20
Póól Epeso a ndê wo, Kîdiki u ngwo mê diyé wo
Dini ghi n꞉ii ngê dnyengi pwaa wo, Póól ngê Yesu u yoo a danê ngê, mê wêdêwêdê kalê too, nd꞉uu ye vyu, wod꞉oo kada a y꞉ângo, liyé nkéli k꞉oo wo wo, Másîdóniya mî tee wo. Yi wee u kwo p꞉aani p꞉aani dpîmo lêpî, Yesu u yoo dpîmon꞉aa wêdêwêdê kîgha dé. U kuwó dini ghi ngê liyé nkéli k꞉oo y꞉i mê wo wo, Kîdiki u ngwo mî tee wo. D꞉ââ pyile nt꞉ââ ngê, y꞉i doo ya. Póól ngê u yi doo kwo, Nju tpémi yi k꞉ii nkéli k꞉oo nipi nmî wo dmi, Njedusalem naa têdê nipi nmî lee dmi, ngmênê dini ghi n꞉ii ngê nyongo, apê, Nju tpémi y꞉oo a vyee u dy꞉oo kêdê châpwo ngmê, apê, nkéli k꞉oo mbywémî wa kéé nê, wod꞉oo yi nkéli k꞉oo mêdaa wo wo, u mo nkéli k꞉oo mê wo wo, Másîdóniya mîmî tee wo. U pyipe pyudu knî yi k꞉ii lee dniye, Sopata ngmê, Pidas tp꞉oo, Mbédiya pi, Nkayas myomo, Ndêêpi pi, Adistakas pini dê Sîkandas pyolo podo, Tesalonika pi dê, Tikikas pini dê Tîdopimas limo wono, Esiya pi dê, Timoti pii, Lisitîda pi. * Póól ngê yepê, Nmî kada dmyinê kwo, Tîdówas dmyinên꞉aa t꞉âât꞉ââ nmo. Mbîdédi Pywápê Ngmê u Naa u kuwó dini ghi ngê liyé nkéli k꞉oo nmî wo dniye, Pilipay nmo kuwo ngê, liyé nkéli k꞉oo wo limi nmî chedê ngê, Tîdówas u ngwo nm꞉uu tee dniye, y꞉i nmee ya, wiki ngmê.
Póól ngê pi mgêmî wó u ngwo t꞉ângo, Tîdówas
Lîme wo ntumokwodo, kââdî dini ghi n꞉ii ngê gho, nipi nmo wó, u yi nmo doo kwo, Nté nipi nmî ma, Yesu ngê mbîdédi ntee puwâ, wain p꞉uu ndiye pyu knî ye ntee y꞉ângo, yinté kópu my꞉oonmî d꞉uu. Póól nmo doo danêmbum, danêmbum daa yó, mu kópu u dîy꞉o apê, Mââ mw꞉aandiye paa anê y꞉oo. Mudu ngomo ghi k꞉oo, kwéli nmee danêmbum, lam yilî doo pîpî. Pi mgêmî nmî vy꞉o ngmêdoo kwo, u pi Yutikas. Yi pini windówa t꞉âmo doo ya, Póól y꞉i doo ng꞉aang꞉aa, wod꞉oo dpîîdpîî kn꞉ââ chópu. Póól doo danêmbum, mgîdî ńuknîńuknî p꞉uu dini ghi yi yó, wod꞉oo Yutikas ngiy꞉a wo, yi ngomo dyêêdî pyoloni ghi k꞉oo mênê ghay wo, têpê mbêmê mê dyimê wo. Yinmo ngêêdî, nê ngmênê, Dê pw꞉onu. 10 Wod꞉oo Póól mbêpêmbêpê a ghêpê wo, u pwo dpî wo, dpodombiy꞉e mgîmî ngê, nmopê, Kîdmyimê nuw꞉onuw꞉o, ghê ka t꞉a. 11 U kuwó dini ghi ngê Póól tââ mê kee wo, mbîdédi puwâ, pi knî ye y꞉ângo, ma ngópu. Póól ye modoo danêmbum, u dî kââdî mênê kee wo, wod꞉oo a kuwo too. 12 Pi mgêmîni mînê ghay wo, p꞉o adê ńuw꞉o ngmê, wod꞉oo yi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê mê pyodo.
Póól ngê Tîdówas ndini a yó, Militas u ngwo loo
13 Mgîdî vy꞉o Póól ngê nmopê, A kada ghê dmyeno, nkéli k꞉oo wo dmyeno, dêdê nînê lêpî, Asos dmyinên꞉aa t꞉âât꞉ââ nê. 14 Dini ghi n꞉ii ngê Póól ngê Asos mî m꞉uu nmoo, nmî p꞉uu y꞉i mê kele, nkéli k꞉oo u k꞉ii m꞉oo wo dniye, yi ndini nmî yó, Mitilini nm꞉uu tee dniye. 15-16 Yi ndini m꞉oo yó, u kuwó wéni ngê Kiyos nm꞉uu tee dniye. Womumo Epeso dpîpî tee dniye, mu kópu u dîy꞉o Póól ngê u yi dêpwo kwo, Esiya Wee u kwo mgî nî puwâ, apê, lîmîlîmî ngê Njedusalem nî lê, apê, Péntikos u wo a kada wa d꞉ii. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Epeso dpîpî tee dniye, ngmênê Samos nm꞉uu tee dniye, u kuwó wéni ngê Militas nm꞉uu tee dniye.
Yesu u yoo ye Epeso, Póól ngê nd꞉uu u ngwo ye mênê vyu
17 Póól ngê pi ngmê Epeso dy꞉ââ ngê, kwo, Yesu u yoo yi kada pini yoo ala Militas a pwiyé dniye. 18 Dini ghi n꞉ii ngê taa dniye, yepê, A mbwó yoo. Yepê, A dpodo kn꞉ââ Esiya Wee u kwo dini ghi n꞉ii ngê nî chópu, u dî Epeso mênên꞉aa kuwo ngê, yepê, kópuni noo d꞉uud꞉uu dé, yi kópu nmyi lama mb꞉aamb꞉aa ngê ka pyede. 19 Yepê, Lémilémi ngê kêê dîp꞉ê t꞉ângo, a yoo yi l꞉êê dîy꞉o nîmo mbê, yepê, k꞉omo tpile a yoo y꞉oo a vyee u dy꞉oo dnyimo a châpwo, ngmênê nmî Lémi u dpodo p꞉uu mênîmo dpodo. 20 Yepê, Pi knî yi ngîma ntee noo danêmbum, nmyi p꞉o nmyi p꞉o yinté nmye myenoon꞉aa danêmbum. Yepê, Kópuni knî y꞉oo a ngêêpî nmyo, yi kópu yilî yintómu nmye kînî vyu, myedêpêngmê wópu ngê. 21 Yepê, Pi yintómu knî ye yenê, Nmyi dono yilî yi l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi ngê wa kpada nmyo. Yenê, Nmyi dono kéé tóó, yi yuu Chóó Lémi ka a y꞉ee tóó. Yenê, Nmî Lémi Yesu Kédisu ka dmyinê kêlîmî, yinê wa ngee nmyo.
22 Póól ngê yepê, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê até dê dy꞉ââ nê, Njedusalem n꞉aa lêpî, a lama daa tóó ló kópu y꞉i a nga angmamî pyódu. * 23 Yepê, P꞉aani p꞉aani nîmo lêpî, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê a ka dpîmo tpapê, Mu dini ghi ngê dono anyinê pyw꞉oo, mbwa k꞉oo wa km꞉êê ngi. * 24 Yepê, K꞉omo tpile wanî pw꞉onu, ngmênê nmî Lémi Yesu ngê dpodoni a ka a kpo, nîmo, Yi dpodo nî chedê. Yepê, Yi dpodo alanté, pi knî ye ala kópu mb꞉aa u tpapê, Chóó Lémi ngê u yi a kwo, Nî ngee té. *
25 Yepê, Dye ghi daadîî nmyi vy꞉o noon꞉aa paa, munmyenê, Chóó Lémi u dnye dmyinê nyêm, yinê ada a y꞉enê nmyo. Yepê, Ngmênê ala ngwo nînê kuwokuwo nmyo, daamunmyi m꞉uu nê. 26 Yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, Nmyi vy꞉o pini ngmê ngê Chóó Lémi u maa wa kn꞉aadi knomomê, chóó kn꞉ââ, nê kuu. 27 Yepê, Mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ngê kópu yilî n꞉ii yi dy꞉oo a châpwo too, yi kópu yilî nmye kînî vyu, dêp꞉angmê wópu ngê. 28 Yepê, Nmyi chóó nmye dmyinê a vyuwo, Chóó Lémi u yoo ye mb꞉aamb꞉aa ngê myedmyinê vyuwo, yélini tp꞉oo u wêê ngê pwila ngê, yi yéli chóó u yoo ngê u ngwo pyódu ngê. Yepê, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê yi yéli yi y꞉eey꞉ee pyu ngê yinê pyódu nmyoo. * 29 Yepê, Ye mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê vyuwo, mu kópu u dîy꞉o a kuwó kêêmî kapî pyu yoo adnya a lêpî, Yesu u yoo yi némi dmi adnyin꞉aa dyede, yi kêlîmî wamye dyênê ngmê. * 30 Yepê, Myenté, yepê, nmyi vy꞉o pini knî y꞉oo yinté kópu knî my꞉oowa d꞉uu ngmê, daa ndêndê kópu yilî amyidnyi tpapê, u yi y꞉e adî kwo, Yesu u yoo kn꞉aa máádi p꞉uu nmî ńuw꞉o té. 31 Yepê, Nmye mb꞉aamb꞉aa ngê dmyina a vyuwo. Yepê, Ala kópu dmyinê nuw꞉onuw꞉o, nmyi nuwo kêdangê kuwo, m꞉ââ pyile knî yi k꞉oo, w꞉êênî nmye noo dêêpî, mgîdî vy꞉o nmye myenoo dêêpî, nmyi l꞉êê dîy꞉o myenîmo mbê.
32 Póól ngê yepê, Ala ngwo nînê kuwokuwo nmyo, Chóó Lémi nmye ada a vyuwo. Yepê, Kópuni nmo a kpo, nmye kînê vyu, yepê, yi kópu ngê yinê wa wêdêwêdê kalê nmyo. Yepê, Dye ghi yintómu yi kópu dyuu dmyinê vyîlîvyîlî, yed꞉oo kópu mb꞉aa n꞉ii Chóó Lémi ngê u yoo njini ngê wa d꞉uu, yi kópu nmye wamye d꞉uu. * 33 Yepê, U ya a nga dêdpîmo kwo, Pi ngê ndapî a ka ngma a kê ngê, ó kpîdî a ka my꞉oo a kê ngê. 34 Yepê, Nmyi lama ka tóó, a chóó a kêê dê y꞉e noo dpodo, yepê, yi tpile yilî u ngwo nî kmênê ngê, yélini a p꞉uu doo ya yi tpile yilî my꞉aa kmênê ngê. * 35 Yepê, Dye ghi yintómu dpodombiy꞉e noo dpodo, pwopwokopwe yoo noo ngêêpî dé, mu kópu u dîy꞉o ala kópu nmî Lémi Yesu ngê vyu, Pini n꞉ii ngê tpile wa ngî té, u gha mb꞉aamb꞉aa ngê wa pyódu, ngmênê n꞉ii ngê u tpile wa yêê, yini u gha Chóó Lémi ngê d꞉ud꞉umbiy꞉e mb꞉aamb꞉aa ngê wa pyódu. Póól ngê yepê, Dmyinê a nj꞉ii nê, ntee noo dpodo, yinté myedmyinê dpodo, pinté yoo myedmyinê ngêêpî dé.
36 Dini ghi n꞉ii ngê Póól ngê danêmbum a kêlî ngê, wod꞉oo yi mbodo dmi ngê ghê dniye, nipi dnye ngêpê. 37 Wod꞉oo dnye mbê, nt꞉uunt꞉uu vyêpîvyêpî u ngwo dóó tumo. 38 Kópuni Póól ngê ye vyu, yepê, Daamunmyi m꞉uu nê, yi kópu ngê yi gha dmi d꞉ud꞉umbiy꞉e yinê dyênê ngê. Wod꞉oo lee dniye, Póól ngm꞉êê ngópu, nkéli k꞉oo mî ché ngópu. *
* 20:4 Dpodo 19:29; 21:29; Epeso 6:21 * 20:22 Dpodo 19:21 * 20:23 Dpodo 21:11 * 20:24 2 Tim 4:7 * 20:28 1 Pita 5:2-4 * 20:29 Mát 7:15 * 20:32 Kîlosa 1:12; 2:7 * 20:34 Dpodo 18:3; 1 Tes 2:9 * 20:38 Dpodo 20:25