8
Ja c'a Carnelo arja' xlasaj ja q'uisbal sello. Ja c'a tok lastaj rmal ni majun nak chi ta nc'axaxi ja chila' chicaj, nc'aj hora xuban chi queri'. Ja c'a ranin xenutz'at ja wuku' ángel ja repa'l chwach ja Dios in c'o jujun trompeta jach chique chiquijujunal. In pi chic jun ja ángel, arja' pe'e'oc chwach ja raltar, rc'an jun rc'olbal incienso oro ocnak. In q'uiy ja rincienso jach tre jari' nuya' parwi' ja raltar ja oro ocnak ja c'o chwach ja Dios, ja c'a rincienso nrachbilaj ja roración ja nqueban canojel ja rtinamit Dios. Ja c'a rsibel ja rincienso xelto pa ruk'a' ja ángel rachbil ja roración quixin ja rtinamit Dios in jote'e, c'a chwach ja Dios xekaj wi'. Ja c'a ángel arja' xuc'am ja rc'olbal incienso in xuc'am ja rchak'ak' ja c'o parwi' altar, xnojsaj chipan in xutix chwach ja rwach'ulew. Ja c'a tok tixtaj rmal c'o jule' quiakolijay xuban, fuerte rukul in c'o k'ak' nuq'uiak ri' in xuban jun cubarkan.
* * * * * * * * * *
Ja c'a wuku' ángel ja c'o jujun trompeta cuc'an eje'e' quichomarsaj qui' chi nquixulaj.
Ja nabey ángel xulaj ja rtrompeta. Ja c'a tok xultaj rmal c'o jule' sakboch rachbil k'ak' ryujun ri' ruq'uin jule' quic' jari' tixi chwach ja rwach'ulew, ja che' ja c'o chwach'ulew c'ati ja tercera parte rmal, ja c'a rax tak k'ayis jari' c'ati nojelal.
Jun chic ángel xulaj ja rtrompeta. Ja c'a tok xultaj rmal c'oli cani' jun nimlaj jayu' rmajon c'atem q'uiakel pa mar, ja c'a mar xoc quic' ja tercera parte rmal. In ja chicop ja rec'o pa mar xecami ja tercera parte in ja jule' lancha ja c'o parwi' mar yojtaji ja tercera parte chakaja'.
10 Jun chic ángel xulaj ja rtrompeta. Ja c'a tok xultaj rmal c'o jun nimlaj ch'umil tzakto chicaj, rmajon c'atem cani' nuban jun k'ak', kaj chipan ja tercera parte rxin ja binel tak ya' in chipan ja tercera parte rxin ja tz'uquel tak ya' chakaja'. 11 Ja rubi' ja ch'umil, Ajenjo ne'xi, in ja ya' xoc c'ay ja tercera parte rmal. E q'uiy ja winak xecam rmal ja ya' rumac ja xoc c'ay.
12 Jun chic ángel xulaj ja rtrompeta. Ja c'a tok xultaj rmal c'oli xuban ja k'ij rmal como yojtaji ja tercera parte rmal. In queri' tre ic' in chique ch'umil chakaja' yojtaji ja tercera parte rmal. Ja k'ij, ic' in ch'umil yojtaji ja quech'a' in ma xch'a'an chi ta ja tercera parte rmal. Ja pa k'ij in ja chak'a' ma xch'a'an chi ta ja tercera parte rxin ja k'ij nixtac'a ja tercera parte quixin ja ch'umil in ic'.
13 Ja c'a ranin xintz'at, c'o jun ángel mero pa nc'aj caj nrupup wi' in nurak ruchi' xinc'waxaj, quewa' nbij ri': —Congana lawulo' chique ja winak ja rec'o chwach'ulew rumac ja jule' chic trompeta ja maja'n tixulaxi cumal ja roxi' ángel como oxi' rwach ja rpokonal ja xtiban chique ja ni lawulo', ne'e.