27
Sisadiya u ngwo nmo kuwo ngê
Dini ghi n꞉ii ngê Pestas ngê u yi doo kwo, Póól Lóma nî dy꞉ââ, lede knî yi kada pini Njuliyas p꞉uu t꞉ângo, mbwa k꞉oo pini knî ngmê mye yi k꞉ii. Yi Njuliyas Lóma king u kópu y꞉eey꞉ee pyu yoo yi vy꞉o pini ngmê. Nkéli ngmê k꞉oo nmî wo dniye. Yi nkéli Adamitiyam modoo diyédiyé, apê, Esiya wee u kwo yinê amînê kuwo nmo. Adistakas u k꞉ii nmî wo dniye, Tesalonika pi, Másîdóniya Wee u kwo p꞉aani n꞉ii a tóó. Kada nmo y꞉ângo, womumo Saidon nm꞉uu tee dniye. Njuliyas, pini n꞉ii ngê Póól doo y꞉enê, nmo mb꞉aamb꞉aa ngê doo ya, Póól ka lyoko ghayghay daa kwódu ngê, wod꞉oo nmî pyipe knî ye nmî lee dniye, tpileni u yi nmo doo kwo, nmo dnya a kuwo. Saidon ndini nmî yó, yópu kêpa yópu ngê a ghê wo, Saipîdîs u kêténi nmî yó, yópu mdoo kwéli dêpwo ya. Silisiya u nkîgh꞉ê nm꞉uu lee dniye, Pamîpiliya u nkîgh꞉ê my꞉oon꞉aa lee dniye, Maida nm꞉uu tee dniye, p꞉aani n꞉ii Lisiya Wee u kwo a tóó. Njuliyas ngê nkéli y꞉i ngma a pyw꞉ângo, yi nkéli k꞉oo ché nmoo. Yi nkéli Aleksándîdiya a ndê wo, Lóma doo lêpî.
Yi ndini nmî yó, wo pyile páádi nkéli kyedekyede doo mbêpê, paa dpodo ndîî ngê nmo pyodo, Knidus dpîpî tee dniye. Kêpa yópu ngê nmo a pii ngê, yi máádi dpîpî kwólu, Kîditi máádi nm꞉uu kwólu, Salîmone ńuwo nmomo y꞉aa dniye, Kîditi u kêténi nmî yó, yópu mdoo kwéli dêpwo ya. Dyámê w꞉uu u nkîgh꞉ê chono nmee paa, paa dpodo ndîî ngê nmo mê pyodo, kpéé kn꞉ââ ngmênmî vy꞉ungo, u pi Kpéé Kn꞉ââ Mb꞉aa, yi ghi p꞉aa ngmê u nkîgh꞉ê a tóó, u pi Laseya.
Y꞉i nmee ya, dye ghi daadîî, yópu ndîî u dye ghi daa kêmakêma doo dyimêdyimê, nê, Anmî lee knomomê, ye maa p꞉uu dono anmo pyw꞉oo. Póól ngê gha nuw꞉o ghi ye ngmê y꞉ângo. 10 Yepê, Léma. Yepê, Nmo lêpî té, ye maa p꞉uu dono awêde nmînê pyw꞉êmî, nkéli k꞉oo tpile yilî nmo kîgha, nkéli myeno kîgha, myeno pwopwo té. 11 Njuliyas Póól ka daa ng꞉aa mbê wo, ngmênê nkéli chóó pini dê tpiipi ye ng꞉aa mbê wo. 12 Nkéli k꞉oo dpodo pyu knî y꞉oo noko yepê, Ala kpéni kn꞉ââ doo u ntââ, yópu ndîî vy꞉o nkéli al꞉ii daadî ya, noko yepê, Piniks paa ngî d꞉uu koo. Noko yepê, Yi kpéni kn꞉ââ mb꞉aamb꞉aa, yópu ndîî ngê y꞉i nkéli daawa dyênê. Noko yepê, Yópu ndîî y꞉i nye t꞉âât꞉ââ koo, yópu mwiyé pêdê ngee ngê, u ngwo paa lee kmêle.
Yópu ndîî u ngwo a pwaa wo
13 Yópu chaa yópu ngê a ghê wo, daa dpodombiy꞉e a ghê wo, noko yepê, Ala yópu u ntââ, ala ngwo Piniks lee kmêle, wod꞉oo anka a pêêdî ngópu, kada nmo y꞉ângo, yi dyámê w꞉uu u nkîgh꞉ênkîgh꞉ê nmî t꞉ângo. 14-15 Daa dye ghi daadîî nmee mbêpê, wod꞉oo kpâpu yópu ngê nmo a ghê wo, yópu pââ ndîî ngê pyodo, nkéli t꞉âmo ngê, vyuwó ndîî vy꞉o nmee mbêpê. 16 Dyámê w꞉uu tp꞉oo ngmênmo y꞉amê kwólu, u pi Kóda. Vyuwó ndîî y꞉i dêpwo kwo, wod꞉oo dinki dpodombiy꞉e nmo pêêdî ngê, nkéli k꞉oo nmî chângo. 17 Noko yepê, Nkéli kudu koo, kpêêpî wa a pwii dmi, yimbwi wa pywálî dmi, nkéli nmo wa yapê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nkéli u maknopwo yedê mênê y꞉amê kalê tumo, pwono dpodombiy꞉e mîmî kudu tumo. U yi y꞉e dêpwo kwo, Lipiya tii pââ p꞉uu nmî pw꞉oo dmi, wod꞉oo liyé a vy꞉oo ngópu, vyuwó ndîî knî yi l꞉êê dîy꞉o tpii dê wiye dumo, doo u ntââ pi ngê daapodo tpyé dê. 18-19 Yinté nmee ntééntéé, yópu dêpê ngópu, wod꞉oo womumo mw꞉aandiye nkéli u mb꞉êê pee knî ngmê kéé ngópu, womumo mw꞉aandiye nkéli u nj꞉ee kîlî mye kéé ngópu. 20 Wo yilî knî yi k꞉oo kââdî dpîpî módu, pudu myedpîpî módu, yópu ndîî mudoo a wupe, wod꞉oo noko nmomo, Daanmî pyiyé dmi, nmo pwopwo té.
21 Wo knî ngmê yi k꞉oo nté dêdnye pîpî, u kuwó dini ghi ngê Póól yi ngîma ghêêdî wo, yepê, A léma. Yepê, A ka wonmyinê ng꞉aa mbê dniye, ye Kîditi daapîno kuwo ngê, nkéli daapî dyênê wo, tpile daap꞉oo kéé too. * 22 Yepê, Ngmênê namê nkîngê. Yepê, Daangmênmyi pw꞉onu, ngmênê nkéli mu ngmidi yinmo kîgha. 23 Yepê, Yâpwoni p꞉uu n꞉aa dpodo, yi yâpwo, a vyuwo pini, mgîdî vy꞉o u enjel a ka ngmêda dy꞉ââ, a ka dê, Póól. * 24 A ka dê, Namê nkîngê. A ka dê, Ghêlî daanyi pw꞉onu, ngmênê Lóma king u ngîma mwiyé any꞉uu ghê. A ka dê, Chóó Lémi ngê ṉgêpê kêda ny꞉oo, yélini yi k꞉ii nmye wee, daangmêwa pw꞉onu. 25 Póól ngê yepê, Kî léma, namê nkîngê, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ka n꞉aa kêlîmî, a lama ka tóó, kópuni enjel ngê a ka dê vyi, yi kópu ndêndê ngê wa pyódu. 26 Yepê, Pi daawa pw꞉onu, ngmênê dyámê w꞉uu ngmê mbêmê anmî kee dmi. *
27 Wéni n꞉ii ngê Kîditi nmo kuwo ngê, wo y꞉a mê páádi maadî nmee mbêpê, yópu ndîî modoo a wupe, mgîdî ńuknîńuknî p꞉uu nkéli k꞉oo dpodo pyu knî y꞉oo a w꞉ee ngópu, apê, Ala dyámê w꞉uu u nkîgh꞉ê chono nmo m꞉ii té. 28 Wod꞉oo nkichi pee yedê ngê nt꞉ee ngmê kalê ngópu, dini ghi n꞉ii ngê mbwódo mî yaa wo, mêdê pêêdî ngópu, ntii u mti u ngwo a ngee ngópu, apê, Podo y꞉a p꞉uu até d꞉uu kaalî. (40 m.) U kuwó dini ghi ngê yedê mê kalê ngópu, ntii pyolo y꞉a p꞉uu mîmî kele, (30 m.) noko yepê, Ala ghodo nmo m꞉ii té, daa kêmakêma dyámê w꞉uu mbêmê nmo koko té. 29 Noko yepê, Nkéli mgîdî vy꞉o kîd꞉ongê dopo, wod꞉oo anka páádi knî nkéli kn꞉ââ ghîghê mênê kéé tumo, wo u dîy꞉o dnye ngêpê, apê, Lîmî k꞉ii wa we. 30 Nkéli k꞉oo dpodo pyu knî y꞉oo u yi doo kwo, Dinki nmî gh꞉ay, nmî mbêpê dmi, wod꞉oo dinki gh꞉ay ngópu, nmopê, Nkéli ńuwo anka nmîmo kéké té. 31 Ngmênê dnye k꞉omodanê, Póól ngê a w꞉ee ngê, Njuliyas ka kwo, Kî nkéli k꞉oo dpodo pyu yoo a mbêpêmbêpê té, yed꞉oo nmo pwopwo té. 32 Wod꞉oo lede knî y꞉oo dinki yedê dê châpwo dumo, mo kalê ngópu.
33 Dini ghi n꞉ii ngê doo wââwââ, Póól ngê kmaapî u pi ye vyu, yepê, Wo y꞉a mê páádi d꞉uu lê, nté dmyongê ma ngópu. 34 Yepê, Mw꞉ââkó nmyo, nté pee ngmê ma yó, nté ngê yinê a wêdêwêdê kîgha nmyo. Yepê, Daangmanmyi pw꞉onu. 35 Póól ngê mbîdédi a ngêêdî, puwâ, Chóó Lémi yi ngîma kwuno ngê, wod꞉oo ndîî. 36 Yi gha dmi vyilê kê dniye, pi yintómu doo kmaapî. 37 Nkéli k꞉oo yélini nmee kwo, nmo yintómu my꞉oo yono y꞉a pyud꞉oy꞉a mê wéni. (276) 38 Dini ghi n꞉ii ngê u ntââ ngê pyaa dniye, witi nt꞉ee kéé ngópu, apê, Nkéli vyilê kê we.
Nkéli u ngwo a ghidi wo
39 Dini ghi n꞉ii ngê wa wo, nkéli k꞉oo dpodo pyu yoo yi lama dêpwo ya, Kî ló dyámê pee. Lyoko ngmê m꞉uu ngópu, tii pââ y꞉i ngmêdoo ya, u yi y꞉e doo kwo, Nkéli tii pââ p꞉uu nyinê ghidi we. 40 Mwiyé yedêni dê y꞉oo tpii dê kudu dumo, yi yedê dê mê pywálî dumo, anka u yedê páádi knî mye châpwo tumo, liyé tp꞉oo nkéli ńuwo ngmê t꞉ee ngópu, tii pââ u kêténi dnye tpii. 41 Nkéli tii pââ p꞉uu daa n꞉ee, ch꞉êênî p꞉uu a ghidi wo, nkoo ghi mînê kele, vyuwó ndîî knî y꞉oo kn꞉ââ ghi dnya a pwapî.
42 Lede knî y꞉oo noko yepê, Mbwa k꞉oo yéli vya téme, nt꞉ee wa a pwila dmi, tii pââ p꞉uu wa kee dmi, wa mbêpê dmi. 43 Ngmênê Njuliyas ngê yi kópu ye kwódu ngê, u yi u ngwo doo kwo, Póól nî dy꞉o, wod꞉oo nmopê, N꞉ii u lama chââchââ a tóó, dpo pwila we, 44 n꞉ii u lama chââchââ daa tóó, nkéli u yi pee mbêmê dpî chââ we. Wod꞉oo yinté nmî d꞉uu ngê, nmî chââ dniye, nmo yintómu tii pââ p꞉uu nm꞉uu kee dniye.
* 27:21 Dpodo 27:9-10 * 27:23 Dpodo 23:11 * 27:26 Dpodo 28:1