14
Póól Mbanapas Yikóniyêm u ngwo lee knopwo
Kópuni Antiyóka y꞉e a pyodo, yinté kópu Yikóniyêm y꞉e myimê pyodo. Póól pini dê Mbanapas Nju tpémi yi ngêpê ngomo k꞉oo kee knopwo, Yesu u kópu ye adê vyi ngmê, wod꞉oo Nju pi yilî, kn꞉aa yéli mye yi k꞉ii Yesu ka kêlîmî mbê dniye. Ngmênê Nju tpémi, n꞉ii dé daa kêlîmî mbê dniye, yi yéli y꞉oo kn꞉aa yéli yi mbodo dnye vyuwovyuwo dé, Yesu u yoo yi p꞉uu myednye d꞉uu. * Ngmênê yi tpódu y꞉i dpîmo ya, dye ghi daadîî. Daa nkîngê mbê knopwo, nmî Lémi u kópu dyuu ye mêdpîmo tpapê, kópuni nmo a kpo, yi kópu p꞉uu ye dpîmo danê. Nmî Lémi ngê u wêdêwêdê yi tpódu ye y꞉ângo, pwopwokopwe yilî yi wêdêwêdê mbêmê pyi ngópu, kópu yilî mye d꞉uu ngópu, nmî Lémi ngê yi tpódu yi kópu dyuu pi knî ye ndê kópu ngê yinté u ngwo pyódu ngê. * Yikóniyêm tpémi y꞉oo yoo yêê ngópu, woni yoo Yesu u dyépi dê yi p꞉uu dnye d꞉uu, woni yoo yi pee ngê a ghê dniye.
U kuwó dini ghi ngê Nju tpémi, kn꞉aa dyámê tpémi, kada pini knî yi k꞉ii, nipi a wó, u yi y꞉e doo kwo, Yi tpódu nmî mgîmî dê, chêêpî ngê nmî vya dê, d꞉o pw꞉oo dniye. * Dini ghi n꞉ii ngê yi tpódu y꞉oo yi kópu u tuu kââ pee yi ny꞉ee ngópu, wod꞉oo mbêpê knopwo, Lisitîda, Ndêêpi, Likiyóniya, yi wee pyile knî yi kwo dpîmon꞉aa ya. Yi wee u kwo p꞉aani p꞉aani pi knî ye Yesu u kópu mb꞉aa mêdpîmon꞉aa tpapê.
Lisitîda kpâlî kpêê u ngwo pyi ngópu
Lisitîda pi ngmêdoo ya, kpâlî dê kpêê dê, paa daa tpyó, yinté a ta. * Dini ghi n꞉ii ngê Póól ngê Yesu u kópu ye doo tpapê, yi pini myedoo ng꞉aa. Póól ngê u ngwo a w꞉ee ngê, apê, Kî pini u kêlîmî ndîî, apu, Yesu u ntââ, yinê a pyipyi nê. 10 Wod꞉oo Póól u kwo vyu wo, u kwo até yi mbwolo, kwo, Kî pini. Kwo, Gh꞉êêdé. Kwo, Ghêêmî ghé. Wod꞉oo yi pini mbêka wo, paambwi kn꞉ââ chópu. 11 Dini ghi n꞉ii ngê pi knî y꞉oo yi kópu m꞉uu ngópu, Likiyóniya dnye ngê dpodombiy꞉e mbwó dniye, apê, Nmî yâpwo dê pi k꞉ii ntee tpile ngê atédê pyaa knî, nmo até myedê ghêpê knî. 12 Yi yéli Chóó Lémi ka dêdnyimo ngêpê, kn꞉aa yâpwo yilî knî ye dnyimo ngêpê, yi yâpwo knî yi kada pini u pi Susî. Mbanapas u pyimo yi yâpwo u pi t꞉ee ngópu, apê, Susî, Póól u pyimo Hêêmis t꞉ee ngópu, mu kópu u dîy꞉o ye vyîlo yedoo danêmbum. 13 Yi p꞉aani u nkîgh꞉ê ngomo ngmêdoo kwo, pi knî y꞉oo Susî ka kpêê kwéli dnyimo yé. Yi yâpwo u kpêê yiyé pyu knî y꞉oo yi nênê té vy꞉ee tumo, pudumakó u ngwo kpîlê tumo, yi p꞉aani u mbwa keńe t꞉âmo mî kaa tumo. Yi p꞉aani tpémi kpêê yiyé pyu yoo yi k꞉ii nipi a wó, u yi y꞉e doo kwo, Nmî yâpwo dê ye kpêê nmî yé. 14 Dini ghi n꞉ii ngê Mbanapas pini dê Sóól y꞉oo ny꞉ee ngópu, yi kpîdî dê a chaa dumo, yoo pee dê yi kêlî mbêpê dê a pwaa dumo, ye mbwó knopwo, yepê, Kî yéli. 15 Yepê, Lukwe dîy꞉o ye kópu nmye d꞉uud꞉uu ngmê? Yepê, D꞉ee yâpwo dê, nyo nmyo ntee pini dê. Yepê, Kópu mb꞉aa p꞉uu nmye nye danêmbum mo. Yepê, U yi nye a kwo, Nmyi k꞉omodanê kópu knî yi p꞉uu nyinê diyédiyé kîgha nmyo. Yepê, Yâpwo njini ka dmyinê ngêpê, n꞉ii ghê a t꞉a, n꞉ii ngê mbóó dyámê l꞉âmo doo, ntii mbwaa mye l꞉âmo doo, tpileni yi ghê a pyede té, yinê mye l꞉âmo too. * 16 Yepê, Wunê dini ghi ngê pi yilî y꞉oo yi chóó yi kópu ń꞉uu yidnye ng꞉uu dé, Chóó Lémi ngê kalê too, ye mye daa kwódu ngê. 17 Yepê, Dye ghi yintómu Chóó Lémi ngê chóóchóó nmye doo a kêmakêma, tpii nmye doo a dyede, kââdî nmye doo a dyede, nmyi yâpwo têdê nté nt꞉u mb꞉aamb꞉aa ngê doo kelekele, nmyi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê doo pyépi, kópu mb꞉aa nmye yilî doo a d꞉uud꞉uu, mu kópu u dîy꞉o u yi u ngwo doo kwo, Pi knî y꞉oo a pyw꞉ee nêne. 18 Pi knî y꞉oo daa kêmakêma yi tpódu ye kpêê pî yé ngópu, yi tpódu y꞉oo kópu yilîni ye vyi ngópu, yi dî dmi u ngwo pwaa ngópu.
19 U kuwó dini ghi ngê Nju pi knî ngmê Antiyóka p꞉aani dê Yikóniyêm a ndê dniye, Lisitîda tpémi yi pee a kaa tumo, Póól chêêpî ngê vya ngópu, ntóó dnya a paapaa, kuwa ńuw꞉o ngópu, alanté dnye nuw꞉o, apê ngmênê, Dê pw꞉onu. * 20 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu u yoo kwodonkwodo a wó, ntóó a yina ngópu, wod꞉oo Póól mêdê pii wo, yi p꞉aani mê diyé wo. Womumo mw꞉aandiye Mbanapas k꞉ii yi p꞉aani a kuwo ngópu, Ndêêpi lee knopwo.
Póól pini dê Mbanapas Antiyóka u ngwo mê diyé knopwo
21 Póól pini dê Mbanapas y꞉oo Ndêêpi tpémi ye Yesu u kópu mb꞉aa mî vyi ngópu, wod꞉oo pi yilî Yesu u yoo vy꞉o ghê wo. U kuwó dini ghi ngê Lisitîda, Yikóniyêm, Antiyóka, yi p꞉aani pyile knî yi kwo mê diyé knopwo. 22 P꞉aani p꞉aani Yesu u yoo wêdêwêdê kalê tumo, yepê, Yesu ka dpodombiy꞉e dmyinê kêlîmî. Yepê, Pi knî y꞉oo dono yilî nmî p꞉uu wa d꞉uu ngmê, u kuwó dini ghi ngê Chóó Lémi ka anmî lee dmi. * 23 P꞉aani p꞉aani Yesu u yoo vy꞉o pi knî ngmê a ngmidi ngópu, yi kada pini ngê pyódu tumo. Nté yi chóó ye kwódu ngópu, Chóó Lémi ka u ngwo dnye ngêpê, Lémini ka kêlîmî mbê dniye, yi Lémi ka a kuwo tumo, yepê, Nmî Lémi nmye wada a vyuwo.
24 Pisidiya Wee a kuwo ngópu, Pamîpiliya mîmî taa knopwo. 25-26 Yesu u kópu dyuu Pêêka tpémi ye vyi ngópu, u kuwó dini ghi ngê Atáliya lee knopwo, liyé nkéli k꞉oo y꞉i mî wo knopwo, Sidiya mî tee knopwo, Antiyóka u ngwo mê diyé knopwo, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê kwéli a ngmidi doo, Yesu u yoo yi l꞉êê dîy꞉o mwiyé kwéli dnye ngêpê. *
27 Dini ghi n꞉ii ngê Antiyóka taa knopwo, Yesu u yoo a danê ngópu, kópuni Chóó Lémi ngê y꞉e doo d꞉uud꞉uu dé, kn꞉aa yéli Yesu u yoo vy꞉o n꞉ii mê kaa tumo, yi kópu yilî yi ngêêdî a nté ngópu. * 28 Yi p꞉aani Yesu u yoo vy꞉o dpîmo kwo, dye ghi daadîî.
* 14:2 Dpodo 13:45 * 14:3 Mak 16:20; Dpodo 19:11; Hipîlu 2:4 * 14:5 Dpodo 14:19; 2 Tim 3:11 * 14:8 Dpodo 3:2 * 14:15 Dpodo 17:22-31; Lóma 1:19-20 * 14:19 Dpodo 17:13; 2 Kódin 11:25; 2 Tim 3:11 * 14:22 Dpodo 18:23; 2 Tim 3:12 * 14:25-26 Dpodo 13:1-2 * 14:27 Dpodo 15:4,12