LÓMA
Dini ghi n꞉ii ngê Yesu u danêmbum Lóma ńuw꞉o ngópu, daa Nju tpémi ye ńuw꞉o ngópu, ngmênê kn꞉aa yéli ye ńuw꞉o ngópu. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Nju pi daa yilî Yesu u yoo vy꞉o doo kwo, Lóma.
Yi ngwo Póól Epeso doo dpodo. U kuwó dini ghi ngê Epeso a kuwo ngê, Kîdiki Wee u kwo loo, d꞉ââ pyile y꞉i mî nt꞉ââ ngê. (Dpodo 20:3) Yi dini ghi ngê Póól ngê kópu dyuu ngmê d꞉êê ngê, Yesu u yoo knî ye dy꞉ââ ngê, yélini Lóma doo a kwo. Ala yi kópu dyuu.
1
Nê Póól, Yesu Kédisu u dpodo pyu, myenté u dyépi, ala pweepwee pee nmye até d꞉a dy꞉ââ, yélini Yesu u yoo vy꞉o nmyinê ghê dniye, Lóma. Chóó Lémi ngê a ngmidi noo, a ka pê, A kópu mb꞉aa pi knî ye chin꞉aa tpapê. * Yi kópu mb꞉aa nmî Mbwámê p꞉uu kópu mb꞉aa. Pini n꞉ii nmî Mbwámê ngê pyodo, Chóó Lémi ngê yi pini u kópu mb꞉aa chóó u komo kapî pyu knî ye mwiyé a vyu, yi kópu y꞉oo a d꞉êê ngópu. Nmî Mbwámê Chóó Lémi Tp꞉oo, nmî Lémi Yesu Kédisu, ndêndê ngê nmo ntee pini. Nmî w꞉êê mââwe Dépidi, vyîlo yi pini u tii ńedê, Yesu mî chópu. * U ghê dmi ndêndê ngê Chóó Lémi u Ghê Dmi. Chóó Lémi ngê nmopê, Ala a Tp꞉ee. Yi kópu ndê kópu ngê alanté nmo pyódu ngê, u wêdêwêdê mbêmê kpêênî mêda pyidu ngê. Yesu ngê ntênê a ngee noo, u dyépi ngê a pyódu noo, a ka pê, A pi kn꞉aa dyámê tpémi ye chin꞉aa tpapê, u ngwo a ka pêdê kêlîmî mbê dnye, a nuu u kópu dé myedny꞉oo d꞉uud꞉uu dé. 6-7 Nmyo myentee dé, Yesu Kédisu ngê Chóó Lémi u yoo vy꞉o myeda danê nmyo, yélini u nuu u yoo, u momu yéli. Nmî Mî Chóó Lémi, nmî Lémi Yesu Kédisu u k꞉ii, nmye mb꞉aamb꞉aa ngê dny꞉oo a vyuwo.
Póól u ngêpê, Lóma tpémi yi dîy꞉o
Ala kópu nmye mwiyé nînê d꞉êêd꞉êê. Yesu u pi ngê nmyi l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi n꞉aa kwunokwuno ngê, mu kópu u dîy꞉o dyámê mbêmê pi yilî yintómu yi lama a tóó, Yesu ka dpodombiy꞉e nmye kêlîmî té. * Chóó Lémi u pi ngê nînê kpaa, dini ghi n꞉ii ngê u kwo n꞉aa ngêpê yédi, dye ghi yintómu nmyi l꞉êê dîy꞉o u kwo myinî ngêpê yédi. Pi knî ye Yesu u kópu mb꞉aa p꞉uu n꞉aa danê yédi, Chóó Lémi p꞉uu dpodombiy꞉e u ngwo n꞉aa dpodo yédi. * 10 Dini ghi n꞉ii ngê u kwo n꞉aa ngêpê yédi, ala kópu u kwo n꞉aa dmyinê ngê, kwonipi, A Lémi, a maa nangê kwódu, dpî ngee nédi, Lóma tpémi ye dpî dy꞉ââ nédi. 11 Lóma tpémi. U yi mb꞉aamb꞉aa ngê a nga a kwo, n꞉uu m꞉uu nmyo, Nmî Mî u Ghê Dmi mbêmê myan꞉aa wêdêwêdê kalê nmyo. 12 Daa a mo an꞉uu wêdêwêdê kalê nmyo, ngmênê nmî kêlîmî mbêmê nmî gha dmi paa numo wêdêwêdê kalê téme. 13 A mbwó yoo, ala kópu nmyi lama choo a ya, daa ng꞉êêntómu nî vyu, nîmo, Lóma nî lê, ngmênê lukwe ngê a dî mîkîdoo pwapî. Kn꞉aa yéli Yesu u yoo vy꞉o ntee nê ńuwo, u ya a nga a kwo, Yinté nmye my꞉aan꞉aa d꞉uu, 14 mu kópu u dîy꞉o pi yilî yintómu knî yi l꞉êê dîy꞉o Yesu ngê dpodo kalê noo. K꞉omo tpile nko pi dé ó kada pini dé, ndiye pyu dé ó p꞉aa tpémi, ngmênê Yesu ngê u yi u ngwo a kwo, Nê ngê u yoo vy꞉o kaa téne, ghê kamî u ngwo pêdê pyw꞉ee y꞉e. 15 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o u yi mb꞉aamb꞉aa ngê a nga a kwo, Yesu u kópu mb꞉aa p꞉uu u ngwo nmye nîn꞉aa danê. 16 A lama ka tóó, yi kópu mb꞉aa d꞉uudpî dîpî. Yélini Yesu ka wa kêlîmî mbê dmi, Chóó Lémi ngê yi kópu mbêmê wa ngee té, chóó u wêdêwêdê mbêmê wa ngee té. Nju tpémi mwiyé doo ngêêpî dé, ala ngwo kn꞉aa yéli amyeda a ngêêpî dé. * 17 Yesu p꞉uu kópu mb꞉aa mbêmê ala kópu nmo w꞉ee ngê, Chóó Lémi ngê dnyinté daawa kóté kalê nmo, módó nmo daawa vyi, Dyââpe nmyi p꞉uu daa t꞉a, ngmênê Yesu ka kêlîmî mbêmê nmî dyââpe wa pwaa té. Yesu ka dye ghi yintómu dmyinê kêlîmî, mu kópu u dîy꞉o puku yedê alanté a tóó, apê,
Pini n꞉ii adî kêlîmî,
Chóó Lémi ka pi mb꞉aa ngê u ngwo wa pyódu. *
Yélini daa Nju tpémi yi l꞉êê ghi dono u danêmbum
18 Yesu p꞉uu kópu mb꞉aa mbêmê ala kópu myeno w꞉ee ngê, yélini y꞉oo dono a d꞉uud꞉uu ngópu, Chóó Lémi ngê wa kpada té. Yi yéli y꞉oo Chóó Lémi daa chââchââ ngmê, pi knî yi p꞉uu kópu dono yilî a d꞉uud꞉uu ngópu, Chóó Lémi u kópu ndêndê dé yi wépi dmi u ngwo dpî pwaa t꞉oo. 19 Chóó Lémi ngê yi yéli wa kpada, mu kópu u dîy꞉o tpileni yi ngópu tpyé too, daa m꞉uu tumo, yi ngwolo dmi my꞉oo doo ya. 20 Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê dyámê mbêmê tpile yilî a l꞉âmo ngê, daangmê ngmo ngê, u wêdêwêdê ndîî yinté nmî ngîma mye yó. K꞉omo tpile Chóó Lémi dpînê y꞉enê, ngmênê lukwe dîy꞉o yi yéli y꞉oo nmî Yâpwo njini daa mya ngópu? Yi nt꞉u kópu chedê. * 21 K꞉omo tpile Chóó Lémi yi lama a tóó, ngmênê daa chââchââ ngópu, myedaa kwunokwuno ngópu. Yi mbodo podo dé, yi gha mgîdîmgîdî dé. * 22 Yinê ye yi nuw꞉o ndîî dé, ngmênê yi mbodo podo dé. 23 Yâpwoni u mênê ghê njini a tóó, daa chââchââ ngópu, ngmênê tpileni u kââ a l꞉âmol꞉âmo tumo, vyîlo ye chââchââ tumo, pi u kââ dé ó ńmê u kââ dé ó tpile tp꞉oo u kââ dé ó tpile pê u kââ dé, yinté k꞉omo yâpwo ye chââchââ tumo.
24 Yi yéli y꞉oo Chóó Lémi mwiyé a kpîpî ngópu, Chóó Lémi ngê u nkwo a kpîpî too, mye kala too, apê, Kópu dono n꞉ii yi nuu u kópu dé, mudny꞉oo d꞉uud꞉uu dé, apê, mywenemywene kópuni nongo a d꞉uud꞉uu tumo, mudny꞉oo d꞉uud꞉uu dé. 25 Chóó Lémi u ndê kópu yilî yi wépi dmi pwaa tumo, k꞉omodanê kópu a ngî tumo. Pini n꞉ii ngê tpile yilî yintómu l꞉âmo ngê, n꞉ii dye ghi yintómu pîdny꞉oo chââchââ, yi pini daa chaa kîgha ngmê, ngmênê tpileni l꞉âmo too, yi tpile ye chaa kîgha tumo, ye a ngêpê nyédi, p꞉uu mye dpodo nyédi.
26-27 Nyââ, Chóó Lémi kpîpî ngópu, Chóó Lémi ngê u nkwo kpîpî too, mye kala too, mywenemywene u kópu yilî a d꞉uud꞉uu ngópu. Mââ yoo yi kpâm knî ye daa lêpî nyédi, ngmênê a numo kpêêpî nyédi, yi gha vy꞉o yi kn꞉aadi te kópu u pywuu u nkwo wunê ngêêpî ngópu. Daa mââ yoo yi mo, ngmênê pyââ yoo mye yi k꞉ii, yi moo knî ye daa lêpî nyédi, ngmênê a nmyee nyédi. *
28 Chóó Lémi u kópu ndêndê u wépi pwaa ngópu, Chóó Lémi ngê yi wépi dmi u nkwo pwaa too, dnyinté a nuw꞉o té, dono kópu yilî a d꞉uud꞉uu ngópu. 29 Yoo dono, kn꞉aadi te pyu yoo, tpile u mb꞉aami dé, daa gha yoo, ń꞉ee kapî pyu yoo, l꞉êê pyu yoo, pi vyee pyu yoo, pi dódó pyu yoo, pi u pi dyede pyu yoo. Dono ngê yi gha dmi a nt꞉ee ngê. 30 P꞉êê dono chaachaa u yoo, dono kópu numo p꞉uu yilî a tpapê ngópu, Chóó Lémi ye diya wo, peede tpapê pyu yoo, chaa pyu yoo, yi chóó yi pi dmi a kmîmî tumo, yi pye mî yi dnye a vyee tumo, u yi y꞉e a kwo yédi, Dono kópu kamî m꞉uu nmo pyw꞉oo. 31 Yoo dono, yi chóó yi kópu u ntii dêdê vy꞉êmî tumo, pi ye d꞉uudpî ch꞉anê, myed꞉uudpî ngee ngmê. 32 Yi lama ka tóó, Chóó Lémi ka yi kópu yilî pwopwo u kópu dé, ngmênê mye d꞉uud꞉uu tumo, pi knî ye mye tpapê ngópu, ye dpo, Yinté kópu nipi paa d꞉uud꞉uu téme.
* 1:1 Dpodo 9:15; Nkal 1:15 * 1:3 Mát 22:42; Lóma 9:5 * 1:8 1 Tes 1:8 * 1:9 Epeso 1:16 * 1:16 1 Kódin 1:18,24 * 1:17 Lóma 3:21-22; Hab 2:4 * 1:20 Njópi 12:7-9; Psalm 19:1; Hipîlu 11:3 * 1:21 Epeso 4:17-18 * 1:26-27 Lev 18:22; 1 Kódin 6:9