22
Yepê, A léma, a mbwó yoo. Yepê, A ka a ng꞉aa mbê dmyeno. Yepê, Kópuni u dîy꞉o noo dpodo nmyi ngêêdî nînê nj꞉ii. Dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, apê, Nmî chóó nmî dnye ngê mu mbumu. Wod꞉oo yimi tumu mê yaa dniye.
Póól ngê yepê, Nê Nju pi, Taasîs nî ta, Silisiya Wee u kwo p꞉aani, ngmênê ala Njedusalem n꞉uu kaa wo, Nkamáliyel p꞉uu noo ndiye. Yepê, Nmî kn꞉ââ yoo yi dêêpî kópu dyuu d꞉ud꞉umbiy꞉e yimi nî ndê ngê. Yepê, Nmyi gha dmi Chóó Lémi ka ntee nmyi y꞉ee ngópu, a gha yinté u kwo my꞉aa y꞉ângo. * Yepê, N꞉ii knî y꞉oo Yesu u maa dnye kîgha, noo a kpadakpada dé, woni pw꞉oo dniye. Yepê, Pyââ pyââ mââ mââ mbwa k꞉oo noo kmîmî dé. * Yepê, Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini, nmî kada pini yoo yintómu mye yi k꞉ii, yi kópu ndê kópu ngê nmye y꞉oo wa pyódu ngmê. Yi Lémi knî y꞉oo a kakêmê chámêchámê u pweepwee pee ngmê d꞉êê ngópu, a ka a kê ngópu, mu kópu u dîy꞉o u ya a nga doo kwo, Dîmaskîs nî lê, Yesu u yoo y꞉i n꞉uu mgîmî té, Njedusalem nê ńuw꞉o té, kada pini knî y꞉oo paan꞉aa kpada téne.
Póól u nuw꞉o ngmêêpî p꞉uu u ngwo ye doo danê
9:1-19; 26:12-18
Póól ngê yepê, Dini ghi n꞉ii ngê Dîmaskîs u nkîgh꞉ê noo paa, kââdî mââ kêlî tpile u wuu ndîî mbóó p꞉uu a pwo ngma a kwólu. Yepê, Têpê mbêmê nî dyimê wo, dnye y꞉i ngmênî nyongo, a ka pê, Sóól, Sóól. A ka pê, Lukwe dîy꞉o dono kópu ndîî yilî a nga nye d꞉uud꞉uu? Kwuno, A Lémi, Nyi n꞉uu? A ka pê, Nê Yesu, Nasalet pi, pini n꞉ii ngê dono kópu ndîî yilî nye d꞉uud꞉uu. Póól ngê yepê, Pini n꞉ii knî yi k꞉ii nmee paa, yi tpile u wuu mye m꞉uu ngópu, ngmênê pini n꞉ii a ka a mbwolo, u dnye dêpê w꞉ee ngópu. 10 Yepê, Ala kópu u kwo nî vyu, kwono, A Lémi, lukwe ngmanî md꞉o? Yepê, Nmî Lémi ngê ala kópu a ka a vyu, a ka pê, Gh꞉êêdé, Dîmaskîs chi lêpî, kópuni Chóó Lémi ngê u yi wunê kwo, apê, Nê ngê paan꞉aa d꞉uu ngê, a ka pê, dîyo yi kópu ṉga an꞉uu vyi, yed꞉oo dp꞉uu d꞉uu ngi. 11 Yepê, Yi tpile u wuu ngê a ngwolo dê dono ngê pyódu doo, wod꞉oo a pyipe yoo a kêlê kaa dniye, Dîmaskîs ńuw꞉o noo.
12 Póól ngê yepê, Dîmaskîs pi ngmêdoo ya, u pi Ananayas. Yepê, Yi pini ngê Chóó Lémi mb꞉aamb꞉aa ngê doo chââchââ, nmî dêêpî kópu dyuu mb꞉aamb꞉aa ngê myedoo chââchââ. Yepê, Nju tpémi yilîni Dîmaskîs dpîmo kwo, apu, K꞉uuchêm u pi. 13 Yepê, Yi pini a ka a loo, a nkîgh꞉ê mî ghê wo, a ka pê, Sóól a mbwó, Yélî mê m꞉uu ngi. Yepê, Yélî até yim꞉aa módu, nê, Yi pini mu kwo. 14 Yepê, Ala kópu a ka vyu, a ka pê, Nmî kn꞉ââ knî yi yâpwo ngê da ngmidi ngi, u Dpodo Pyu Mb꞉aa nyi módu, chóó u dnye my꞉ee nyongo. 15 A ka pê, Yinê dê dy꞉ââ ngi, kópuni nyi módu, kópuni nyi nyongo, pi yintómu knî ye yi kópu anyin꞉aa nj꞉ii. 16 A ka pê, Kidingê t꞉ââ, gh꞉êêdé, nmî Lémi u pi ngê mbwaa paa nmîmo kmênêkmênê ngi, ṉono yilî yintómu yinê a ghêêghêê té. Yepê, Yi wéni ngê Yesu u pi ngê mbwaa paa kmênê noo, Yesu u yoo vy꞉o u ngwo nî ghê wo.
Póól u dyede, kn꞉aa dyámê tpémi ye, Nju tpémi ye yi kópu u ngwo a nté ngê
17 Póól ngê yepê, Wo yilî Dîmaskîs nî chedê ngê, Njedusalem u ngwo m꞉aa diyé wo. Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi u ngomo k꞉oo noo ngêpê, nmî Lémi nî módu. 18 A ka pê, Lîmîlîmî ngê Njedusalem a kuwo ngi, mu kópu u dîy꞉o kópuni a p꞉uu anyin꞉aa tpapê, yélini al꞉ii a kwo, yi kópu ka daawa kêlîmî mbê dmi. 19 Yepê, Ala kópu u kwo nî vyu, kwono, A Lémi. Kwono, Ngêpê ngomo knî yi k꞉oo kînoo koko, yélini ṉga wumê kêlîmî, kînoo a mgîmîmgîmî dé, mbwa k꞉oo noo kîgha dé, myenoo kpakakpaka dé. * 20 Kwono, Dini ghi n꞉ii ngê ṉmodo pyu ngmê Stipen vya ngópu, yi vy꞉o noo kwo, a nuu u kópu ngê pyodo, n꞉ii knî y꞉oo dnye vyee, yi kpîdî dyuu noo t꞉âât꞉ââ. Kwono, Yi kópu yilî yintómu ala yéli yi lama ka tóó, ndoo apê a ka wa a ng꞉aa mbê dmi, ala kópu wa vyi ngmê, Kî pini u nuw꞉o n꞉uu ngê dê ngmêê? * 21 Yepê, Ngmênê nmî Lémi ngê a ka pê, Chi lêpî, daa chono dî dy꞉ââ ngi, daa Nju tpémi yi vy꞉o dî dy꞉ââ ngi. *
22 Pi knî y꞉oo Póól dnye ng꞉aang꞉aa, ngmênê kn꞉aa dyámê tpémi yi pi dmi dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, wod꞉oo dpodombiy꞉e dnye kââ, Lóma lede knî yi kada pini ka kwo, Vya ngi. Kwo, U némi dyênê ngi. Kwo, Doo u ntââ daadî ya. 23 Wod꞉oo dnye kââ, yi kpîdî dnye kpêêkpêê dé, têpê kookoo dnye dyimî, wââ mbóó p꞉uu doo ntééntéé. 24 Kada pini ngê u lede knî ye yepê, Kî pini mbwa k꞉oo ńuw꞉o yó, u kwo dpî póó dmyeno, kwipi, Lukwe dîy꞉o Nju tpémi ṉga a dnyengi té. Yepê, Yedê kê dmi ngê dmyinên꞉aa kpakakpaka, u dî nt꞉u kópu nmye amî vyi. 25 Wod꞉oo mbwa k꞉oo ńuw꞉o ngópu, kudu ngópu, apê, Nmî kpaka, ngmênê Póól ngê yi lede yoo yi mââwe ndîî ka kwo, Lukwe dîy꞉o wanyi kpaka nê? Kwo, Ḻama daa tóó, Lóma u pi a p꞉uu a t꞉a? Kwo, Pini n꞉ii p꞉uu Lóma u pi a t꞉a, yini módó pi d꞉uudpî kpaka. Kwo, Pi ngê doongê kóté kalê noo, doo u ntââ daanyi kpaka nê. * 26 Mââwe ndîî ngê yi kópu dini ghi n꞉ii ngê nyongo, wod꞉oo kada pini ka adî lê, kwo, A Lémi. Kwo, Lukwe dîy꞉o nmo chi vyi, Wu pini kpaka yó. Kwo, Lóma u pi p꞉uu a t꞉a. 27 Wod꞉oo kada pini adî lê, chóó Póól ka ad꞉uu póó, kwo, Mumdoo Lóma u pi m̱꞉uu a t꞉a? Póól ngê kwo, Nyââ. 28 Kada pini ngê Póól ka kwo, Ndapî ndîî ngmênî kéé ngê, Lóma u pi a p꞉uu u ngwo kele. Póól ngê kwo, Ndapî dîpî kéé ngê, ngmênê a kn꞉ââ knî y꞉oo Lóma tpémi ngee tumo, Lóma u pi wâpu yi p꞉uu u ngwo kele. 29 Ledeni knî y꞉oo apê, Póól nmî kpaka, yi kópu yi ny꞉ee ngópu, wod꞉oo mêdê mbee ngópu. Kada pini mye nkîngê mbê wo, apê, Kî pini p꞉uu Lóma u pi a t꞉a, lukwe dîy꞉o kîpîdî kpaka.
Póól Nju tpémi yi kada pini knî yi ngîma u ngwo ghê wo
30 Kada pini ngê u yi doo kwo, Nju tpémi yi dnyengi u nt꞉u kópu nê pyw꞉oo, wod꞉oo womumo mw꞉aandiye Nju tpémi yi kada pini yoo, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yintómu nipi a danê ngê, Póól mbwa k꞉oo pw꞉ii ngê, yi ngîma mî kââ.
* 22:3 Dpodo 5:34 * 22:4 Dpodo 8:3; 22:19 * 22:19 Dpodo 8:3 * 22:20 Dpodo 7:58 * 22:21 Dpodo 9:15 * 22:25 Dpodo 16:37-38