13
Mbanapas pini dê Sóól Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê u ngwo a ngmidi doo
Yesu u yoo vy꞉o Antiyóka, dêêpî pyu yoo ngmêdoo kwo, Chóó Lémi u komo y꞉oo dnyimo kapî, yi pi dmi Mbanapas ngmê, Simiyón myomo (u pi Too Pee Kpêdêkpêdê), Lusiyas pyolo, Sadéni pi, Manayén podo (pini n꞉ii Helodi k꞉ii nipi kaa knopwo), Sóól limo. * Wo ngmê ngê nté yi chóó noko kwódu ngópu, dpodo mu ngmidi yidnye dódó, nmî Lémi ka dnye ngêpê. Yi dini ghi ngê Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê yepê, Mbanapas pini dê Sóól d꞉a ngmidi dê, yi dpodo têdê dpî dy꞉ââ dóó. * Nté ghêlî daa ma ngópu, nmî Lémi ka u ngwo dnye ngêpê, yi pini dê yi mbêmê yi kêê dmi yé ngópu, yi l꞉êê dîy꞉o dnye ngêpê, wod꞉oo dy꞉ââ dumo. *
Saipîdîs kópuni pyodo
Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê Mbanapas pini dê Sóól dy꞉ââ doo, Njon Mak mye ńuw꞉o ngópu, Antiyóka a kuwo ngópu, Selyusiya lee dniye, liyé nkéli k꞉oo y꞉i mî wo dniye, dyámê w꞉uu ngmê mbêmê mî tee dniye, u pi Saipîdîs. P꞉aani n꞉ii mî tee dniye, u pi Salamîs. Y꞉i dnye ya, Nju tpémi yi ngêpê ngomo knî yi k꞉oo dnyimo koko, Chóó Lémi u kópu p꞉uu ye dnyimon꞉aa danê.
U kuwó dini ghi ngê yi dyámê w꞉uu mwada pee lee dniye, Papós mî taa dniye, pi y꞉i ngmê m꞉uu ngópu, u pi Mba-Yesu, Nju pi, Kîdiki dnye ngê u pi Elimas, pipi kópu knî yi mbêmê kópu ndîî yilî dpîmo d꞉uud꞉uu. Pi knî ye k꞉omodanê ngê dpîmo tpapê, yipu, Nê nmî yâpwo ndîî u komo kapî pyu ngmê. * Yi pini ngê yi dyámê w꞉uu u kada pini dpîmo yâmuyâmu, u pi Sêênjîs Póólîs. Yi dyámê w꞉uu u kada pini mb꞉aamb꞉aa ngê dpîmo nuw꞉o, u yi u ngwo doo kwo, Yâpwo ndîî u kópu ngmênî ny꞉oo, u l꞉êê dîy꞉o pi knî ye yepê, Mbanapas pini dê Sóól a pwiyé dniye. Dini ghi n꞉ii ngê kópu u kwo ngmêdpîmo tpapê, Elimas yi kwo doo kwopwepe, mââwe ka kópu, Ye kidimê ng꞉aa, ngee k꞉omodanê mo. U yi u ngwo dêpwo kwo, Yi mââwe Yesu u yoo vy꞉o ghê we. Wod꞉oo Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê Sóól a nt꞉ee ngê, u pi mye Póól, Elimas ka ngwolo dy꞉ââ ngê vyu wo, kwo, Nyi Setan ntee pini. * 10 Kwo, Doo u ntââ kópu mb꞉aa daangmanyi d꞉uu, kwo, nmî Lémi u ndêndê kópu dyuu u wépi nyi puwâ, kwo, k꞉omodanê kópu yilî nyinê ngêêdî. 11 Kwo, Nmî Lémi ngê ala ngwo wunê kpadakpada ngi, kwo, ngwolo kopwe ngê a pyépi ngi, yélî daanyi y꞉enê, u dî yinê amêdê vyi. Yi ngwo mgo kpêdêkpêdê Elimas ngîma até yi kéé ngê, wod꞉oo doo maa nmy꞉uu, apê, A ngêêpî pyu ngmênê pyw꞉oo, maa a ka yinê pêdê kêma ngê. 12 Dyámê w꞉uu u kada pini ngê yi kópu dini ghi n꞉ii ngê módu, wod꞉oo nmî Lémi ka kêlîmî mbê wo. Nmî Lémi u kópu dyuu u nyepênyepê u kópu ngê u kwo pyaa dniye.
Ántiyóka n꞉ii Pisidiya Wee u kwo a tóó, Yesu u kópu y꞉i u ngwo ye mî vyi ngópu
13 Póól u pyipe knî yi k꞉ii liyé nkéli k꞉oo mê wo dniye, Papós a kuwo ngópu, Pamîpiliya mî tee dniye, Pêêka u ngwo mî lee dniye. Njon Mak ngê u pyipe dê y꞉i mînê kuwo doo, Njedusalem mêdê diyé wo. 14 Póól Mbanapas y꞉oo Pêêka a kuwo ngópu, Pisidiya Wee u kwo lee knopwo, p꞉aa ndîî ngmê taa knopwo, u pi mye Antiyóka, mwiyé p꞉aani n꞉ii a ndê knopwo, yi p꞉aani dê yi pi mu ngmidi. Nju tpémi yi lîme wo dini ghi n꞉ii ngê dyimê wo, ngêpê ngomo k꞉oo yi k꞉ii kee dniye, mbwódo yaa dniye. 15 Pi ngmê ngê Mósisi u dêêpî kópu dyuu ghi ngma a kp꞉aa ngê, pi myomoni ngê Chóó Lémi u komo kapî pyu u kópu dyuu ghi myedê kp꞉aa ngê, u kuwó dini ghi ngê ngêpê ngomo y꞉enê pyu knî y꞉oo Póól pini dê Mbanapas ye pi ngma a dy꞉ââ ngópu, yepê, Nmî mbwó dê. Yepê, U ntââ pi knî ye kópu ngma dpî vyi ngmê, yi gha dmi wêdêwêdê kîgha u l꞉êê dîy꞉o. 16 Wod꞉oo Póól a ghêêdî wo, kóó ntênê ye kââ, danêmbum kn꞉ââ ye chópu.
Yepê, Mw꞉ââkó a lémi ch꞉ama, Yisîléli tpémi, yélini yi k꞉ii Chóó Lémi ka nmye ngêpê té, yepê, ala kópu ny꞉ee yó. 17 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê nmî kn꞉ââ yoo Yisîléli tpémi Yichip mudnya a ya, yepê, daa yi chóó yi dyámê pee p꞉uu dnya a ya, yepê, yi dini ghi ngê Chóó Lémi ngê yi yéli yilî ngê pyódu ngê, u wêdêwêdê mbêmê Yichip u mênê a pw꞉ii too. * 18 Yepê, K꞉omo tpile Chóó Lémi u nódo kópu yilî a t꞉ee ngópu, ngmênê myedaa kéé too, yepê, maa p꞉uu m꞉ââ podo y꞉a a ma ngópu, Kenan u ngwo mî taa dniye. * 19 Yepê, Chóó Lémi ngê Kenan yoo dyêêdî pyudu a pw꞉oo ngê, yi dyámê pee chóó u yoo knî ye y꞉ângo. Yepê, M꞉ââ podo yono y꞉a mê limo y꞉a mî loo, (450) yi kópu yintómu u ngwo a pyaa dniye.
20 Yepê, U kuwó dini ghi ngê yi yéli yi kada pini knî ngma a pyw꞉ângo, kuwókuwóni u pi Samuwel, Chóó Lémi u komo kapî pyu ngmê. 21 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê yi yéli y꞉oo king u yi y꞉e ngmêdoo kwo, wod꞉oo Chóó Lémi ngê Sóól yi king ngê pyódu ngê, yi pini Kisi tp꞉oo, Mbenjîmîn u tii ńedê pini ngmê. * 22 Yepê, Yi king ngê doo ya, m꞉ââ podo y꞉a, wod꞉oo Chóó Lémi ngê Sóól mî ngmópu, Dépidi yi king ngê mê pyódu ngê. Yepê, Chóó Lémi ngê ala kópu p꞉uu ye vyu, yepê, A gha ntee, Njési tp꞉oo Dépidi u gha mye yinté, a nuu u kópu amyedê d꞉uud꞉uu dé. * 23 Póól ngê yepê, Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo ala kópu dnyimo a tpapê, apu, Dîyo Dépidi u yoo vy꞉o Chóó Lémi ngê pi ngmê wa a ngmidi, yi pini ngê Yisîléli tpémi yinê wa ngee té. Póól ngê yepê, A tîdê mbwó yoo. Yepê, Yi kópu wunê kêdê pyódu. Yepê, Chóó Lémi ngê pini n꞉ii a ngmidi ngê, yi pini nmî Mbwámê, u pi Yesu. * 24 Yepê, Yesu ngê u dpodo kn꞉ââ ghêlî daa chópu, Njon Yisîléli tpémi ye doon꞉aa danêmbum, yipu, Nmyi dono yilî kéé tóó, mbwaa paa n꞉aa kmênêkmênê nmyo. * 25 Yepê, Njon ngê u dpodo ghêlî dêpê kêlî ngê, pi knî ye ala kópu dpîmo tpapê, yipu, Nmyinê nmye nê n꞉uu? Yipu, Pini n꞉ii nmye t꞉âât꞉ââ ngmê, d꞉aa vyîlo. Yipu, Nê têdê. Yipu, Doo u ntââ u nkîgh꞉ê daa nî nî. Yipu, Yi pini ngê u dpodo kn꞉ââ doongê chópu. *
26-27 Póól ngê yepê, A tîdê mbwó yoo, yélini yi k꞉ii nmî kn꞉ââ Epîlaham, myenté yélini Chóó Lémi ka nmye ngêpê té. Yepê, Yesu daa pi yintómu yi mbwámê ngê pyodo, mu kópu u dîy꞉o yélini Njedusalem a kwo, yi kada pini knî mye yi k꞉ii, nmî Mbwámê Yesu dpîp꞉e mya ngópu, yepê, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o yi yéli y꞉oo Yesu mb꞉ii ngópu. Yepê, K꞉omo tpile lîme wo yintómu knî yi k꞉oo Chóó Lémi u komo kapî pyu yoo yi kópu dyuu pi knî y꞉oo yi ngêêdî dnyimo a kpââ dé, yepê, ngmênê yi kópu dyuu vyîlo yi ntiye ngópu, noko yepê, Yesu paa vya koo, paa pw꞉oo we. 28 Póól ngê yepê, K꞉omo tpile Yesu u pwopwo u nt꞉u kópu dêpê pyw꞉ee ngópu, ngmênê Paléti ka kwo, Vya ngi. Kwo, Pw꞉oo we. * 29 Yepê, Yesu p꞉uu kópuni puku yedê a pyede, yi kópu yilî ntiye ngópu, kîdosi ńedê t꞉ee ngópu, u kuwó dini ghi ngê mêdê ngee ngópu, kmênê ngópu. 30-31 Yepê, Chóó Lémi ngê mêdê pyidu ngê, wo yilî yi k꞉oo p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo dnyimo mumu. Yepê, Yesu ghêlî daa pwene yélini yi k꞉ii Nkálili Wee a kuwo ngópu, Njedusalem u ngwo lee dniye, yepê, yi yéli y꞉oo ala ngwo pi knî ye a tpapê ngmê, yipu, Yesu ndêndê ngê a pii wo, nmî ngwolo knî y꞉oo nmî módu. * 32-33 Yepê, Ala ngwo nmyi ngîma anye kwo mo, ala kópu mb꞉aa nmye ngmênye tpapê. Yepê, Chóó Lémi ngê nmî kn꞉ââ knî ye kópuni wunê a vyu, yi kópu nmî l꞉êê dîy꞉o kêdê pyódu, Chóó Lémi ngê Yesu a pyidu ngê. Yepê, Wéti myomoni u mênê Chóó Lémi u kópu dyuu alanté a kwo, nmî Mbwámê ka kwo, Nyi a tp꞉ee, awêde m̱î ngê dî pyódu. * 34 Yepê, Chóó Lémi ngê yi pini a pyidu ngê, mêdaawa pw꞉onu, kpêênî daawa mg꞉ee. Yepê, Chóó Lémi ngê u nuu u yoo knî ye yepê, Tpileni p꞉uu Dépidi ka ndêndê ngê noo a danê, yi tpile nmye wanê kê. * 35 Póól ngê yepê, Puku yedê kópu m꞉uu a tóó, apê, Chóó Lémi u nuu u pi kpêênî daawa mg꞉ee. * 36 Póól ngê yepê, Daa Dépidi p꞉uu dnya a d꞉êê, mu kópu u dîy꞉o dini ghi n꞉ii ngê Dépidi doo a ya, Chóó Lémi p꞉uu doo a dpodo, yed꞉oo pwene, u kn꞉ââ knî yi nkîgh꞉ê mî kmênê ngópu, kpêênî mgee wo. * 37 Yepê, Ngmênê pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a pyidu ngê, yi pini kpêênî daa mgee wo. 38-39 Yepê, A tîdê mbwó yoo. Yepê, Ala kópu ny꞉ee yó. Yepê, Yi pini Yesu u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi ngê nmî dono yilî u kuwó wa kéé té. Yepê, Komo tpile dono yilî knî y꞉oo mgîmî nmyoo, Mósisi u dêêpî kópu dyuu dêê wo, daa pywálî nmyoo, ngmênê pini n꞉ii Yesu ka wa kêlîmî mb꞉anê, Yesu ngê yi dono vy꞉o u ngwo wa a y꞉oo. * 40 Yepê, Mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê paa. Yepê, Chóó lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo kópuni a d꞉êê ngópu, yi kópu nmye kîngê pyódu. 41 Yepê, Chóó Lémi u kópu yedê d꞉êê ngópu, apê,
A ka wépi dnyangê pyu yoo, ala kópu ny꞉ee yó.
Tpéé kópu wanmyi vyi ngmê, yed꞉oo wanmyi pw꞉oo dmi,
mu kópu u dîy꞉o kópuni nmyi dye ghi ngê wanî d꞉uu,
yi kópu ka daanmyi kêlîmî,
k꞉omo tpile pi ngê nmye wa vyi, u kwo myedaanmyi kêlîmî. *
42 Dini ghi n꞉ii ngê pwii dniye, pi knî y꞉oo Póól Mbanapas ye yepê, Pyimê modo diyé cho, yepê, yi kópu knî nmo m꞉uu dp꞉uu vyi nyoo. 43 Dini ghi n꞉ii ngê nyalê wo, Nju pi yilî y꞉oo Póól Mbanapas dnye yâmuyâmu dê, kn꞉aa yéli mye yi k꞉ii, wunê yélini Nju pi ngê a pyaa dniye. Yi tpódu y꞉oo yepê, Chóó Lémi ngê Tp꞉oo nmo a kpo, nmî Mbwámê ngê vyîlo yi pyódu ngê. Yepê, Dpodombiy꞉e u kwo dmyinê kêlîmî.
Nju tpémi y꞉oo Yesu u kópu wépi u ngwo pwaa ngópu, Antiyóka
44 U kuwó lîme wo ngê mêdê diyé knopwo, Antiyóka pi dêpwo a ya, u yi y꞉e doo kwo, Lémi Ndîî u kópu u nkwo ngmênm꞉uu ny꞉oo. 45 Dini ghi n꞉ii ngê Nju tpémi y꞉oo yi yéli m꞉uu tumo, ń꞉ee ye kaa ngópu, kópuni Póól ngê doo tpapê dé, yi kópu mîdnya a wópuwópu dé, Póól p꞉uu myednye peede tpapê, yepê, Kî pini nmye ka k꞉omodanê, u kwo kîdmyoma ng꞉aa. Póól u kópu yinté dnya a wópuwópu dé. * 46 Ngmênê Póól pini dê Mbanapas daa nkîngê mbê knopwo, Nju tpémi ye yepê, Doo u ntââ nyi chóó daanyi kéé nmyo, Chóó Lémi u kópu nmye mwiyé nyi vyu, ngmênê yi kópu u yi nmye daa kwo. Yepê, Ghê kamîni chedê ngê daawa pyódu, u wépi dmye pwaa ngmê, wod꞉oo nyinê kuwokuwo nmyo, kn꞉aa yéli ye nye lêpî mo. * 47 Yepê, Chóó Lémi ngê pini n꞉ii a ngmidi ngê, yi pini ka ala kópu u kwo a vyu, kwo,
Daa Nju tpémi yi mo yi pywápê ngê dî pyódu ngi,
dyámê mbêmê tpémi yintómu yi mbwámê ngê wanyi pyódu.
Yepê, Yi kópu awêde até dmye ntiye ngmê. * 48 Yélini daa Nju tpémi, yi kópu dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, yi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê pyodo, nmî Lémi u kópu dyuu mê chaa kalê ngópu. Chóó Lémi ngê yélini a ngmidi ngê, apê, Yi yéli y꞉oo ghê kamî dmi pêdê pyw꞉ee y꞉e, yi yéli Yesu ka kêlîmî mbê dniye.
49 Nmî Lémi u kópu ngê yi wee u kwo yélî a ngêêdî. 50 Ngmênê Nju tpémi y꞉oo Antiyóka u kada pini yoo yi mbodo dmi vyuwo ngópu, ch꞉am ndîî knî ngmê, n꞉ii dé Chóó Lémi ka dnye ngêpê, yi mbodo dmi mye vyuwo ngópu, Póól pini dê Mbanapas ngm꞉ii kalê dumo, yepê, Ala wee u kwo n꞉aamungê nî. 51 Yi tpódu y꞉oo yi p꞉aani u têpê yi yi yodo p꞉uu vyaa ngópu, yinté Nju tpémi ye yepê, Dp꞉ee Chóó Lémi u yoo. Kada u ngwo a y꞉ee ngópu, Yikóniyêm lee knopwo. 52 Yesu u yoo yélini Antiyóka doo kwo, w꞉aa a pyw꞉ee ngópu, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê myedê nt꞉ee too.
* 13:1 Dpodo 11:27 * 13:2 Dpodo 9:15; Nkal 1:15-16 * 13:3 Dpodo 6:6 * 13:6 2 Tim 3:8 * 13:9 Dpodo 4:8; Njon 8:44 * 13:17 Ex 6:6; 12:51 * 13:18 Ex 16:35 * 13:21 1 Sam 8:5,19 * 13:22 1 Sam 13:14; 16:13; Psalm 89:20 * 13:23 Is 11:1 * 13:24 Mát 3:1-2 * 13:25 Njon 1:20,27 * 13:28 Mát 27:22-23 * 13:30-31 Dpodo 2:24; 1:3,8 * 13:32-33 Psalm 2:7 * 13:34 Is 55:3 * 13:35 Psalm 16:10 * 13:36 Dpodo 2:29 * 13:38-39 Dpodo 10:43; Lóma 10:4 * 13:41 Hab 1:5 * 13:45 Dpodo 14:2; 17:5 * 13:46 Dpodo 18:6 * 13:47 Is 49:6