2
Yesu u yoo knî ye Chóó Lémi u Ghê Dmi u ngwo a gho
Dini ghi n꞉ii ngê Yesu pwene, wo limoy꞉a mî loo, Nju tpémi yi naa ngma a pwaa wo, u pi Péntikos. * N꞉ii dé Yesu ka dnyimo kêlîmî, yi nááli têdê nipi a da wo, wod꞉oo mbóó p꞉uu yópu ndîî u dnye ngmê ny꞉ee ngópu. Ngomoni k꞉oo dnye kwo, pi yintómu knî y꞉oo mye ny꞉ee ngópu. Wod꞉oo ndê dóó yilî m꞉uu ngópu, chaa wo, yi ndéni dóó yi mbêmê ntémwintémwi ghê wo. * Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê yi yéli yintómu yi gha dmi a nt꞉ee too, u ntââ ngê pyódu too, wod꞉oo daa dnye ngmidi ngê dnye mbumu. Yélini Njedusalem doo kwo, yi kópu dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, wod꞉oo yoo nipi a wó. *
Yi dini ghi ngê Nju tpémi daa dyámê pee ngmidi mbêmê dnya a ya. Epîlaham yi kn꞉ââ mu ngmidi, Chóó Lémi yi yâpwo mu ngmidi, ngmênê yi dnye u mo u mo dé. Dye ghi knî ngmê ngê Njedusalem naa têdê dnyimo lêpî. 6-8 Yi yéli y꞉oo Yesu u yoo yi dnye dmi dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, apê, Kî lónté kópu? Apê, K꞉omo tpile kî yéli yintómu Nkálili tpémi, yi dnye mu ngmidi, ngmênê nmî dnye ngê nmî dnye ngê ka mbumu té. Apê, Lukwe y꞉e ngmêdê pyódu? 9-10 Apê, Nmo knî ngmê Pátiya tpémi, Midiya tpémi, Elam tpémi, Mbápilon tpémi, Njuda tpémi, Kapadosiya tpémi, Pontós tpémi, Esiya tpémi, Pîdichiya tpémi, Pamîpiliya tpémi, Yichip tpémi. Apê, Nmo knî ngmê Sadéni tpémi, Lipiya wee u kwo nmo ndê dniye. 11 Apê, Nmo knî ngmê Lóma tpémi, woni knî yi kn꞉ââ Epîlaham, woni knî yi chóó Nju pi ngê pyaa dniye. Apê, Nmo knî ngmê Kîditi tpémi, nmo knî ngmê Alépiya tpémi. Apê, K꞉omo tpile nmî dnye daa ngmidi, ngmênê kî yéli y꞉oo nmî dnye ngê nmî dnye ngê ka mbumu té, Chóó Lémi ngê ndîî kópuni d꞉uu too, nmo ka tpapê t꞉oo. * 12 Kópuni pyodo d꞉ud꞉umbiy꞉e dêpê w꞉ee ngópu, noko yepê, Kî lónté kópu? 13 Pi yilî knî y꞉oo yi kópu vyi ngópu, ngmênê woni knî y꞉oo noko yepê, Kêdê ghéti dmi, mbwaa dê nda ngmê.
Pita u kópu dyuu
14 U kuwó dini ghi ngê Yesu u dyépi y꞉a mê miyó yintómu ghêêdî dniye, Pita pi knî ye dpodombiy꞉e mbwolo, yepê, Nju tpémi. Yepê, Yélini Njedusalem dmyinê dââ, yepê, a ka nga a ng꞉aa mbê dmyeno. Yepê, Kópuni dê pyódu, u kakêmê nmye n꞉aa chámêchámê. 15 Yepê, Ala kópu dmye vyi ngmê, Kî tpóknî y꞉oo mbwaa dê nda ngmê. Yepê, Kêle, ngmênê mbwaa dp꞉oo ndâ, mu kópu u dîy꞉o doo u dye ghi, kââdî ngê daa ndîî mbóó ghi yedê kuwo. 16 Yepê, Kî tpóknî yi k꞉ii daa mbwaa yidpî nda, ngmênê kópu kamî nmo ngmêyi t꞉aa, Njowel wunê kópuni p꞉uu doo a danê, Chóó Lémi u komo u ngwo mwo a kââ. Yepê, Njowel ngê Chóó Lémi u kópu wunê alanté mwo a d꞉êê ngê, apê,
17 Dini ghi n꞉ii ngê tpile yilî yintómu machedê ngê wadî pyodopyodo,
a Ghê Dmi mwiyé wanê dy꞉ââ,
pi yilî yintómu yi mênê wa kee.
Nmyi tp꞉ee dmââdîma y꞉oo a komo pi knî ye adnyin꞉aa kapî,
mââwe knî ye yi wóó k꞉oo a kópu dyuu ana a tpapê dé. *
18 Yi dini ghi ngê daa kada pini knî ye yi mo a Ghê Dmi wanê dy꞉ââ,
ngmênê a yoo yintómu knî ye a Ghê Dmi amyenê dy꞉ââ,
yélini a ka adnya a ng꞉aa.
Yi yéli y꞉oo a komo y꞉oo adnyin꞉aa kapî.
19-20 Mbóó p꞉uu kópu ndîî yilî anîn꞉aa d꞉uud꞉uu, dyámê mbêmê yinté amyenîn꞉aa d꞉uud꞉uu dé. Yi ngwo dini ghi ngê wêê wa pwii, ndê wa t꞉aa, dpudu ndîî ngê wa pyódu, kââdî mgêê nkaa vy꞉o wa ch꞉iy꞉e, d꞉ââ wêê kuu ngê wa pyódu, u kuwó dini ghi ngê pi yilî wanî kpada.
21 Yi dini ghi ngê pini n꞉ii ngê a ka wa vyi, Ngee nédi,
yi pini wanî ngee.
22 Pita ngê yepê, Yisîléli tpémi. Yepê, A kópu dyuu dpî ny꞉ee yó. Yepê, Chóó Lémi ngê u yi doo kwo, Pi knî yi lama paa yaa we, awo, Chóó Lémi ngê Yesu yinê a dy꞉ââ ngê. Yepê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi ngê Yesu yinê a wêdêwêdê kwólu, mbwudu yilî u ngwo doo chap. Yepê, Yi kópu nmyi lama ka tóó, mu kópu u dîy꞉o Yesu ngê yi kópu yilî nmyi ngópu doo d꞉uud꞉uu. * 23 Yepê, Chóó Lémi ngê u dy꞉oo wunê a châpwo, apê, Dîyo Yesu amî mgîmî ngmê, amî vya ngmê. Yepê, Yi kópu nmyi ntiye ngópu, Yesu nmyi mgîmî ngópu, Lóma tpémi ye nmyi y꞉ee ngópu, vya ngópu, kîdosi ńedê t꞉ee ngópu. * 24 Yepê, Yesu nmyi vya ngópu, ngmênê Chóó Lémi ngê mêdê pyidu ngê. Yepê, Yi dono vy꞉o mêdê y꞉ângo, mu kópu u dîy꞉o doo u ntââ pwopwo ngê daapêdoo tpyé. 25 Yepê, King Dépidi ngê Yesu u kópu dyuu wunê alanté a d꞉êê ngê, apê,
A lama a tóó, A lémi ngê daawa kuwo nê, yinê a ngêêpî nê, dono daangmanê pyw꞉oo. *
26 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o a gha mb꞉aamb꞉aa ngê a tóó,
Chóó Lémi n꞉aa chaa kîgha ngê.
A Lémi, k꞉omo tpile wanî pw꞉onu, wanyinê ngee nê.
27 Yélini pw꞉oo dniye, yi yéli yi vy꞉o daanyinê kuwo nê, wanyinê ngî nê, têpê ngê daawa ma nê,
mu kópu u dîy꞉o nyi mu ngmidi a kada nye tóó.
28 A ghê a ka amênyinê diyédiyé kwolo.
Dini ghi n꞉ii ngê am꞉aa m꞉uu ngi,
a gha mb꞉aamb꞉aa ngê am꞉ii pyódu.
29 Pita ngê Nju tpémi ye yepê, A tîdê mbwó yoo. Yepê, Nmî mââwe ndîî Dépidi u kakêmê nmye n꞉aa chámêchámê. Yepê, Wunê ló dini mwo a pwene, kî kmênê ngópu, awêde kpê ala p꞉aani ka tóó. * 30 Yepê, Chóó Lémi u komo yinê dpîmo a kapî, kópuni Chóó Lémi ngê u kwo a vyu, yi kópu u lama mb꞉aamb꞉aa ngê doo ya, kwo, Ṉ́ii ńedê pi ngmanê ngmidi, yi pini ṉyoo yi king ngê wa pyódu. Kwo, Ntee nye tóó, yintoo king ngê wa pyódu. * 31 Yepê, Dépidi u lama doo ya, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, dini ghi n꞉ii ngê wa pw꞉onu, têpê ngê daawa ma, amêdê pyidu. Yepê, U l꞉êê dîy꞉o Dépidi ngê yi kópu u ngwo d꞉êê ngê. * 32 Yepê, Dépidi pini n꞉ii p꞉uu doo a danêmbum, yi pini ndêndê ngê Yesu. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê pwene, Chóó Lémi ngê mêdê pyidu ngê, nmo yintómu nmî ngwolo knî y꞉oo kînmî módu, Yesu mêka a pii wo. * 33 Yepê, Chóó Lémi ka mê kee wo, u nkîgh꞉ê mîmî yaa wo, u che p꞉ââ pee ngê mîmî pyodo. Yepê, Nmî Mî ngê kópuni wunê a vyu, yi kópu u ngwo dê d꞉uu, Yesu ka chóó u Ghê Dmi dê y꞉oo, nmo yinê myedê dy꞉ââ. 34 Yepê, Yesu mbóó p꞉uu ntee kee wo, Dépidi yinté mêdaa kee wo, ngmênê Dépidi ngê chóó u kópu dyuu alanté wunê a d꞉êê ngê, apê,
Chóó Lémi ngê a kada pini ka kwo,
M̱i ndîî ngê n꞉aa pyépi
a che p꞉ââ pee ngê chi ya,
pi yintómu chi y꞉enê dé. *
35 Yélini m̱꞉uu a l꞉êê té,
dîyo anî vya té,
ṉyi yodo u maknopwo wanî yé té.
36 Pita ngê yepê, Yisîléli tpémi. Yepê, Ala kópu ka dmyinê kêlîmî, Yesu pini n꞉ii kîdosi ńedê nmyi t꞉ee ngópu, yi pini Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, nmî kada kââ.
37 Pi knî y꞉oo yi kópu dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, tpéé kópu mî vyi ngópu, yi gha dmi d꞉ud꞉umbiy꞉e dono ngê pyodo, Pita u pyipe knî yi k꞉ii nipi ye póó dniye, yepê, Nmî mbwó yoo, ló kópu ngmanmî d꞉uu? Yepê, Chóó Lémi ngê ntââ nmo awêde wunê vyîmî. * 38 Pita ngê yepê, Nmyo ngmêngmênté nmyi dono a kuwo tóó, Yesu u pi ngê mbwaa paa nmo kmênêkmênê nmyo, yed꞉oo nmyi dono mêdaadî ya, Chóó Lémi ngê u kuwó wa kéé té, mêdaawa a ngî té. Yepê, Yi dini ghi ngê Chóó Lémi ngê u módó yeedeyeede nmye wa a kê, chóó u Ghê Dmi nmyi mênê wa kee. 39 Yepê, Chóó Lémi ngê chóó u Ghê Dmi nmye wa a dy꞉ââ, nmyi tp꞉ee dmââdîma yi k꞉ii, yélini kuughê wunê kwo mye yi k꞉ii. Yepê, Chóó Lémi ngê yélini wa a ngmidi, yi yéli u yoo vy꞉o wa kââ, chóó u Ghê Dmi ye wa a dy꞉ââ, yi mênê wa kee. *
40 Pita ngê pi knî ye daa kópu ngmidi vyu, doo kwunokwuno dé, yepê, Mw꞉ââkó a tîdê mbwó yoo, yélini knî y꞉oo Yesu vya ngópu, yi yéli mwo a kuwo tóó, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ngê daa pêdê kpada nmyine. 41 Pi yilî Pita ka kêlîmî mbê dniye, yi yéli dyépi knî y꞉oo Yesu u pi ngê mbwaa paa dnye kmênêkmênê dé, pi pyolo yono yono y꞉a yi wéni ngê Yesu u yoo vy꞉o ghê dniye. * 42 Yi yéli dyépi knî yi p꞉uu dnyimo ndiye, yi nuw꞉o dmi ngmidi ngê dpîmo ya, nipi dnyimo ngêpê, nipi dnyimo kmaapî, Yesu ngê mbîdédi ntee puwâ, wain ntee ye y꞉ângo, yi kópu yinté u nkwo dnyimo d꞉uud꞉uu.
Yesu u yoo ntee dnyimo ya
43 Yesu u dyépi knî y꞉oo mbwudu yilî dnyimo chap, pi yoo yi nyepênyepê u kópu ngê dpîmo pyodopyodo, apu, Kî tpóknî y꞉oo lónté kópu ka d꞉uud꞉uu t꞉oo. * 44 Yélini Yesu ka dnyimo kêlîmî, yi nuw꞉o dmi ngmidi ngê dpîmo ya, yi tpile noko dnyimo yémî dé. * 45 Yi tpile kuwa dnyimon꞉aa yémî dé, pi knî y꞉oo ye dnyimon꞉aa pywupwi dé. Yi tpile knî yi pywuu dnyimo a ńeńe, yi vy꞉o pinté knî ye dnyimon꞉aa yémî. 46 Dye ghi yintómu Chóó Lémi u ngomo k꞉oo nipi dnyimo a wó, yi ngomo k꞉oo yi ngomo k꞉oo nté nipi dnyimo pîpî, yi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê dpîmo ya, dnyimo numo yeedeyeede, noko dêdnyimo mtîkó, Chóó Lémi dnyimo chaa kîgha. * 47 Kuwa tpémi y꞉oo apu, K꞉uuchêm u yoo. Dye ghi yintómu nmî Lémi ngê pi dpîmo ngêêpî dé, u ngwo u kwo dnyimo kêlîmî, u yoo vy꞉o dnyimon꞉aa wowo, u yoo yinté yilî ngê dpîmo pyodopyodo. *
* 2:1 Deut 16:9-11 * 2:3 Mát 3:11; Njon 3:8 * 2:4 Njon 14:17; Dpodo 4:31; 10:44-46; 19:6; Mak 16:17 * 2:11 Tpyuu 7:9 * 2:17 Joel 2:28-32 * 2:22 Njon 3:2 * 2:23 Dpodo 4:27-28; 1 Pita 1:20 * 2:25 Psalm 16:8-11 * 2:29 1 Kings 2:10; Dpodo 13:36 * 2:30 Psalm 132:11 * 2:31 Psalm 16:10 * 2:32 Dpodo 1:4,8; 7:55-56; 1 Pita 3:22 * 2:34 Psalm 110:1 * 2:37 Dpodo 16:30-33 * 2:39 Epeso 2:12-13,17 * 2:41 Dpodo 4:4; 5:14 * 2:43 Dpodo 5:11-12 * 2:44 Dpodo 4:32-35 * 2:46 Luukî 24:53 * 2:47 Dpodo 6:7; 11:21,24