2 KÓDIN
Dini ghi n꞉ii ngê Póól ngê 1 Kódin d꞉êê ngê, Kódin tpémi ye dy꞉ââ ngê, yi ngwo Epeso doo dpodo. (Dpodo 19)
Ala puku dmi u pi 2 Kódin. Yoo woni yi nuw꞉o dmi alanté a tóó, ala puku yedê daa pweepwee pee ngmidi ye tóó, ngmênê miyó ye tóó. Yinê ye Póól ngê nod꞉enod꞉e u kópu dyuu mwiyé ye yi d꞉êê ngê, ala puku yedê a tóó, kn꞉ââ 10, u dî kn꞉ââ 13. Póól ngê yi nod꞉enod꞉e u kópu dyuu ye d꞉êê ngê, Taitas ngê ye ńuwo, mu kópu u dîy꞉o Kódin tpémi woni knî y꞉oo Póól u wépi a pwaa ngópu, yinê ye Póól daa Yesu u dyépi ngmê. Yi kópu dyuu ghêlî ye daa d꞉êê ngê, ngmênê Póól Kódin chóó loo. Pi ngmê ngê u pi dyênê ngê, (2 Kódin 2:5-8, 7:12) wod꞉oo Póól ngê a kuwo too, Epeso mê diyé wo, y꞉i nod꞉enod꞉e u pweepwee pee yi ngwo mî d꞉êê ngê, ye dy꞉ââ ngê. U kuwó dini ghi ngê Póól ngê Epeso a kuwo ngê, liyé nkéli k꞉oo wo wo, Tîdówas mî tee wo, y꞉i doo dpodo, daa dye ghi daadîî. (2 Kódin 2:12-13) Yi ngwo Kódin tpémi yi p꞉uu u nuw꞉o doo kwo, doo nuw꞉onuw꞉o dé, wod꞉oo Tîdówas a kuwo ngê, liyé nkéli k꞉oo y꞉i wo wo, Másîdóniya Wee u kwo mî tee wo. Y꞉i doo ya, Taitas y꞉i mînê pyw꞉ângo. Taitas Kódin a ndê wo, mdoo u kwo yinê a ńuwo, kwo, Kódin tpémi y꞉oo yi nuw꞉o dmi kî ngmêê tumo, mêkîyedê chââchââ ngi. (2 Kódin 7:5-16) Póól u gha d꞉ud꞉umbiy꞉e mb꞉aamb꞉aa ngê mê pyodo, pweepwee pee m꞉uu ye dy꞉ââ ngê, ala puku yedê ka tóó, kn꞉ââ 1, u dî kn꞉ââ 9.
1
Nê Póól, Chóó Lémi ngê a ngmidi noo, Yesu Kédisu u dyépi ngê a pyódu noo. Yélini Yesu u yoo vy꞉o nmyinê ghê dniye, Kódin, myenté yi wee u kwo p꞉aani p꞉aani, nmî mbwó Timoti k꞉ii ala pweepwee pee nmye nyinê dyede. Nmî Mî, nmî Lémi Yesu Kédisu u k꞉ii, dny꞉oo a ngêêpî nmyo, mb꞉aamb꞉aa ngê nmye myedny꞉oo a vyuwo.
Póól ngê Chóó Lémi u ngwo doo kwunokwuno
Nmî Yâpwo ndêndê kwunokwuno koo, pini n꞉ii nmî Lémi Yesu Kédisu u Mî. Yi pini mye nmî Mî, u kwo nmo ch꞉anêch꞉anê nyédi. Dini ghi n꞉ii ngê nmî nuw꞉o dmi dono ngê dpî pyódu, yinê moo l꞉âmo té. * Dini ghi n꞉ii ngê ló dono ngmênmînê vyîmî ngê, nmî nuw꞉o dmi yinê moo l꞉âmo, mu kópu u dîy꞉o u yi u ngwo a kwo, Yélini y꞉oo dono wunê vyîmî ngmê, yi nuw꞉o dmi yinté nmî l꞉âmol꞉âmo té. Yi nuw꞉o l꞉âmol꞉âmo u ntââ ngê nmo pyede, mu kópu u dîy꞉o nmî Mî ngê nmî nuw꞉o dmi mwiyé a l꞉âmo ngê. Nmî nuw꞉o dmi mwiyé wodêpê l꞉âmo ngê, ye yoo yi nuw꞉o dmi lukwe mbêmê pînmo l꞉âmol꞉âmo té. Yesu Kédisu ngê dîngîdîngî ntee dnyinê ngê, dîngîdîngî yinté myino dnyinêdnyinê, nmî nuw꞉o dmi yinê moo l꞉âmo. Dini ghi n꞉ii ngê dîngîdîngî nmînê pyw꞉êmî ngê, nmyi nuw꞉o l꞉âmol꞉âmo u l꞉êê dîy꞉o yi dîngîdîngî nmo dnyinêdnyinê ngê, u yi nmo daa kwo yédi, Nmî Lémi u maa kn꞉aadi y꞉e. Dini ghi n꞉ii ngê nmî Lémi ngê nmî nuw꞉o dmi moo l꞉âmo, nuw꞉o l꞉âmol꞉âmo pyu ngê dpî pyódu nmo. Dîngîdîngî n꞉ii nmînê vyîmî ngê, dini ghi n꞉ii ngê yinté dîngîdîngî nmyinê vyîmî ngópu, nmyi nuw꞉o dmi nmo l꞉âmol꞉âmo too. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nmî lama ka tóó, nmî Lémi ngê daawa a kuwo nmyo. Dini ghi n꞉ii ngê dîngîdîngî anmy꞉aa a vyîmî, nmî Lémi ngê nmyi nuw꞉o dmi amaa l꞉âmol꞉âmo.
A tîdê mbwó yoo, dononi Esiya Wee u kwo nîmo pyw꞉ee too, u ya a nga a kwo, Nmyi lama dny꞉oo a ya. Yi dono d꞉ud꞉umbiy꞉e a pwo nî módu, nê ngmênê, Yi dono vy꞉o daanê pwii, awêde n꞉aa pwopwo, * pi knî y꞉oo a vyee nê. Yi kópu a nga pyodo, mu kópu u dîy꞉o a nuw꞉o a chóó a p꞉uu daadî kwo, ngmênê Chóó Lémi p꞉uu choo kwo, pini n꞉ii ngê pi ntóó kpêênî dpo pyidu. 10 A vyee a nkîgh꞉ê chono nî módu, ngmênê yi kêlî yinê dyé noo, yinté dono vy꞉o amê dyé nê. A lama ka tóó, ntênê amê dyé nê, * 11 mu kópu u dîy꞉o a l꞉êê dîy꞉o nmyinê ngêpê nyédi. A l꞉êê dîy꞉o anmya a ngêpê, ye nmî Lémi ngê a vyee têdê amêdî dyédyé nê, pi yilî knî y꞉oo nmî Lémi u ngwo adnyi kwunokwuno.
Póól ngê Kódin tpémi ye u ngwo yepê, Dîpî dóó nmyoo
12 Kódin tpémi, kópu ngmê u l꞉êê dîy꞉o a gha mb꞉aamb꞉aa ngê dê pyódu, a lama a tóó, dîpî dóó nmyoo. Dyámê wope wope pi knî ye ntee nîmo mbumu yédi, nmyi vy꞉o yinté myenoon꞉aa mbumu. Dîpîn꞉aa dóó nmyoo, kópu nmye myedîp꞉ê wópu ngê. Daa a chóó a nuw꞉o mbêmê nmye noon꞉aa mbumu, ngmênê Chóó Lémi u wêdêwêdê mbêmê nmye noon꞉aa mbumu. * 13-14 Pweepwee pee yedê nmye dênoo a mgongo, nê, Pêdê kp꞉aa y꞉e, myepêdê w꞉ee y꞉e. Kópuni ala ngwo dnyinté nmyi lama a tóó, u ya a nga a kwo, Ntênê pêdê w꞉ee yó. Yi kópu ala. Dini ghi n꞉ii ngê nmî Lémi Yesu wa a diyé, a gha nmyi l꞉êê dîy꞉o mb꞉aamb꞉aa ngê ntee wa pyódu, nmyi gha dmi a l꞉êê dîy꞉o mb꞉aamb꞉aa ngê yinté amye pyódu. *
15 Dini ghi n꞉ii ngê nmyee a chââchââ nê, a nuw꞉o k꞉oo nê, Kódin tpémi my꞉oo an꞉uu wêdêwêdê kalê té. 16 Nê, Kódin máádi mwiyé anî kwolo, yi ntini anî yé, Másîdóniya Wee u kwo u ngwo anî lê, myombó Kódin ye mêp꞉aa diyé, Njuda Wee u kwo paan꞉aa dy꞉ââ nêne. 17 Ngmênê nmye máádi dîp꞉ê kwólu. Lukwe, nmyinê nmye nê k꞉omodanê pyu? Nmyinê nmye nê mgîdî u yoo vy꞉o pini ngmê? Nmyinê nmye nê ngê kópuni u komo ngê a tpapê too, doo u gha vy꞉o kópu dé? 18 Kêle, d꞉aa yinté pini. Chóó Lémi p꞉uu k꞉omodanê pee tp꞉oo ntee daa t꞉a, yinté a p꞉uu myedaa t꞉a, dînî dódó nmyo, d꞉aa nuw꞉o miyó miyó pyu. 19 Pini n꞉ii u pi nmye n꞉uu vyu, Yesu Kédisu Chóó Lémi Tp꞉oo, daa nuw꞉o miyó miyó pyu. Sailas pini dê Timoti yi k꞉ii, vyîlo yi pini p꞉uu nmye nmeen꞉aa danêmbum. Yi pini daa nuw꞉o miyó miyó pyu. Kópuni dpî vyi, ntênê dpî d꞉uu. 20 Myenté, kópuni yilî yi pi dmi Chóó Lémi ngê wunê a vyi too, Yesu ngê ntiye too. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi nmo chaa kîgha ngê, Yesu Kédisu u pi mbêmê pi knî y꞉oo dpo, Ndê kópu yila. * 21 Chóó Lémi ngê yinê a ngmidi nmoo, myedê ngmidi nmyoo, Yesu Kédisu kóó k꞉oo nipi kaa nmoo, daawa kéé nmo. * 22 U l꞉ii nmî p꞉uu t꞉ângo, u Ghê Dmi nmî mênê yó. Pi ngê dy꞉âma ndîî ntee dpî y꞉oo, nmî Mî ngê u Ghê Dmi yinté nmî mênê yó. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nmî lama ka tóó, dîyo ntênê wa ngee nmo, kóó k꞉oo wa kaa nmo. *
Kópuni u l꞉êê dîy꞉o Póól Kódin tpémi ye daa n꞉ee
23 Chóó Lémi u ngópu nmye dênînê k꞉omodanê, a gha myekîyedê yenê, ala kópu a ny꞉ee yó. Nmye dîp꞉ê n꞉ee, mu kópu u dîy꞉o u ya a nga dêpwo kwo, N꞉uu kpada té. * 24 Kópuni knî ye nmye kêlîmî té, daa yi kópu knî yi wátiwáti u l꞉êê dîy꞉o nmye anê lê, nmî Lémi ka ntênê nmye kêlîmî té. Ala kópu u l꞉êê dîy꞉o nmyi vy꞉o anîn꞉aa dpodo, nê, W꞉aa pêdê pyw꞉ee y꞉e. *
* 1:3 1 Pita 1:3; Lóma 15:5-6 * 1:8 Dpodo 19:23; 1 Kódin 15:30-32 * 1:10 2 Tim 4:18 * 1:12 1 Kódin 1:17; 2 Kódin 2:17 * 1:13-14 Pilipay 2:16 * 1:20 Lóma 15:18-19; Tpyuu 3:14 * 1:21 1 Njon 2:27 * 1:22 Epeso 1:13-14; Lóma 8:16-17 * 1:23 Lóma 1:9 * 1:24 1 Pita 5:3