YESU U DYÉPI YOO YI DPODO
Yesu u yoo yilî ngê u ngwo pyodo, ala u danêmbum. Nkéli dnye ngê u pi Acts, Misima dnye ngê u pi Toualali, nmînê nmo, Yesu u dyépi yoo yi dpodo. Pini n꞉ii ngê d꞉êê ngê, u pi Luukî, Antiyóka pi, yi pini kpeede ngê doo ya. Dye ghi knî ngmê ngê Póól dpîmo yâmuyâmu, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o ala kópu yinê d꞉êê ngê, apê, Tîdówas nmo kuwo ngê, Samótîdési nmî lee dniye. (Dpodo 16:11)
Mââwe ndîî ngmê, u pi Tiyopilas. Luukî ngê u yi doo kwo, Tiyopilas ngê Yesu u yoo yi l꞉êê ghi dmi mb꞉aamb꞉aa ngê pêdê w꞉ee ngê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Luukî ngê u puku miyó d꞉êê ngê, ngmê Yesu u danêmbum, woni ala puku, u pi Yesu u dyépi yoo yi dpodo.
Nmî lama mb꞉aamb꞉aa ngê daa tóó, Luukî ngê ala puku ló m꞉aani ngê a d꞉êê ngê. Ndoo apê Yesu m꞉aani n꞉ii ngê pwene, m꞉ââ 28 mî loo, Luukî ngê ala puku u ngwo a d꞉êê ngê. U kuwó dini ghi ngê m꞉ââ mê 9 mî loo, Lóma tpémi y꞉oo Njedusalem u ngwo a pw꞉oo ngópu. Yi m꞉aani 70, ala ngwo 1970 u pwo.
1
Luukî ngê Tiyopilas ka u puku dê yi kakêmê u ngwo chámê ngê
Mw꞉ââkó Tiyopilas.
Ala kópu yilî a mwiyémwiyé puku yedê nî d꞉êê ngê, Yesu ngê kópuni yilî d꞉uu ngê, myenté pi knî yi nuwo kópuni yilî kwólu, u dî, wéni n꞉ii ngê u Mî ka mî kee wo.
Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye chóóchóó u ngwo ye a kêma ngê
Yesu dini ghi n꞉ii ngê pwene, mêda pii wo, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê ngópu, u dyépi knî ye u kópu yilî a kuwo ngê, yélini mwiyé a ngmidi ngê. * Yi dpodo p꞉uu wo podo y꞉a chedê ngê, daa ng꞉êêntómu chóóchóó ye dpîmo a kêmakêma, wod꞉oo yi lama mb꞉aamb꞉aa ngê yaa wo, apê, Kî pini ndêndê ngê mêdê pii wo. Yi dini ghi ngê Yesu ngê daa ng꞉êêntómu chóóchóó ye a kêma ngê, Chóó Lémi kóó k꞉oo wowo p꞉uu ye dpîmo danêmbum. * Dini ghi n꞉ii ngê Yesu p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii nipi dnye ya, Yesu ngê yepê, Njedusalem kêdmyenêngê kuwo ngmê. Yepê, M꞉aa u yeedeyeede mwiyé dmyinê t꞉âât꞉ââ, kópuni p꞉uu nmye noo a danêmbum. Yepê, Yinê wa wêdêwêdê kalê nmyo. * Yepê, Njon ngê mbwaa paa yoo dpîmo a kmênêkmênê dé, ngmênê mââ m꞉ii M꞉aa ngê chóó u Ghê Dmi u mênê wa kmênê nmyo. *
Yesu u Mî ka u ngwo kee wo
Mak 16:19-20; Luukî 24:50-53
Dini ghi n꞉ii ngê Yesu u dyépi knî yi k꞉ii nipi a wó, u kwo póó dniye, kwo, Nmî Lémi. Kwo, W꞉êê tpémi y꞉oo ala kópu m꞉uu ka a vyi ngópu, apê, Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê mb꞉aamb꞉aa ngê wa a ngee nmo, nmo Yisîléli tpémi nmî mbodo dmi mudu y꞉i wa yââ, kn꞉aa yéli yi kada pini ngê am꞉oo pyaa dmi. Kwo, Yi kópu ala ngwo a pyodopyodo? Yesu ngê yepê, Kópuni wa pyódu, M꞉aa ngê yi dini ghi u kópu chóó wa vyi. Yepê, Yi dini ghi nmyi lama daawa yââ. * Yepê, M꞉aa u Ghê Dmi dini ghi n꞉ii ngê nmyi pwo wa a ghîî, yepê, d꞉ud꞉umbiy꞉e wa wêdêwêdê kalê nmyo, pi knî ye a p꞉uu u nkwo anmyin꞉aa danê, Njedusalem tpémi ye, Njuda tpémi ye, Samédiya tpémi ye, myenté dyámê ghi yintómu knî yi mbêmê. * U danêmbum dini ghi n꞉ii ngê a kêlî ngê, wod꞉oo Chóó Lémi ngê mbóó p꞉uu yi ngópu kmungo, apê, Nkalî too pee vy꞉o ad꞉uu t꞉iy꞉e.
10 Dini ghi n꞉ii ngê mbóó p꞉uu kee wo, p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo yi ngwolo dmi dêpê y꞉ee ngópu, mbóó p꞉uu mudnye vyuwo, wod꞉oo pi yi nkîgh꞉ê miyó adî m꞉uu ngmê, yi kpîdî dê kpaapîkpaapî dê. 11 Yi tpódu y꞉oo yepê, Nkálili tpémi. Yepê, Lukwe dîy꞉o al꞉ii nmye kwo té? Yepê, Lukwe anmye y꞉enê ngmê, mbóó p꞉uu? Yepê, Ye pini Yesu, pini n꞉ii nmyi ngópu dê kee, u Mî ka, yepê, mbóó p꞉uu u Mî ka ntee dê kee, dîyo dyámê mbêmê yinté amêdê diyé. *
Mêtayas ngê Njudas u d꞉aa u ngwo a kââdî ngê
12 U kuwó dini ghi ngê Yesu u dyépi knî y꞉oo mbu mbodo Olipi a kuwo ngópu, Njedusalem mê diyé dniye, daa ndîî máádi ghi tp꞉oo yi kalê ngópu. (1 km.) 13 Dini ghi n꞉ii ngê Njedusalem taa dniye, yi ngomo ghi u mênê mî kee dniye, kwéli dnya a ya. Yi pi dmi Pita ngmê, Njon myomo, Njems pyolo, Andru podo, Pilipi limo, Tomas wono, Mbatolomyu pii, Mátiyu wolo, Njems Alîpayas tp꞉oo tówo, Saimon yono, n꞉ii ngê u yi doo kwo, Lóma tpémi nmî ngm꞉ii kalê té, Njudas Njems tp꞉oo mê ngmê. 14 Dye ghi yintómu nipi dnyimo ngêpê, pyââ knî yi k꞉ii, myenté Méli Yesu u pye ghee knî mye yi k꞉ii.
15-16 Wo ngmê ngê pi yonoy꞉a mê myoy꞉a nipi dnye ya, yélini Yesu ka dnye kêlîmî. Wod꞉oo Pita yi vy꞉o ghêêdî wo, yepê, A tîdê mbwó yoo. Yepê, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê Dépidi ka Njudas p꞉uu kópuni a vyu, yi kópu Dépidi ngê puku yedê u nkwo a d꞉êê ngê, yepê, doo u ntââ Njudas ngê yi kópu daapî kn꞉aadi ngê, ndêndê ngê ntiye ngê. Yepê, Yi Njudas Yesu u kwódo ngê vyîlo yi ghê wo, dini ghi n꞉ii ngê Yesu mî mgîmî ngópu. * 17 Yepê, Njudas nmî vy꞉o pini ngmê, mu kópu u dîy꞉o Yesu ngê a ngmidi ngê, u k꞉ii nipi nmîmo dpodo.
18 (Dini ghi n꞉ii ngê Njudas Yesu u kwódo ngê ghê wo, Nju tpémi yi mââwe ndîî knî y꞉oo u kwo yi ngópu, yi ye ndapî ngê Njudas ngê têpê ghi ngmê pwila ngê. Njudas ngê tpéé kópu vyu, apê, Ayii! Yesu u kwódo ngê m꞉aa ghê wo. Wod꞉oo chóóchóó mbwámê a nâkâ ngê, têpê mbêmê dyimê wo, daa pyiyé wo. Ntóó mbwó wo, km꞉oo pwaa wo, ńuknî a pwii wo. * 19 Njedusalem tpémi y꞉oo yi kópu dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, yi têpê ghi u pi ntaa ngópu, apê, Wêê u têpê ghi, yi chóó yi dnye ngê, Akeldama.)
20 Pita ngê yepê, Dépidi ngê wéti puku yedê ala kópu a d꞉êê ngê, apê,
U ngomo podo ngê paa pyaa we,
pi y꞉i daapîchoo ya.
Yepê, ala kópu myedê d꞉êê ngê, apê,
Kn꞉aa pini ngmê ngê dpodo têdê u d꞉aa pêdê kââdî ngê, *
21-22 Pita ngê yepê, Pi ngmê ngê Njudas u d꞉aa modo kââdî ngê, pini n꞉ii u lama a tóó, Ndêndê ngê Yesu a pii wo. Yepê, Yi pini ngê pi knî ye choon꞉aa tpapê, Yesu ndêndê ngê a pii wo. Yepê, Alanté pini u ntââ, pini n꞉ii dye ghi yintómu nmî vy꞉o doo kwo, kn꞉ââ Njon ngê Yesu mbwaa paa mwo a kmênê ngê, u dî Yesu u Mî ka mî kee wo.
23 U kuwó dini ghi ngê pi miyó a pyw꞉ee ngópu, Mêtayas pini dê Njósép Sapasî tp꞉oo, u pi mo a tóó, Njastas. 24 Dini ghi n꞉ii ngê a pyw꞉ee dumo, Yesu ka dnye ngêpê, kwo, Mw꞉ââkó nmî Lémi, doo u ntââ ala pini dê daanmî chámê dê, ngmênê nyi u ntââ, mu kópu u dîy꞉o pi yintómu yi gha dmi ḻama dé. Kwo, Pini n꞉ii nyinê ngmidi ngê, kwo, nmî nuw꞉o ńedê yimi a téni. 25 Kwo, Yi pini ṉyépi ngê wa pyódu, nipi u k꞉ii anmî dpodo, Njudas u d꞉aa yinê wa a kââdî, mu kópu u dîy꞉o Njudas ngê ka a kuwo nmoo, chóó angênté kî pyodo. 26 U kuwó dini ghi ngê Pita yi ngópu doo ng꞉oo, Mêtayas u ngwo a pyw꞉ângo, wod꞉oo yi pini ngê Njudas u d꞉aa yinê a kââdî ngê, dyépi y꞉a mê ngmê knî yi vy꞉o mî ghê wo.
* 1:2 Luukî 24:51 * 1:3 Luukî 24:36-49; Dpodo 10:41 * 1:4 Luukî 24:49; Njon 14:16-17; Dpodo 2:33 * 1:5 Mát 3:11 * 1:7 Mak 13:32 * 1:8 Mát 28:19; Dpodo 2:32; 5:32; Epeso 3:16 * 1:11 Luukî 21:27; Tpyuu 1:7 * 1:15-16 Psalm 41:9 * 1:18 Mát 27:3-10; Luukî 22:22 * 1:20 Psalm 69:25; 109:8