2
A nuw꞉o k꞉oo kînî vyu, nê, Nod꞉enod꞉e mbêmê ye mêdaanî nî, yi gha dmi dono ngê mêdaan꞉uu pyódu. * Nmyi gha dmi dono ngê wan꞉uu pyódu, ye a gha mb꞉aamb꞉aa ngê nanê wa pyódu? Daanmyi pyódu ngmê, noko dnyinté anmîn꞉aa ya. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nod꞉enod꞉e u pweepwee pee nmye nê d꞉êê ngê. U ya a nga doo kwo, Yi l꞉êê ghi dmi a kada a ngmêê teńe, u ya a nga dêpwo kwo, Nod꞉enod꞉e mbêmê ye n꞉uu t꞉aa, nê, A gha dono ngê awêde amî pyódu ngmê, ngmênê vyîlo yi yéli y꞉oo a gha mb꞉aamb꞉aa ngê y꞉oo paa pyódu y꞉e. Dini ghi n꞉ii ngê mb꞉aamb꞉aa ngê nmye ya nyédi, a gha mb꞉aamb꞉aa ngê dpî pyódu, nmyi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê myoo pyódu. Dini ghi n꞉ii ngê yi pweepwee pee nmye nê d꞉êê ngê, noo a nuw꞉onuw꞉o nmyo, a gha dono ngê doo a ya, nmyi l꞉êê dîy꞉o dpodombiy꞉e myenoo a mbê. U ya a nga dêpwo kwo, Yi nuw꞉o dmi dono ngê nî pyódu. U ya a nga doo kwo, Yi lama pêdê yaa we, Nmî nuu ghi dmi nê nódo dnyinté dêdê tóó. *
N꞉ii ngê Póól u pi dyênê ngê, u danêmbum
Nmyi vy꞉o pini n꞉ii ngê dono d꞉uu ngê, daa a mo a nuw꞉o dyênê ngê, nmyi nuw꞉o dmi pee tp꞉oo mye dyênê ngê. U ya a nga daa kwo, Yi kópu nî dówo. * Nmyi vy꞉o pi yilî knî y꞉oo yi pini kpada ngópu, namungê kpada. U dono nmyi kuwó p꞉ee kéé yó, u nuw꞉o mê l꞉âmo yó. U nuw꞉o d꞉ud꞉umbiy꞉e dono ngê kîngî pyódu. Nînê kwunokwuno nmyo, ala kópu u kwo dpî vyi yó, kwipi, Ṉuu ghi ntênê nmî nódo ka tóó. Ala kópu u l꞉êê dîy꞉o yi pweepwee pee nmye nê dy꞉ââ ngê, u ya a nga doo kwo, Yi l꞉êê ghi dmi nî m꞉uu. Nê, A kópu yintómu wa ny꞉ee t꞉oo, ó daawa ny꞉ee t꞉oo? 10 N꞉ii ngê dono dpî d꞉uu, dini ghi n꞉ii ngê u dono nmyi kuwó nmyo kéké ngópu, a kuwó myinî kéké ngê, yi kópu a nódo daawa kaalî. Kópuni dono a kuwó nî kéé ngê, daa ndîî kópu. Yi kópu nmyi l꞉êê dîy꞉o a kuwó nî kéé ngê, mu kópu u dîy꞉o Yesu Kédisu u dpodo yinî dódó ngê. 11 Setan ngê kîngî dóó nmo, kîngî chámê nmo. U dî nmî lama a tóó. *
Póól Kódin tpémi yi p꞉uu u ngwo doo nuw꞉o, Tîdówas
12 Dini ghi n꞉ii ngê Tîdówas n꞉uu tee wo, nê, Yesu Kédisu p꞉uu kópu dyuu pi knî ye nî vyi, yi ngwo nmî Lémi ngê Tîdówas tpémi yi ngópu dmi a kpêmî too, mb꞉aamb꞉aa ngê a ka dnya a ng꞉aa. 13 Ngmênê dye ghi yintómu noo a nuw꞉onuw꞉o nmyo, u ya a nga doo kwo, Nmî mbwó Taitas nê pyw꞉oo, nmyi p꞉uu kópu a ka ngmênyi vyi ngê. Dêpê pyw꞉ângo, wod꞉oo Tîdówas tpémi ye nd꞉uu nî vyu, liyé nkéli k꞉oo nî wo wo, ala Másîdóniya Wee u kwo n꞉uu tee wo. Taitas al꞉ii nîmo pyw꞉ângo, nmyi p꞉uu kópu mb꞉aa yilî nî nyongo, a nuw꞉o mb꞉aamb꞉aa ngê u ngwo pyodo.
Chóó Lémi ngê dpodoni ńedê Póól kââ
14 Chóó Lémi n꞉aa kwunokwuno ngê, mu kópu u dîy꞉o Yesu Kédisu u pee kaa nmoo, Setan u pwo dpî yé nmo. Mtyîmî nênê tuu kuughê ntee anyinê ny꞉oo, nmî Lémi ngê yi yini tuu ntee tpile ngê dpî pyódu nmo, p꞉aani p꞉aani a dyede nmoo, u kópu dyuu pi knî ye nmo ńeńe ngê. * 15 Yi kópu dyuu pi yintómu knî ye nmo tpapê ngê, yélini nmî Lémi u maa p꞉uu a wee, ye nmo tpapê ngê, mgîdî u yoo knî ye myeno tpapê ngê. * 16 Mtyîmî nênê tuu ntee, nmî Lémi u yoo knî ye yinê ye nmo yinté yéli, mu kópu u dîy꞉o maa mb꞉aa p꞉uu a wee. Pi ntóó tuu ntee, mgîdî u yoo knî ye yinê ye nmo yinté yéli, mu kópu u dîy꞉o pwopwo u maa p꞉uu a wee. Dpodoni nmo dódó ngê, yi dpodo têdê n꞉uu ngmê u ntââ? Chóó Lémi ngê u ntââ ngê yinê dpî pyódu nmo, 17 ngmênê yoo woni daa yinté dé, Chóó Lémi u kópu dyuu mbêmê a ndapî kmênêkmênê nyédi. D꞉aa yinté pini, pi dódó daa a tpile. Chóó Lémi ngê yinê a ngmidi noo, Yesu Kédisu u dyépi ngê a pyódu noo, u ngîma n꞉aa dpodo yédi. *
* 2:1 1 Kódin 4:21 * 2:4 2 Kódin 7:8-9 * 2:5 1 Kódin 5:1 * 2:11 Luukî 22:31-32 * 2:14 Lóma 6:17 * 2:15 1 Kódin 1:18 * 2:17 1 Pita 4:11