1 TIMOTEO
1
Anin in Pablo ntz'ibajel chawe ja carta ri' Timoteo. Anin in apóstol rxin ja Jesucristo. Jari' nsamaj ya'on chwe rmal ja Dios ja To'onel kaxin in rmal ja kajaw Jesucristo chakaja', arja' ryukulbal kac'u'x. Ja c'a ratat Timoteo at nc'ajol chwach Dios. Ja rutzil ja nsipaj ja Dios chake rachbil ja quicotemal xin Dios ja tari' xtacochij más tre ja katata' Dios in tre ja kajaw Jesucristo. Eje'e' ta xtiquipokonaj awach.
* * * * * * * * * *
Atat awotak ja xinbij can chawe ja tok xinpeti wawe' pa Macedonia. Ja xinbij can chawe chi ec'o jujun ja tijonem nqueya' ma junan ta ruq'uin ja cani' nkaya' ajoj in xinbij can chic chawe chakaja' chi natq'ueje' can pa Efeso chi nach'a' chique utzc'a chi ma tiqueya' ta más. In chakaja' xinbij can chawe chi nabij chique chi ma tiqueya' ta ruk'ij jule' historia in ojer tak tzij quixin ja kati't kamama', jule' historia ja mta q'uisic trij ja xa winak ewinakarsyon. Nojel ari' mta noc wi'. In mta rc'amonto chake tre ja más na nkanimaj ja nrajo' Dios chake chi nkaban in nixtac'a tre ta chakaja' ja nq'uiyi ja yukulbal kac'u'x ruq'uin.
Ja xintz'ibaj chawe ri' ja ngana anin chi canojel ja kach'alal ncajo' ta qui'. In ja nrajo' chi nawajo' awi' quewari', c'o jun utzlaj anma awc'an, ni majun nak ta nti'on pan awanma in ni katzij wi' chi c'o yukulbal ac'u'x ruq'uin ja Dios. Pro ec'o jujun ja queya' can ja nawajo' awi' in xesach rmal jule' tzij ja mta noc wi'. Congana nel quec'u'x trij chi ncajo' nequitijoj ja winak tre ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés. Eje'e' ri' netzijoni pro xa ma cotak ta ja nquibij in nixtac'a ch'obtajnak ta cumal chakaja' ja tijonem ja nqueya' chique ja winak.
Bien kotak chi ni utz wi' ja ley pro wi utz rcojic nkaban. Pro kotak chakaja' chi ja ley maqueruchap ja winak ja mta quil. Ja neruchap ja ley cani' chique ja winak ja mta quigana ruq'uin ja ley in matiquinimaj, in cani' chique ja matiquixbej qui' chwach ja Dios ja xa más na il mac nqueban, in chique chakaja' ja winak ja mta Dios pa tak canma in mta quigana ruq'uin ja rsamaj in chique ja nequicamsaj quitata' quete' in chique canojelal ja camsanela', 10 in chique achi'i' ja nemacun cuq'uin ixoki', in chique achi'i' ja nemacun cuq'uin cach tak achi'i', in chique ja nequechap winak chi nequilak'aj, in chique ja nebanowi jolon tak tzij in chique canojel ja tz'akol tak tzij. In canojel ja winak ja xa itzel nquetz'at ja utzlaj tijonem xin Dios eje'e' necha̱p rmal ja ley chakaja'. 11 Jawa' utzlaj tijonem xa junan ruq'uin ja utzlaj tzij xin Jesucristo in Dios xuya' chwe ja nsamaj chi nenya'a' rbixic ja utzlaj tzij. Ja utzlaj tzij ja' nc'utu chikawach nak rbanic ja Dios chi arja' congana utz in kas nim ruk'ij. Ja Dios ruq'uin arja' winakarnakto wi' ja quicotemal.
* * * * * * * * * *
12 Ja kajaw Cristo Jesús xuya' chwe ja wachok'ak' chi nban ja rsamaj, congana nmaltioxij tre como arja' c'o rconfianza wq'uin in xuya' chwe chi xinoc ajsamajel rxin. 13 Queri' xuban chwe masqui anin nabey xa itzel xintzijon tre, xinban pokon chique ja xeniman rxin in xintz'uj. Pro ja Dios arja' xpokonaj nwach como anin ma wotak ta ja xinban como jari' tiempo ma nniman ta ja Jesucristo. 14 In ja kajaw Jesucristo congana xinrajo' masqui in aj'il in ajmac in xuya' chwe chi yuke' nuc'u'x ruq'uin in xwinakarsaj ja rajoben ri'il xin Dios pa nc'aslemal como jari' nyataj chawe ja tok nojel ac'u'x nanimaj ja Cristo Jesús.
15 Ja Cristo Jesús arja' pi wawe' chwach'ulew chi kato'ic ja rok aj'il ja rok ajmaqui'. Jari' tzij ni katzij wi' in yatal chique canojelal ja winak chi nquinimaj. In anin más na nim ja wil numac chiquewach canojelal. 16 Pro ja Jesucristo arja' congana xpokonaj nwach masqui in nimlaj aj'il in ajmac chiquewach canojelal ja winak. Arja' xucuy ja wil numac in jari' xc'utbej chiquewach ja winak chi c'o rpaciencia chi nerucuy ja raj'il ja rajmaqui'. Queri' xuban, xucuy ja wil numac jari' xc'utbej chi ni nerucuy wi' ja jule' chic nak xqueniman rxin ja nquewil na ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. 17 Rmalari' tok nbij chewe, ni ta nkaban wi' respetar ja Dios in ni ta nkaya' wi' ruk'ij camic, chwak in chijutij. Ja Dios arja' nimlaj Rey chijutij, mta camíc trij, matitz'attaji, ruyon arja' Dios mchita jun queri' ta, mchita jun nk'i'owi ja rna'oj. Amén.
18 Timoteo, atat at cani' nc'ajol, congana nban recomendar chawe chi queri' naban ja cani' nuban jun utzlaj soldado, ma ticapuj ta ac'u'x chipan ja rsamaj Dios. Tiyuke' ac'u'x ruq'uin ja Jesucristo, ni taya'a' wi' cuenta tre ja tok ntzijoni ja Dios pan awanma. Cani' binto chawe ojer cumal ja kach'alal chi natoc jun ajsamajel rxin Dios. Ja quibij eje'e' Dios biyon chique. Ja c'a ri' ni turkaj wi' chawe, ma ticapuj ta ac'u'x. 19 Como ec'o jujun ja matiqueya' cuenta tre ja tok ntzijoni ja Dios pa tak canma, eje'e' ri' xa q'uisnak chic ja yukulbal quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo. 20 Queri' queban ja Himeneo rachbil Alejandro rmalc'ari' tok xenujach pa ruk'a' ja Satanás chi nquetij ja rpokonal. Queri' xinban utzc'a chi ma itzel chi ta netzijon tre ja utzlaj tijonem ja rc'amonto ja rtzobal Dios.