21
Yesu pyolombó u ngwo nmî módu
U kuwó dini ghi ngê Yesu ngê chóóchóó nmî ngópu mê tpyó. Dini ghi n꞉ii ngê Nkálili Kpéni Lêê u nkîgh꞉ê nmee ya, yi kópu nmo u ngwo pyodo. Nmî pyudu nmee ya Saimon Pita ngmê, Tomas myomo, pini n꞉ii u mbwó k꞉ii nipi taa knopwo, Nêtániyel pyolo, Kéna pi, Nkálili Wee u kwo p꞉aani n꞉ii a tóó, a mbwó k꞉ii nye podo limo, Yesu p꞉uu ndiye pyu mê miyó yi k꞉ii. Saimon Pita ngê nmopê, Vyuwó têdê n꞉aa lêpî. Kwonmo, Nmî k꞉ii lee kmêle. Wod꞉oo dinki k꞉oo nm꞉uu wo dniye, munmeen꞉aa vyuwó. Yi mgîdî nmo dyé ngê, pwoo k꞉oo te dêpê gho. Mw꞉aamw꞉aa dini ghi ngê Yesu tii vyuwo nmî módu, ngmênê pi daa myââ. Nmopê, Kî tpóknî. Nmopê, Pwoo k꞉oo te doo gho? Kwonmo, Nyââ, te doo gho. * Nmopê, Nmyi pwoo dinki mwada pee kéé yó, y꞉i knî ngmê wunê wupwo. Wod꞉oo pwoo dinki mwada pee nmî kéé ngê, te yilî a gho, doo u ntââ pwoo dinki k꞉oo daap꞉ono pêêdî ngê. * Pita ka kwonoo, Kî nmî Lémi vyîlo ye kwo. Saimon Pita ngê yi nyongo, apê, Nmî Lémi ye kwo, wod꞉oo u paa kpîdî u paa ngmê t꞉ângo, tpuu a ndê ngê, kpé lêê u kwo mbêka wo, Yesu ka chââchââ mî kee wo. Dinki k꞉oo a kuwo nmoo, nmînê pwoo nmee a paapaa. Yesu kwéli doo a kwo daa kuughê, pwoo y꞉i nm꞉uu têêdî ngê. Dini ghi n꞉ii ngê lyoko nmî tee dniye, nê, Yesu ngê ndyuw꞉e ngmê atédê kpê, te ngmê nk꞉êênî, mbîdédi knî my꞉oo kwo. 10 Yesu ngê nmopê, Te n꞉ii da ghêpê dmi, knî ngma a ńuw꞉o yó. 11 Saimon Pita dinki kn꞉ââ ghê nmo a loo, pwoo nipi lyoko nmo pêêdî ngê. K꞉omo tpile te ndîî yono y꞉a limo y꞉a mê pyile y꞉i a ghê, ngmênê pwoo daa chaa ngópu. 12 Yesu ngê nmopê, A pwiyé dmyeno, nté anyi ma yó. U kwo nmî nkîngê mbê dniye, u kwo mêdaap꞉oo póó dniye, Nyi n꞉uu, mu kópu u dîy꞉o nmî lama doo ya, Kî nmî Lémi. 13 Wod꞉oo Yesu ngê mbîdédi a ngêêdî, nmo a kpo, te nmo myedê kpo.
14 Yesu ngê yinté chóóchóó pyolombó nmo a kêma ngê, kpêênî mwâ a pii wo. *
Yesu Pita k꞉ii u ngwo dpîmo danêmbum
15 Kmaapî yinmo kêlî ngê, Yesu ngê Saimon Pita ka kwo, Njon tp꞉oo. Kwo, Mumdoo kî yéli yi nódo a nuu ghi dnyinté a tóó, ngmênê nyi mu ngmidi a nuu ghi ndêndê ngê ṉódo a tóó? Pita ngê kwo, Nyââ, a Lémi. Kwo, Ḻama ka tóó nê, ṉuu ghi a nódo ka tóó. Yesu ngê kwo, A sipi w꞉uu chi mbonombono. * 16 Myombó Yesu ngê Saimon ka kwo, Njon tp꞉oo. Kwo, A nuu ghi ṉódo a tóó? Pita ngê kwo, Nyââ, a Lémi. Kwo, Ḻama ka tóó, ṉuu ghi a nódo ka tóó. Yesu ngê kwo, A sipi w꞉uu chi y꞉enê. * 17 Pyolombó Yesu ngê Saimon ka kwo, Njon tp꞉oo. Kwo, Mumdoo a nuu ghi ṉódo a tóó? Pita u nuw꞉o dono ngê pyodo, mu kópu u dîy꞉o Yesu u kwo pyolo póó wo, kwo, A nuu ghi ṉódo a tóó. Yesu ka kwo, A Lémi, kópu yilî yintómu ḻama ka pyede. Kwo, Ḻama ka tóó, ṉuu ghi a nódo ka tóó. Yesu ngê kwo, A sipi w꞉uu chi mbonombono, mb꞉aamb꞉aa ngê cha a chedêchedê y꞉amîy꞉amî dé. 18 Kwo, Ndê kópu ṉga ngmên꞉aa tpapê. Kwo, Dini ghi n꞉ii ngê pi mgêmî ngê nyoo a ya, m̱alêti m̱aa nyimo t꞉emî, ṉuw꞉o ngê ghini u pi dpîmo tpapê, y꞉i nyimo lêpî. Kwo, Dini ghi n꞉ii ngê vy꞉enevy꞉ene kêpa anyin꞉aa kwo, pi ngmê ngê yedê ńedê amî t꞉ee ngi, ghini u yi ṉga daadî kwo, y꞉i wa ńuw꞉o ngi, ṉgêê dê y꞉i wa chámê dê, u ngwo wa km꞉êê ngi. * 19 Kwo, Cha a nj꞉ii nê. Yesu ngê Pita u pwopwo u maa yinté nmo a kêma ngê, u ngwo nmo w꞉ee ngê, nê, Pita ngê Chóó Lémi u pi yi pwopwo têdê wa knî.
Kópuni Yesu ngê a p꞉uu vyu
20-21 Pita u kuwó yi diyé wo, yi m꞉uu noo, apê, Pini n꞉ii Yesu u nuu u pi ngê a tóó, mu kwo. Apê, Kmaapî têdê Yesu ka vyîlo yi póó wo, kwo, N꞉uu ṉgwódo ngê angmê ghê. Wod꞉oo Pita Yesu ka póó wo, kwo, A Lémi, Kî pini ngê lukwe ngmêwa pyódu? * 22 Yesu ngê kwo, K꞉omo ngê u ya a nga wo kwo, Kî pini choo ya, u dî anê diyé, ye lukwe dîy꞉o yi kópu p꞉uu nye nuw꞉o. Kwo, Cha a nj꞉ii nê. 23 Kópuni Yesu ngê Pita ka vyu, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Yesu u yoo knî y꞉oo ala kópu a tpapê ngmê, apu, Nê daawa pw꞉onu. Ngmênê Yesu ngê daa vyu, Nê daawa pw꞉onu. Ala kópu yi vyu, K꞉omo ngê u ya a nga wo kwo, Nê choo ya, u dî anê diyé, ye lukwe dîy꞉o yi kópu p꞉uu nye nuw꞉o.
A kuwókuwó kópu
24 Yi kópu yilî a ngópu pyodo, a ngwolo dê y꞉oo m꞉uu tumo, u ngwo dî d꞉êê té. K꞉omodanê kópu d꞉oongmê d꞉êê ngê. * 25 Yesu ngê kópu mê yilî d꞉uu ngê. Yi kópu yilî yintómu w꞉oo d꞉êê too, pi knî ye doo u ntââ ngê paa pyódu, daapêdê kp꞉aa t꞉oo.
Wu u dî. *
* 21:5 Luukî 24:41 * 21:6 Luukî 5:4-7 * 21:14 Njon 20:19,26 * 21:15 Mát 26:33 * 21:16 Dpodo 20:28; 1 Pita 5:2 * 21:18 2 Pita 1:14; Njon 13:36 * 21:20-21 Njon 13:23-25 * 21:24 Njon 19:35 * 21:25 Njon 20:30