22
C'ac'ari' c'o jun binelya' xuc'ut chinwach, jari' ya' ja rc'amonto ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. Ja ya' congana ch'ajch'oj, natcowini natca'y chipan, puro cristal. Ja lugar ja bar nelto wi' ja rkan ya' tri' ja bar c'o wi' ja trono rxin ja Dios in rxin ja Carnelo. Ja binelya' pa nc'aj bey nbin wi' in c'oli ja che' tiquil chuchi' chi ca'i' paraj, jari' che' ja rc'amonto ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. Ja c'a che' cablajuj mul nuya' rwach chipan jun juna', ja jujun ic' jutaktij rwach nuya'. Ja c'a ruxak ja che', ja rsamaj nek'ombexi ja winak tre ja rec'o pa tak nación je'e. Ja tri' mchita maldición. Ja c'a trono rxin ja Dios in rxin ja Carnelo jari' nq'ueje' chipan ja tinamit in ja rajsamajela' xin Dios eje'e' ni nqueya' wi' ruk'ij ja Dios. Eje'e' nquetz'at na rwach ja Dios in ja rubi' chi quipalaj nq'ueje' wi'. Chipan ari' tiempo mchita ak'a' noqui, matic'atzin chic lámpara chique nixtac'a k'ij ta chakaja' como ja kajaw Dios arja' nch'a'ani neruya' pa sakil, ja c'a reje'e' ne'oqui como rey pro ni chijutij.
* * * * * * * * * *
C'ac'ari' xbij chwe: —Ja tzij xac'waxaj ni katzij wi', ni nbantaj wi' cumplir. Ja kajaw Dios, ja Dios ja ntzijon pa tak canma ja profeta arja' rtakonto ja ángel utzc'a chi nuc'ut chiquewach ja rajsamajela' rxin nak ja xtibantaj je'e cumplir chanim.
Ja Jesús nbij: —Bien tec'waxaj, anin ninbe chic jutij chwach'ulew chanim. Congana qui'il chique ja winak ja nquinimaj ja tzij ja k'alasan rmal ja Dios chipan awa' ja libro ri', ne'e.
Anin in Juan, nojel awa' ja tz'ibtal chipan awa' ja libro ri', anin xinc'waxani in xintz'atowi chakaja'. Ja c'a tok xac'axtaj mwal in tok tz'attaj mwal xinxuque' chwach ja ángel ja c'utu chinwach nojel ja xintz'at. Anin laj xinya' ruk'ij ja ángel pro arja' xbij chwe: —Ma taban ta quela' como ja ranin xa ok junan awq'uin, xa ok ajsamajela' xin Dios e kachbil ja rawach'alal ja profeta xin Dios e kachbil chakaja' ja nquinimaj ja tzij ja tz'ibtal chipan awa' ja libro ri'. Ja más mejor naban, Dios ja taya'a' ruk'ij, ne' chwe.
10 In xbij chwe: —Nojel ja tzij ja k'alasan rmal ja Dios chipan awa' ja libro ri' maxta ma tak'alasaj chi ta atat como xa nnakajinto ja tiempo. 11 Ja banol tak itzelal eje'e' nqueban na seguir ja banoj itzelal. Ja nebano je'e ja xa ntz'ilor awanma rmal eje'e' nqueban na seguir chakaja'. Ja c'a banol tak utzil eje'e' nqueban na seguir ja banoj utzil. Ja nebano je'e ja ch'ajch'ojil eje'e' nqueban na seguir chakaja'.
12 Ja Jesús quewa' nbij ri': —Bien tec'waxaj, anin ninbe chic jutij chwach'ulew chanim, nc'amonto ja rtojbalil quixin ja winak chiquijujunal nak quibanon chipan ja quic'aslemal. 13 Anin nij inc'o chi wi' ja tok tz'ucarto ja rwach'ulew in nij inc'o wi' ja tok xteq'uisi ja rwach'ulew chakaja'. Anin in nabey, anin in q'uisbal, ne'e.
14 Congana qui'il chique ja nquech'aj quitziak chipan ja rquiq'uel ja Carnelo utzc'a chi c'o quek'a' tre ja che' ja rc'amonto ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij utzc'a chakaja' ja tok ne'ekaj chuchi' ja puerta rxin ja tinamit nya̱' lugar chique chi ne'oc chipan. 15 Pro ja winak ja xa nquitz'ilorsaj ja canma chipan ja ritzelal eje'e' matiya' lugar chique chi xque'oc ta chipan ja tinamit in queri' nba̱n chique chakaja' ja raj'itza' in chique ja banol il mac ja rachi'i' cuq'uin ixoki' in chique ja camsanela' in chique ja nexuque' chiquewach cachbal tak winak in chwach rachbal tak nakun je'e in chique canojel ja nel quec'u'x chi rbanic ja tz'akoj tak tzij.
16 Ja Jesús quewa' nbij ri': —Anin in Jesús, ja ángel wxin arja' ntakon ewq'uin chi nerya'a' rbixic chique ja riglesia nojel awa' ja nk'alasan ri'. Anin in riy rumam can ja rojer rey David, ruq'uin arja' inelnakto wi'. Anin in cani' ja ch'umil ja xin pa sakaric ja congana ruch'a', ne'e.
17 Ja rEspíritu Santo rachbil ja rxjayil ja Carnelo eje'e' quewa' nquibij ri': —Catpeti Jesús, neche'e. In chakaja' ja nec'axani quirtawa' xtiquibij ri': —Catpeti Jesús, xqueche' ta. Ja winak ja nquena' chakichi' quepi c'a in xa nak ta ja c'o rgana npeti tipeti, turtija' ja ya' ja rc'amonto ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij in xa sipan ja ya'.
18 Canojel ja nec'axani ja rtzobal Dios ja k'alasan rmal chipan awa' ja libro ri' congana nban recomendar chique chi matiqueq'uex rbixic. Ja c'a wi c'o jun xtuya' más rwi' ja rtzobal Dios ja c'o chipan jari' Dios nutakto ja nimak tak rpokonal trij ja cani' tz'ibtal chipan awa' ja libro ri'. 19 Ja c'a wi c'o jun nlasaj jutz'it tre ja rtzobal Dios ja k'alasan rmal chipan awa' ja libro ri' jari' Dios matuya' tre chi ntz'ibax rubi' chipan ja libro ja bar tz'ibtal wi' quebi' ja nyataj chique ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij in matuya' tre chi xtoc ta chipan ja tinamit xin Dios in matuya' tre chakaja' ja rtzujun je'e chipan awa' ja libro ri'.
20 Ja Jesús arja' k'alasyon nojel awa' ja tz'ibtal chipan awa' ja libro ri' in quewa' nbij ri': —Can ninbe chic jutij chwach'ulew chanim, ne'e ja Jesús. Amén. Catpi c'a kajaw Jesús.
21 Wach'alal, kas ta xtiq'ueje'e ja rutzil rxin ja kajaw Jesucristo ewq'uin ewanojelal. Amén.