6
In xintz'at ja Carnelo tok xlasaj jun tre ja wuku' rkan sello in pi jun chique ja re quiji', c'oli xbij xinc'waxaj cani' rukul quiakolijay: —Catajo', tatz'ata' mpe' le', ne'e. In chaka jalal tok xintz'at jun quiej sak rij in c'o jun tz'ubul trij rc'an jun arco ja nbanbej ch'a'oj. C'o jun corona jach tre. Ja c'a tok jachtajel tre c'ac'ari' be, xumaj quich'aquic ja rc'ulel, be chi quich'aquic canojelal.
Ja c'a Carnelo xlasaj chic jun ja sello. Ja c'a tok lastaj rmal c'o chi na jun chique ja re quiji' tzijoni xinc'waxaj: —Catajo', tatz'ata' mpe' le', ne'e. In xelto chic jun quiej quiak rij in c'o jun tz'ubul trij yataj tre chi arja' nutic ch'a'oj chwach'ulew utzc'a ja winak nquicamsaj qui' rmal. In c'o jun nimlaj espada jach tre.
Ja c'a Carnelo xlasaj chic jun ja sello. Ja c'a tok lastaj rmal c'o chi na jun chique ja re quiji' tzijoni xinc'waxaj: —Catajo', tatz'ata' mpe' le', ne'e. In chaka jalal tok xintz'at jun quiej k'ek rij in c'o jun tz'ubul trij rc'an jun lipra pa ruk'a'. In c'o jun kulaj xinc'waxaj chiquicojol ja re quiji' quewa' xbij ri': —Ja jun quetzal xa ca'i' libra trigo nya̱' chwach in xa waki' libra cebada nulok'. Pro maxta taban camíc tre ja tijco'm ja nuya' aceite in vino, ne'e.
Ja c'a Carnelo xlasaj chic jun ja sello. Ja c'a tok lastaj rmal c'o chi na jun chique ja re quiji' tzijoni xinc'waxaj: —Catajo', tatz'ata' mpe' le', ne'e. Chaka jalal tok xintz'at jun quiej k'en rij in c'o jun tz'ubul trij, Camíc rubi'. In c'o chic jun chic tran trij, Quilugar Camnaki' rubi'. Eje'e' yataj chique chi nequicamsaj ja winak ja rec'o chwach'ulew. Ja c'a nequicamsbej, espada, wa'al, itzel tak yobil in ja ritzel tak chicop ja rec'o chwach'ulew. Eje'e' yataj chique chi c'o quek'a' tre ja cuarta parte rxin ja rwach'ulew ja nqueban wi' ja camíc.
Ja c'a Carnelo xlasaj chic jun ja sello. Ja c'a tok lastaj rmal anin xenutz'at ja canma ja recamsan rmal ja rtzobal Dios in rmal ja testimonio ja quiya'on. Chuxe' ja raltar c'o wi' ja canma. 10 Eje'e' congana querak quechi' in quewa' quibij tre ja Dios ri': —Kajaw, atat ni ch'ajch'oj wi' ja rawanma, ni naban wi' cumplir ja nabij. ¿Nak k'ij nak'et tzij chiquij ja rec'o chwach'ulew ja xecamsan kaxin? ¿Nak k'ij naya' rjil rc'axel chique? xeche' tre. 11 C'ac'ari' c'o jujun tziak sak jach chique in quewa' bix chique ri': —Quixxula'n chi na jun ti tiempo como c'a ec'o na más ja rewach tak ajsamajela' ja rewach'alal necamsax na ja cani' banon ixix chewe. Ja c'a tok xquecamsaxi canojelal c'a tokori' xtibantaji ja cani' nebij.
12 Ja c'a Carnelo xlasaj chic jun ja sello. Ja c'a tok lastaj rmal chaka jalal tok xintz'at c'o jun nimlaj cubarkan xuban, ja c'a k'ij xoc k'eku'm cani' jun tziak xucoj banbal bis, ja c'a ic' xoqui cani' quic' pro ni chi jun. 13 Ja c'a ch'umil xetzakto chicaj cani' nuban jun che' higuera ja tok maja'n tik'enar rwach in tok npi jun nimlaj ik' ntilto'i rwach rmal. 14 Ja c'a caj sachi, ba la xoc wi' cani' nuban jun wuj nboti. Nojel ja jayu' je'e k'ax chic cha jun lugar chic in queri' xuban ja lugar je'e chakaja' ja c'o pa mar. 15 Ja c'a winak eje'e' quiwawaj qui' pa tak jul in chicojol nimak tak abaj pa tak k'ayis. Queri' queban canojelal cani' chique ja rey ja rec'o chwach'ulew in cani' chique ja nimak tak winak in cani' chique ja jefe xin ejército in cani' chique biyoma' in cani' chique ja congana quichok'ak'. Queri' queban canojel, wi xa e esclavo owi e libre. 16 In quewa' quibij ri': —Camic, ta titzakpi chakij ja jayu', ta titzakpi chakij ja nimak tak abaj, korwawaj chwach ja tz'ubul chipan ja trono utzc'a chi matikatz'at rwach in korwawaj chwach ryewal ja Carnelo. 17 Como ja camic xurwila' ja nimlaj k'ij rxin ja ryewal in ni majun nak ta xticowin ta xtipe'e ta chwach, xeche'e.