5
Nmî too pee ngmêêpî u danêmbum
Pi knî ye dpîno nkîngê té, mu kópu u dîy꞉o nmî lama ka tóó, Wa vya nmomomê, nmî Lémi ngê wamêdê pyidu nmo, nmî too pee kamî ngê wa pyódu té. Dyámê mbêmê nmî too pee kêêpî ngomo ntee tpile ngê a pyede. Dini ghi n꞉ii ngê chedê ngê wa pyaa dmi, Chóó Lémi ngê kamî ngê wa pyódu té, ngomo mb꞉aa ntee tpile ngê wa pyódu té, chedê ngê daawa pyaa dmi. * Ala ngwo nmo nkînî pîpî nyédi, u yi nmo a kwo, Mbóó p꞉uu ngomo mb꞉aa knî yi k꞉oo nmîn꞉aa kwo. * Yi ngwo nmî too pee kamî ngê wa pyaa dmi, daa kmêna mbwee ntee tpile ngê anmîn꞉aa ya. Dyámê mbêmê nmî too pee kêêpî ngomo ntee tpile ngê a pyede, dîngîdîngî nmo dnyinêdnyinê ngê, u l꞉êê dîy꞉o nmo nkînî pîpî nyédi. U yi nmo a kwo, Kêêpî ngomo nmo kuwo, ngomo mb꞉aa k꞉oo nm꞉uu kee dmi. Nyââ, u yi nmo a kwo, Nmî too pee tpalê dniye, kamî ngê pyaa dniye, chedê ngê daawa pyaa dmi. * Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi ngê yinê l꞉âmo nmoo. Pi ngê dy꞉âma ndîî ntee dpî y꞉oo, Chóó Lémi ngê u Ghê Dmi yinté nmo a kpo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nmî lama ka tóó, nmî too pee kamî ngê wa pyódu té. *
Pi knî ye dpîno nkîngê nyédi. Dye ghi yintómu nmî lama a tóó, dini ghi n꞉ii ngê nmî kêêpî ngomo knî yi k꞉oo nmo wee, daa nmî Lémi u p꞉o nmo pyede. * Nmî Lémi dpîno y꞉enê, ala ngwo, ngmênê u kwo nmo kêlîmî té, u l꞉êê dîy꞉o p꞉uu nmo dpodo té. Nyââ, pi knî ye dpîno nkîngê nyédi. U yi nmo a kwo, Nmî kêêpî ngomo nmo kuwo té, dyámê mbêmê, nmî Lémi ka p꞉o nmî lee dmi. * Ngmênê nmî Lémi ngê ghêlî k꞉ii daawa ńuw꞉o nmomomê, nmo mye u ntââ. K꞉omo tpile dyámê mbêmê anmî ya, ó u kwo anmî lee dmi, ngmênê u yi nmo ndêndê ngê a kwo, U nuu u kópu nmî d꞉uud꞉uu dé. 10 Nmo yintómu Yesu Kédisu ngîma anm꞉uu ghê dmi, yinê wa kóté kalê nmo, nmo ngmêngmênté nmî pywuu dmi anmîmo ngee. Kópuni mb꞉aa dyámê mbêmê nmo d꞉uud꞉uu té, yi pywuu mb꞉aa anmîmo ngee, myenté kópuni dono yi pywuu dono amyenmîmo ngee. *
Chóó Lémi ka yoo kââdîkââdî
11 Nmî lama ka tóó, nmî Lémi ngê wa kóté kalê nmo, u l꞉êê dîy꞉o u kwo nmo nkîngê té, u yi nmo a kwo, Yoo yi nuw꞉o dmi nmî ngmêê té, daapaa kpada téne. Chóó Lémi ngê nmî gha dmi u kpêê dé, u lama a tóó, Nê ngê u dpodo ndêndê ngê a dódó. Na a ka yi kópu nmyi lama ndêndê ngê mye tóó. 12 A chóó a pi dînî kmîmî. K꞉omo dyépi knî y꞉oo yi too pee mbêmê yi pi dmi yi chóó a kmîmî tumo, ngmênê yi gha vy꞉o daa vyuwo nyédi. A p꞉uu kópu nmye d꞉a d꞉êê, mu kópu u dîy꞉o k꞉omo dyépi knî y꞉oo a pi wa dyênê knomomê, u ya a nga a kwo, Ye dpî vyi yó, yipi, Nê ngê nmî Lémi u dpodo ntênê a dódó, u gha ntênê a tóó. 13 Yinê ye nê ghéti wo, ngmênê Chóó Lémi p꞉uu n꞉aa dpodo. Nmyinê nmye nê doo ghéti wo, nmyi p꞉uu n꞉aa dpodo. 14 Yesu Kédisu nódo nmî nuu ghi dmi ntênê a tóó, u l꞉êê dîy꞉o u nuu u kópu nmo d꞉uud꞉uu too. Nmî lama ka tóó, pi ngmidi nmî l꞉êê dîy꞉o pwene. Dini ghi n꞉ii ngê u yoo vy꞉o nmî ghê dniye, nmî nuw꞉o dono mye pwene. 15 Yesu nmo yintómu nmî l꞉êê dîy꞉o pwene, mu kópu u dîy꞉o apê, Ghê kamî pêdê pyw꞉ee y꞉e, yi chóó yi pono daapêdny꞉oo a vyápê, Yesu u pono pêdny꞉oo a vyápê. Nmî l꞉êê dîy꞉o pwene, kpêênî mêdê pii wo. *
16 Dyámê mbêmê tpémi y꞉oo yoo yi pi dmi mbêmê ntee a myeme tumo, yinté myenmee a myeme dé, ngmênê ala ngwo yi kópu dpîno d꞉uud꞉uu. Yesu Kédisu yinté nmî myââ, nmînê nmo u pi têdê ngê nmo doo ya, ngmênê ala ngwo nmî lama ka tóó, u pi ndîî. 17 Pini n꞉ii Yesu Kédisu u yoo vy꞉o dpî ghê, kamî ngê dpî pyódu, u nuw꞉o mbwee dpî kéé, nuw꞉o kamî p꞉uu dpî kaalî. * 18 Chóó Lémi ngê yi kópu dpî d꞉uu. Wunê p꞉uu nmee a d꞉uu, ngmênê Yesu Kédisu nmî l꞉êê dîy꞉o pwene, Chóó Lémi ngê chóó u kwo u ngwo mêdê kââdî nmoo, mye dpodo kalê nmoo. U yi u ngwo a kwo, Pi yilî u kwo nmo kââdî. * 19 Y꞉i nmo dpodo té, pi knî ye yenmîmo, Nmî yikî dmi Yesu Kédisu u pwo ghay wo, u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi ngê nmî dono yilî daa nuw꞉onuw꞉o too, u yi u ngwo a kwo, A ka nê kââdî té. Nyââ, nmî Lémi ngê yi dpodo ńedê kaa nmoo, nmopê, Yoo a ka anyinê kââdî tóó. *
20 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Yesu Kédisu komo nmo kapî ngê, Chóó Lémi komo myeno kapî ngê, nmo kwunokwuno nmyoo, nmyenmîmo, Nmî Lémi Yesu Kédisu p꞉uu d꞉uu mu yé yó, u pee ghê dmyeno, u pono dmyinê vyápê. 21 Yesu Kédisu ngê dono daangmê d꞉uu ngê, ngmênê Chóó Lémi ngê nmî dono ńedê kââ, nmî yikî dmi u pwo u ngwo ghay wo, u l꞉êê dîy꞉o pwene. U yi u ngwo doo kwo, A ka nê kââdî té, ntee n꞉aa tóó, yinté mye pyaa dniye, dono yi p꞉uu daapîchoo ya. *
* 5:1 1 Kódin 15:47-49 * 5:2 Lóma 8:23 * 5:4 1 Kódin 15:53 * 5:5 Lóma 8:16,23 * 5:6 Hipîlu 11:13-14 * 5:8 Pilipay 1:23 * 5:10 Lóma 2:16 * 5:15 Lóma 14:7-8 * 5:17 Njon 3:3 * 5:18 Lóma 5:10 * 5:19 Kîlosa 1:19-20 * 5:21 Hipîlu 4:15; 7:25-26