20
Yesu u ngwo a pii wo
Mátiyu 28:1-8; Mak 16:1-8; Luukî 24:1-12
Sandé mw꞉aa mgîdî vy꞉o, Méli Makîdala pyââ kpomo chedê yi loo, Yesu kwéli kmênê ngópu. Apê, Chêêpî pââ ndîî n꞉ii kpomo t꞉âmo kaa ngópu, apê, Lukwe ngê atédê tpiyé wupu kwolo. Wod꞉oo mbêpê a puwâ, Saimon Pita k꞉ii mdoo nye a ńuwo, nyepê, Nmî Lémi ntóó kpomo u mênê kêdê ngî ngmê, kwéli d꞉uu yé ngmê, nmî lama daa tóó. Pita k꞉ii kpomo u chedê nyi lee knopwo. Maa p꞉uu nipi nyipu mbêpê, mbêpê têdê Pita nê kuwo ngê, kpomo u chedê mwiyé n꞉uu ta, ngmênê kpomo u mênê ghêlî dîpî kee wo. Kpomo u mênê nê tepe mbê wo, Yesu ntóó p꞉uu kpîdîni t꞉ee tumo, nî m꞉uu too. Pita dini ghi n꞉ii ngê ta, yi ngwo kpomo u mênê kee wo, kpîdî mye m꞉uu too. Kpîdîni ngê mbodo a kmongo ngópu, apê, U mo mu tóó, kmongo ngmê. Myenté kpomo u mênê my꞉aa kee wo, yi kópu knî y꞉aa m꞉uu too, ala kópu ka u ngwo nî kêlîmî mbê wo, nê, Nmî Lémi kêda pyidu. Yesu u pyidepyide p꞉uu kópuni puku yedê a pyede, yi ngwo ghêlî dpîp꞉o w꞉ee too. 10 U kuwó dini ghi ngê p꞉o m꞉ee diyé knopwo.
Yesu ngê Méli Makîdala pyââ ka chóóchóó u ngwo a kêma ngê
Mátiyu 28:9-10; Mak 16:9-11
11 Méli kpomo chedê doo kwo, doo mbê. Kpomo u mênê yedê tepe mbê wo, 12 enjel miyó módu, yi kpîdî dê kpaapîkpaapî dê. Yesu ntóó mwiyé kwéli doo ya, yi kêlî ghê dpîmo ya, mbodo kwéli yé ngópu, woni y꞉i doo ya, woni yu dmyîno doo ya. 13 Ngmê ngê Méli ka kwo, Lukwe dîy꞉o nye mbê. Yepê, Nmî Lémi ntóó até da ngî ngmê, anyi d꞉uu yé ngmê. 14 Wod꞉oo Méli yi diyé wo, Yesu yi módu, ngmênê daa myââ. * 15 Yesu ngê kwo, Lukwe dîy꞉o nye mbê. Kwo, N꞉uu ka nye vyuwo? Méli ngê apê ngmênê, Myângo u y꞉enê pyu ye kwo, kwo, Ala pini ntóó dmyinê ngî ngmê, kwéli dmyin꞉a a yé ngmê a ka vyi ngi, n꞉aa lêpî, ntóó mênîn꞉aa ng꞉êênî. 16 Yesu ngê kwo, Méli. Yi ngwo dini ghi ngê Méli ngê myââ, apê, Kîngê Yesu. Nju dnye ngê kwo, Laponi, u nt꞉u kópu nmînê nmo, Nmî Lémi. Wod꞉oo Yesu u nkîgh꞉ê loo. 17 Yesu ngê kwo, Kalê nédi, mu kópu u dîy꞉o M꞉aa ka d꞉oongê kee wo. Kwo, A mî mye nmyi Mî, a yâpwo mye nmyi yâpwo. Kwo, Yi pini ka n꞉aa koko. Kwo, A mbwó knî ye yi kópu dp꞉uu vyi ngi. * 18 Wod꞉oo Méli Makîdala pyââ nmo a loo, nmopê, Nmî Lémi kîdî m꞉uu. Méli ka kópuni a vyi too, nmo mînê nté too.
Yesu u ngwo nmî módu
Mátiyu 28:16-20; Mak 16:14-18; Luukî 24:36-49
19 Yi Sandé ntumokwodo n꞉ii knî yi k꞉ii Yesu p꞉uu nmee ndiye, ngomo k꞉oo nmee kwo. Keńe nmo kuwo too, mu kópu u dîy꞉o Nju tpémi yi kada pini knî ye nmî nkîngê mbê dniye. Wod꞉oo Yesu anya a pwiyé wo, nmî vy꞉o ghê wo, nmopê, Mw꞉ââkó a tîdê mbwó yoo, ala nê, namê nkîngê. 20 U kuwó dini ghi ngê kóó dê nmî ngópu tpyé doo, kaa kwéli dóó ngópu, nmî ngópu mye tpyó. Dini ghi n꞉ii ngê nmî myââ, nmî gha dmi d꞉ud꞉umbiy꞉e mb꞉aamb꞉aa ngê pyodo. * 21 Myombó Yesu ngê nmopê, Namê nkîngê. Nmopê, M꞉aa ngê dyámê mbêmê ntee a dy꞉ââ noo, pi knî ye yinté u nkwo n꞉aa dyede nmyo. * 22 Wod꞉oo Yesu nmo kó wââ mbê wo, nmopê, M꞉aa u Ghê Dmi nmyi mênê dî yé. 23 Nmopê, N꞉ii yi dono wanmyi chedê t꞉oo, M꞉aa ngê yi dono u mbodo kn꞉ââ vyuwo wa kéé té, mêdaawa a ngî té. Nmopê, N꞉ii p꞉uu M꞉aa u Ghê Dmi mbêmê ala kópu wanmyinê w꞉ee ngmê, anye, Kî pini ngê u dono dê mgîmî té, mêdaawa kéé té, nmopê, yi pini ka wanmyi vyi ngmê, Ṉono knî y꞉oo dê dyênê ngi, ye yi pini u dono M꞉aa ngê u mbodo kn꞉ââ vyuwo daawa kéé té.
Tomas ngê Yesu u ngwo módu
24 Wéni n꞉ii ngê Yesu nmî módu, nmî vy꞉o pini ngmê Tomas, pini n꞉ii u mbwó k꞉ii nipi taa knopwo, yi pini nmî vy꞉o dêpwo kwo, * 25 wod꞉oo dini ghi n꞉ii ngê Tomas nmî módu, kwonmo, Nmî Lémi kudu m꞉uu. Tomas ngê nmopê, Kpêêpî u kwéli kóó dê yi p꞉uu daanî m꞉uu knomomê, a kêêpyââ yi kwéli p꞉uu daanî yé knomomê, kaa kwéli dóó ngópu a kêê y꞉i daanî yé knomomê, ye daanî kêlîmî mb꞉anê.
26 Wiki ngmidi mî loo, Tomas u k꞉ii ngomo k꞉oo nipi nmee kwo. K꞉omo tpile keńe nmo kuwo too, ngmênê Yesu anya a pwiyé wo, nmî vy꞉o ghê wo, Nmopê, Mw꞉ââkó a tîdê mbwó yoo. 27 Tomas ka kwo, A kêê dê ngî m꞉uu dé, ṉgêêpyââ yi p꞉uu kédi, a podo pee dmi kêpa ṉgêê mye yé. Kwo, Lukwe dîy꞉o d꞉ii kêlîmî. Kwo, Chi kêlîmî. 28 Tomas ngê kwo, A Lémi, nyi nmî yâpwo ndêndê. 29 Yesu ngê kwo, Wochoo m꞉uu noo, daapîchi kêlîmî mb꞉anê. Kwo, Yélini a ka adnya a kêlîmî, k꞉omo tpile daawa m꞉uu nê, a ka amyednya a kêlîmî, yi yéli yi gha dmi M꞉aa ngê d꞉ud꞉umbiy꞉e mb꞉aamb꞉aa ngê wa pyódu té. *
Kópuni u l꞉êê dîy꞉o ala puku dmi nî d꞉êê ngê
30 K꞉omo tpile Yesu ngê mbwudu yilî nmî ngópu chópu, ngmênê ala puku yedê pyile njini nî d꞉êê ngê. * 31 Nî d꞉êê too, mu kópu u dîy꞉o ala kópu ka paa kêlîmî mbê dmyeno, pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, nmî kada pini ngê pyódu ngê, yi pini Yesu, pini n꞉ii Chóó Lémi Tp꞉oo. U ya a nga a kwo Yesu ka kêlîmî mbê dmyeno, u pi mbêmê ghê kamî u ngwo pêdê pyw꞉ee yó. *
* 20:14 Luukî 24:16; Njon 21:4 * 20:17 Lóma 8:29; Hipîlu 2:11-12 * 20:20 Njon 19:34; 16:22; 1 Njon 1:1 * 20:21 Njon 17:18 * 20:24 Njon 11:16; 14:5 * 20:29 1 Pita 1:8 * 20:30 Njon 21:25 * 20:31 Njon 3:15; Lóma 1:17; 1 Njon 5:13