel xintz'at ntajini nkajto chila' chicaj, arja' rc'an jun lawe in rc'an jun nimlaj cadena chakaja'. Ja lawe rc'an jari' jakbal ruchi' ja nimlaj jul ja c'a c'a nat nekaj wi' xe' ulew chipan ja nimlaj k'ekumal. 2-3 Ja c'a tok kajto xuchap ja dragón. Jari' dragón arja' ja rojer cumatz ja bina'an tre Diablo owi Satanás. Ja c'a tok chaptaj rmal xubac', xuq'uiakel chipan ja nimlaj jul in xtz'apij rwi' ja jul, bien seguro xuban tre. Ja c'a dragón tri' nq'ueje' wi' jun mil juna' chipan ja jul. Queri' ban tre utzc'a chi maqueruban chic engañar ja winak ja rec'o pa tak nación. Ja c'a tok xtitz'akati ja jun mil juna' rjawaxic chi nsokpixel jun tiempo pro xa ma nim chi ta.
C'ac'ari' c'o jule' trono xintz'at in ec'oli ja retz'ubul chipan, yatajnak chique chi xe'oc e k'etol tak tzij. In xintz'at ja canma ja winak ja lasax quewi' ja xecamsax rmal ja testigo'il ja queya' trij ja Jesús in rmal ja rtzobal Dios. Eje'e' ri' ja ma xexuque' ta chwach ja ritzel chicop nixtac'a chwach ta ja rachbal in ma xqueya' ta lugar tre chi coj retal chi quipalaj in nixtac'a chi quek'a' ta chakaja'. In xec'astaji, xe'oc e rach k'etol tak tzij ja Cristo tre jun mil juna'. Kas c'a eje'e' wala' ja xec'astaji nabey chipan ja camíc. Ja c'a jule' chic camnaki' jari' ma xec'astaj ta, c'a tokori' xec'astaji ja tok tz'akati ja jun mil juna'. Congana qui'il chique wa' ja nec'astaji nabey, eje'e' e xin Dios, ja c'a rca'mul camíc mta ruk'a' chique. Pro ja nqueban, ne'oc na e sacerdote rxin ja Dios. Ne'oc na e sacerdote rxin ja Cristo in ne'oc e rach k'etol tak tzij ja Cristo tre jun mil juna'.
Ja c'a tok xtitz'akati ja jun mil juna' ja Satanás arja' nsokpixel chipan ja lugar ja bar ocnak wi' preso. Arja' nelto chi ne'erbana' engañar ja winak ja rec'o pa tak nación nojel nat nakaj tre ja rwach'ulew. Jari' nación je'e Gog in Magog nokche' tre. Ja c'a Satanás arja' nerumol chi nqueban jun nimlaj ch'a'oj in congana e q'uiy ja nerumol, congana c'ayew chi ne'altaji cani' tre ja raxasnayi' ja c'o chi' tak mar congana c'ayew chi naltaji. Nojel nat nakaj xepi wi' tre ja lok'laj rwach'ulew. Ja c'a tok xe'urkaji chipan ja lugar ja bar quimolon wi' qui' ja winak ja re xin Dios eje'e' quisutij qui' chiquij in chakaja' quisutij qui' trij ja tinamit ja congana najo'x rmal ja Dios. Pro chaka jalal tok c'o jule' k'ak' xin chila' chicaj takto chiquij rmal ja Dios in xeruq'uis canojelal. 10 Ja c'a Diablo ja bano engañar quixin arja' q'uiakel chipan ja nimlaj lugar ja c'oli nojnak chipan cani' k'ol in rmajon c'atem. Tri' q'uiakel wi' ja bar ec'o chi wi' ja ritzel chicop rachbil ja profeta ja ma katzij ta chi profeta. Tri' nba̱n wi' pokon chique chi pa k'ij chi chak'a', chijutij nebe chipan ja rpokonal, ni maque'el wi' chipan.
* * * * * * * * * *
11 C'ac'ari' c'o jun nimlaj trono sak xintz'at in chakaja' xintz'at ja tz'ubul chipan. Q'uisi ja caj, q'uisi ja rwach'ulew, ma xucoch' ta q'ueje' ta chwach ja tz'ubul chipan ja trono, sachi pro chijutij. 12 C'ac'ari' xenutz'at ja camnaki' chi nimak quek'ij chi ma nimak ta quek'ij, eje'e' epa'loc chwach ja Dios in c'o c'a jule' libro jaktaji. In c'o chi na jun ja libro jaktaji chakaja', jari' libro ja bar tz'ibtal wi' quebi' ja yatajnak chique ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. Ja c'a camnaki' eje'e' k'et tzij chiquij in ja k'etbex tzij chiquij jari' ja tz'ibtal chipan ja jule' chic libro nak ja quibanon chipan ja quic'aslemal. 13 Xec'astaji ja camnaki' canojelal, ja wi pa mar ec'o wi' owi xa nak ta lugar ec'o wi' pro xec'astaji canojelal in k'et tzij chiquij. Ja k'etbex tzij chiquij jari' ja quibanon chipan ja quic'aslemal. 14 Ja camíc rachbil ja lugar ja bar xeq'ueje' wi' camnaki' jari' q'uiakel chipan ja nimlaj lugar ja c'oli nojnak chipan cani' k'ol in rmajon c'atem. Ja tok natbe ri' chipan ja lugar jari' ja rca'mul camíc. 15 In xa nak ta ja ma tz'ibtal ta rubi' chipan ja libro ja bar tz'ibtal wi' quebi' ja yatajnak chique ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij eje'e' xeq'uiakel chipan ja ya' ja yujun jule' cani' k'ol ruq'uin rmajon c'atem.