2
Ja más rjawaxic chi nkaban wach'alal in congana nban recomendar chewe, kabana' orar pa quicuenta canojel ja winak in kamaltioxij tre ja Dios cumal. Kabana' orar pa quicuenta rey in pa quicuenta chakaja' ja jule' chic k'etol tak tzij utzc'a utz kuc'axic nbani utzc'a mta síc' ch'a'oj nbani pa tak tinamit utzc'a chi nkaban respetar ja Dios in nekaban respetar ja winak chakaja'. Ja Dios ja To'onel kaxin ja wi queri' nkaban arja' utz nokrutz'at in nquicot chakij. Ja Dios arja' nrajo' chi canojelal ja winak netotaji in ncotakij ja utzlaj tijonem xin Jesucristo. Como xa jun ja Dios in xa jun chakaja' ja nchomarsan kaxin chwa Dios ja rok winak, arja' Cristo Jesús ja xoc kach winak. Arja' xujach ri' pa quek'a' ja winak chi camsaxi jari' xokrlok'bej kanojelal ja rok winak. Ja xuban ja Jesús, Dios ni rchominto wi' ja k'ij rxin in ya'on chic rbixic. In rmalari' tok xincha'i chi xinoc apóstol rxin ja Jesucristo chi nya' rbixic. In yataj chwe chi xinbe cuq'uin ja ma e aj Israel ta chi quitijoxic. Jari' ni katzij wi', ja Jesucristo arja' rotak chi ni katzij wi', ma npayil ta. Ja tijonem ja xinya' chique jari' nak rbanic chi nyuke' quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo in nak rbanic ja utzlaj tzij ja rc'amonto.
Ja c'a ngana anin canojel ja rachi'i' nqueban ta oración xa bar ta tri' nquemol wi' qui'. Pro ja tok nqueyic quek'a' chicaj chi rbanic ja roración rjawaxic chique chi mta nti'on pa tak canma, rjawaxic chi mta ayewal in mta ch'a'oj pa tak canma. In chique ja rixoki' chakaja' maxta tiquiyabej quek'ij tre ja quitziak ja nquecoj nixtac'a tre k'op k'ak'a'l chakaja' cani' tre ja nimak rjil. In chakaja' maxta xa rmal ya'bal quek'ij ja tok nqueban rbanic ja rpach'uxic quewi'. 10 Ja nqueban, tiquic'utu' ja cutzil chiquewach winak como ja nebini chi cotak rwach ja Dios nijawari' yatal chique chi nquec'ut. 11 Ja tok majtajnak rya'ic mensaje ja rixoki' rjawaxic chi nquic'axaj, ni majun tzij nqueban in e nimanela' chakaja'. 12 Ja tok nquemol qui' ja kach'alal anin matinya' lugar chique ja rixoki' chi nqueya' mensaje nixtac'a nequeban ta mandar ja rachi'i', ni majun tzij nqueban ja tok c'oli ja mensaje nya'i. 13 Como ja Dios ojer xwinakarsaj ja rachi nabey rbina'an Adán c'ac'ari' xwinakarsaj ja rixok rbina'an Eva. 14 In chakaja' ma ja ta ja rAdán ja ban engañar, ja' rixok ban engañar. Ja tok bantaj engañar c'ac'ari' kaj chipan ja il mac. 15 Ja quisamaj ja rixoki' quewari', nequiq'uittzij ja tak cal in netotaji ja wi matiqueya' can ja yukulbal quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo, wi c'oli ja rajoben ri'il xin Dios chique, wi ch'ajch'oj ja quic'aslemal in bien nquech'ob ja nqueban.