21
C'ac'ari' c'o jun c'ac'a caj, c'o jun c'ac'a rwach'ulew xintz'at como ja caj in rwach'ulew ja c'oli nabey jari' k'axi, mchita. In queri' tre mar chakaja' mchita. Anin in Juan xintz'at ja tinamit xin Dios, jari' ja c'ac'a Jerusalén, ntajini nkajto chila' chicaj, ruq'uin ja Dios penak wi', congana rwekon ri' cani' nuban jun xtan tok nc'ule'e, arja' congana nuwek ri' utzc'a chi ja rchajil nquicot trij. C'o c'a jun kulaj xinc'waxaj penak chila' chicaj congana nim rukul, quewa' nbij ri': —Camic ja Dios ni chiquicojol ja winak nq'ueje' chi wi'. Arja' nq'ueje' cuq'uin in eje'e' nij e tinamit wi' rxin. Dios mismo ja nq'ueje' cuq'uin, arja' Dios quixin. Arja' nusu' riya'l quewach pro ni chi nojelal, mchita camíc nixtac'a bis ok'ej ta in nixtac'a rpokonal ta chakaja' como nojel ja xa rpokonal rc'amonto jari' mchita, k'axi, ne'e.
Ja c'a tz'ubul chipan ja trono quewa' xbij ri': —Camic anin ni majun ja maquita nban c'ac'a tre, ne'e. In xbij chwe: —Ja xac'waxaj tatz'ibaj como ja tzij xac'waxaj ni katzij wi', ni nbantaj wi' cumplir, ne' chwe. In xbij chic chwe: —Bantajnak chic nojelal. Anin nij inc'o chi wi' ja tok tz'ucarto ja rwach'ulew in nij inc'o wi' ja tok xteq'uisi ja rwach'ulew chakaja'. Ja winak ja remajtajnak rmal chakichi' c'o jule' ya' ja nya' chique pro matiquetoj, xa nsipaj chique. Jari' ya' penak ruq'uin ja tz'uquelya' ja rc'amonto ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. Xa nak ta ja nech'ocmaji in matiqueya' qui' tre ja ritzelal chi xqueruch'ec ta jari' nyataj chique ja herencia xin Dios pro ni chi nojelal, ja c'a ranin nij in Dios wi' quixin in eje'e' nij e walc'wal wi'. Pro ja xa nquixbej qui' nqueban ch'a'oj ruq'uin ja ritzelal eje'e' nebe chipan ja ya' ja yujun jule' cani' k'ol ruq'uin rmajon c'atem, jari' ja rca'mul camíc. In queri' nba̱n chique chakaja' ja ma yukul ta quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo in chique ja xa quitz'ilorsaj ja canma chipan ja ritzelal in chique ja camsanela' in chique ja banol il mac ja rachi'i' cuq'uin ixoki' in chique aj'itza' in chique ja nexuque' chiquewach cachbal tak winak in chwach rachbal tak nakun je'e in chique canojel ja tz'akol tak tzij.
* * * * * * * * * *
C'o c'a jun chique ja wuku' ángel ja cuc'an ja wuku' vaso ja nojnak chipan ja wuku' q'uisbal tak rpokonal, arja' xurkaj wq'uin in quewa' xbij chwe ri': —Catajo' wawe', anin nwajo' nc'ut chawach ja rixok ja nc'ule'e, ja noc rxjayil ja Carnelo, ne' chwe. 10 Ja c'a ranin xinq'ueje' chic pa ruk'a' ja rEspíritu Santo, xinc'amarel rmal ja ángel parwi' jun nimlaj jayu', congana nim jotol chicaj. Ja tok xokekaji tri' xuc'ut wi' chinwach ja tinamit Jerusalén ja nimlaj tinamit xin Dios ntajini nkajto chila' chicaj, ruq'uin ja Dios penak wi'. 11 Ja tinamit congana rq'uiakon ri' ruch'a' ja Dios trij, congana nraproti ja cani' nuban tak abaj ja nraproti ja congana banon rbanic ja más chi na nimak rjil cani' tre jaspe, in natcowini natca'y chipan, puro cristal nca'yi. 12 C'o jun nimlaj tabia rsutin ri' trij ja tinamit, congana nim jotol chicaj in cablajuj puerta rc'an in ja jujun puerta ec'o jujun ángel echajyon rxin. Ja cablajuj puerta c'o jujun bi'aj tz'ibtal chwach, jari' bi'aj quixin ja cablajuj tribu winak rxin ja tinamit Israel. 13 Oxi' ja puerta tri' nca'y wi' ja bar nelto wi' k'ij in oxi' chic pa norte nca'y wi' in oxi' chic pa sur nca'y wi' in oxi' chic tri' nca'y wi' ja bar nkaj wi' k'ij. 14 Ja tabia ja rsutin ri' trij ja tinamit c'o cablajuj rsimiento'il rtz'ulben in ja jujun rsimiento'il c'o jujun bi'aj tz'ibtal chwach, jari' quebi' ja cablajuj apóstol rxin ja Carnelo.
15 Ja c'a ntzijon wq'uin arja' c'o jun etbal rc'an puro oro ocnak ja retbal jari' nucoj chi retaxic ja tinamit rachbil ja puerta in tabia. 16 Ja rbanic ja tinamit quiji' paraj in ja jujun paraj xa junan medida rc'an. Ja rwach in ja rkan xa junan medida rc'an chi ca'i'. Ja c'a ntzijon wq'uin arja' xucoj ja retbal, xretaj ja tinamit. Ja c'a tok xetataj rmal cablajuj mil estadio xuya'.* Ja rwach, ja rkan in ja njote' chicaj xa junan medida rc'an chi oxi'. 17 In xretaj ja tabia chakaja'. Ja c'a tok xetataj rmal, jun ciento in cuarenticuatro codo xuya'. Ja retbal xucoj ja ángel ma junwi' ta na chwach ja cani' nkacoj ajoj ja rok winak, xa junan. 18 Ja tabia, jaspe ocnak in ja tinamit puro oro ocnak pro ja oro natcowini natca'y chipan cani' vidrio. 19 Ja rsimiento'il ja tabia rxin ja tinamit congana banon rbanic, wekon chi utz tre nojel rwach ja rabaj ja congana nraprot je'e in congana nimak rjil. Ja nabey rsimiento'il jaspe ocnak, in jun chic zafiro ocnak, in jun chic ágata, in jun chic esmeralda, 20 in jun chic ónice, in jun chic cornalina, in jun chic crisólito, in jun chic berilo, in jun chic topacio, in jun chic crisoprasa, in jun chic jacinto, in ja rq'uisbal amatista. 21 Ja cablajuj puerta cablajuj perla ocnak, ja jujun puerta jujun perla ocnak in ja bey rxin ja tinamit puro oro ocnak pro jun oro ja natcowini natca'y chipan cani' vidrio.
22 Ja tinamit mta jun templo xintz'at chipan como ja kajaw Dios ja ni majun poder ja maquita c'o pa ruk'a', arja' rachbil ja Carnelo eje'e' e'ocnak templo rxin ja tinamit. 23 Ja tinamit ma rjawaxic ta k'ij tre nixtac'a ic' ta chakaja' xtiyo' ta rxin pa sakil como ja ruch'a' Dios jari' nyo' rxin pa sakil in ja Carnelo arja' ocnak luz rxin. 24 Ja luz rxin ja tinamit jari' nsakirsan quebey ja winak ja rec'o pa tak nación je'e ja quiwilon ja totajem xin Dios. Ja c'a rey rxin ja rwach'ulew eje'e' nojel ja yaben quek'ij in nojel ja nimak tak meba'il ja c'o cuq'uin jari' nquemol chipan ja tinamit. 25 Ja puerta rxin ja tinamit jari' ni matitz'apix wi' pa k'ij, ni jakal wi' chijutij como chipan ari' tiempo mchita ak'a' noqui. 26 Nojel ja yaben ruk'ij ja nación je'e in nojel ja meba'il ja c'o chipan jari' nc'amarel chipan ja tinamit. 27 Pro ni majun nak ta ja xta itzel xtoc ta chipan. Ja banol tak itzelal e cachbil ja tz'akol tak tzij ni majun chique xque'oc ta chipan. Ja ne'oc chipan xa queyon ja c'o quebi' tz'ibtal chipan ja libro rxin ja Carnelo, jari' libro ja bar tz'ibtal wi' quebi' ja nyataj chique ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij.
* 21:16 Ja cablajuj mil estadio c'o la jo'o' ciento in cincuenta legua rc'an. 21:17 Ja jun ciento in cuarenticuarto codo c'o la sesenticuartro vara rc'an.