28
Mólîta kópuni nmo pyodo
Dini ghi n꞉ii ngê tii pââ p꞉uu nm꞉uu kee dniye, yi dyámê w꞉uu u pi y꞉i nm꞉uu nyongo, nmopê, Ala Mólîta. Mólîta tpémi mb꞉aamb꞉aa ngê nmo dnya a vyuwo, ndyuw꞉e nmo ngmê kpê ngópu, mu kópu u dîy꞉o tpii vy꞉o, nkuwo ndîî. Póól ngê ndê dyuu ngma a ngêêdî, ndiya dini ghi n꞉ii ngê doo yiyé, wod꞉oo tpile pê ka ndê tee u kwo yimî ghê wo, yi pââ u mênê a pwii wo, wod꞉oo Póól kwulo kiye wo, y꞉i a yipal꞉a wo. Mólîta tpémi y꞉oo apê, Kî pini kwulo tpile pê ngmê ka kiye, myekîyedê yiiyii. Noko yepê, Kî pini ngê pi ngma a vyâ. Yepê, K꞉omo tpile nt꞉ee daa pwene, ngmênê ala ngwo u dono u pywuu yeda ngee, ala ngwo a pwopwo. Ngmênê Póól ngê tpile pê kpêêdî ngê, ndiya danê ngê, kópu u ngwo daa pyodo. * Dnye t꞉ââ, apê, Kî pini kóó a mbweembwee, mye pwopwo. Dye ghi daadîî dnye y꞉enê, ngmênê kópu u ngwo daa pyodo, wod꞉oo noko yepê, Kî pini daa nmo ntee pini, ngmênê nmî yâpwo ntee pini. *
Tii pââ u nkîgh꞉ê yâpwo têdê ngmêdoo ya. Yi yâpwo têdê chóó u pi Papîliyas, yi pini Mólîta tpémi yi kada pini. Mb꞉aamb꞉aa ngê nmo doo a vyuwo, wo pyile u ngomo k꞉oo nmee kwo. U mî doo mbii, m꞉êê mgînî u ngwo myedoo ya. Póól u ngomo ghi k꞉oo adî lê, Chóó Lémi ka u l꞉êê dîy꞉o ngêpê mbê wo, kóó dê u pwo yé doo, wod꞉oo pyi ngê. Yi kópu dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, yi dyámê w꞉uu mbêmê pwopwokopwe yoo myedê lee dniye, Póól ngê mye pyi too. 10 Tpile yilî nmo a kê ngópu, dini ghi n꞉ii ngê kada nmee a yém, tpileni u yi maa p꞉uu nmo adnyi kwo, yi tpile yilî nmo myedê kê tumo.
Mólîta u ngwo nmo kuwo ngê, Lóma u ngwo nmee lêpî
11 Dini ghi n꞉ii ngê Mólîta d꞉ââ pyile nmî nt꞉ângo, nkéli ngmê k꞉oo nmî wo dniye, yi nkéli Aleksándîdiya myedê ndê wo, Mólîta yópu ndîî yidoon꞉aa t꞉âât꞉ââ. Yi nkéli u pi Yâpwo Mbwémi. 12 Mólîta ndini nmî yó, Saidakyus nm꞉uu tee dniye, wo pyile y꞉i nmee ya. 13 Yi ndini m꞉oo yó, Léchêm nm꞉uu tee dniye. Womumo kuwó yópu ngê a ghê wo, wo miyó njini maadî nmee mbêpê, Puteyoli u ngwo nm꞉uu tee dniye. 14 Nkéli y꞉i nmîmo kuwo ngê, Yesu u yoo y꞉i ngmênmî módu, wiki yi k꞉ii ngmênmo kp꞉anê ngê, wod꞉oo kada nmo y꞉ângo, dêdê m꞉oo lee dniye, Lóma nmee lêpî. 15 Yesu u yoo, yélini Lóma doo a kwo, nmî pi dmi a ny꞉ee ngópu, maa p꞉uu mêda nya nmoo. Ngmê knî y꞉oo nté pywupwi têdê Apiyas mînê pyw꞉ee nmoo, woni knî y꞉oo kn꞉aa p꞉aani mînê pyw꞉ee nmoo, p꞉aani n꞉ii u pi Dpî Ngomo Pyile. Póól ngê dini ghi n꞉ii ngê m꞉uu too, Chóó Lémi yi l꞉êê dîy꞉o kwuno ngê, u gha mb꞉aamb꞉aa ngê pyodo, mêdêpwo nkînge.
Lóma u ngwo nm꞉uu taa dniye
16 Dini ghi n꞉ii ngê Lóma nm꞉uu taa dniye, lede knî y꞉oo Póól mbwa k꞉oo daa km꞉êê ngópu, ngmênê lede ngmê p꞉uu t꞉ee ngópu, kn꞉aa ngomo ngmê k꞉oo nmî kee dniye.
17 Wo pyile mî loo, Póól ngê Nju tpémi yi kada pini yoo u ngwo a danê ngê, yepê, A mbwó yoo. Yepê, K꞉omo tpile nmî yoo yi p꞉uu d꞉uu ngê kêê dêp꞉a t꞉ângo, nmî kn꞉ââ yoo yi l꞉êê ghi dmi p꞉uu kópu dono myedîpî vyu, ngmênê Njedusalem mbwa k꞉oo a km꞉êê noo, Lóma tpémi ye mye y꞉ee noo. 18 Yepê, Kada pini ngê a p꞉oo noo, u yi u ngwo doo kwo, Nê nî pw꞉ii, mu kópu u dîy꞉o a pwopwo u kópu dêpê pyw꞉ângo. * 19 Yepê, Ngmênê Nju tpémi y꞉oo u yi dêpwo kwo, Nê mbwa k꞉oo pwii we, wod꞉oo a ka doo u ntââ ngê pyodo, kada pini ka kwono, Lóma tpémi yi king ngê u nkwo paan꞉aa kóté kalê nêne. Yepê, A mbwó yoo, u ya a nga daa kwo, A yoo nî ndyîko té. 20 Yepê, Yi kópu yilî yi p꞉uu danêmbum u l꞉êê dîy꞉o u ngwo d꞉a danê nmyo. Yepê, Pini n꞉ii Yisîléli tpémi y꞉oo a t꞉âât꞉ââ ngmê, yi pini u l꞉êê dîy꞉o mbwa k꞉oo kî km꞉êê noo. * 21 Nju tpémi y꞉oo Póól ka kwo, Njuda Wee u kwo yélini wunê kwo, m̱꞉uu kópu nmo doongmê dy꞉ââ ngópu, pi y꞉i doongmê ndê wo, m̱꞉uu kópu dono nmo myedoongmên꞉aa vyu. 22 Kwo, U yi nmo a kwo, Ṉuw꞉o ngînmî m꞉uu, mu kópu u dîy꞉o ala kópu kînmo nyongo, yélini yi vy꞉o nyi ghê wo, yi yéli yi p꞉uu p꞉aani p꞉aani dono kópu yilî a tpapê ngópu.
23 Wod꞉oo wo u kwo ngma adî ngmidi ngmê, yi wéni ngê Nju tpémi ada dââ, pi dêpwo a ya. Mw꞉aandiye danêmbum ngê a yaa dniye, u dî mgîdî vy꞉o mî yé ngópu. Póól ngê yepê, A mbwó yoo, ala kópu nmyi lama ka tóó. Yepê, Mu dini ghi ngê Chóó Lémi ngê chóó ada a y꞉enê nmo, pi ngmê wa a ngmidi, nmî kada wa kââ, vyîlo ayuno yâmuyâmu. Yepê, Ala kópu kamî ny꞉ee yó, Chóó Lémi ngê yi pini wunê nmo ka a dy꞉ââ ngê, u pi Yesu, ngmênê Njedusalem tpémi y꞉oo kî mb꞉ii ngópu, mye vya ngópu, u kuwó dini ghi ngê Chóó Lémi ngê mêdê pyidu ngê. Póól ngê u yi doo kwo, Yi kópu yilî ndê kópu ngê ye nî pyódu té, wod꞉oo kópuni Mósisi ngê a d꞉êê too, kópuni Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo a d꞉êê tumo, yi ngêêdî myedê nté too. 24 Wono yoo u kwo kêlîmî mbê dniye, woni yoo u kwo daa kêlîmî mbê dniye. 25 Wod꞉oo Póól a kuwo ngópu, noko dnye kwopwepe, ngmênê ghêlî daa lee dniye, Póól ngê ala kópu ye mye vyu, yepê, Kópuni Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê Yisaya ka a vyu, nmyi kn꞉ââ knî yi p꞉uu a d꞉êê ngê, yi kópu ndê kópu. 26 Yepê, Yisaya ka ala kópu a vyu, kwo, kî yéli ye ala kópu dpî vyi ngi,
U nyêmî ngê anmyi nyêmî,
mêdaanmya a wopwe,
U mumu ngê anmyi mumu,
mêdaanmyi y꞉enê. *
27 Kwo, Yi kópu kî yéli ye dpî vyi ngi, mu kópu u dîy꞉o,
yi ngwolo dmi my꞉oo a tóó,
nkê kpeme a pyede,
yi mbodo podo dé.
Wodaa yinté,
u mumu ngê pê mumu ngmê,
u nyêmî ngê pê nyêmî ngmê,
u wopwe ngê pêdê wopwe ngmê,
a ka pêdê diyé dmi,
pîdî pyi té.
28-29 Póól ngê yepê, Ala kópu ny꞉ee yó. Yepê, Chóó Lémi ngê Yesu nmî Mbwámê ngê pyódu ngê. Yepê, K꞉omo tpile anmyi mb꞉ii ngmê, ngmênê yélini daa Nju tpémi, yi yéli y꞉oo Yesu u pi wa ny꞉ee ngmê, yi Mbwámê ngê wa pyódu. *
30 M꞉ââ miyó Póól yi p꞉aani doo ya, ngomoni k꞉oo dpîmo kwo, yi ngomo chóó myedpîmo pywupwi. N꞉ii ngê u mumu u yi dpîmo kwo, y꞉i u kwo dpîmon꞉aa danêmbum. 31 Chóó Lémi kóó k꞉oo wowo p꞉uu ye dpîmo danêmbum, nmî Lémi Yesu Kédisu p꞉uu ye myedpîmo danêmbum, dêpwo nkîngê, pi ngê u kwo myedaa kwódu ngê.
Wu u dî.
* 28:5 Mak 16:18 * 28:6 Dpodo 14:11 * 28:18 Dpodo 26:31-32 * 28:20 Dpodo 26:6-7 * 28:26 Is 6:9-10 * 28:28-29 Dpodo 13:46