21
Póól Njedusalem u ngwo loo
Nd꞉uu ye nm꞉uu vyu, wod꞉oo kada nmo y꞉ângo, Kosî nm꞉uu tee dniye. Womumo Lodési nm꞉uu tee dniye, yi ndini nmî yó, Patada nm꞉uu tee dniye. Nkéli y꞉i ngmênmî módu, Pênisiya doo lêpî, wod꞉oo yi nkéli k꞉oo nmî wo dniye, kada nmo y꞉ângo. Dini ghi n꞉ii ngê Saipîdîs nmî módu, y꞉i pi daa tee wo, nmî kuwa kwólu, Sidiya Wee u nkîgh꞉ê nm꞉uu lee dniye, Taiya nm꞉uu tee dniye, p꞉aani n꞉ii tpile gh꞉ay ngópu. Yesu u yoo vy꞉o pini knî y꞉i ngmênmî módu, yi k꞉ii nmee ya, wiki ngmê. Yi yéli y꞉oo Chóó Lémi u Ghê Dmi mbêmê ala kópu a w꞉ee ngópu, apê, Njedusalem tpémi y꞉oo Póól ngê dono kópu angmêmî d꞉uu ngmê. Yi kópu a w꞉ee ngópu, wod꞉oo Póól ka vyi ngópu, kwo, Njedusalem n꞉uungmê nî. Dini ghi n꞉ii ngê yi wiki nmo kêlî ngê, kada nmo y꞉ângo, Yesu u yoo yintómu yi kpâm gheegheema yi k꞉ii nkéli chedê mî dy꞉ââ nmoo. Tii vyuwo nmî yi mbodo dmi ngê nm꞉uu ghê dniye, y꞉i nmeen꞉aa ngêpê. Wod꞉oo nd꞉uu noko nmî vyu, nkéli k꞉oo nmî wo dniye, yi yéli yi p꞉o mê diyé dniye.
Taiya nmo kuwo ngê, Tpolîmas nm꞉uu tee dniye, Yesu u yoo y꞉i m꞉uunmî módu, yi k꞉ii nmee ya, wo ngmidi. Womumo kada mono y꞉ângo, Sisadiya nm꞉uu tee dniye, Pilipi u ngomo k꞉oo nmeen꞉aa kwo, pini n꞉ii ngê Samédiya tpémi ye Yesu u kópu yinê ńuwo. Pini n꞉ii pyudu knî Njedusalem a ngmidi tumo, yi Pilipi yi yéli yi piini. * Tp꞉oo módó kwodo páádi doo kwo, n꞉ii knî y꞉oo Chóó Lémi u komo dnyimo kapî. * 10 Wo pyile páádi y꞉i nmî chedê ngê, Chóó Lémi u komo kapî pyu ngmê ta, Njuda Wee u kwo a ndê wo, u pi Akapas. * 11 Nmo até yedê loo, Póól u mbalêti a ngêêdî, chóó kóó yu u ngwo kudu too, nmopê, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê ala kópu da vyi, apu, Ala mbalêti chóó Nju tpémi y꞉oo Njedusalem alanté wa kudu ngmê, kn꞉aa yéli ye wa y꞉ee ngmê. * 12 Yi kópu dini ghi n꞉ii ngê nmî nyongo, Póól ka kwonmo, Munmîkó Njedusalem kidingê nî. 13 Ngmênê Póól ngê nmopê, Lukwe dîy꞉o nmye mbê té? Nmopê, Lukwe dîy꞉o nmye nkîngê kîgha nê? Nmopê, K꞉omo tpile wa kudu nê, Njedusalem, wamye vya nê, nmopê, u ntââ nmî Lémi Yesu u pi ngê amy꞉aa pw꞉onu. * 14 U nuw꞉o l꞉âmol꞉âmo ngê nmî dêê dniye, wod꞉oo yi kópu u kwo dpîpîmu vyu, kwonmo, Chóó Lémi ngê kópuni u yi a kwo, yi kópu paa pyaa we.
15 U kuwó dini ghi ngê nmî tpile nmî wiye too, Sisadiya nmo kuwo ngê, Njedusalem nmî lee dniye. 16 Yesu u yoo vy꞉o pini knî ngmê y꞉oo Njedusalem mînê kuwo nmoo. Pi ngmê u ngomo k꞉oo y꞉i nmeen꞉aa kwo, yi pini u pi Nmason, Saipîdîs pi. Yi pini Yesu u yoo vy꞉o ló dini a ghê wo.
Póól ngê Njems u ngwo módu, Njedusalem
17 Dini ghi n꞉ii ngê Njedusalem nmî taa dniye, Yesu u yoo y꞉oo mb꞉aamb꞉aa ngê a chipé nmoo. 18 Womumo mw꞉aandiye Póól u k꞉ii Njems ka nmî lee dniye, Yesu u yoo yi kada pini yintómu y꞉i myednye kwo. 19 Póól ngê kwuno too, u dpodo u danêmbum yi ngêêdî adê nt꞉o. Chóó Lémi ngê kn꞉aa dyámê tpémi yi vy꞉o kópu yilîni yintómu u ngwo mînê d꞉uu too, yi danêmbum yi ngêêdî vyîlo yedê nté ngê. *
20 Dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, wod꞉oo Chóó Lémi dnye chaa kîgha. Póól ka kwo, Nmî mbwó. Kwo, Nmî gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê dê pyódu, ngmênê kópu ngmê anmî nuw꞉onuw꞉o. Kwo, Ala kópu ḻama a tóó. Kwo, Nju tpémi yilî tp꞉oo témi tap Yesu u yoo vy꞉o kî ghê dniye. Kwo, Mósisi ngê dêêpî kópuni d꞉êê too, yi yéli y꞉oo yi kópu dyuu mb꞉aamb꞉aa ngê a chââchââ ngmê. 21 Kwo, Ṉmodo p꞉uu ala kópu ny꞉ee ngópu, apê, Nju tpémini kn꞉aa dyámê pee p꞉uu wumê pyede, Póól ngê yi yéli ye yipu, Mósisi u dêêpî kópu dyuu kéé tóó, nmyi l꞉êê ghi dmi mye kéé tóó, nmyi tp꞉ee yoo yi p꞉uu Chóó Lémi u l꞉ii namungê t꞉oo. Kwo, K꞉omo tpile yi kópu dipi vyi too, ngmênê yélini Yesu ka daa kêlîmî té, yi nuw꞉o dmi yinté a tóó, u yi y꞉e a kwo, Nyi nmî vy꞉a. 22 Kwo, Dini ghi n꞉ii ngê yi lama wa yââ, nyi Njedusalem kêdê t꞉aa, kwo, wa nod꞉e dmi, m̱yee u yi y꞉e adî kwo, wa vya ngi. Kwo, Lónté anmo vyilê té? 23 Kwo, Alanté. Kwo, Ala kópu dpî d꞉uu ngi. Kwo, Pi páádi nmî vy꞉o a kwo, n꞉ii knî yi p꞉uu mgamê a t꞉a. 24 Kwo, Yi pini páádi knî y꞉oo kn꞉aadi ngópu, Chóó Lémi ka tupwótupwó ngê u ngwo pyaa dniye. Kwo, Yi tupwó alanté wa chedê ngmê, yi mbodo dmi wa vyi ngmê, kpêê yiyé pyu ka tpile tp꞉oo knî angmê y꞉ee ngmê. Kwo, Yi pini páádi knî yi p꞉uu dpî kááli, m̱odo myedo vyi ngi, tpile tp꞉oo yintómu ṉ́yóó dpî pwila té. Kwo, Yi kópu pi knî yi lama dini ghi n꞉ii ngê wa yââ, ala kópu wa vyi ngmê, awo, Mwiyé kópuni nmî nyongo, yi kópu daa ndê kópu. Awo, Nyi ngê Mósisi u dêêpî kópu dyuu mb꞉aamb꞉aa ngê a chââchââ té. 25 Kwo, Wu Nju tpémi yi kópu, ngmênê kn꞉aa yélini Yesu u yoo vy꞉o ghê dniye, yi yéli yi kópu alanté. Kwo, Pweepwee pee wunê ye ngmêkînmî dy꞉ââ ngê, ntini n꞉ii k꞉omo yâpwo ka mwiyé dpî y꞉ee ngmê, yi ntini ye kînmî kwódu ngê, ntapî u tpile tp꞉oo n꞉ii p꞉uu wêê d꞉uudpî pwii ye nmî kwódu ngê, pyââ ti mââ ti ye my꞉oo kwódu ngê. *
26 Womumo mw꞉aandiye Póól ngê yi pini páádi knî ngm꞉êê too, Nju tpémi yi l꞉êê ghi yingmêmê d꞉uu ngópu, yi tupwó mê ghêê ngópu. U kuwó dini ghi ngê Póól loo, Chóó Lémi u ngomo k꞉oo mî kee wo, kpêê yiyé pyu ka kwo, Pyimê amênê diyé, kwo, yi pini páádi knî yi tpile tp꞉oo knî anê ńuw꞉o té. *
Póól Chóó Lémi u ngomo k꞉oo u ngwo mgîmî ngópu
27 Wo limi wéni mî loo, Nju pi knî ngmê, yélini Esiya Wee u kwo a ndê dniye, Póól Chóó Lémi u ngomo k꞉oo yi m꞉uu ngópu, pi yilî yintómu tpaa ngópu, Póól mgîmî ngópu. 28 Pi knî ye mbwó dniye, yepê, Yisîléli tpémi. Yepê, Ngee nmédi. Yepê, Pini n꞉ii ngê p꞉aani p꞉aani pi knî ye dpîmon꞉aa tpapê, yipu, Mósisi u dêêpî kópu dyuu kéé yó, Chóó Lémi u ngomo k꞉oo kpêê n꞉aamuu yé, yipu, k꞉omo tpile d꞉ii Nju pi, Chóó Lémi ngê wamye ngee ngi, yepê, yi pini ala. Yepê, Kópu m꞉uu kêdê d꞉uu, kn꞉aa pini knî m꞉uu ala ngomo k꞉oo kêda ńuw꞉o té, yi yéli daa Nju tpémi, yepê, ala ngomo Chóó Lémi ka tupwótupwó ngê u ngwo dê pyódu. 29 (Yi kópu vyi ngópu, mu kópu u dîy꞉o Tîdopimas Epeso pi Póól u k꞉ii Njedusalem paambwi têdê mwiyé m꞉uu dumo. Nuw꞉o kn꞉aadi ngópu, apê ngmênê, Póól ngê Tîdopimas Chóó Lémi u ngomo k꞉oo dê knî.) 30 Dnyengi chaa wo, Nju pi yintómu Póól ngê tpalê dniye, wod꞉oo mgîmî ngópu, dnya a paapaa, kuwa pw꞉ii ngópu. N꞉ii yoo Chóó Lémi u ngomo ka dnye vyuwo, yi yéli y꞉oo ngomo keńe a kuwo tumo. 31 Yélini y꞉oo Póól a pw꞉ii ngópu, myednye vyee, u yi y꞉e doo kwo, Ghê nmo ngî. Wod꞉oo pi ngmê ngê Lóma lede yoo yi kada pini ka mdoo ńuwo, kwo, Pi yintómu ka l꞉êê té. 32 Kada pini ngê lede yoo até yedê danê ngê, yoo vy꞉o ch꞉iy꞉e dniye. Pi knî y꞉oo lede yoo dini ghi n꞉ii ngê m꞉uu tumo, Póól u vyee u ngwo yé ngópu. 33 Kada pini Póól ka loo, lede knî ye yepê, Kî pini mgîmî yó, puwóma té miyó dê y꞉oo kóó dê kudu dóó. Pi knî ye adî póó, yepê, Ala ló pini? Yepê, Ló dono kópu ngmêdê d꞉uu? * 34 Ngmê knî y꞉oo kópu ngmêdnye tpapê, kââ paa dnye t꞉emî, woni knî y꞉oo kópu m꞉uu dnye tpapê, kââ paa myednye t꞉emî, kada pini ka u nuw꞉o chaa ngópu, wod꞉oo kada pini ngê lede knî ye yepê, Kî pini mbwa k꞉oo ńuw꞉o yó. 35-36 Wod꞉oo ńuw꞉o ngópu, yoo u kuwó dnya a mbêpê, kââ paa ala kópu dnya a t꞉emî, yipu, Vya yó. Vya yó. Pi knî y꞉oo lede knî yi kêlê Póól pêdê pwaa ngópu. Dini ghi n꞉ii ngê k꞉anê pê kn꞉ââ vyuwo lee dniye, lede knî y꞉oo tââ dnyinê ngópu, u ngwo w꞉êê ngópu. *
Póól Njedusalem tpémi ye u ngwo doo danêmbum
37 Mbwa k꞉oo ghêlî daa km꞉êê ngópu, Póól ngê Kîdiki dnye ngê kada pini ka kwo, U ntââ kópu ṉga ngmanî vyi? Kada pini ngê kwo, E! Kwo, Kîdiki dnye ḻama ka tóó. 38 Kwo, Mumdoo. Kwo, D꞉ii Yichip pi, pini n꞉ii ngê Nju pi yilî a danê ngê, lede ngê pyódu too, nko u mênê ńuw꞉o too, nmî p꞉uu l꞉êê têdê mî pw꞉oo dniye? 39 Póól ngê kwo, D꞉aa yi pini, kwo, ngmênê nê Nju pi, Taasîs nî ta, p꞉aani n꞉ii Silisiya Wee u kwo a tóó. Kwo, A p꞉aa u pi ndîî. Kwo, U ntââ kópu knî pi knî ye ngmanî vyi. 40 Kada pini ngê kwo, U p꞉o yila. Wod꞉oo Póól k꞉anê pê nyedê a ghê wo, pi knî ye kóó a pyidu ngê, mu kópu u dîy꞉o u yi u ngwo doo kwo, Yoo tumu yaa we. Dini ghi n꞉ii ngê tumu yaa dniye, Póól Hipîlu dnye ngê ye doo danêmbum.
* 21:8 Dpodo 8:5,40; 6:5 * 21:9 Dpodo 2:17 * 21:10 Dpodo 11:28 * 21:11 Dpodo 21:33 * 21:13 Dpodo 20:24 * 21:19 Dpodo 15:12 * 21:25 Dpodo 15:28-29 * 21:26 1 Kódin 9:20 * 21:33 Dpodo 21:11 * 21:35-36 Dpodo 22:22; Luukî 23:18